• Nincs találat

Fenntarthatósági oldalak

Nemzetközi egyezmények és szervezeti tagságok

 

Megfelelés az ENSZ Globális Megállapodás alapelveinek

Globális megállapodás alapelvek

Teljesítményünk

További információ

Emberi Jogok

1. Az üzleti világ támogassa és vegye figyelembe a nemzetközileg elfogadott emberi jogok védelmét, és

Elköteleztük magunkat az emberi jogok védelmére megfelelve az 1948-ban aláírt Emberi Jogok Nyilatkozatának. Ugyanezt várjuk el minden hazai és nemzetközi partnerünktől. 

Bankunk működése során maximálisan tiszteletben tartja Magyarország Alaptörvényét, illetve az általános hazai és nemzetközi emberjogi, etikai megállapodásokat.

Ügyfeleink személyes adatainak biztonságát kiemelt prioritásként kezeljük, az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat kivizsgáljuk, lépéseket teszünk, hogy a panaszok számát minimálisra csökkentsük.

Méltányos és kielégítő munkafeltételeket és fizetést, valamint széleskörű juttatásokat biztosítunk munka­társainknak. Az átlagos kezdőfizetés a minimálbér 232%-a.

4. oldal

Értékeink

8. oldal

20-21. oldal

2. Biztosítsa, hogy tevékenységükben nem sérülnek, nem élnek vissza az emberi jogokkal.

2019-ben is folytattuk az Etikai kódex és az erre alapuló Magatartási Irányelvek implementációját, az eljárásrend és a rendszer elfogadását követő működtetést. 

Elkötelezettek vagyunk a diszkrimináció minden formájának eltörlése, valamint a nem, a kor, a faj, a vallás, a politikai és a szakszervezeti hovatartozás, a nyelv különbözőségeiből fakadó eltérések, valamint a fogyatékossággal élők jogainak tiszteletben tartá­sa mellett.

Fiókjaink részben vagy egészben akadálymentesítettek.

4. oldal

Értékeink

9. oldal

20-21. oldal

Munkaügy

 

3. Az üzleti világ tartsa fönn a szövetségek létrehozásának szabadságát, és hatékony elismerését a kollektív alku jogának megfelelően.

Bankunk maradéktalanul betartja a Munka törvény­könyvét és ezen felül a szervezet minden munkavállalót egyformán érintő ügyeket HR-szabályzatokban fekteti le. Kollektív szerződés nincs. Működik a dolgozói érdekképviseletet ellátó szakszervezet, melynek tagjainak száma 154 fő volt 2019. december végén. A szakszervezet képviselői alkotják az ún. Szociális bizottság munkavállalói oldalát, amelynek feladata a munkatársak bizonyos szociális jellegű támogatásainak kezelése. 2016 májusában alakult meg az Üzemi Tanács 10 fő részvételével.

 

20-21. oldal

4. Küszöbölje ki minden formában az erőszakolt és a kötelező munkavállalást.

Bankunk tiszteletben tartja az ország törvényeit és Magyarország Alaptörvényének megfelelő pontjait.

Elkötelezzük magunkat az emberi jogok védelmére megfelelve az 1948-ban aláírt Emberi Jogok Nyilatkozatának.

 

Mellékletek

5. Hatékonyan szüntesse meg a gyermekmunkát.

Bankunk tiszteletben tartja az ország törvényeit és Magyarország Alaptörvényének megfelelő paragrafusait.

 

6. A munkavállalásban és foglalkoztatásban küszöböljön ki minden diszkriminációt.

Etikai kódexünkben nyilatkozunk arról, hogy elkötelezettek vagyunk a diszkrimináció minden formájának eltörlése, valamint a nem, a kor, a faj, a vallás, a politikai és a szakszervezeti hovatartozás, a nyelv különbözőségeiből fakadó eltérések, valamint a fogyatékossággal élők jogainak tiszteletben tartása mellett.

Szervezetünk nyitott arra, hogy bizonyos pozíciókban mozgáskorlátozott munkatársakat alkalmazzon. 2019-ben összesen 84 megváltozott munkaképességű munkavállaló dolgozott a CIB Csoportban.

Hangsúlyt fektetünk a nemek közötti egyenlőség megvalósítására: férfi és női munkavállalóink bére között a hazai és európai átlagnál lényegesen kisebb a különbség. Hosszú távú célkitűzésünk az „egyenlő munkáért egyenlő bért” alapelv maradéktalan megvalósítása.

4. oldal

Értékeink

 

20-21. oldal

Környezetvédelem

7. Az üzleti világ a környezetvédelmi kihívásokra elővigyázatos megközelítéseket támogasson.

Arra törekszünk, hogy erőforrásainkat körültekintően hasznosítsuk. E tekintetben olyan magatartást tartunk kívánatosnak, amely az erőforrások lehető legjobb hasznosítására, a pazarlás és a hivalkodás elkerülésére irányul. Előnyben részesítjük azokat a megoldásokat, amelyek a fenntarthatóságot tartják szem előtt.

Egyes szerződéseinkben rögzítjük, hogy a szállító a szerződés teljesítése során köteles környezetbarát technológiákat alkalmazni, környezetbarát termékeket és anyagokat felhasználni és törekedni a keletkező hulladékok újrahasznosítására.

Számos, az energia- és vízfelhasználás csökkentését célzó kezdeményezést indítottunk (részletesen lásd az Üzleten túl  fejezetben), többek között napkollektorokat szereltünk fel a központi irodaházaink tetejére, hogy csökkentsük a nem megújuló energiaforrások használatát.

23-24. oldal

8. Vállaljon föl olyan kezdeményezése-ket, amelyek nagyobb környezetvédelmi felelősségvállalást segítenek elő.

Kiterjesztettük a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. Tovább folytatjuk az energiahatékonysági célkitűzések elvégzését. (adatközpont energetikai optimalizálás, LED fényforrások kiépítése bankfiókok esetében, UPS optimalizálás, szerverhűtések beállítása).

23-24. oldal

9. Bátorítsa a környezetvédelmi technológiák fejlesztését és terjesztését.

 

Igyekszünk szerepet vállalni a környezetkímélő energiafelhasználás tudatosításában, ezért támogatjuk munkatársaink ilyen irányú törekvéseit is.

 

23-24. oldal

Korrupcióellenesség

10. Az üzleti világ tegyen a korrupció – beleértve a kierőszakolást és a megvesztegetést – minden formája ellen.

Bankunk tiszteletben tartja az ország törvényeit.

Bankunk elfogadta az Etikai kódexét és a munkatár­saktól elvárt viselkedést szabályozó magatartási szabályokat, amely külön kitér a korrupció tilalmára.

A CIB Csoport összes munkatársa részesült pénzmosás elleni, valamint összeférhetetlenségi témában szervezett távoktatásban a belső hálózaton elérhető ún. e-learning felületen (MultiLearn) keresztül.

4. oldal

Értékeink

 

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
  • Befektetési tranzakciók és információk: munkanapokon 8:00-18:00
  • Meglévő hitel és lízing ügyintézés: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00 
  • Biztosítás kötés és információ: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00
  • Kereskedői kártyaelfogadás: 0-24 
  • Számlaügyintézés: 0-24
9. Bankkártya tiltás
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4
7. Moratórium

A CIB honlap sütiket használ, ezek segítségével tudjuk biztosítani a legjobb böngészési élményt. Az összes süti elfogadására kattintva, Ön beleegyezik, hogy a sütiket eltároljuk az eszközén. A sütik segítségével megkönnyítjük az oldalon a navigációt, és azokat az oldalhasználat elemzésére és marketing célokra használjuk fel. (Süti szabályzat)