• Nincs találat

Visszaélés-bejelentési rendszer - Whistleblowing

A CIB Csoport a banki tevékenységekre vonatkozó szabályok megsértésének vagy egyéb jogellenes magatartásnak minősülő cselekmények vagy tények bejelentésére (Whistleblowing) alkalmas belső rendszert működtet.

Ki tehet bejelentést

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről, valamint a bejelentések szabályairól szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseivel összhangban 2023. július 25-től bővül a lehetséges bejelentők köre. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet:

 • a Csoportnál dolgozó vagy korábban dolgozó alkalmazottak és egyéni vállalkozók,
 • a Csoporttal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 • szabadúszók és tanácsadók, akik a Csoportnak dolgoznak vagy dolgoztak,
 • önkéntesek és gyakornokok (fizetett és nem fizetett),
 • részvényesek (természetes személyek),
 • adminisztratív, ellenőrző, felügyeleti vagy képviseleti feladatokat ellátó személyek (továbbiakban: képviselők).

A Társaságnál működő egyéb bejelentési rendszereket és folyamatokat integráló Whistleblowing folyamat lehetővé teszi a CIB Bank Zrt. és a Csoporthoz tartozó társaságok közérdeket vagy integritást sértő jogsértéseinek a lehető legnagyobb titoktartási garanciával történő bejelentését, amelyekről munkakapcsolat során, vagy a Csoporttal fennálló jogi-gazdasági kapcsolat alapján szerez tudomást, megvédve a bejelentőt az esetleges megtorló vagy diszkriminatív magatartástól.

Hogyan tehető bejelentés

A bejelentéseket a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető csatornákon lehet megtenni. 

A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő azonosításához szükséges adatokat (név és vezetéknév, a vállalathoz fűződő kapcsolat és elérhetőség), a jogszabályba ütközőnek tekintett tények és magatartás részletes leírását, lehetőség szerint feltüntetve a dokumentumokat, a megsértettnek tekintett szabályokat és a vitatott tények kivizsgálásának lefolytatásához hasznos egyéb megállapításokat. Végül a bejelentő köteles nyilatkozni arról, hogy van-e a bejelentéshez kapcsolódó személyes érdeke.

A részvényesnek igazolnia kell a jog gyakorlására való jogosultságát, és ezt kérheti a közvetítőjétől.

A folyamat megfelelő végrehajtásáról a Belső Ellenőrzési vezető gondoskodik. 

Belső bejelentési csatornák a CIB Csoportban

A bejelentők számára az alábbi fő csatornák érhetők el, kivéve a képviselőket (akik számára külön eljárásrend van érvényben). A bejelentés a következő kommunikációs csatornán tehető meg:

Írásban: 

 • az alábbi e-mail címen: nevtelenbejelentes@cib.hu    
 • a Társaság intranet rendszerén keresztül az erre dedikált felületen.

Szóban (munkaidőben):

 • személyesen a Belső Ellenőrzési vezetőnél és/vagy a Fraud Invesztigáció vezetőnél.

 A bejelentő a fent említett csatornákon keresztül találkozót is kérhet a bejelentés megtétele céljából. A találkozót a Whistleblowing Team ésszerű időn belül kitűzi.

A CIB Csoport azon társasága által megszerzett személyes adatokat és információkat, amelyhez a "Whistleblowing" bejelentést elküldik, a CIB Csoport, mint Adatkezelő kezeli a kapcsolódó jogszabály szerint, és az eljárás befejezését követően legfeljebb 5 évig megőrzi, melynek jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Az etikai kódex rendelkezéseinek esetleges megsértésével kapcsolatos bejelentések esetén a következő e-mail cím áll rendelkezésre: etikaibejelentes@cib.hu

Külső bejelentési csatornák

A bejelentőket elsősorban a belső csatornák igénybevételére ösztönözzük, de külső bejelentést is tehetnek az illetékes hatóságoknál.

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
 • Befektetési tranzakciók és információk: munkanapokon 8:00-18:00
 • Meglévő hitel és lízing ügyintézés: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00 
 • Biztosítás kötés és információ: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00
 • Kereskedői kártyaelfogadás: 0-24 
 • Számlaügyintézés: 0-24
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4