CIB Alapszámla

Az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016. (VIII.31.) Korm. rendeletben meghatározott szolgáltatásokat tartalmazó számla

Főbb jellemzők

Számlavezetési díj

Havi számlavezetési díja: 1 061 Ft

Díjmentes bankkártya

VISA Inspire elektronikus betéti főkártya éves díja 0 Ft

Ingyenes készpénzfelvét

Havi első 2, belföldi ATM-ből történő forint készpénz felvétel ingyen
1061 Ft / hónap
Havi díj
Számlavezetési díj
További kondíciók és díjak

Díjmentes alapszintű szolgáltatások

 • VISA Inspire Elektronikus betéti főkártya éves díja
 • Havi első 2, belföldi ATM-ből történő forint készpénz felvétel összesen 150 000 forintig1  
 • Havi első, pénztári forint készpénzfelvétel legfeljebb 50 000 forintig
 • Csoportos beszedési megbízások

További alapszintű szolgáltatások

Az alábbi szolgáltatások díjai úgy kerültek megállapításra, hogy összesen a kormányrendeletben meghatározott maximum havi fizetendő összeget ne haladja meg a számlavezetési díjjal együtt az  ezen szolgáltatásokért fizetett díjak összessége:

 • token használati díj, amely a CIB Internet Bankhoz való hozzáférést biztosítja és  a
 • négy eseti és/vagy rendszeres átutalás díja, amelyek összértéke nem haladja meg a 100 000 forintot. 
 • Ha az adott hónapban az első két belföldi ATM-es forint készpénzfelvétel a 150 000 Ft-ot meghaladja, a bank a 150 000 Ft feletti részre a Bankkártya kondíciós listában szereplő díjat terheli, belföldi ATM típustól függően.
 • Ha az adott hónap első alkalommal történő pénztári forint készpénzfelvétele az 50 000 Ft-ot meghaladja, a bank az 50 000 Ft feletti részre a CIB Alapszámla kondíciós lista Nem alapszintű szolgáltatások részében szereplő díjat terheli.

Díjmentes nem alapszintű szolgáltatások

 • CIB Bank Mobilalkalmazás: okostelefonját használva egyszerűbben és szabadabban intézeti mindennapi banki ügyeit bárhol, bármikor.  
 • Okos értesítések: a mobilalkalmazáson keresztül ingyenes értesítést kap minden számla- és kártyatranzakcióról.

Fontos tudnivalók

Kinek szól?

 • CIB Alapszámla, amely Az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet alapján az alapszintű szolgáltatásokat biztosítja azon személyek részére, akik nem rendelkeznek más forint bankszámlával és nem is rendelkezők ilyen forint bankszámla felett.

Mi számít alapszintű szolgáltatásnak?

 • Alapszintű szolgáltatásnak minősül a számlavezetés, a készpénz befizetés, készpénz kifizetés, a forint átutalás és rendszeres forint átutalás, a forint beszedési megbízás, továbbá a bankkártyával történő vásárlás.

Mekkora lehet a havi díj?

 • A kormányrendelet meghatározza, hogy a számlatulajdonos által az előző év utolsó napján érvényes legkisebb összegű havi bruttó minimálbér 1,5%-át nem haladhatja meg az alábbi szolgáltatásokért fizetendő díjak havi összege: számlavezetés díja, éves kártyadíj hónapra jutó részre, a havi első 2, belföldi ATM-ből történő forint készpénz felvétel összesen 150 000 forintig és a négy átutalási megbízás és/vagy rendszeres átutalások összesen 100 000 Ft-ig.

Ki nyithat Alapszámlát?

 • Alapszámlát az nyithat, aki Magyarországon jogszerűen tartózkodhat.
 • A fogyasztó akkor nyithat alapszámlát, ha Magyarországon forintban vezetett fizetési számlával nem rendelkezik és nem is rendelkező ilyen számla felett.  Ha a fogyasztó rendelkezik Magyarországon forintban vezetett fizetési számlával, alapszámlát akkor nyithat, ha nyilatkozik, hogy a számla felmondásra vagy rendelkezési joga megszüntetésre került. A fogyasztónak az alapszámla megnyitását megelőzően ezekről írásban nyilatkoznia kell.

Egyéb kitételek

 • Az alapszámlához nem kapcsolódhat hitelkeret.
 • Az alapszámlának kizárólag egy számlatulajdonosa lehet.
 • A fogyasztó köteles tájékoztatni az alapszámláját vezető hitelintézetet, ha az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését követően Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál olyan fizetési számla vezetésére irányuló keretszerződést kötött vagy olyan fizetési számla felett lett rendelkezési joga, mely lehetővé teszi legalább az alapszintű szolgáltatások igénybevételét. 

Felmondási szabályok

 • Speciális felmondási szabályok alkalmazandóak, melyek közül a legfontosabbak: A bank felmondja a bankszámlaszerződést, ha az alapszámlán 24 egymást követő hónapban nem hajtottak végre fizetési műveletet,
  • ha a fogyasztó az alapszámla megkötését követően Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál olyan fizetési számla vezetésére irányuló keretszerződést kötött vagy olyan fizetési számla felett lett rendelkezési joga, amely lehetővé teszi az alapszintű szolgáltatások igénybevételét, vagy
  • ha legalább 3 hónapja a számla negatív egyenleget mutat, és a fogyasztó tartozását a bank felszólítására sem fizette meg.
Váltson CIB ECO Bankszámlára!

Váltson!

Váltson CIB ECO Bankszámlára!

0 Ft számlavezetési díj2

0 Ft a Visa Inspire Elektronikus Bankkártya első éves díja3

Jogi információk

1 Ha a számlatulajdonos Az ingyenes készpénzfelvételre szolgáló fizetési számla megjelöléséről szóló nyilatkozatot adott le a CIB Alapszámlára, abban az esetben is a fenti számú és összegű ATM készpénzfelvételre jogosult.

2 A CIB ECO Bankszámla havi számlavezetési díja 0 Ft, amennyiben havonta a mindenkori nettó minimálbérnek megfelelő összegű jóváírás érkezik átutalással a bankszámlára (akár több részletben is). A Bank akciós ajánlatában 2019.május 31-ig a havi jóváírás elvárt összege – a mindenkori nettó minimálbér – alatti, legalább 91.770 Ft összegű havi jóváírást vizsgál.
A szám
lanyitás hónapját követő 3 naptári hónapban a jóváírási feltételek teljesülését a Bank nem vizsgálja, a havi számlavezetési díj ebben az időszakban nem kerül terhelésre. Az első számlavezetési díj terhelésére a számlanyitás hónapját követő 4. hónapban kerül sor, amennyiben az Üzletfél lent leírt díjmentes számlavezetés feltételének nem tesz eleget.
Amennyiben a számlavezetési díj terhelését megelőző hónapban legalább a mindenkori nettó minimálbérnek megfelelő összegű jóváírás érkezik átutalással (a saját számlák közötti átvezetés, illetve készpénzes befizetés nem számít bele a jóváírási összegbe) a bankszámlára (akár több részletben is), akkor a következő hónapban a havi számlavezetési díj nem kerül terhelésre. A jóváírások beérkezését a Bank havi rendszerességgel vizsgálja.


3 A 2019. január 1. és 2019. december 31. között nyitott ECO bankszámlák mellé, a promóció ideje alatt a számlatulajdonos nevére igényelt első VISA Inspire Elektronikus Bankkártyára vonatkozik. Az ajánlat számlával rendelkező, ECO számlára váltó ügyfelek esetében csak abban az esetben érvényes, amennyiben az ügyfél a számlacsomagváltás pillanatában nem rendelkezik aktivált elektronikus betéti bankkártyával. 

A tájékoztatás nem teljes körű, a bankszámlára vonatkozó részletes feltételeket a CIB Alapszámla Kondíciós Lista, a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és a fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, valamint a  fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló  Általános Lakossági Üzletszabályzat tartalmazza, melyek megtalálhatóak a www.cib.hu honlapon, valamint a CIB bankfiókokban. 

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Kártyatiltás és aktiválás
Kártyatiltás
9 1
Kártyaaktiválás
9 2
1. Lakossági ügyintézés
Számlaügyintézés
1 1
Kártyaügyintézés
1 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
1 3
Hitel ügyintézés
1 4
Internetbank ügyintézés
1 5
Lízing ügyintézés
1 6
Biztosítások ügyintézése
1 7
2. Vállalkozások ügyintézése
Számlaügyintézés
2 1
Kártyaügyintézés
2 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
2 3
Hitelügyintézés
2 4
Internetbank ügyintézés
2 5
Lízing ügyintézés
2 6
Biztosítások ügyintézése
2 7
3. Angol nyelvű menü
Angol nyelvű menü
3
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Hitelek és lízing
4 1
Lakossági szolgáltatások
4 2
Vállalkozások szolgáltatásai
4 3
Kérjen visszahívást! Chat