• Nincs találat

Fenntarthatósági oldalak

Taxonómia

A lakossági ügyfelek finanszírozásában 2022-ben folytatódott a Zöld Otthon Program keretében igényelt hitelek befogadása és folyósítása. A program lezárását követően Bankunk piaci alapon kialakított termékeket indított (2022 december 1-től érhetők el) melyek kamatkedvezményt biztosítanak olyan ingatlanok vásárlása, illetve építése esetén, ahol az ingatlan energetikai besorolása legalább „BB” és az éves primer energiafelhasználás nem haladja meg a 80 kWh/m2/év mértéket.

Ezen kívül az Ügyfél akvizíciós tevékenységünk során is érvényesítünk környezeti-fenntarthatósági szempontokat. Amennyiben az ügyfélajánló programunkon keresztül válik valaki ügyfelünkké, akkor minden, ajánlottként érkező, új ügyfél után egy fát ültet el a Bank.

2023-ban a bank tovább tervezi szélesíteni a környezeti fenntarthatóságot támogató termékpalettáját. Mind a lakáshitelek, mind a személyi kölcsönök tekintetében olyan, új hitelcélok finanszírozására indít termékeket, melyek támogatják a lakossági energiahatékonysági beruházásokat, és ezen keresztül a környezeti szempontokat.

2022-ben tovább nőtt kisvállalati ügyfelek száma, ideértve a finanszírozott és nem finanszírozott ügyfeleket egyaránt. Hitelezésben 2022-ben is elsősorban a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program termékeivel (év első felében SZKP GO! majd SZKP MAX) segítette a bank a vállalkozásokat finanszírozással, a bank saját hiteltermékei mellett. A program keretében a CIB Banknál is bevezetésre került a Széchenyi Beruházási Hitel MAX, amely Energiahatékonyság javítására, illetve technológiaváltás segítésére magasabb támogatási mértékkel volt igényelhető, ezzel erősítve a CIB Banknál elérhető ESG termékek számát. A magyar állam bejelentést tett arra vonatkozóan, hogy 2023-ban az eddigieknél még jelentősebb összeggel, 290 milliárd forinttal támogatja a Széchenyi Kártya Programot, így következő időszakban is várhatóan az államilag támogatott KAVOSZ termékek szerepelnek majd a finanszírozás középpontjában. 

2022 februárjától elérhetővé vált a kisvállalati ügyfelek számára is az online hitelezés, így már bankfióki látogatás nélkül is vehetnek fel hitelt a CIB Bank egyes kisvállalati ügyfelei. A szolgáltatás révén az ügyfelek akár néhány óra alatt az egyedi igényeikhez igazodó finanszírozáshoz juthatnak, kedvező kondíciók mellett. A szolgáltatás jelenleg a CIB Bank Vario eseti- és folyószámlahiteltermékeire érhető el, ám az érintett konstrukciók körét fokozatosan bővíteni tervezi a bank.

2022-ben szintén nagy hangsúlyt fektetett a bank az ecommerce és POS szolgáltatások értékesítésére, valamint az innovatív megoldásokra, így év végén sikeresen bevezetésre került a CIB softPOS szolgáltatás, ami egyszerű és költségkímélő kártyaelfogadási megoldást nyújt a kereskedőknek.

A vállalati üzletág finanszírozásában egyre nagyobb szerepet kap a környezeti fenntarthatóság, mellyel egyidejűleg a szén, a nem hagyományos olaj és gáz kitermelés szektorban korlátozásokat léptetett életbe. A bank hitelportfoliójában egyre bővülő helyet kaptak a megújuló energia előállításához (fotovoltaikus naperőművek, biogáz erőművek) kapcsolódó, valamint az átállást segítő beruházási hitelek. 2022-ben 8 új projektre vonatkozóan történt szerződéskötés, melyek keretében 148 MW megújuló kapacitás jött létre.

A megújuló energia előállítást és a körforgásos gazdálkodásra való átállást a Bank anya bankja, az Intesa Sanpaolo ösztönzi a leánybankjain keresztül Circular Economy and Green Plafond keretében. Az erre a célra a leánybankokra allokált keretösszeg összesen: 300.000.000 EUR. A CIB Bank Magyarországon 49 700 000 EUR4 összegben kötött hitelszerződést a fenti program keretében. 

Ezen túl a CIB Bankban elérhető az EXIMBANK Zöld refinanszírozási programja, melynek keretében 2022-ben 1 250 000 EUR4 összegben kötött a bank hitelszerződést a fenntarthatósági célok eléréséhez kapcsolódóan. 

2022. év végén bevezetésre került az S-Loan termékcsalád, mely kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok számára biztosít forrást fenntarthatósági célokra. A kihelyezések várhatóan a jövő évben kezdődnek meg.

A fenntartható finanszírozás egyre nagyobb helyet követel magának a bank működésében. Fontos, hogy az ügyletek fenntarthatósági szempontól beazonosíthatók legyenek, valamint az, hogy milyen jogszabályok és irányelvek alapján kategorizáljuk megfelelőségi osztályokba az ügyleteket. A teljes körű - (EU) 2020/852 rendeletnek megfelelő - megoldás kidolgozása megtörtént, a megvalósítás folyamatban van.  A megújuló energia előállítást és a körforgásos gazdálkodásra való átállást támogató, valamint egyéb társadalmi, vállalatvezetési, környezetvédelmi finanszírozási megoldás már elérhető a bankban. Ez árazási kedvezménnyel jutalmazza a kategóriába tartozó ügyleteket.  Ezen túl a bank keresi a lehetőséget refinanszírozó által biztosított zöld keret terhére történő finanszírozás biztosításához, ilyen a CIB Bankban elérhető az EXIMBANK Zöld refinanszírozási programja. Mivel a fentiek alapján igénybe vehető finanszírozási megoldások keretfeltételei némileg eltérnek egymástól, ezért több ügyféligényt tudunk kielégíteni ezáltal.

A többszintű fenntarthatósági célkitűzéseink legmagasabb fokán a Taxonómiának történő teljes megfelelés áll. Ez a jogszabály támasztja a legtöbb feltételt a finanszírozott beruházásokkal szemben. 2022. december 31-én 30 millió USD4 szerződött olyan állományunk van, amely megfelel a jogszabálynak (EU Taxonómiához igazodó1). A finanszírozott ügylet akkumulátor-rézfóliák gyártásához kapcsolódó beruházás megvalósítását célozza. A terméket elsősorban elektromos járművek akkumulátor-gyártásában használják. A beruházás körforgásos gazdaság elveit alkalmazza, a minőségi követelményeknek nem megfelelő kész rézfóliák újrahasznosításával. Azonban az igénybe vett (lehívott) összeg minimális, így a súlya is minimális a teljes eszközállományhoz viszonyítva.  

Az Intesa Sanpaolo bankcsoport elkötelezett a fenntartható és felelős befektetések iránt. A cégcsoport vagyonkezelésért felelős tagja az Eurizon Capital elsőként hozott létre etikus befektetési alapot Olaszországban 1996-ban, 2017-ben pedig integrálta az ESG irányelveket a befektetési döntéshozatali folyamataiba. Az Eurizon 2021-ben az európai SFDR-nek (fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló uniós rendelet) megfelelően meghatározott fenntarthatósági politikát fogadott el és termékeinek több, mint 41%-át megfeleltette az SFDR 8. és 9. cikkének. Az Eurizon csoport figyelembe veszi a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait. Emellett az Eurizon, abban a meggyőződésben, hogy a megbízható vállalatirányítási politikák és gyakorlatok (amelyek környezeti, társadalmi és vállalatirányítási kérdések) hosszú távon képesek értéket teremteni, elfogadta az Italian Stewardship Principal és olasz vállalatirányítási alapelveket (amelyeket az EFAMA, az Európai Alap- és Vagyonkezelők Szövetsége által elfogadott „Külső vállalatiránytási kódexben” foglalt elvekkel összhangban határoztak meg). Az Eurizon elfogadta a tőzsdén jegyzett társaságok adminisztratív és szavazati jogainak gyakorlására vonatkozó stratégiát, amelynek célja a vállalatirányítás és a befektetési folyamat közötti hatékony integráció. Az Intesa Sanpaolo csoportba tartozó Eurizon Asset Management Hungary Zrt. az új termékek kialakítása során - megfelelve a vonatkozó európai uniós szabályozásnak és az Eurizon Capital cégcsoport általi elvárásoknak - a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG, Environmental, Social and Governance), illetve társadalmilag felelős (SRI, Socially Responsible Investment) szempontok érvényesítését elsődlegesnek tartja, így számos az SFDR 8. cikk hatálya alá tartozó befektetési alap került a CIB Bank Zrt. ügyfelei számára is kibocsátásra:

 • CIB ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja
 • CIB Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja
 • CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja
 • CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja
 • CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja
 • CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja
 • CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap
 • CIB ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap

Az alábbi táblázat a CIB Bank (EU) 2020/852 rendelet 8.cikk (1) bekezdése és a 2021/2178/EU rendelet szerinti közzétételeit mutatja be:

A taxonómiához igazítható gazdasági tevékenységekkel szembeni kitettségek/ összes eszköz (2021/2178/EU, 10. cikk (3) a)2

19,14 %

a taxonómiához nem igazítható gazdasági tevékenységekkel szembeni kitettségek/ összes eszköz (2021/2178/EU, 10. cikk (3) a)

59,96 %

Nem pénzügyi információk közzétételére vonatkozó kötelezettség hatálya alá nem tartozó vállalkozásokkal szembeni kitettségek/ összes eszköz (2021/2178/EU, 10. cikk (3) c)3    

52,09 %

Adatok millió forintban

 

 

Összes eszköz

3 093 574

A központi kormányokkal, központi bankokkal és szupranacionális kibocsátókkal szembeni kitettségek  

1 085 538

 

Származtatott ügyletek

168 792

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök

150 947

Látra szóló bankközi kölcsönök 

167 105

Mutatók

 

A központi kormányokkal, központi bankokkal és szupranacionális kibocsátókkal szembeni kitettségek / összes eszköz

35,1%

Származtatott ügyletek / összes eszköz

5,5%

Kereskedési portfólió / összes eszköz

4,9%

Látra szóló bankközi kölcsönök / összes eszköz

5,4%

Megjegyzések:
1. Taxonómiához igazodó gazdasági tevékenység: az (EU) 2020/852 rendelet 3. cikkében meghatározott követelményeknek megfelelő gazdasági tevékenység
2. A Taxonómiához igazítható és nem igazítható gazdasági tevékenységekkel szembeni kitettség meghatározásánál a vállalati ügyfeleink fő tevékenységi körét (TEÁOR) vettük alapul.
3. NFRD alá eső vállalatoknak tekintettük az 500 fő feletti foglalkoztatotti létszámmal rendelkező vállalatokat.
4. A szerződés devizanemében meghatározott összeg

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
 • Befektetési tranzakciók és információk: munkanapokon 8:00-18:00
 • Meglévő hitel és lízing ügyintézés: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00 
 • Biztosítás kötés és információ: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00
 • Kereskedői kártyaelfogadás: 0-24 
 • Számlaügyintézés: 0-24
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4