Kosár
 • Nincs találat

Információk a hitelezést érintő rendelkezésekről

Hiteleket, lízingszerződéseket érintő változások a koronavírus hatásainak enyhítése érdekében hozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Online nyilatkozom

Online is nyilatkozhat!

Van CIB Internet Bankja, CIB Bank Online-ja vagy CIB Bank Mobilalkalmazása? Online is nyilatkozhat, ha nem élne a moratóriummal!
A moratórium hosszabbítása

A moratórium kapcsán a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs javaslata alapján várható a moratórium hosszabbítása 6 hónappal. Az előzetes kommunikáció alapján vállalatok esetében a jogosultság 25% árbevétel-csökkenéshez és igénybejelentéshez lesz kötve. Lakossági ügyfelek esetében várhatóan a gyermeket nevelő szülők, a nyugdíjasok, a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak számára kerül meghosszabbításra a moratórium. A javaslattal kapcsolatban azonban ezen a ponton még nagyon sok a nyitott kérdés, várjuk a részleteket tartalmazó jogszabály megjelenését. Ezt követően tudunk majd bővebb tájékoztatást nyújtani, addigis köszönjük a türelmüket! 

Hiteltörlesztési haladék

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló- a veszélyhelyzet megszűnésével hatályon kívül helyezett -  47/2020. (III. 18.) sz. Kormányrendeletben, illetve az azzal  összhangban megalkotott, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényben  meghatározott szerződések esetében 2020. december 31-ig bankunk fizetési haladékot biztosít a hiteltörlesztésre (tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére) mind a lakossági, mind a vállalati ügyfeleink számára. Ezeknek a szerződéseknek a futamideje a moratórium idejével meghosszabbodik, így azok a szerződések sem járnak le, amelyek a december 31-ig tartó időszak alatt jártak volna le.

A törlesztéseket a rendeletnek megfelelően automatikusan szüneteltetjük. Fontos azonban, hogy ha Ön korábban állandó átvezetési/átutalási megbízást adott meg a törlesztőrészletek rendezésére, akkor azt vissza kell vonnia, ezek leállítása nem történik meg automatikusan!

Abban az esetben, ha él a moratóriummal, de nem vonta még vissza a hiteltörlesztéshez megadott CIB Banknál vezetett folyószámláról indított állandó átvezetési megbízását, a megbízása értelmében átvezetett összeget jóvá fogjuk írni a számláján. 

 

Milyen állandó értesítéseket küldünk lakossági ügyfeleinknek a moratórium kapcsán?
 • Havi értesítő: azon lakossági ügyfeleinket, akik nem léptek ki a moratórium hatálya alól, minden hónap végén tájékoztatjuk arról, hogy a hitelük/kölcsönük/ lízingszerződésük mekkora része van moratórium alatt, mennyi a felhalmozott, meg nem fizetett kamat és díj, valamint mekkora az az esetlegesen lejárt tartozás, amely csak a moratórium lejáratát követően válik esedékessé.
  • Banki hitellel vagy kölcsönnel rendelkező ügyfeleink push üzenetben vagy CIB Bank Mobilalkalmazással nem rendelkező ügyfeleink sms-ben kapnak erről értesítést.
  • Lízinggel rendelkező ügyfeleinknek postai levelet küldünk.
 • Értesítő KHR felé történt adatátadásról: tájékoztatás arról, hogy milyen módosított adatokat adtunk át a Központi Hitelinformációs Rendszernek a moratórium miatt. 

Fontos, hogy mindkét értesítés csupán tájékoztató jellegű, fizetési kötelezettséget nem vonnak maguk után! 

 

Moratóriummal kapcsolatos havi értesítő

Azon lakossági banki ügyfeleinknek, akiknek hitele/kölcsöne jelenleg is a moratórium hatálya alatt áll, havonta értesítést küldünk a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül push üzenetben vagy SMS-ben, a moratórium alatt álló lízinggel rendelkező lakossági ügyfeleinknek pedig postai levelet küldünk, hogy ennek segítségével nyomon tudják követni tartozásuk alakulását. 

Mit jelentenek az értesítésben lévő adatok?

1.    Tőketartozás: a moratórium alatt lévő teljes tőketartozás. 

 • Hitelkártya és folyószámlahitel esetén: a moratórium hatálya alá tartozó keretrész.
 • Személyi kölcsön és ingatlanfedezetes hitel esetén: a moratórium hatályba lépésekor fennálló tőketartozás.

2.    Kamattartozás: a moratórium hatálya alatt felhalmozott időarányos kamat. Ezt az összeget a moratórium lejártát, vagy a moratórium hatálya alól való kilépést követően havi egyenlő részletekben kell megfizetni. 
3.    Díjtartozás: a moratórium hatálya alatt felhalmozott időarányos díjak. Ezt az összeget a kamattartozással együtt a moratórium lejártát, vagy a moratórium hatálya alól való kilépést követően havi egyenlő részletekben kell megfizetni. 
4.    Lejárt, de csak 2021. január 1-jén esedékes tartozás: a moratórium hatályba lépésekor (2020. március 18. éjfél) lejárt tartozás, mely a moratórium után azonnal esedékessé válik, nem kerül havi részletekre való felosztásra. Amennyiben nincs ilyen tartozása, 0 Ft szerepel az üzenetben. 

A moratórium alatt felgyűlt kamatot és díjtartozást a vonatkozó jogszabály1 értelmében úgy kell havi egyenlő részletekben megfizetni, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat és díj havi egyenlő részletének összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. Ennek érdekében a szerződés futamideje a moratórium lejártát követően a szükséges mértékben meghosszabbodik.

 

Értesítő KHR felé történt adatátadásról 
    
A bankok és más hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások a KHR-ben (Központi Hitelinformációs Rendszer) tartják nyilván ügyfeleik referenciaadatait. Amikor ezek a referenciaadatok bármely okból változnak, bankunk/lízingcégünk köteles az érintett ügyfeleket az adatok KHR felé történő átadásáról tájékoztatni. 

A moratórium miatt az eredeti szerződéshez képest a törlesztés módja (tehát ahogy eddig rendezte tartozását, pl. havi egyenlő részletekben) türelmi időre módosul, ezért azon ügyfeleink, akiknek hitelterméke jelenleg is a moratórium hatálya alatt áll, tájékoztató jellegű postai levelet kapnak a KHR felé történő referenciaadatok átadásáról.

Fontos tudni:

 • Ha Önnek idén lejáró szerződése van és az a moratórium hatálya alatt áll: a hitelügylet lejárati dátumát 2021. január 31-re módosítottuk. 
 • Ha Önnek nem idén lejáró szerződése van: a lejárati dátumot egyelőre nem módosítottuk. A moratórium lejártát, vagy a moratórium hatálya alól való kilépést követően újból levelet küldünk, amelyben már az új lejárati dátum fog szerepelni.
 • Amennyiben bármilyen változás történik a referenciaadataiban (pl. személyesadat-változás: telefonszám, e-mail cím stb.), újból meg fogja kapni az értesítőlevelet.  
Újra elérhető a személyi kölcsön

Fizetéskönnyítési megoldásaink

Ha a moratóriumot követően fizetési nehézségbe ütközik, lehetőséget biztosítunk annak megoldására.

Folyószámlahitel és hitelkártya

 

A törlesztési moratórium vállalati, kisvállalati és lakossági folyószámlahitelekre, illetve hitelkártyákra is vonatkozik. 

További részletekért kattintson az alábbiakra:

Nyilatkozási lehetőségek

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy amennyiben szeretnék, ügyfeleink az érintett hiteleket, lízingügyleteket továbbra is fizessék. Lakossági, vállalati és lízing ügyfeleink lejjebb görgetve találnak részletes információt arról, hogy milyen nyilatkozási lehetőségeket biztosítunk. 

A nyilatkozatot mindenképpen figyelembe vesszük, és annak megfelelően a nyilatkozatot tevő ügyfeleket kiléptetjük a moratórium hatálya alól, azonban a nyilatkozatok feldolgozása hosszabb időt is igénybe vehet. Addig is megértésüket és türelmüket kérjük! 

Segítség az online nyilatkozáskor kért adatok megadásához

Amennyiben rendelkezik CIB Bank Mobilalkalmazással:

 • Kérjük, nyissa meg a CIB Bank Mobilalkalmazás kezdőképernyőjének jobb alsó sarkában található #withKEY funkciót!
 • Adja meg a mobilalkalmazásba való belépéshez, illetve a tranzakciók jóváhagyásához használt minimum 5, maximum 10 számjegyű PIN kódját vagy biometrikus azonosítóját!
 • Adja meg a www.cib.hu/nyilatkozom oldalon a képernyőn megjelenő ügyfélazonosítóját és #withKEY jelszavát

Amennyiben CIB Hard Tokennel rendelkezik:

 • Felhasználóneve (jellemzően GIRO számlaszámának középső 8 számjegye vagy a CIB Internetalapú elektronikus szolgáltatások igénylőlapján szereplő felhasználói azonosító) és CIB Hard Token eszköze által generált jelszava megadásával léphet be a felületre. 
 • Adja meg token PIN kódját, majd generáljon belépési jelszót az egyes gombbal!

Lakossági ügyfeleinknek

 

Azok a lakossági ügyfeleink, akik rendelkeznek CIB Internet Bankkal, CIB Bank Online-nal vagy CIB Bank Mobilalkalmazással, személyi kölcsönük, ingatlanfedezetes hitelük, folyószámlahitelük és hitelkártyájuk kapcsán is nyilatkozhatnak online ide kattintva:

Online nyilatkozom

 

Ha nem rendelkezik elektronikus csatornával, CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül nyilatkozhat a (+36 1) 4 242 242 számon.

Kisvállalati ügyfeleinknek

 

Azon önálló rendelkező kisvállalati ügyfeleink, akik rendelkeznek CIB Internet Bankkal, CIB Bank Online-nal vagy CIB Bank Mobilalkalmazással, online nyilatkozhatnak ide kattintva: 

Online nyilatkozom

 

Amennyiben nem rendelkezik elektronikus csatornával:

A kisvállalati folyószámlahitel esetén kérjük, töltsék le az oldal alján található kapcsolódó dokumentumok közül a kisvállalati ügyfeleknek szóló folyószámlahitellel kapcsolatos tájékoztatót, majd kitöltve küldjék meg a kisvallalkozasok_moratorium@cib.hu e-mail címre.

Egyéb kisvállalati hitelek esetén az oldal alján a kapcsolódó dokumentumok között található kisvállalati ügyfeleknek szóló tájékoztató kitöltésével lehet nyilatkozni. A kitöltött dokumentumot kérjük, küldjék el a kisvallalkozasok_moratorium@cib.hu e-mail címre.

Ha a vállalat rendelkezik önálló cégjegyzővel, lehetősége van CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül jelezni fizetési szándékát a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon.
 

Vállalati ügyfeleinknek

 

Vállalati ügyfeleinket kérjük: 

 • keressék kapcsolattartójukat,
 • vagy töltsék le az oldal alján található kapcsolódó dokumentumok közül a vállalati ügyfeleknek szóló tájékoztatót, majd kitöltve küldjék meg a moratorium.vallalat@cib.hu e-mail címre. 
  • Vállalati ügyfeleinknek lehetősége van a fizetési haladékot csak a tőketartozásra kérni. Ebben az esetben a kamatot az eredeti ütemben fizeti, tehát a hitel futamideje nem nő. Ha élni kíván ezzel a lehetőséggel, kérjük, töltse le az oldal alján található kapcsolódó dokumentumok közül a vállalati ügyfeleknek szóló, kamatfizetésre vonatkozó tájékoztatót, majd kitöltve küldje meg a moratorium.vallalat@cib.hu e-mail címre.
 • Vállalati folyószámlahitel esetén is lehetősége van kilépni a moratórium alól. Ebben az esetben kérjük, töltsék le az oldal alján található kapcsolódó dokumentumok közül a vállalati ügyfeleknek szóló folyószámlahitellel kapcsolatos tájékoztatót, majd kitöltve küldjék meg a moratorium.vallalat@cib.hu e-mail címre.

Lízing ügyfeleinknek

 

Azok a lízingszerződéssel rendelkező ügyfeleink, akiknek van CIB Internet Bankja, CIB Bank Online-ja vagy CIB Bank Mobilalkalmazása, online nyilatkozhatnak ide kattintva: 

Online nyilatkozom
 

Amennyiben nem rendelkezik elektronikus csatornával:

Kérjük, töltsék le az oldal alján található kapcsolódó dokumentumok közül a lízing ügyfeleknek szóló tájékoztatót, majd kitöltve küldjék meg a lizinghitelcentrum@cib.hu e-mail címre. 

Céges lízing ügyfeleinket kérjük, hogy a nyilatkozatot cégszerűen írják alá, és a nyilatkozat mellé egy aláírási címpéldány másolatot is csatoljanak.

Azon ügyfelek esetében, akik a havidíjak megfizetését csoportos beszedéssel teljesítik, és a nyilatkozatot 2020. április 6-ig megtették, a csoportos beszedési megbízást az áprilisi havidíjra vonatkozóan határidőn túl is benyújtjuk, így egyedi átutalásról nem szükséges rendelkezni.

Ha Ön már nyilatkozott arról, hogy nem szeretne élni a moratóriummal, de később úgy dönt, hogy mégis élne vele, lehetősége van a visszalépésre.
 • Személyi kölcsönnel, ingatlanfedezetes hitellel és hitelkártyával rendelkező ügyfeleinknek már lehetősége van CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon nyilatkozni a visszalépésről, folyószámlahitellel rendelkező ügyfeleink pedig 2020. június 9-től tudják ezt megtenni, szintén a CIB24 segítségével.  
 • Lízing ügyfeleinket kérjük, töltsék le az oldal alján található kapcsolódó dokumentumok közül a lízing ügyfeleknek szóló, visszalépésre vonatkozó tájékoztatót, majd kitöltve küldjék meg a lizinghitelcentrum@cib.hu e-mail címre.  
Újra elérhető a személyi kölcsön

Újra elérhető a személyi kölcsön

Örömmel tájékoztatjuk, hogy már igényelhető a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő személyi kölcsön termékünk.

Hitelek értékesítése

 

A CIB Banknál lehetőség van ingatlanfedezetes hitelek, CIB Előrelépő Személyi Kölcsön, illetve Babaváró Kölcsön igénylésére.  

A zálogjoggal nem biztosított hiteltermékek esetében a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a teljes hiteldíj mutató nem lehet magasabb, mint a mindenkori jegybanki alapkamat +5% (ez jelenleg 5,75%).

A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő hitelkártya és folyószámlahitel termékek kialakítása folyamatban van, ezen termékek esetében új igénylés befogadására azok elkészültéig átmenetileg nincs lehetőség. 

Érdeklődő ügyfeleinket, amennyiben megadják elérhetőségüket, megkeressük, amint a termékek elérhetővé válnak. Megértésüket köszönjük!

Mi a teendő, ha a hitelemhez Hitelfedezeti Védelem biztosítás kapcsolódik?

A biztosítási díjakra a fizetési haladék nem vonatkozik, azokat továbbra is fizetni kell annak érdekében, hogy a biztosítotti jogviszony ne szűnjön meg. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy élni kíván a moratóriummal, és a törlesztőrészleteket nem fizeti tovább, a biztosítási díjat akkor is fizetnie kell. A díjfizetés folytonosságának fenntartásához kérjük, hogy a biztosítási díjat a továbbiakban is utalja át vagy fizesse be a hiteltörlesztésre használt számlájára vagy gondoskodjon róla, hogy a hitele törlesztésének esedékességi napján a folyószámláján rendelkezésre álljon a biztosítás díja, hogy levonhassuk.

Tájékoztatás a KHR-be történő adattovábbításról

A moratórium érinti azt is, hogy a CIB Bank és a CIB Lízing a késedelmes tartozást hogyan kezeli, valamint a KHR felé történő adatátadás a jogszabályi előírások figyelembevételével módosult. A részleteket megtalálja az oldal alján a kapcsolódó dokumentumok között elérhető KHR tájékoztatás nevű anyagban.

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

További kérdése van? A leggyakrabban felmerülő kérdésekre itt találhat választ.
Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Kártyatiltás és aktiválás
Kártyatiltás
9 1
Kártyaaktiválás
9 2
1. Lakossági ügyintézés
Számlaügyintézés
1 1
Kártyaügyintézés
1 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
1 3
Hitel ügyintézés
1 4
Internetbank ügyintézés
1 5
Lízing ügyintézés
1 6
Biztosítások ügyintézése
1 7
2. Vállalkozások ügyintézése
Számlaügyintézés
2 1
Kártyaügyintézés
2 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
2 3
Hitelügyintézés
2 4
Internetbank ügyintézés
2 5
Lízing ügyintézés
2 6
Biztosítások ügyintézése
2 7
3. Angol nyelvű menü
Angol nyelvű menü
3
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Hitelek és lízing
4 1
Lakossági szolgáltatások
4 2
Vállalkozások szolgáltatásai
4 3

A CIB honlap sütiket használ, ezek segítségével tudjuk biztosítani a legjobb böngészési élményt. Az összes süti elfogadására kattintva, Ön beleegyezik, hogy a sütiket eltároljuk az eszközén. A sütik segítségével megkönnyítjük az oldalon a navigációt, és azokat az oldalhasználat elemzésére és marketing célokra használjuk fel. (Süti szabályzat)