• Nincs találat

Vállalati folyószámlahitel a moratórium alatt

Agrárvállalkozások és egyéb vállalkozások részére nyújtott vállalati folyószámlahitelek moratóriumai

A fizetési moratóriumokról röviden

A 216/2022. (VI. 17.) Korm. Rendelet  alapján fennálló hitelmoratórium

 1. Az első fizetési moratórium az ügyfelek 2020. március 18-án fennálló kölcsöneire vonatkozóan 2020. december 31-éig tartott. 
 2. A második fizetési moratórium automatikusan meghosszabbította a moratórium időszakát a 2020. december 31-én fennálló moratórium alatt lévő kölcsönök tekintetében először 2021. június 30-ig, majd 2021. szeptember 30-ig, végül 2021. október 31-ig. 
 3.  A harmadik fizetési moratórium az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások esetében tette lehetővé a moratórium meghosszabbítását eredetileg 2022. június 30-ig, amennyiben a kormányrendeletben megfogalmazott követelményeknek megfeleltek. Ez a fizetési moratórium a Kormány 216/2022. (VI. 17.) Kormányrendelete alapján 2022. július 31. napjáig meghosszabbításra került.
 4. A negyedik fizetési moratórium az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások esetében teszi lehetővé a moratórium meghosszabbítását 2022. december 31-ig, amennyiben a 216/2022. (VI. 17.) kormányrendeletben megfogalmazott követelményeknek megfelelnek. 

Amennyiben Ön a 216/2022. (VI. 17.) Korm. Rendeletben foglalt feltételeknek megfelel, azaz hitele(i) 2022. június 18-át megelőzően moratórium alatt álltak és 2022. július 31-ig a 8/2022. (VI. 20.)  MK rendeletben foglaltaknak megfelelően nyilatkozott, akkor az Ön részére a moratórium 2022. december 31-ig meghosszabbításra kerül. FONTOS, hogy a 2022. július 31-i határidő jogvesztő, azaz ezt követően a negyedik moratóriumba való belépésre nincs lehetőség, csak a moratóriumból való kilépésére.

 

Agrárvállalkozások részére a 292/2022. (VIII. 8.) Korm. Rendelet alapján fennálló moratórium

A fizetési moratórium az ügyfelek 2022. augusztus 31. napján fennálló kölcsöneire vonatkozóan 2022. szeptember 1. - 2023 december 31. között tart.

Amennyiben Ön a 292/2022. (VIII. 8.) Korm. Rendeletben foglalt feltételeknek megfelel, azaz 

a, növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01),  erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02), halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03) szakágazatból származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át

VAGY

b, a hitel célja megfelel a fenti a) pont szerinti valamely szakágazatnak

és 2022. szeptember 15-ig a 23/2022 (VIII. 8.) AM rendeletben foglaltaknak megfelelően nyilatkozott, akkor az Ön részére a moratórium 2022 szeptember 1. – 2023. december 31. között tart. FONTOS, hogy a 2022. szeptember 15-i határidő jogvesztő, azaz ezt követően az agrárvállalkozások részére nyújtott moratóriumba való belépésre nincs lehetőség, csak a moratóriumból való kilépésre. 

Folyószámlahitellel rendelkező céges ügyfeleinknek

A fizetési moratórium a folyószámlahitelekre is vonatkozik, de csak arra a hitelösszegre, melyet a vonatkozó rendeletekben meghatározott napon  éjfélig igénybe vettek és az azóta eltelt időszakban nem törlesztettek.

A hiteltörlesztési haladék tehát nem vonatkozik:

A 216/2022. (VI. 17.) Korm. Rendelet  alapján fennálló hitelmoratórium esetében 

 • a 2020. március 18. éjfél előtt nem kihasznált hitelkeretekre
 • a 2020. március 18. éjfél után igénybe vett hitelösszegre

Agrárvállalkozások részére a 292/2022. (VIII. 8.) Korm. Rendelet alapján fennálló moratórium esetében 

 • a 2022. augusztus 31. éjfél előtt nem kihasznált hitelkeretekre
 • a 2022. augusztus 31. éjfél után igénybe vett hitelösszegre.

Hogyan is működik a fizetési moratórium vállalati folyószámlahitelek esetén?

1.    A fent meghatározott nap éjfélig kihasznált hitelkeretet (amelyre a fizetési moratórium vonatkozik) egy külön, korlátozott rendeltetésű számlára vezettük át, és az átvezetett összegre számolt kamatot is ezen a számlán tartjuk nyilván. A kamat mértéke megegyezik a folyószámlahitel-keret kamatával.

2.    Ha folyószámlahitel-kerettel érintett fizetési számlájára jóváírás érkezik, az nem csökkenti automatikusan a fizetési moratórium hatálya alá eső tartozást. Ugyanakkor lehetősége van a fizetési moratórium hatálya alól részösszegre vagy teljes összegre nézve kilépni és arra a korlátozott rendeltetésű számlára befizetni vagy átutalni/átvezetni, amelyen a fizetési moratórium hatálya alá eső tartozás van. Ezzel Ön csökkenteni tudja tartozását, és a befizetett összeggel megnöveljük a rendelkezésre álló hitelkeretét. 

3.    A fentnevezett korlátozott rendeltetésű fizetési számla egyenlegét, illetve annak esetleges előtörlesztésekkel csökkentett összegét a fizetési moratórium lejártát vagy az annak hatálya alól történő kilépést követően könyveljük vissza a hitelkerethez.

Hogyan hosszabbodik meg folyószámlahitel-szerződése lejárata, ha kilépett a fizetési moratóriumból?

A fizetési moratórium alatt lévő folyószámlahitel-szerződés lejárati dátuma a jogszabály alapján a fizetési moratóriumban töltött idővel egyenlő mértékben meghosszabbodik, de fontos, hogy a futamidő hossza attól is függ, hogy a fizetési moratórium hatálya alól történő kilépési nyilatkozatát mikor teszi meg:

 • Ha Ön a hitelszerződésének eredeti lejáratát megelőzően nyilatkozik a fizetési moratóriumból való kilépésről, akkor az alábbiak szerint alakul az új lejárati dátum:
 • eredeti lejárat + a fizetési moratóriumban töltött idő
 • Ha Ön a hitelszerződésének eredeti lejártát követően nyilatkozik a fizetési moratóriumból való kilépésről, akkor az alábbiak szerint alakul az új lejárati dátum:
  • nyilatkozat dátuma + a fizetési moratóriumban töltött idő

Mi a teendőm, ha kisvállalati folyószámlahitelem a moratórium hatálya alatt van, de ki szeretnék lépni?

Azon önálló rendelkező kisvállalati ügyfeleink (ideértve az egyéni vállalkozókat és az őstermelőket is), akik rendelkeznek CIB Internet Bankkal, CIB Bank Online-nal vagy CIB Bank Mobilalkalmazással, online is nyilatkozhatnak a moratóriummal kapcsolatban itt: 

 • mic.cib.hu/moratorium (Az oldal sajnos nem működik Internet Explorer böngészőben, ezért kérjük, a felületet Google Chrome, Edge vagy Firefox böngészőben használja.)

Amennyiben nem rendelkeznek elektronikus csatornával:

Kérjük, töltsék le az oldal alján található kapcsolódó dokumentumok közül a kisvállalati ügyfeleknek szóló folyószámlahitellel kapcsolatos tájékoztatót, majd kitöltve küldjék meg a kisvallalkozasok_moratorium@cib.hu e-mail címre.

Ha a vállalat rendelkezik önálló cégjegyzővel, lehetőségük van CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül jelezni fizetési szándékukat a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon kollégáink iránymutatása alapján.

A nyilatkozat eredményeként az eredeti hitelkeret visszaállításra kerül, Ön azt ugyanúgy tudja használni, mint korábban, a lejárata pedig a fent részletezetteknek megfelelően meghosszabbodik. A moratórium alatt felhalmozott és meg nem fizetett díjak és kamatok tekintetében egyenlő havi részletfizetést biztosítunk a meghosszabbított lejáratig. Ezen részletektörlesztési esedékessége a moratórium lejáratát   vagy a moratóriumból történő kilépést követően minden hónap 4. napja.

Tartozás részleges vagy teljes előtörlesztése

 • Arra is lehetősége van, hogy a fizetési moratórium miatt elkülönített tartozását részlegesen vagy akár teljes mértékben előtörlessze. Az előtörlesztést az elkülönített számlára történő pénztári befizetéssel, vagy bankon belüli vagy más bankból indított átutalással kell teljesíteni.
 • Ebben az esetben az előtörlesztett összegből automatikusan levonásra kerülnek az időarányos díjak és kamatok, majd a maradék összeggel visszaemelésre kerül a hitelkeret, tehát Ön újra használni tudja a hitelkeret ezen részét. 
 • A teljes előtörlesztéssel egyidejűleg Ön automatikusan kilép a fizetési moratóriumból.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a moratóriumból történő kilépést követően visszalépésre már nem lesz lehetősége.   

Mi a teendőm, ha vállalati folyószámlahitelem a moratórium hatálya alatt van, de ki szeretnék lépni?

Vállalati folyószámlahitel esetén is lehetősége van kilépni a moratórium alól. Ebben az esetben kérjük, töltsék le az oldal alján található kapcsolódó dokumentumok közül a vállalati ügyfeleknek szóló folyószámlahitellel kapcsolatos tájékoztatót, majd kitöltve, küldjék meg a moratorium.vallalat@cib.hu e-mail címre.

A nyilatkozat eredményeként az eredeti hitelkeret visszaállításra kerül, Ön azt ugyanúgy tudja használni, mint korábban, a lejárata pedig a fent részletezetteknek megfelelően meghosszabbodik.  A moratórium alatt felhalmozott és meg nem fizetett díjak- és kamatok tekintetében egyenlő havi részletfizetést biztosítunk a meghosszabbított lejáratig. Ezen részletek törlesztési esedékessége a moratórium lejáratá t vagy a moratóriumból történő kilépést követően minden hónap 4. napja.

Tartozás részleges vagy teljes előtörlesztése

 • Arra is lehetősége van, hogy a fizetési moratórium miatt elkülönített tartozását részlegesen vagy akár teljes mértékben előtörlessze. Az előtörlesztést az elkülönített számlára történő pénztári befizetéssel, vagy bankon belüli vagy más bankból indított átutalással kell teljesíteni.
 • Ebben az esetben az előtörlesztett összegből automatikusan levonásra kerülnek az időarányos díjak és kamatok, majd a maradék összeggel visszaemelésre kerül a hitelkeret, tehát Ön újra használni tudja a hitelkeret ezen részét. 
 • A teljes előtörlesztéssel egyidejűleg Ön automatikusan kilép a fizetési moratóriumból.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a moratóriumból történő kilépést követően visszalépésre már nem lesz lehetősége.   

Mi történik, ha kilépek a fizetési moratórium hatálya alól?

 • Korábban megbontottuk folyószámlahitelét az alapján, hogy mely rész tartozott és mely nem tartozott a fizetési moratórium hatálya alá. Ezt a megbontást a fizetési moratóriumból történő kilépéssel megszüntetjük.
 • A kilépést követően a díj- és kamatfizetés a teljes keretre vonatkozóan minden hónap végén lesz esedékes.
 • Ahogy fentebb is írtuk, a folyószámlahitelkeret a fizetési moratóriumban töltött idővel hosszabbodik.
 • A fizetési moratórium alatt felhalmozódott kamatokat és díjakat az új lejáratig kell egyenlő részletekben megfizetni a fizetési moratórium alatt töltött időszak végétől. 
  • Kivétel ez alól, ha Ön a nyilatkozatában kéri a nyilatkozat dátumát megelőző hónap végéig már felhalmozódott kamatok és díjak beterhelését a számláján a nyilatkozat lekönyvelésével egyidejűleg. 

Érdemes kilépnem a fizetési moratóriumból, vagy részlegesen/teljesen előtörlesztenem a fizetési moratórium alá tartozó folyószámlahitel keretösszeget?

Amennyiben anyagi helyzete megengedi, és erre lehetősége van, az alábbiak miatt érdemes kilépnie a fizetési moratóriumból:

 • A fizetési moratórium hatálya alá tartozó keretrész folyamatosan kamatozik, emiatt a meghosszabbított fizetési moratórium végére magas kamatösszeg gyűlhet össze, melyet a fizetési moratórium lejártát követően havi egyenlő részletekben meg kell fizetni. 
 • A kilépéssel vagy a teljes tartozás megfizetésével Ön visszakapja a korábbi hitelkeretét, és azt ugyanúgy tudja használni, mint korábban. A tartozás részleges előtörlesztésével pedig az előtörlesztett összegnek megfelelő mértékben kapja vissza a korábbi hitelkeretét, melyet továbbra is használhat.
Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
 • Befektetési tranzakciók és információk: munkanapokon 8:00-18:00
 • Meglévő hitel és lízing ügyintézés: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00 
 • Biztosítás kötés és információ: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00
 • Kereskedői kártyaelfogadás: 0-24 
 • Számlaügyintézés: 0-24
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
Automata kártyatiltás
9 1
Automata elektronikus csatorna tiltás
9 2
Ügyintéző kapcsolás
9 0
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4