• Nincs találat

Vállalati folyószámlahitel a moratórium alatt

Ezen az oldalon megtalálja a legfontosabb információkat arról, hogyan érinti a vállalati folyószámlahiteleket a fizetési moratórium.

Törlesztési moratórium

Fontos információ a hitelmoratóriumról! 

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot rászorultsági alapon 2022. június 30-ig fenntartja.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendelet, valamint a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről szóló 6/2021. (IX.15.) MK rendelet alapján akkor volt jogosult a 2021. november 1-től életbe lépő fizetési moratóriumra, amennyiben szerződésével 2021. szeptember 30-án fizetési moratóriumban volt, és a fizetési moratórium fenntartásáról 2021. október 1. és október 31. közötti időszakban nyilatkozott.

Azon ügyfeleink, akik igénybe vették a  az új moratóriumot továbbra is tudják tartozásaikat részlegesen- vagy teljesen törleszteni annak érdekében, hogy felhalmozott tartozásuk ne növekedjen, de moratóriumból történő kilépésük esetén visszalépésre már nekik sem lesz lehetőségük. 

A fizetési moratóriumról röviden

 1. Az első fizetési moratórium az ügyfelek 2020. március 18-án fennálló kölcsöneire vonatkozóan 2020. december 31-éig tartott. 
 2. A második fizetési moratórium automatikusan meghosszabbította a moratórium időszakát a 2020. december 31-én fennálló moratórium alatt lévő kölcsönök tekintetében először 2021 június 30-ig, majd 2021. szeptember 30-ig, végül 2021. október 31-ig. 
 3. A harmadik fizetési moratórium az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások esetében teszi lehetővé a moratórium meghosszabbítását 2022. június 30-ig, amennyiben a kormányrendeletben megfogalmazott követelményeknek megfelelnek. 

Ügyfelek nyilatkozattételével kapcsolatos tájékoztatás:

1)    Amennyiben Ön nem lépett ki a fizetési moratóriumból az első fizetési moratórium kapcsán, akkor ügylete(i) 2020. december 31-ig fizetési moratórium hatálya alatt áll(tak).

2)    Amennyiben Ön nem nyilatkozott a második fizetési moratórium kapcsán, akkor a 2020. december 31-én moratórium alatt álló ügyletei kerültek automatikusan fizetési moratórium hatálya alá 2021. szeptember 30-ig, melyet a fenti Korm. Rendelet 2021. október 31-ig meghosszabbított.

3)    Amennyiben Ön nem lépett be 2021.október 1. és 31. között tett nyilatkozatával a moratórium 3-ba, akkor az Ön esetében a fizetési moratórium 2021. október 31-én lejárt. 

Amennyiben Ön a fenti Korm. Rendeletben foglalt feltételeknek megfelel, azaz 2021. szeptember 30-án hitele(i) moratórium alatt álltak és erről a 2021. október 1. és 2021. október 31. közötti időszakban a 6/2021. (IX. 15.) MK rendeletben foglaltaknak megfelelően nyilatkozott, akkor Ön részére a moratórium 2022. június 30-ig meghosszabbodott. FONTOS, hogy a 2021. október 31-i határidő jogvesztő volt, azaz ezt követően a harmadik moratóriumba való belépésre nincs lehetőség, csak a moratóriumból való kilépésére. 

Folyószámlahitellel rendelkező céges ügyfeleinknek

A fizetési moratórium a folyószámlahitelekre is vonatkozik, de csak arra a hitelösszegre, melyet 2020. március 18. éjfélig igénybe vettek és az azóta eltelt időszakban nem törlesztettek.

A hiteltörlesztési haladék tehát nem vonatkozik:

 • a 2020. március 18. éjfél előtt nem kihasznált hitelkeretekre
 • a 2020. március 18. éjfél után igénybe vett hitelösszegre

Hogyan is működik a fizetési moratórium vállalati folyószámlahitelek esetén?

1.    A 2020. március 18. éjfélig kihasznált hitelkeretet (amelyre a fizetési moratórium vonatkozik) egy külön, korlátozott rendeltetésű számlára vezettük át, és az átvezetett összegre számolt kamatot is ezen a számlán tartjuk nyilván. A kamat mértéke megegyezik a folyószámlahitel-keret kamatával.

2.    Ha folyószámlahitel-kerettel érintett fizetési számlájára jóváírás érkezik, az nem csökkenti automatikusan a fizetési moratórium hatálya alá eső tartozást. Ugyanakkor lehetősége van a fizetési moratórium hatálya alól részösszegre vagy teljes összegre nézve kilépni és arra a korlátozott rendeltetésű számlára befizetni vagy átutalni/átvezetni, amelyen a fizetési moratórium hatálya alá eső tartozás van. Ezzel Ön csökkenteni tudja tartozását, és a befizetett összeggel megnöveljük a rendelkezésre álló hitelkeretét. 

3.    A fentnevezett korlátozott rendeltetésű fizetési számla egyenlegét, illetve annak esetleges előtörlesztésekkel csökkentett összegét a fizetési moratórium lejártát vagy az annak hatálya alól történő kilépést követően könyveljük vissza a hitelkerethez.

Hogyan hosszabbodik meg folyószámlahitel-szerződése lejárata, ha kilépett a fizetési moratóriumból?

A fizetési moratórium alatt lévő folyószámlahitel-szerződés lejárati dátuma a jogszabály alapján a fizetési moratóriumban töltött idővel egyenlő mértékben meghosszabbodik, de fontos, hogy a futamidő hossza attól is függ, hogy a fizetési moratórium hatálya alól történő kilépési nyilatkozatát mikor teszi meg:

 • Ha Ön a hitelszerződésének eredeti lejáratát megelőzően nyilatkozik a fizetési moratóriumból való kilépésről, akkor az alábbiak szerint alakul az új lejárati dátum:
 • eredeti lejárat + a fizetési moratóriumban töltött idő
 • Ha Ön a hitelszerződésének eredeti lejártát követően nyilatkozik a fizetési moratóriumból való kilépésről, akkor az alábbiak szerint alakul az új lejárati dátum:
  • nyilatkozat dátuma + a fizetési moratóriumban töltött idő

Mi a teendőm, ha kisvállalati folyószámlahitelem a moratórium hatálya alatt van, de ki szeretnék lépni?

Azon önálló rendelkező kisvállalati ügyfeleink (ideértve az egyéni vállalkozókat és az őstermelőket is), akik rendelkeznek CIB Internet Bankkal, CIB Bank Online-nal vagy CIB Bank Mobilalkalmazással, online is nyilatkozhatnak a moratóriummal kapcsolatban itt: 

 • mic.cib.hu/moratorium (Az oldal sajnos nem működik Internet Explorer böngészőben, ezért kérjük, a felületet Google Chrome, Edge vagy Firefox böngészőben használja.)

Amennyiben nem rendelkeznek elektronikus csatornával:

Kérjük, töltsék le az oldal alján található kapcsolódó dokumentumok közül a kisvállalati ügyfeleknek szóló folyószámlahitellel kapcsolatos tájékoztatót, majd kitöltve küldjék meg a kisvallalkozasok_moratorium@cib.hu e-mail címre.

Ha a vállalat rendelkezik önálló cégjegyzővel, lehetőségük van CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül jelezni fizetési szándékukat a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon kollégáink iránymutatása alapján.

A nyilatkozat eredményeként az eredeti hitelkeret visszaállításra kerül, Ön azt ugyanúgy tudja használni, mint korábban, a lejárata pedig a fent részletezetteknek megfelelően meghosszabbodik. A moratórium alatt felhalmozott és meg nem fizetett díjak és kamatok tekintetében egyenlő havi részletfizetést biztosítunk a meghosszabbított lejáratig. Ezen részletek törlesztési esedékessége a moratórium lejáratát követően minden hónap 4. napja. 

Tartozás részleges vagy teljes előtörlesztése

 • Arra is lehetősége van, hogy a fizetési moratórium miatt elkülönített tartozását részlegesen vagy akár teljes mértékben előtörlessze. Az előtörlesztést az elkülönített számlára történő pénztári befizetéssel, vagy bankon belüli vagy más bankból indított átutalással kell teljesíteni.
 • Ebben az esetben az előtörlesztett összegből automatikusan levonásra kerülnek az időarányos díjak és kamatok, majd a maradék összeggel visszaemelésre kerül a hitelkeret, tehát Ön újra használni tudja a hitelkeret ezen részét. 
 • A teljes előtörlesztéssel egyidejűleg Ön automatikusan kilép a fizetési moratóriumból.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a moratóriumból történő kilépést követően visszalépésre már nem lesz lehetősége.   

Mi a teendőm, ha vállalati folyószámlahitelem a moratórium hatálya alatt van, de ki szeretnék lépni?

Vállalati folyószámlahitel esetén is lehetősége van kilépni a moratórium alól. Ebben az esetben kérjük, töltsék le az oldal alján található kapcsolódó dokumentumok közül a vállalati ügyfeleknek szóló folyószámlahitellel kapcsolatos tájékoztatót, majd kitöltve, küldjék meg a moratorium.vallalat@cib.hu e-mail címre.

A nyilatkozat eredményeként az eredeti hitelkeret visszaállításra kerül, Ön azt ugyanúgy tudja használni, mint korábban, a lejárata pedig a fent részletezetteknek megfelelően meghosszabbodik.  A moratórium alatt felhalmozott és meg nem fizetett díjak- és kamatok tekintetében egyenlő havi részletfizetést biztosítunk a meghosszabbított lejáratig. Ezen részletek törlesztési esedékessége a moratórium lejáratát követően minden hónap 4. napja. 

Tartozás részleges vagy teljes előtörlesztése

 • Arra is lehetősége van, hogy a fizetési moratórium miatt elkülönített tartozását részlegesen vagy akár teljes mértékben előtörlessze. Az előtörlesztést az elkülönített számlára történő pénztári befizetéssel, vagy bankon belüli vagy más bankból indított átutalással kell teljesíteni.
 • Ebben az esetben az előtörlesztett összegből automatikusan levonásra kerülnek az időarányos díjak és kamatok, majd a maradék összeggel visszaemelésre kerül a hitelkeret, tehát Ön újra használni tudja a hitelkeret ezen részét. 
 • A teljes előtörlesztéssel egyidejűleg Ön automatikusan kilép a fizetési moratóriumból.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a moratóriumból történő kilépést követően visszalépésre már nem lesz lehetősége.   

Mi történik, ha kilépek a fizetési moratórium hatálya alól?

 • Korábban megbontottuk folyószámlahitelét az alapján, hogy mely rész tartozott és mely nem tartozott a fizetési moratórium hatálya alá. Ezt a megbontást a fizetési moratóriumból történő kilépéssel megszüntetjük.
 • A kilépést követően a díj- és kamatfizetés a teljes keretre vonatkozóan minden hónap végén lesz esedékes.
 • Ahogy fentebb is írtuk, a folyószámlahitelkeret a fizetési moratóriumban töltött idővel hosszabbodik.
 • A fizetési moratórium alatt felhalmozódott kamatokat és díjakat az új lejáratig kell egyenlő részletekben megfizetni a fizetési moratórium alatt töltött időszak végétől. 
  • Kivétel ez alól, ha Ön a nyilatkozatában kéri a nyilatkozat dátumát megelőző hónap végéig már felhalmozódott kamatok és díjak beterhelését a számláján a nyilatkozat lekönyvelésével egyidejűleg. 

Érdemes kilépnem a fizetési moratóriumból, vagy részlegesen/teljesen előtörlesztenem a fizetési moratórium alá tartozó folyószámlahitel keretösszeget?

Amennyiben anyagi helyzete megengedi, és erre lehetősége van, az alábbiak miatt érdemes kilépnie a fizetési moratóriumból:

 • A fizetési moratórium hatálya alá tartozó keretrész folyamatosan kamatozik, emiatt a meghosszabbított fizetési moratórium végére (2022. június 30. napjára) magas kamatösszeg gyűlhet össze, melyet a fizetési moratórium lejártát követően havi egyenlő részletekben meg kell fizetni. 
 • A kilépéssel vagy a teljes tartozás megfizetésével Ön visszakapja a korábbi hitelkeretét, és azt ugyanúgy tudja használni, mint korábban. A tartozás részleges előtörlesztésével pedig az előtörlesztett összegnek megfelelő mértékben kapja vissza a korábbi hitelkeretét, melyet továbbra is használhat.
Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Bankkártya tiltás
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4
7. Moratórium

A CIB honlap sütiket használ, ezek segítségével tudjuk biztosítani a legjobb böngészési élményt. Az összes süti elfogadására kattintva, Ön beleegyezik, hogy a sütiket eltároljuk az eszközén. A sütik segítségével megkönnyítjük az oldalon a navigációt, és azokat az oldalhasználat elemzésére és marketing célokra használjuk fel. (Süti szabályzat)