• Nincs találat

CIB Welcome Program

Adja tovább a jó hírünket!

5 000 Ft-tól akár 60 000 Ft-ig terjedő jóváírás!

A legjobb referencia az ismerős ajánlása!

Most érdemes ajánlani vagy ajánlással számlavezetést (CIB bankszámlát), illetve hitelt igényelni, mert a CIB Welcome Program1 keretében, 2021.április 30-ig, sikeres ajánlás esetén mind az ajánlót, mind az ajánlottat megemelt összeggel jutalmazzuk meg!

REGISZTRÁCIÓ

Számlaajánlatunk

Ajánlatunk


Válassza a CIB ECO bankszámlát2! Élvezze az online világ kényelmét és intézze gazdaságosan mindennapi pénzügyeit a CIB Bankban! 

  • 0 Ft havi számlavezetési díj, már minimálbér jóváírása3 vagy CIB ECO ForYou Bankszámla4 esetén
  • 0 Ft betétikártya-szolgáltatás igénybevételével a Visa Inspire Elektronikus Betéti Kártya első éves főkártyadíja5
  • További 0 forintos kedvezmények

Jogi információk

1A jóváírás teljesítésének és a promócióban való részvételnek a feltételeit a "CIB Welcome Ügyfélajánló Program promóció Promóciós szabályzat lakossági és kisvállalati ügyfelek részére" című szabályzat tartalmazza! Kérjük, hogy olvassa el a Promóciós Szabályzatban foglaltakat, mert a jóváírás csak a Promóciós Szabályzatban felsorolt feltételek hiánytalan teljesülése esetén jár.

2 A bankszámlára vonatkozó részletes feltételeket a Fogyasztók részére szóló CIB ECO bankszámla kondíciós lista, a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és a fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, valamint az Általános Lakossági Üzletszabályzat tartalmazza, melyek megtalálhatóak a www.cib.hu honlapon, valamint a CIB bankfiókok.

3A CIB ECO bankszámla havi számlavezetési díja 0 Ft, amennyiben a mindenkori nettó minimálbérnek megfelelő összeg havonta jóváírásra kerül számláján. A számlanyitás hónapját követő 3 naptári hónapban a jóváírási feltételek teljesülését a Bank nem vizsgálja, a havi számlavezetési díj ebben az időszakban nem kerül terhelésre. Az első számlavezetési díj terhelésére a számlanyitás hónapját követő 4. hónapban kerül sor, amennyiben a lent leírt díjmentes számlavezetés feltételének nem tesz eleget. Amennyiben a számlavezetési díj terhelését megelőző hónapban legalább a mindenkori nettó minimálbérnek megfelelő összegű jóváírás érkezik átutalással (a saját számlák közötti átvezetés, illetve készpénzes befizetés nem számít bele a jóváírási összegbe) a bankszámlára (akár több részletben is), akkor a következő hónapban a havi számlavezetési díj nem kerül terhelésre. A jóváírások beérkezését a Bank havi rendszerességgel vizsgálja.

4A kedvezmény azon 18. életévét betöltött, de 24. életévét még nem betöltött Ügyfelek részére vehető igénybe, akik a kedvezménycsomag igénylésekor érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkeznek és azt a szerződéskötéskor bemutatják. A Bank a hallgatói jogviszony fennállását a szerződés megkötését követően nem vizsgálja. A CIB ECO bankszámla Diákkedvezményre az Ügyfél 24. életéve betöltésének évében, az év utolsó naptári napjáig jogosult. A Diákkedvezmény megszűnését követően a bankszámla tekintetében a mindenkor hatályos Fogyasztók részére szóló CIB ECO bankszámla elnevezésű kondíciós lista standard díjai lesznek az irányadóak. A CIB ECO bankszámla Diákkedvezménynek az Ügyfél 24. életévének betöltése miatti megszűnése esetén ahhoz, hogy a CIB ECO bankszámla havi számlavezetési díja már a kedvezménycsomag megszűnését követő év januárjában díjmentes legyen, úgy a mindenkori nettó minimálbér összegét elérő jóváírásnak először az Ügyfél 24. életéve betöltésének évében, december hónapban kell teljesülnie.

Az akció kizárólag a 2021. január 1. és 2021. december 31. között nyitott ECO bankszámlák mellé, a promóció ideje alatt a számlatulajdonos nevére igényelt első VISA Inspire Elektronikus bankkártyára vonatkozik. Az ajánlat számlával rendelkező, ECO számlára váltó ügyfelek esetében csak abban az esetben érvényes, amennyiben az ügyfél a számlacsomagváltás pillanatában nem rendelkezik aktivált elektronikus betéti bankkártyával. A VISA Inspire Elektronikus bankkártyára vonatkozó részletes feltételeket, díjakat a Bankkártya Kondíciós lista tartalmazza

6 A bankszámlára vonatkozó részletes feltételeket a "Kisvállalkozói Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére" és azt azt kiegészítő " Kisvállalkozói Kiegészítő Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek (CIB Partner Start vállalkozói számlacsomag, CIB Partner Médium vállalkozói számlacsomag, CIB Partner Maximum vállalkozói számlacsomag, CIB Partner Könyvelői vállalkozói számlacsomag részére" című kondíciós lista és  egyéni vállalkozók esetében a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és a fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, valamint az Általános Lakossági Üzletszabályzat. kisvállalkozások esetében a Bankszámlákra és a fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, valamint az Általános Vállalati Üzletszabályzat  tartalmazza, melyek megtalálhatóak a www.cib.hu honlapon, valamint a CIB bankfiókok.

8A tranzakciók után a számlacsomagra vonatkozó mindenkor hatályos kondíciós lista szerinti pénzforgalmi díj felszámításra kerül.

 

Adatkezelés és adatvédelem

A CIB Bank Zrt. mint adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatása:

A regisztráció során teljesített adatszolgáltatás minden esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájáruláson alapul. A Bank a megadott személyes és egyéb adatokat az alábbi célból kezeli: az ajánlott ügyfél  bank általi visszahívása,  a bankszámlaszerződés-kötés előkészítése, a promócióban meghatározott jóváírás teljesítése és az ajánlás utókövetése. A megadott adatokat harmadik személy részére a Bank nem továbbítja. A Bank a rendelkezésére bocsátott adatokat az adatkezelésre szóló felhatalmazás visszavonásáig kezeli.

Az érintett a regisztráció során megadott adatai kezeléséről bármikor jogosult tájékoztatást kérni, továbbá jogosult kérni az adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását, valamint a személyes adatokhoz fűződő jogainak a Bank általi megsértése esetén bírósághoz, személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem bekövetkezése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Bank az adatokat törli, amennyiben adatkezelés célja megszűnt. A regisztráció során megadott email cím, illetve telefonszám kezelése kapcsolatfelvétel, illetve az előzetes ajánlatról szóló tájékoztatáshoz elengedhetetlenül szükséges, ezért azok nem, vagy hiányos megadása a kapcsolatfelvétel akadályát képezik. A Bank az adatkezelés egyéb szabályairól a www.cib.hu honlapon elérhető nyilvános Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában is tájékoztatást nyújt.

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Bankkártya tiltás
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés és ApplePay
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4
7. Moratórium

A CIB honlap sütiket használ, ezek segítségével tudjuk biztosítani a legjobb böngészési élményt. Az összes süti elfogadására kattintva, Ön beleegyezik, hogy a sütiket eltároljuk az eszközén. A sütik segítségével megkönnyítjük az oldalon a navigációt, és azokat az oldalhasználat elemzésére és marketing célokra használjuk fel. (Süti szabályzat)