Családi Otthonteremtési Kedvezmény

Igényeljen CSOK-ot a CIB Banknál!

Előnyök

Adó-visszatérítés

Akár 5 millió Ft adó-visszatérítési támogatás

Kedvezményes lakáshitel

További, akár 15 millió Ft lakáshitel 3%-os kamattal

Állami támogatás

Akár 10 millió Ft vissza nem térítendő állami támogatás

Legfontosabb tudnivalók

Hány gyermek után jár a CSOK?

  • Már 1 meglévő vagy vállalt gyermek esetén is igénybe veheti. 

Mire fordítható?

  • Új lakás vásárlására, építésére
  • Használt lakás vásárlására, bővítésére 

Mekkora a támogatás összege?

  • Az eltartott és vállalt gyerekek számától, valamint a támogatási céltól függően 600 ezer és 10 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Kiknek jár a kedvezményes hitel lehetősége is?  

  • A két gyermek után járó CSOK-ot igénybevevő családok maximum 10.000.000,- Ft, a három vagy több gyermek után járó CSOK-ot igénybevevő családok maximum 15.000.000,- Ft összegű, évi 3%-os kamatozású kamattámogatott lakáshitelt igényelhetnek.

Mikor jár az adóvisszatérítési-támogatás?

  • Új lakás építése esetén akár 5 millió Ft adó-visszatérítési támogatást is igénybe lehet venni.
  • Legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.
  • A legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetesszemély építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa adó-visszatérítési támogatást igényelhet.

Támogatás összege

Támogatás célja Gyerekszám Minimum nm CSOK összege  Támogatott_lakáshitel Adó-visszatérítési támogatás
Új lakás
vásárlása/építése
1 40 600.000 Ft   5.000.000 Ft**
2 50 2.600.000 Ft + 10.000.000 Ft
3 vagy több 60 10.000.000 Ft + 15.000.000 Ft
Új egylakásos lakóépület
vásárlása/építése
1 70 600.000 Ft   5.000.000 Ft**
2 80 2.600.000 Ft + 10.000.000 Ft
3 vagy több 90 10.000.000 Ft + 15.000.000 Ft
Használt lakás
vásárlása vagy bővítése
1 40 600.000 Ft    
2 50 1.430.000 Ft    
3 60 2.200.000 Ft    
4 vagy több 70 2.750.000 Ft    

 

Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás

A hirdetésben szereplő Családi Otthonteremtési Kedvezmény, valamint a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Jogi információk

A magyar reformok működnekA hirdetésben szereplő Családi Otthonteremtési Kedvezmény, valamint a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)

THM CIB Bank Otthonteremtési Kamattámogatott hitel egyösszegű folyósítás esetén: 3,09-3,31%,
THM CIB Bank Otthonteremtési Kamattámogatott hitel szakaszos folyósítás esetén: 3,18-3,40%.

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása    esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke a változó kamatozású kölcsön esetén nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Szakaszos folyósítás esetén (építési cél): a fentieken túl tartalmazza a műszaki szemle díját.

A THM meghatározása során figyelembe nem vett egyéb költségek összege:
A fedezetként, illetve hitelcélként szolgáló ingatlan tulajdoni lapjának beszerzési költsége, mivel a bank hiteligényléshez kapcsolódóan nem alkalmazza a díjat.
A kölcsönszerződés közokiratba foglalásának díja: a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991 (XI. 26.) IM rendelet szerinti összeg, mely a közjegyző munkadíja, költségtérítése, illetve a közjegyzői okiratról készült hiteles másolatok száma alapján kerül megállapításra.
A jelzáloggal/önálló zálogjoggal terhelt ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás költsége az Adósok által választott biztosítónál legalább a kölcsönösszeg, és egy éves járulékaira kötött, teljes körű vagyonbiztosítás alkalmazott díjtétele, tekintettel arra, hogy az a Bank számára nem ismert. 
A kölcsönhöz kapcsolódó Bankközi átutalás GIRO-n keresztüli, valamint Bankon belüli átutalás díja (a kölcsönösszeg eladó részére történő átutalásának díja)

Részletes THM táblázat a kapcsolódó dokumentumok között található meg.

A fentiekben megadott THM meghatározása 20 éves futamidő és 5 millió forint hitelösszeg és az ügyleti kamat figyelembevételével történt.
Ezen felül tartalmazza a kölcsön lejáratakor a jelzálogjog/önálló zálogjog törléséért fizetendő földhivatali eljárási illeték és a CIB Classic Magánszámla "JZH nullás" havi számlavezetési díjkedvezményes díját . Szakaszos folyósítás esetén (építési cél): a fentieken túl tartalmazza a műszaki szemlék díját (2 db). 
A kölcsön folyósításának feltétele a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó vagyonbiztosítási szerződés megkötésének kezdeményezése vagy fennállta, melynek 500.000 Ft feletti biztosítási összege tekintetében a CIB Bank van zálogjogosultként megjelölve, valamint a kölcsönszerződésnek megfelelő tartalmú, közjegyzői okiratba foglalt, egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat.

Reprezentatív példák a kapcsolódó dokumentumok között találhatók meg.

A kölcsön visszafizetésének módja: az Adósnak havi tőkerészt és kamatrészt is tartalmazó, az egyes kamatperiódusokon belül azonos összegű törlesztőrészleteket kell megfizetnie a Bank részére, a törlesztőrészleten belül a tőke és a kamat aránya változó (annuitásos törlesztés). Az Adós a kölcsön után kamatperióduson belül változatlan mértékű, de kamatperiódusonként változó mértékű ügyleti kamatot köteles fizetni a Bank számára.

Az Adó-visszatérítési támogatáshoz nem szükséges eltartott gyermek. A legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetesszemély építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa adó-visszatérítési támogatást igényelhet.

Banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírások, továbbá az összehasonlítást segítő alkalmazások a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhatók.
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing

CIB Bank felelős pénzintézetként javasolja, hogy döntését ne csak ezt a reklámcélú tájékoztatást olvasva hozza meg, informálódjon körültekintően!

A tájékoztatás nem teljes körű. A Családi Otthonteremtési Kedvezményre és Adó-visszatérítési támogatásra, valamint a CIB Otthonteremtési Kamattámogatott Hitelre vonatkozó részletes feltételeket a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat, a fogyasztók részére szóló Ingatlanfedezettel biztosított hitel- és kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, a Családi Otthonteremtési Kedvezményre és Adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó Kondíciós Lista és a CIB Otthonteremtési Kamattámogatott Hitelre vonatkozó Kondíciós Lista, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium Tájékoztatói tartalmazzák, melyek megtalálhatóak a www.cib.hu oldalon és a CIB bankfiókokban. A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Kártyatiltás és aktiválás
Kártyatiltás
9 1
Kártyaaktiválás
9 2
1. Lakossági ügyintézés
Számlaügyintézés
1 1
Kártyaügyintézés
1 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
1 3
Hitel ügyintézés
1 4
Internetbank ügyintézés
1 5
Lízing ügyintézés
1 6
Biztosítások ügyintézése
1 7
2. Vállalkozások ügyintézése
Számlaügyintézés
2 1
Kártyaügyintézés
2 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
2 3
Hitelügyintézés
2 4
Internetbank ügyintézés
2 5
Lízing ügyintézés
2 6
Biztosítások ügyintézése
2 7
3. Angol nyelvű menü
Angol nyelvű menü
3
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Hitelek és lízing
4 1
Lakossági szolgáltatások
4 2
Vállalkozások szolgáltatásai
4 3
Kérjen visszahívást! Chat