• Nincs találat

Vállalati folyószámlahitel a moratórium alatt

Ezen az oldalon megtalálja a legfontosabb információkat arról, hogyan érinti a vállalati folyószámlahiteleket a fizetési moratórium.

Fontos információ a hitelmoratóriumról!

Tájékoztatjuk, hogy 2021. szeptember 16-i hatállyal módosításra került a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendelet, valamint megjelent a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről szóló 6/2021. (IX.15.) MK rendelet. 

A jogszabály módosítás értelmében a jelenlegi fizetési moratórium automatikusan külön rendelkezésük nélkül 2021. október 31. napjáig meghosszabbításra kerül, az „új” hiteltörlesztési moratórium (a továbbiakban Moratórium 3.) pedig 2021. november 1. napjától 2022. június 30. napjáig tart. A fizetési moratórium 3-ba belépéshez Önnek kérelmet szükséges benyújtania a bank részére, melynek MK rendelet által meghatározott formáját a honlapunkon is elérhetővé tesszük.

A Moratórium 3-ra vonatkozó új szabályokat az alábbiakban foglaljuk össze:

1.    Kérelmet az az Adós nyújthat be, aki 2021. szeptember 30-án él a fizetési moratóriummal.

A kérelem benyújtására a vállalkozás (ideértve az egyéni vállalkozót és őstermelőt is) abban az esetben jogosult, ha a vállalkozás tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

A jogosultsági feltételekről az Adósnak büntetőjogi felelőssége tudatában kell nyilatkoznia a rendeletben meghatározott formátumban, illetve a nyilatkozatban azt is ki kell jelentenie, hogy a jogosultságot alátámasztó okiratokkal vagy más bizonyító erejű dokumentumokkal rendelkezik. 

2.    Társaságunk az új fizetési haladék részletszabályairól moratóriumban lévő ügyfeleit az alábbiról tájékoztatta 2021. szeptember 21-én: 

 • „Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította. A hitelmoratóriumban részt vehetnek azok a vállalkozások, amelyek tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést. A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben vállalkozása jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában. A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.”

3.     A nyilatkozat formájáról további részleteket honlapunkon, az adott termékek alatt talál. 

A kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. Amennyiben Ön a jogvesztő határidőn belül nem nyilatkozott a moratórium 3-ba történő belépésről, később erre már nem lesz lehetősége. A Moratórium 3. igénybevétele ugyanakkor nem zárja ki, hogy Ön a Moratórium 3. időszakában fizetést teljesítsen.

A fizetési moratóriumról röviden

 1. Az első fizetési moratórium az ügyfelek 2020. március 18-án fennálló kölcsöneire vonatkozóan 2020. december 31-éig tartott. 
 2. A második fizetési moratórium automatikusan meghosszabbította az első fizetési moratóriumot a 2020. december 31-én fennálló moratórium alatt lévő kölcsönök tekintetében először 2021 június 30-ig, majd 2021. szeptember 30-ig, végül 2021. október 31-ig. 
 3. A harmadik fizetési moratórium az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások esetében teszi lehetővé a moratórium meghosszabbítását 2022. június 30-ig, amennyiben a kormányrendeletben megfogalmazott követelményeknek megfelelnek. 

Ügyfelek nyilatkozattételével kapcsolatos tájékoztatás:

1)    Amennyiben Ön nem lépett ki a fizetési moratóriumból az első fizetési moratórium kapcsán, akkor ügylete(i) 2020. december 31-ig fizetési moratórium hatálya alatt áll(tak).

2)    Amennyiben Ön nem nyilatkozott a második fizetési moratórium kapcsán, akkor a 2020. december 31-én moratórium alatt álló ügyletei kerültek automatikusan fizetési moratórium hatálya alá 2021. szeptember 30-ig, melyet a fenti Korm. Rendelet 2021. október 31-ig meghosszabbított.

3)    Amennyiben Ön nem lép be 2021.október 1. és 31. között tett nyilatkozatával a moratórium 3-ba, akkor az Ön esetében a fizetési moratórium 2021. október 31-én lejár. 

Amennyiben Ön a fenti Korm. Rendeletben foglalt feltételeknek megfelel, azaz 2021. szeptember 30-án hitele(i) moratórium alatt állnak és erről a 2021. október 1. és 2021. október 31. közötti időszakban a 6/2021. (IX. 15.) MK rendeletben foglaltaknak megfelelően nyilatkozik, akkor Ön részére a moratórium 2022. június 30-ig meghosszabbik. FONTOS, hogy a 2021. október 31-i határidő jogvesztő, azaz ezt követően a harmadik moratóriumba való belépés nem lehetséges, és ezt követően csak a moratóriumból való kilépésére van lehetőség.

Folyószámlahitellel rendelkező céges ügyfeleinknek

A fizetési moratórium a folyószámlahitelekre is vonatkozik, de csak arra a hitelösszegre, melyet 2020. március 18. éjfélig igénybe vettek és az azóta eltelt időszakban nem törlesztettek.

A hiteltörlesztési haladék tehát nem vonatkozik:

 • a 2020. március 18. éjfél előtt nem kihasznált hitelkeretekre
 • a 2020. március 18. éjfél után igénybe vett hitelösszegre

Hogyan is működik a fizetési moratórium vállalati folyószámlahitelek esetén?

Ha Önnek 2020. március 18-án nem volt kihasznált hitelkerete, a folyószámlahitel ugyanúgy működik tovább, ahogyan eddig is.

Amennyiben Önnek 2020. március 18-án volt kihasznált hitelkerete, több dolgot is érdemes tudnia:

1.    A 2020. március 18. éjfélig kihasznált hitelkeretet (amelyre a fizetési moratórium vonatkozik) egy külön, korlátozott rendeltetésű számlára vezettük át, és az átvezetett összegre számolt kamatot is ezen a számlán tartjuk nyilván. A kamat mértéke megegyezik a folyószámlahitel-keret kamatával.

2.    Ha folyószámlahitel-kerettel érintett fizetési számlájára jóváírás érkezik, az nem csökkenti automatikusan a fizetési moratórium hatálya alá eső tartozást. Ugyanakkor lehetősége van a fizetési moratórium hatálya alól részösszegre vagy teljes összegre nézve kilépni és arra a korlátozott rendeltetésű számlára befizetni vagy átutalni/átvezetni, amelyen a fizetési moratórium hatálya alá eső tartozás van. Ezzel Ön csökkenteni tudja tartozását, és a befizetett összeggel megnöveljük a rendelkezésre álló hitelkeretét. 

3.    A fentnevezett korlátozott rendeltetésű fizetési számla egyenlegét, illetve annak esetleges előtörlesztésekkel csökkentett összegét a fizetési moratórium lejártát vagy az annak hatálya alól történő kilépést követően könyveljük vissza a hitelkerethez.

Hogyan hosszabbodik meg folyószámlahitel-szerződése lejárata, ha kilépett a fizetési moratóriumból?

A fizetési moratórium alatt lévő folyószámlahitel-szerződés lejárati dátuma a jogszabály alapján a fizetési moratóriumban töltött idővel egyenlő mértékben meghosszabbodik, de fontos, hogy a futamidő hossza attól is függ, hogy a fizetési moratórium hatálya alól történő kilépési nyilatkozatát mikor teszi meg:

 • Ha Ön a hitelszerződésének eredeti lejáratát megelőzően nyilatkozik a fizetési moratóriumból való kilépésről, akkor az alábbiak szerint alakul az új lejárati dátum:
 • eredeti lejárat + a fizetési moratóriumban töltött idő
 • Ha Ön a hitelszerződésének eredeti lejártát követően nyilatkozik a fizetési moratóriumból való kilépésről, akkor az alábbiak szerint alakul az új lejárati dátum:
  • nyilatkozat dátuma + a fizetési moratóriumban töltött idő

Milyen teendők léphetnek fel kisvállalati folyószámlahitel esetében?

Szituáció

Teendő

Folyószámlahitele jelenleg a moratórium hatálya alatt van, de szeretne kilépni a moratóriumból.

Azon önálló rendelkező kisvállalati ügyfeleink (ideértve az egyéni vállalkozókat és az őstermelőket is), akik rendelkeznek CIB Internet Bankkal, CIB Bank Online-nal vagy CIB Bank Mobilalkalmazással, online is nyilatkozhatnak a moratóriummal kapcsolatban itt:

 • www.cib.hu/nyilatkozom (Az oldal sajnos nem működik Internet Explorer böngészőben, ezért kérjük, a felületet Google Chrome, Edge vagy Firefox böngészőben használja.)

Amennyiben nem rendelkeznek elektronikus csatornával:

Kérjük, töltsék le az oldal alján található kapcsolódó dokumentumok közül a kisvállalati ügyfeleknek szóló folyószámlahitellel kapcsolatos tájékoztatót, majd kitöltve küldjék meg a kisvallalkozasok_moratorium@cib.hu e-mail címre.

Ha a vállalat rendelkezik önálló cégjegyzővel, lehetőségük van CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül jelezni fizetési szándékukat a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon kollégáink iránymutatása alapján.

A nyilatkozat eredményeként az eredeti hitelkeret visszaállításra kerül, Ön azt ugyanúgy tudja használni, mint korábban, a lejárata pedig a fent részletezetteknek megfelelően meghosszabbodik. A moratórium alatt felhalmozott és meg nem fizetett díjak és kamatok tekintetében egyenlő havi részletfizetést biztosítunk a meghosszabbított lejáratig. Ezen részletek törlesztési esedékessége a moratórium lejáratát követően minden hónap 4. napja.

Tartozás részleges vagy teljes előtörlesztése

 • Arra is lehetősége van, hogy a fizetési moratórium miatt elkülönített tartozását részlegesen vagy akár teljes mértékben előtörlessze. Az előtörlesztést az elkülönített számlára történő pénztári befizetéssel, vagy bankon belüli vagy más bankból indított átutalással kell teljesíteni.
 • Ebben az esetben az előtörlesztett összegből automatikusan levonásra kerülnek az időarányos díjak és kamatok, majd a maradék összeggel visszaemelésre kerül a hitelkeret, tehát Ön újra használni tudja a hitelkeret ezen részét. 
 • A teljes előtörlesztéssel egyidejűleg Ön automatikusan kilép a fizetési moratóriumból.

Folyószámlahitele 2021. szeptember 30-án moratórium hatálya alatt volt, és be szeretne lépni a 2021. november 1-től érvényes moratóriumba.  

Önnek 2021. október 1. és október 31. között a 6/2021. (IX.15.) MK rendelet 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat alkalmazásával valamennyi szerződése vonatkozásában nyilatkozni szükséges.

FONTOS, hogy csak azoknak az ügyfeleknek van lehetősége nyilatkozni, akik 2021. szeptember 30-án moratóriumban voltak.

Azon önálló rendelkező kisvállalati ügyfeleink (ideértve az egyéni vállalkozókat és az őstermelőket is), akik rendelkeznek CIB Internet Bankkal, CIB Bank Online-nal vagy CIB Bank Mobilalkalmazással, online is nyilatkozhatnak 2021. október 1-től a moratóriummal kapcsolatban itt:

 • www.cib.hu/nyilatkozom (Az oldal sajnos nem működik Internet Explorer böngészőben, ezért kérjük, a felületet Google Chrome, Edge vagy Firefox böngészőben használja.)

Amennyiben nem rendelkeznek elektronikus csatornával:

Kérjük, töltsék le az oldal alján található kapcsolódó dokumentumok közül a vállalati ügyfeleknek szóló tájékoztatót, majd kitöltve, elektronikus (hiteles) aláírással ellátva küldjék meg a kisvallalkozasok_moratorium@cib.hu e-mail címre.

Ha a vállalat rendelkezik önálló cégjegyzővel és TAK kóddal lehetőségük van CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül jelezni moratórium alá történő belépési szándékukat a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon kollégáink iránymutatása alapján.

A kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. Amennyiben Ön a jogvesztő határidőn belül nem nyilatkozott a moratórium3-ba történő belépésről, később erre már nem lesz lehetőségük. A moratórium igénybevétele ugyanakkor nem zárja ki, hogy Önök a moratórium időszakában fizetést teljesítsenek.

Ha később úgy dönt, hogy ki szeretne lépni a moratórium hatálya alól, ezt bármikor jelezheti az előző szituációnál írt teendők szerint, ugyanakkor a vonatkozó rendeletek alapján a visszalépésre nem lesz lehetősége.

Folyószámlahitele 2021. szeptember 30-án moratórium hatálya alatt volt és nem tesz nyilatkozatot sem a kilépésre, sem a 2021. november 1-től érvényes moratóriumba való belépésre vonatkozóan.

Önnek nincs teendője, a moratórium 2021. október 31-én automatikusan megszűnik.

 

Milyen teendők léphetnek fel vállalati folyószámlahitel esetében?

Szituáció

Teendő

Folyószámlahitele jelenleg a moratórium hatálya alatt van, de szeretne kilépni a moratóriumból.

Vállalati folyószámlahitel esetén is lehetősége van kilépni a moratórium alól. Ebben az esetben kérjük, töltsék le az oldal alján található kapcsolódó dokumentumok közül a vállalati ügyfeleknek szóló folyószámlahitellel kapcsolatos tájékoztatót, majd kitöltve, küldjék meg a moratorium.vallalat@cib.hu e-mail címre.

A nyilatkozat eredményeként az eredeti hitelkeret visszaállításra kerül, Ön azt ugyanúgy tudja használni, mint korábban, a lejárata pedig a fent részletezetteknek megfelelően meghosszabbodik.  A moratórium alatt felhalmozott és meg nem fizetett díjak- és kamatok tekintetében egyenlő havi részletfizetést biztosítunk a meghosszabbított lejáratig. Ezen részletek törlesztési esedékessége a moratórium lejáratát követően minden hónap 4. napja.

Tartozás részleges vagy teljes előtörlesztése

 • Arra is lehetősége van, hogy a fizetési moratórium miatt elkülönített tartozását részlegesen vagy akár teljes mértékben előtörlessze. Az előtörlesztést az elkülönített számlára történő pénztári befizetéssel, vagy bankon belüli vagy más bankból indított átutalással kell teljesíteni.
 • Ebben az esetben az előtörlesztett összegből automatikusan levonásra kerülnek az időarányos díjak és kamatok, majd a maradék összeggel visszaemelésre kerül a hitelkeret, tehát Ön újra használni tudja a hitelkeret ezen részét. 
 • A teljes előtörlesztéssel egyidejűleg Ön automatikusan kilép a fizetési moratóriumból.

Folyószámlahitele 2021. szeptember 30-án moratórium hatálya alatt volt és be szeretne lépni a 2021. november 1-től érvényes moratóriumba.

Önnek 2021. október 1.- és október 31. között a 6/2021. (IX.15.) MK rendelet 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat alkalmazásával valamennyi szerződése vonatkozásában nyilatkozni szükséges.

FONTOS, hogy csak azoknak az ügyfeleknek van lehetősége nyilatkozni, akik 2021. szeptember 30-án moratóriumban voltak.

Nyilatkozattételhez kérjük, töltsék le az oldal alján található kapcsolódó dokumentumok közül a vállalati ügyfeleknek szóló tájékoztatót, majd kitöltve, elektronikus aláírással ellátva küldjék meg a moratorium.vallalat@cib.hu e-mail címre.

A kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. Amennyiben Ön a jogvesztő határidőn belül nem nyilatkozott a moratóriumb3-a történő belépésről, később erre már nem lesz lehetősége. A moratórium igénybevétele ugyanakkor nem zárja ki, hogy Önök a moratórium időszakában fizetést teljesítsenek.

Ha később úgy dönt, hogy ki szeretne lépni a moratórium hatálya alól, ezt bármikor jelezheti az előző szituációnál írt teendők szerint, ugyanakkor visszalépésre a vonatkozó rendelet alapján nem lesz lehetősége.

Folyószámlahitele 2021. szeptember 30-án moratórium hatálya alatt volt, és nem tesz nyilatkozatot sem a kilépésre, sem a 2021. november 1-től érvényes moratóriumba való belépésre vonatkozóan.

Önnek nincs teendője, a moratórium 2021. október 31-én automatikusan megszűnik.

Mi történik, ha kilépek a fizetési moratórium hatálya alól?

 • Korábban megbontottuk folyószámlahitelét az alapján, hogy mely rész tartozott és mely nem tartozott a fizetési moratórium hatálya alá. Ezt a megbontást a fizetési moratóriumból történő kilépéssel megszüntetjük.
 • A kilépést követően a díj- és kamatfizetés a teljes keretre vonatkozóan minden hónap végén lesz esedékes.
 • Ahogy fentebb is írtuk, a folyószámlahitelkeret a fizetési moratóriumban töltött idővel hosszabbodik.
 • A fizetési moratórium alatt felhalmozódott kamatokat és díjakat az új lejáratig kell egyenlő részletekben megfizetni a fizetési moratórium alatt töltött időszak végétől. 
  • Kivétel ez alól, ha Ön a nyilatkozatában kéri a nyilatkozat dátumát megelőző hónap végéig már felhalmozódott kamatok és díjak beterhelését a számláján a nyilatkozat lekönyvelésével egyidejűleg. 

Érdemes kilépnem a fizetési moratóriumból, vagy részlegesen/teljesen előtörlesztenem a fizetési moratórium alá tartozó folyószámlahitel keretösszeget?

Amennyiben anyagi helyzete megengedi, és erre lehetősége van, az alábbiak miatt érdemes kilépnie a fizetési moratóriumból:

 • A fizetési moratórium hatálya alá tartozó keretrész folyamatosan kamatozik, emiatt a meghosszabbított fizetési moratórium végére (2022. június 30. napjára) magas kamatösszeg gyűlhet össze, melyet a fizetési moratórium lejártát követően havi egyenlő részletekben meg kell fizetni. 
 • A kilépéssel vagy a teljes tartozás megfizetésével Ön visszakapja a korábbi hitelkeretét, és azt ugyanúgy tudja használni, mint korábban. A tartozás részleges előtörlesztésével pedig az előtörlesztett összegnek megfelelő mértékben kapja vissza a korábbi hitelkeretét, melyet továbbra is használhat.
Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Bankkártya tiltás
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés és ApplePay
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4
7. Moratórium

A CIB honlap sütiket használ, ezek segítségével tudjuk biztosítani a legjobb böngészési élményt. Az összes süti elfogadására kattintva, Ön beleegyezik, hogy a sütiket eltároljuk az eszközén. A sütik segítségével megkönnyítjük az oldalon a navigációt, és azokat az oldalhasználat elemzésére és marketing célokra használjuk fel. (Süti szabályzat)