• Nincs találat

Hitelminősítéssel kapcsolatos tájékoztatás

Az Intesa Sanpaolo csoport befektetővédelmi sztenderdjeivel összhangban a CIB Bank többletszolgáltatásként tájékoztatja ügyfeleit a bank által forgalmazott magyar állampapírok kibocsátója hosszú távú hitelminősítésének vagy hitelminősítési kilátásának a változásáról.

Bankunk ezen szolgáltatása nyújtása során a Standard and Poor’s (S&P) nyilvános hitelminősítését veszi figyelembe.

Az S&P kibocsátói hitelminősítése egy a kibocsátó jövőbeli hitelképességére vonatkozó vélemény. A minősítés segíti a befektetőket abban, hogy véleményt alkossanak arról, hogy egy kibocsátó milyen valószínűséggel fogja időben teljesíteni az adósságszolgálatot. A minősítés csak egy a többfajta információ közül, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek a befektetési döntésük meghozatala során.

 

Magyarország jelenlegi hosszútávú hitelminősítése a következő:

Minősítő cég

Változás dátuma

Minősítés a változást megelőzően

Kilátás

Minősítés a változást követően

Kilátás

S&P

2023.01.27.

BBB

NEGATÍV

BBB-

STABIL

 

S&P által alkalmazott kibocsátói hosszú távú hitelminősítési kategóriák:

Minősítés

Jelentése

Befektetési kategória

AAA

Kiváló kategória

Rendkívül erős a kibocsátó képessége arra, hogy a pénzügyi kötelezettségvállalásait teljesítse

AA+, AA, AA-

Felső kategória

Nagyon erős a kibocsátó képessége arra, hogy a pénzügyi kötelezettségvállalásait teljesítse

A+, A, A-

Felső közép kategória

Erős a kibocsátó képessége arra, hogy a pénzügyi kötelezettségvállalásait teljesítse, de ez a képesség valamilyen módon érzékeny a gazdasági feltételek és körülmények változására.

BBB+, BBB, BBB-

Alsó közép kategória

Megfelelő a kibocsátó képessége a pénzügyi kötelezettségvállalások teljesítésére, de jobban ki van téve a kedvezőtlen gazdasági feltéteknek.

Befektetésre nem ajánlott kategória

BB+, BB, BB-

Spekulatív kategória

Rövid távon kevésbé sérülékeny a kibocsátó, de a kedvezőtlen üzleti, pénzügyi és gazdasági feltételek jelentős és folyamatos bizonytalansággal járnak.

B+, B, B-

Erősen spekulatív kategória

A kibocsátó jobban ki van téve a kedvezőtlen üzleti, pénzügyi és gazdasági feltételeknek, de jelenleg képes teljesíteni a pénzügyi kötelezettségeit.

CCC+, CCC, CCC-

Alapvető kockázatú kategória

A kibocsátó aktuálisan is sérülékeny és a kedvező üzleti, pénzügyi és gazdasági feltételek függvénye a pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

CC

Szélsőségesen spekulatív kategória

A kibocsátó rendkívül sérülékeny; a fizetésképtelenség még nem következett be, de szinte biztosra vehető.

C

Szelektív fizetésképtelenség, Csődközeli kategória

Jelenleg nagy a kockázata a nemfizetésnek, a végső megtérülés várhatóan alacsonyabb lesz, mint a magasabb minősítésű kötelezettségeké.

D

Fizetésképtelenség, Csődeljárás alatt

Pénzügyi kötelezettségvállalás nem teljesítése vagy figyelembe vett kötelezettségvállalás megszegése; fizetésképtelenségi eljárás megindítása esetén is használt minősítés.

Forrás: Intro to Credit Ratings | S&P Global Ratings (spglobal.com)

S&P által alkalmazott hitelminősítés kilátás kategóriák:

Kilátás

A következő felülvizsgálatkor a hitelminősítés

Pozitív

Felminősítésére lehet számítani

Stabil

Várhatóan nem változik

Negatív

Leminősítésére lehet számítani

Information on credit ratings

In accordance with the Intesa Sanpaolo Group's investor protection standards, CIB Bank provides its clients with additional information on changes in the long-term credit rating or rating outlook of the issuer of Hungarian government securities traded by the bank.

In providing this service, our bank takes into account the public credit rating of Standard and Poor's (S&P).

An S&P issuer credit rating is an opinion on the future creditworthiness of an issuer. The rating helps investors form an opinion on the likelihood that an issuer will meet debt service obligations on time. The rating is just one of several types of information that investors can take into account when making their investment decisions.

Hungary's current long-term credit rating is as follows:

Certification company

Date of change

Classification before the change

View from

Qualification after the change

View from

S&P

2023.01.27.

BBB

NEGATIVE

BBB-

STABLE

 

Long-term issuer rating categories used by S&P:

Certification

Report to

Investment category

AAA

Excellent category

The issuer's ability to meet its financial commitments is very strong

AA+, AA, AA-

Top category

Very strong ability of the issuer to meet its financial commitments

A+, A, A-

Upper middle category

The ability of the issuer to meet its financial commitments is strong, but this ability is in some way sensitive to changes in economic conditions and circumstances.

BBB+, BBB, BBB-

Lower middle category

The issuer has the capacity to meet its financial commitments, but is more exposed to adverse economic conditions.

Category not recommended for investment

BB+, BB, BB-

Speculative category

In the short term, the issuer is less vulnerable, but adverse business, financial and economic conditions create significant and ongoing uncertainty.

B+, B, B-

Highly speculative category

The issuer is more exposed to adverse business, financial and economic conditions, but is currently able to meet its financial obligations.

CCC+, CCC, CCC-

Basic risk category

The issuer is currently vulnerable and is dependent on favourable business, financial and economic conditions to meet its financial obligations.

CC

Extremely speculative category

The issuer is extremely vulnerable; insolvency has not yet occurred but is almost certain.

C

Selective insolvency, Near bankruptcy category

Currently, the risk of default is high, and the ultimate return is expected to be lower than that of higher-rated liabilities.

D

Insolvency,

In bankruptcy

Non-fulfilment of a financial commitment or breach of a commitment taken into account; also used for the opening of insolvency proceedings.

Source: Intro to Credit Ratings | S&P Global Ratings (spglobal.com)


Credit rating outlook categories used by S&P:

View from

The next review of the credit rating

Positive

Upgrading can be expected

Stable

Not expected to change

Negative

Downgrading can be expected

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
  • Befektetési tranzakciók és információk: munkanapokon 8:00-18:00
  • Meglévő hitel és lízing ügyintézés: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00 
  • Biztosítás kötés és információ: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00
  • Kereskedői kártyaelfogadás: 0-24 
  • Számlaügyintézés: 0-24
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4