• Nincs találat

MiFID 2 irányelv

MiFID 2 (Markets in Financial Instruments Directive) irányelv

2018. január 3-tól hatályba lép az ún. MiFID 2 (Markets in Financial Instruments Directive) irányelv, illetve a kapcsolódó jogszabályok, melyek következtében számos ponton változtak a befektetésekkel kapcsolatos ügyek intézésének szabályai. A szabályozás a befektetők védelme és a befektetési szolgáltatók transzparens működése érdekében jött létre.

A CIB Bank elkötelezett a változások mellett, mivel azok segítik ügyfeleinket a megalapozott pénzügyi döntések meghozatalában, ami bankunknak is alapvető célja.

Az alábbiakban szeretnénk bemutatni a MiFID 2 irányelvet és az annak eredményeként várható változásokat.

 

Mit érdemes tudni a MiFID 2 irányelvről?

A MiFID 2 irányelv elődje, a MiFID irányelv 2007. november 1-jén lépett hatályba. Az irányelv minden, az Európai Unióban működő befektetési szolgáltató számára egységes szabályokat írt elő. Az irányelv szabályait a magyar törvényhozás a Bszt.-vel (2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól) emelte be a magyar jogrendbe. A MiFID 2 a MiFID 1 felülvizsgálatának eredményeképpen született, célja, hogy a szabályok pontosításával, kiegészítésével tovább erősítse a befektetők védelmét.

Ezek értelmében a befektetési szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfeleket az alábbiak illetik meg:

 • Tisztességes, tárgyilagos és szakszerű eljárás az ügyfél érdekeinek figyelembevételével.
 • Az ügyfél egyéni körülményeit figyelembe vevő szolgáltatás.
 • Világos és átfogó információnyújtás.

A MiFID irányelv vezette be az alkalmassági kérdőívet, melynek segítségével a befektetési szolgáltató felmérheti az ügyfél pénzügyi ismereteit és kockázatvállalási hajlandóságát annak érdekében, hogy befektetési céljaival összhangban álló termékeket ajánlhasson neki.

A legfontosabb változások a MiFID 1-hez képest:

 • A MiFID 2 bevezette a független, illetve a nem független befektetési tanácsadás fogalmát. Az, hogy egy adott szolgáltató melyik kategóriába tartozik, attól függ, hogy a befektetési tanácsadás keretében a befektetési termékek milyen széles körét kínálja-e ügyfeleinek (vagyis nemcsak olyan termékeket, amelyeket saját maga vagy vele szoros jogi vagy gazdasági kapcsolatban álló vállalkozások bocsátanak ki), és elfogad-e, illetve fizet-e az ügyféltől eltérő személytől, illetve személy részére díjat, jutalékot vagy egyéb juttatást az ügyfélnek nyújtott szolgáltatással kapcsolatban. A CIB Bank a befektetési tanácsot nem független alapon nyújtja ügyfelei részére, mert egyrészt az általunk kínált befektetési termékeket a bank vagy a velünk jogi/gazdasági kapcsolatban álló vállalkozások (pl. az a Eurizon Asset Management Hungary) bocsátják ki, másrészt azért, mert elfogadunk harmadik felektől díjat, jutalékot, juttatást az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatással kapcsolatban.
 • A szabályozás értelmében a befektetési szolgáltató feladata, hogy évente bemutassa az igénybe vett befektetési termékhez kapcsolódó költségeket az ügyfélnek. Ez az eddigi gyakorlathoz képest abban jelent változást, hogy ügyfeleink minden évben egy új kimutatást kapnak, amely összesíti az adott időszakban felmerült befektetési szolgáltatással kapcsolatosan felszámított valamennyi költséget, valamint (ha rendelkezésre áll) a befektetési termék hozamát csökkentő költségeket.
 • A befektetési termék igénylésekor a szolgáltatóknak - így bankunknak is - az eddigieknél alaposabban kell dokumentálni a befektetési tanácsadás lépéseit, illetve alkalmassági jelentésben kell megindokolni, hogy miért az adott termékeket ajánlják az ügyfélnek.
 • A MiFID 2 részletesen szabályozza, hogy a befektetési szolgáltatás nyújtása előtt milyen információkat kell a szolgáltatónak az ügyfél részére átadnia. A szolgáltatónak jelentősen megnövekszik a tájékoztatási kötelezettsége az ügyfelei felé.
 • A befektetési termékre vonatkozó megbízás megadása előtt a szolgáltatónak tájékoztatni kell az ügyfelet a termékkel és annak költségeivel kapcsolatban.
 • A fenti változások azt eredményezik, hogy a befektetési termékek igénylése során az eddigiekhez képest jóval több dokumentumot adunk át ügyfeleinknek. Arra is van lehetőség, hogy ezt ne papír alapon, hanem e-mailben tegyük meg, ezért ha Ön még nem adta meg e-mail címét bankunknak, érdemes ezt pótolnia.

 

A MiFID 2. szabályozás az ügyfelek vonatkozásában különösen az alábbi területeket érinti:

(1) ügyfél-kategóriák kialakítása;

(2) ügyfelek kockázatviselő képességének, piaci ismereteinek felmérése;

(3) az ügyfél számára lehető legkedvezőbb teljesítés előírása

(4) technológiai újítások kezelése

(5) független és a nem független alapon adott befektetési tanácsadás fogalmának bevezetése

(6) az ügyfelek részére nyújtandó tájékoztatás szélesítése

(7) megbízások teljesítésével kapcsolatos telefonbeszélgetések rögzítésének kötelezettsége

(8) a LEI kód használatának a bevezetése a nem természetes személy ügyfelek azonosítására

(9) kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) rendelkezésre bocsátása

 

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a fentiekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
 • Befektetési tranzakciók és információk: munkanapokon 8:00-18:00
 • Meglévő hitel és lízing ügyintézés: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00 
 • Biztosítás kötés és információ: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00
 • Kereskedői kártyaelfogadás: 0-24 
 • Számlaügyintézés: 0-24
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
Automata kártyatiltás
9 1
Automata elektronikus csatorna tiltás
9 2
Ügyintéző kapcsolás
9 0
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4