• Nincs találat

Fenntarthatósági oldalak

Jelentéseink

A jelentés a CIB Csoport magyarországi leányvállalataira és szervezeti egységeire vonatkozó információkat közöl. A jelentésben szereplő adatok csoportszinten értendők, kivéve, ahol kifejezetten jelezzük, hogy nem ilyen szintű adatokról van szó. A jelentés tartalmának kialakításakor nagymértékben támaszkodtunk az év során a külső és belső érintettekkel folytatott különböző egyeztetések eredményeire, a kiemelt témák meghatározása pedig a GRI jelentéstételi sztenderd követelményeinek megfelelően történt. 

A jelentés elsődleges célja, hogy a CIB Csoport tevékenységében érintett felek számára áttekintést nyújtson a szervezet teljesítményéről és működéséről az őket leginkább érdeklő vagy érintő témák és kérdések szempontjából. Ennek megfelelően a jelentés a főbb stratégiai és vállalatirányítási eredmények mellett négy nagyobb témát jár körül részletesen, amely során az azonosított tizenegy lényeges ügyekre vonatkozó folyamatait és eredményeit is ismerteti:

 

 • Vállalatirányítás és kockázatkezelés
  • A csoport értéke és stabilitása; 
  • Innováció, digitális átállás és kiberbiztonság
  • Tisztességes üzleti magatartás

 

 • Társadalom
  • A szolgáltatás minősége és az ügyfélelégedettség
  • Hitelekhez való hozzáférés és pénzügyi bevonás
  • A közösség támogatása

 

 • Emberek
  • A csoport munkavállalóinak megtartása, képzése, sokszínűsége és intergációja
  • A csoport munkavállalóinak jólléte, egészsége és biztonsága
  • A munkahelyek védelme

 

 • Környezet és éghajlatváltozás
  • Átállás a fenntartható, zöld és körforgásos gazdaságra
  • Közvetlen környezeti hatások

 

A négy fő fejezet is ennek megfelelően tagolódik: ismertetjük, hogy az adott téma hogyan illeszkedik a stratégiánkba és milyen irányítási módszert alkalmaztunk, majd bemutatjuk a 2023. évben elért főbb eredményeinket és a legnagyobb kihívásokat, azt, hogy milyen mértékben teljesültek a tavalyi célkitűzéseink, valamint a következő évekre vonatkozó új vállalásainkat.

 • Jelentési időszak: a 2023. naptári év
 • Az előző “Üzleti és vezetőségi jelentés, nem pénzügyi beszámoló” 2022. március 
 • Jelentési ciklus: éves
 • Alkalmazott jelentéstételi sztenderdek, útmutatók: Global Reporting Initaitive (GRI), Global Compact / Globális Megállapodás, 2020/852 EU zöld taxonómia rendelet
 • Az adatok érvényessége: az adatok a 2023. december 31-i helyzetet tükrözik, ettől eltérő jelzés hiányában.

Egyéb jogszabályi és egyéb útmutatások: 2014/95/EU uniós irányelv, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vonatkozó előírásaival összhangban (95/C. § (1)-(5) bekezdés és 134. § (5) bekezdés), a Budapesti Értéktőzsde Tőzsdei vállalatok számára készített nem pénzügyi jelentéstételi útmutatója, az Intesa Sanpaolo Csoport konszolidált nem pénzügyi kimutatása és iránymutatása.

A CIB Csoport konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szereplő vállalatok:

 • CIB Bank Zrt. 
 • CIB Lízing Zrt.
 • CIB Rent Zrt.
 • CIB Biztosítási Alkusz Kft.
 • Recovery Zrt.

LÉNYEGES ÜGYEK AZONOSÍTÁSA ÉS AZ ÉRINTETTEK BEVONÁSA

A nem pénzügyi jelentés azokat a lényeges ügyeket és mutatókat veszi sorra, amelyek a tevékenység jelentős gazdasági, környezeti és társadalmi hatásait tükrözik, és lehetővé teszik az érintettek számára, hogy értékeljék a beszámolót készítő szervezet teljesítményét a tárgyidőszak során. Ezek a szempontok nem csupán a nem pénzügyi és fenntarthatósági jelentés központi elemét képezik, hanem a kockázatok és lehetőségek felismeréséhez és kezeléséhez is elengedhetetlenek, továbbá abban is fontos szerepet kapnak, hogy a vállalat a működése, és az érintett felek számára releváns kérdések tekintetében kialakíthassa a követendő stratégiát. Ennek érdekében a CIB Csoport a GRI standardokban előírt folyamatnak megfelelően évente frissíti lényegességi ügyeinek elemzését. 2022-ben a releváns ügyek priorizálásába aktívan be lett vonva a bank három kiemelt érintetti csoportja: munkavállalók, lakossági és vállalati ügyfelek és stratégiai média partnerek, így 2023-ban közvetlen érintetti bevonást nem végeztünk.

A CIB Csoport 2023-as lényegességi elemzési folyamata az alábbi fő fázisokra épült:

 • a CIB Csoport tevékenysége által érintett felek meghatározásának felülvizsgálata;
 • a CIB-csoport gazdasági, környezeti és társadalmi hatásainak felülvizsgálata (hatásvizsgálat)
 • a CIB Csoport és az érintettek szempontjából releváns, kiemelt témák, kérdések változásainak felülvizsgálata szekunder kutatás, iparági összehasonlító elemzés és az érintettekről rendelkezésre álló szekunder információk alapján;
 • az anyavállalat által a hazai/nemzetközi dokumentumok, standardok és jogszabályok alapján készített elemzésekből származó iránymutatás;
 • a témák rangsorolásának felülvizsgálata belső és külső ESG-szakértők bevonásával
 • a lényegesség ügyek listájának validálása:
  • ESG Task Force (munkacsoport) vezetője és jelentéskészítésbe közvetlenül bevont tagjai
  • vezérigazgató
  • belső és külső ESG-szakértők és 
  • Az Intesa Sanpaolo fenntarthatósági jelentéstételi megközelítései és iránymutatásai. 

2023-ban elkezdődött az EU CSRD-re való felkészülés, így a 2024-es jelentéshez szükséges kettős lényegességi elemzéshez elkezdődött az adatgyűjtés, módszertan fejlesztés és belső egyeztetések. 

Fenntarthatósági jelentések

GRI megfelelés

 • 2023: A CIB Csoport 2023. január 1 – december 31. időszakra vonatkozó jelentése a GRI szabványnak megfelelően készült. 
 • 2022: A CIB Csoport 2022. január 1- december 31. időszakra vonatkozó jelentése a GRI szabványnak megfelelően készült.
 • 2021: GRI standard 2021 „in accordance – Core”
 • 2019: GRI G4 ”in accordance core”, önbesorolás
 • 2018: GRI szabvány "in accordance core", önbesorolás
 • 2017: GRI G4 "in accordance core", önbesorolás
 • 2016: GRI G4 "in accordance core", önbesorolás
 • 2015: GRI G4 „in accordance core”, önbesorolás
 • 2014: GRI G4 „in accordance core”, önbesorolás
 • 2013: GRI G4 „in accordance core”, önbesorolás
 • 2012: GRI G3.1 „B szintű” megfelelés, önbesorolás
 • 2011: GRI B: önbesorolás
 • 2010: GRI B: önbesorolás
 • 2009: GRI B+, független fél ellenőrizte, külső fél hitelesítette, független szakértői panel értékelte, GRI index
 • 2008: GRI B+, független fél ellenőrizte, külső fél hitelesítette, GRI index 
 • 2007: GRI B: önbesorolás

 

Egyéb jelentések

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
 • Befektetési tranzakciók és információk: munkanapokon 8:00-18:00
 • Meglévő hitel és lízing ügyintézés: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00 
 • Biztosítás kötés és információ: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00
 • Kereskedői kártyaelfogadás: 0-24 
 • Számlaügyintézés: 0-24
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
Automata kártyatiltás
9 1
Automata elektronikus csatorna tiltás
9 2
Ügyintéző kapcsolás
9 0
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4