• Nincs találat

Folyószámlahitel/hitelkártya a moratórium alatt

Ezen az oldalon megtalálja a legfontosabb információkat arról, hogy hogyan érinti a folyószámlahitelt és a hitelkártyát a törlesztési moratórium.

Hitelkártyával rendelkező ügyfeleinknek

A törlesztési moratórium a hitelkártyákra is vonatkozik, de csak arra a hitelösszegre és kamattartozásra, melyet 2020. március 18. éjfélig igénybe vettek és felhalmoztak. Ha szerződése 2020. december 31-én is a moratórium hatálya alatt állt, ezen összegekre vonatkozóan 2021. szeptember 30-ig nem szedjük be a kamatokat és díjakat, ezeket a moratórium időszakának lejárata után érvényesítjük.

A hiteltörlesztési haladék nem vonatkozik:

 1. a március 18. éjfél előtt nem kihasznált hitelkeretekre
 2. a március 18. éjfél után igénybe vett hitelösszegre

A moratórium hatálya alá eső összeget (tehát a 2020. március 18. éjfélkor fennálló tartozását) külön alszámlákra vezettük át hitelkártyák esetében, így az elvezetett összeggel az Ön hitelkerete csökken.

A lecsökkent hitelkeretét a mindenkor hatályos, vonatkozó kondíciós listákban szereplő díjak és kondíciók mellett tovább használhatja. 

A moratóriummal érintett tartozások nyilvántartására szolgáló alszámlák működése:

 1. Külön alszámlára kerül a tőketartozás, mely ezen az alszámlán tovább kamatozik. A tőketartozása az egyes termékekhez kapcsolódó kondíciós listákban foglalt havi hitelkamattal1 kamatozik tovább. 
 2. Egy másik számlára kerülnek a kamattartozások, ezek nem kamatoznak tovább. 
 3. Egy harmadik alszámlára került az az összeg, melyet a moratórium hatályba lépése (2020. március 19.) és az alszámlákra történő elvezetés időpontja (lenti táblázat szerint) között fizetett be hitelkártyaszámlájára (a továbbiakban: elhatárolt tőkeösszeg). Ez az összeg is a moratórium hatálya alá esik, de nem képezi a tőketartozás részét, hanem ennyivel csökkentettük annak összegét. Ez az összeg a moratórium alatt nem kamatozik tovább. Továbbá ez az összeg a befizetése következtében a hitelkártyaszámlán elérhető egyenlegként jelenik meg. 

Az elvezetett összeget a hitelkártyája fordulónapján keletkezett kivonaton a szerződéses fordulónapjától függően a fenti napok valamelyikén történő átutalásként láthatja az alábbi információkkal:

 • Átutalás összege
 • Fizetési moratórium, 2020.03.18.
 • Tőketartozás nyilvántartására létrejött alszámla számlaszáma

Lehetősége van az egyenlegek folyamatos követésére:

 • A moratórium alatt lévő ügyfeleinket havi rendszerességgel, a hónap első napjaiban SMS-ben tájékoztatjuk a moratórium alatt álló alszámlák egyenlegéről.
 • További tájékoztatást CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunk a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, illetve kollégáink a bankfiókjainkban tudnak adni.

Az alszámlákra történő átvezetés az alábbi időpontokban történt, így a kivonatán ezen napokkal láthatja a fent említett átutalást:

Szerződéses fordulónap

Alszámlákra történő átvezetés napja

2020.04.05. 2020.04.14.
2020.04.10. 2020.04.15.
2020.04.15. 2020.04.16.
2020.04.20. 2020.04.20.
2020.04.25. 2020.04.21.
2020.04.30. 2020.04.22.

Amennyiben Ön a fent jelzett alszámlára történő elvezetés napjáig a moratóriumból való kilépésre vonatkozó nyilatkozatot tett, abban az esetben Ön nem került a moratórium hatálya alá.

Viszont, ha Önt érinti a moratórium és a moratórium hatályának lejártáig, tehát 2021. szeptember 30-ig nem nyilatkozik a moratórium alól való kilépésről, akkor az alszámlákra került összeget a moratórium lejárta után automatikusan visszaterheljük hitelkártya- (vagy bevásárlókártya-) számlájára. Ettől kezdve ugyanúgy fog fennállni a fizetési kötelezettsége, mint korábban.  A moratórium  lejártakor továbbá visszaáll az eredeti hitelkerete, és a moratórium alatt elvezetett tőke- és kamattartozást tartozásként fogja látni hitelkártyaszámláján. Ekkor hitelkártyaszámláján terhelésre kerül a havi zárlati díj, valamint az Ön aktuális fordulónapján az elérhető egyenlegére egy összegben beterheljük a moratórium alatt felhalmozott kamatot. Ezen terhelések részleteiről legörgetve a „Mi történik, ha kilépek a moratórium hatálya alól?” bekezdésben olvashat. 

Hogyan kamatozik a moratórium hatálya alá tartozó tőketartozásom?

A tőketartozása havonta, a kártyatípusának megfelelő havi hitelkamat díjával kamatozik, melyet a kártyatípusához készült kondíciós listában megtalál1

Milyen teendők léphetnek fel hitelkártyával rendelkező ügyfeleink esetében?

Szituáció

Teendő

Hitelkártyája jelenleg nincs a moratórium hatálya alatt, és nem is szeretne moratórium alá kerülni

Önnek nincs teendője, de 2021. szeptember 30-ig bármikor jelezheti, hogy szeretne élni a moratóriummal a következő szituációnál írt teendők szerint.

Hitelkártyája jelenleg nincs a moratórium hatálya alatt, de moratórium alá szeretne kerülni

Ha rendelkeznek CIB Internet Bankkal, CIB Bank Online-nal vagy CIB Bank Mobilalkalmazással, belépési szándékukról online is nyilatkozhatnak:

 • Online nyilatkozom! (Az oldal sajnos nem működik Internet Explorer böngészőben, ezért kérjük, a felületet Google Chrome, Edge vagy Firefox böngészőben használja.)

Ha nem rendelkezik elektronikus csatornával, nyilatkozhat CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül a (+36 1) 4 242 242 számon kollégáink iránymutatása alapján.

A beállítás 3 napon belül történik meg, de később bármikor jelezheti, ha ki szeretne lépni. 

Visszalépéskor kizárólag a tőketartozást és/vagy kamattartozást fogunk érvényesíteni, a tőketartozás a fentebb említett módon fog kamatozni.

Ha Ön a moratóriumból való kilépést követően, de még a visszalépési nyilatkozatának megtétele előtt a hitelkártyaszámláján az összes fennálló tartozását megfizette, a visszalépési szándékát elutasíthatjuk, erről minden esetben értesíteni fogjuk.

Hitelkártyája 2020. december 31-én a moratórium hatálya alatt volt, és továbbra is szeretne moratóriumban maradni

Önnek nincs teendője, 2021. szeptember 30-ig automatikusan meghosszabbítottuk a moratóriumot. Ha később úgy dönt, hogy ki szeretne lépni a moratórium hatálya alól, ezt bármikor jelezheti a következő szituációnál írt teendők szerint.

Hitelkártyája jelenleg a moratórium hatálya alatt van, de szeretne kilépni a moratóriumból

Ha Ön rendelkezik CIB Internet Bankkal, CIB Bank Online-nal vagy CIB Bank Mobilalkalmazással, fizetési szándékát online is jelezheti:

 • Online nyilatkozom! (Az oldal sajnos nem működik Internet Explorer böngészőben, ezért kérjük, a felületet Google Chrome, Edge vagy Firefox böngészőben használja.)

Ha nem rendelkezik elektronikus csatornával, nyilatkozhat CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül a (+36 1) 4 242 242 számon kollégáink iránymutatása alapján.

Amennyiben Ön nyilatkozik a moratórium alól való kilépésről, az elvezetett összegek vissza fogak kerülni az alszámlákról a hitelkártya- (vagy bevásárlókártya) számlákra, nincs egyéb teendője.

Ha Önnek több hitelkártyaszámlája van, külön-külön kell jeleznie a kilépési szándékát a felsorolt lehetőségek valamelyikével élve.
 

A nyilatkozattételt követő munkanapon 17 órakor vissza fogja kapni az eredeti hitelkeretét, a moratórium alá vont összeg a hitelkártyaszámláján megjelenik.

Tartozás részleges vagy teljes előtörlesztése

 • Arra is lehetősége van, hogy a moratórium miatt elkülönített tartozását részlegesen előtörlessze úgy, hogy a nem törlesztett tartozása továbbra is a moratórium hatálya alatt marad, vagy arra is, hogy a tartozást teljes mértékben előtörlessze, és így kilépjen a moratórium alól. Az előtörlesztést az elkülönített számlára történő pénztári befizetéssel, vagy bankon belüli vagy más bankból indított átutalással kell teljesíteni. A saját számlák közötti átvezetés technikai okból nem lehetséges ebben az esetben.
 • Ahogy fentebb írtuk, a tőketartozásra megnyílt alszámla számlaszámát az áprilisi kivonatán találhatja meg.
 • A teljes tartozás megfizetése esetében Ön kilép a moratórium alól, viszont, ha a törlesztés összege kisebb, mint a tartozás teljes összege, akkor a tartozás egy része kerül rendezésre, a fennmaradó rész továbbra is a moratórium hatálya alá tartozik.
 • A törlesztett összeg azonnal könyvelésre kerül és a hitelkártyaszámlán elérhető egyenlegként jelenik meg.

Hitelkártyája jelenleg a moratórium hatálya alatt van, továbbra is benne szeretne maradni, és már tett is nyilatkozatot erre vonatkozóan valamilyen formában 2020. december 23-ig

Önnek nincs további teendője, a megtett nyilatkozatát – a jogosultság vizsgálata nélkül – figyelembe vettük, és beállítottuk a moratórium meghosszabbítást 2021. szeptember 30-ig.

Ha később úgy dönt, hogy ki szeretne lépni a moratórium hatálya alól, ezt bármikor jelezheti az előző szituációnál írt teendők szerint.

 

 

Mi történik, ha kilépek a moratórium hatálya alól?

2021. június 18. előtti folyamataink szerint:

 • A nyilatkozattételét követő munkanapon 17 órakor kiléptetjük a moratórium alól.
 • A kiléptetéskor visszanyeri eredeti hitelkeretét: a külön alszámlákra átvezetett moratórium hatálya alá eső tőketartozás, az elhatárolt tőkeösszeg és a kamattartozás megjelenik a hitelkártyaszámláján, mint tartozás.
 • Az elhatárolt tőkeösszeget Ön egyszer már befizette, de mi moratórium hatálya alá tartozónak tekintettük a pontos kamatszámítás miatt, és a hitelkártyaszámláján jóváírtuk úgy, mint egy túlfizetést.
 • A kiléptetéskor beterheljük a 250 Ft havi zárlati díjat az elérhető egyenlege terhére. Hitelkerettúllépés is előfordulhat ebben az esetben.
 • Ha a kerettúllépés mértéke maximum 250 Ft, akkor a kerettúllépés díját visszaadjuk másnap.

A moratórium alatt felhalmozott kamattartozás egy összegben kerül beterhelésre a kilépésről szóló nyilatkozat megtételét követő első fordulónapon, és az akkor elérhető egyenleg terhére érvényesítjük.

Amennyiben az Ön elérhető egyenlege kevesebb, mint a beterhelt összeg, visszaadjuk a hitelkeret túllépésének díját.

2021. június 18-tól alkalmazott folyamataink szerint:

Ha 2021. június 18-án vagy azt követően, és legkésőbb a Moratórium 2 végéig, azaz 2021. szeptember 30-ig, jelzi kilépési szándékát, a moratórium alatt felhalmozott, tőketartozásból fakadó kamattartozást havonta, 12 egyenlő részletben kell megfizetnie az alábbiak szerint:

 • A felhalmozott kamattartozás 2021. novembertől kezdődően egy éven keresztül minden hónapban hitelkártyájának fordulónapján kerül terhelésre az akkor elérhető egyenleg terhére.
  • Ha az Ön elérhető egyenlege kevesebb, mint a beterhelt összeg, visszaadjuk a hitelkeret túllépésének díját.
  • Ha a felhalmozott kamatösszeg nem éri el az 500 Ft-ot, egyösszegű terhelésre kerül sor a kilépést követő fordulónapon.
 • Az aktuális havi részletek terhelésekor SMS-ben értesítést küldünk a még fennálló tartozás összegéről.
 • A terhelt összegről mindig az aktuális fordulónapon keletkezett kivonaton tájékozódhat.
 • Kilépés után is lehetősége van ezen felhalmozott kamatösszeg teljes vagy részleges előtörlesztésére.
  • Ilyen irányú igényét CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon jelezheti a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon. Az összeg terhelésére legkésőbb a jelzését követő munkanap végéig sor kerül elérhető egyenlege terhére.

Érdemes kilépnem a moratóriumból?

Amennyiben anyagi helyzete megengedi, és erre lehetősége van, érdemes kilépni, mivel a moratórium hatálya alá tartozó tőketartozás folyamatosan kamatozik, a moratórium végére (2021. szeptember 30. napjára) magas kamatösszeg gyűlhet össze, melyeket a moratórium lejárta után meg kell fizetnie. 

Segédlet a lezárólevelek értelmezéséhez

A moratórium első időszakának (Moratórium 1: 2020. március 19. – 2020. december 31.) lezárásáról minden ügyfelünknek tájékoztatólevelet küldünk. A levelet azoknak az ügyfeleknek is kötelesek vagyunk megküldeni, akik jelenleg is moratórium alatt vannak, de fontos, hogy a levél csak a Moratórium 1-re vonatkozik. A lezárólevélben szereplő információk értelmezéséhez az alábbi segédlettel szeretnénk segítséget nyújtani: 

Mely ügyfelek kapnak lezárólevelet?

 • Minden ügyfelünk, aki akár csak 1 napot is eltöltött a Moratórium 1 alatt hitelkártyaszámlájával, megkapja a lezárólevelet. 
 • Azon ügyfeleink is megkapják a Moratórium 1-ről szóló lezárólevelet, akik 2021. január 1-től továbbra is élnek a moratóriummal. Ez azért van, mert a moratórium két időszakára két különböző jogszabály vonatkozik, és kötelezettségünk a jelenleg Moratórium 2 alatt lévő ügyfeleinket is tájékoztatni hitelügyletük Moratórium 1 alatt kialakult státuszáról. 
  • Ebben az esetben fontos, hogy a lezárólevélben meghatározott fizetési kötelezettségek ügyfeleinket nem terhelik mindaddig, amíg hitelszerződésük a Moratórium 2 hatálya alatt áll. 

Milyen formában kerül kiküldésre a lezárólevél?

 • CIB Bank Mobilalkalmazás: azon ügyfeleinknek, akik rendelkeznek CIB Bank Mobilalkalmazással, az alkalmazás Szerződések menüpontjába töltöttük fel a lezárólevelet.
 • Postai levél: azon ügyfeleink, akik nem rendelkeznek CIB Bank Mobilalkalmazással, papíralapon, postai levélként kapják meg a lezárólevelet. 

Milyen adatokkal találkozhat a levélben? 

 • Moratórium alá történő belépési dátum: alapesetben 2020. március 19. szerepel itt, de ha Ön ki- és belépett a Moratórium 1-ből, akkor az utolsó belépési dátum jelenik meg. 
 • Moratórium alól való kilépési dátum: ha Ön végig a Moratórium 1 hatálya alatt volt, akkor 2020. december 31. szerepel itt, ha pedig ki- és belépett a moratóriumból, akkor az utolsó kilépési dátum fog megjelenni.

Ezen kívül látni fognak egy táblázatot, melyről fontos tudni, hogy azt mutatja, hogy a Moratórium 1-ből történő kilépéskor, vagy annak lejártakor hogyan változtak a szerződéses adatok. Ezek tehát múltbéli adatok, a kilépéskor, de legkésőbb 2020. december 31-ig voltak érvényesek. 

És mit jelentenek a táblázatokban található adatok? 

A Moratórium 1 hatálya alá tartozó és 2020. március 18. éjfélkor fennálló tőketartozás:

A 2020. március 18-án éjfélkor a hitelkártyaszámláján fennálló tőketartozás mértéke, mely jellemzően az akkor kihasznált hitelkeret.

A Moratórium 1 hatálya alá tartozó és 2020. március 18. éjfélkor fennálló kamattartozás:

2020. március 18-án éjfélkor a hitelkártyaszámláján fennálló kamattartozás mértéke, mely jellemzően a Moratórium 1 hatályát megelőző elszámolási időszakban elvégzett, de a türelmi időszak végéig vissza nem fizetett tranzakciók után felszámított kamat.

A Moratórium 1 hatályba lépése és az

alszámlákra történt elvezetés között befizetett összeg (elhatárolt tőkeösszeg):

A Moratórium 1 technikai beállítására 2020. áprilisában került sor, ezért ebben a cellában azt az összeget látja, amelyet 2020. március 19. és a beállítás között befizetett a hitelkártyaszámlájára.

A Moratórium 1 alatt felhalmozott

kamattartozás (amely a tőketartozásból

fakad):

Ha Ön a Moratórium 1 lejárta (2020. december 31.) előtt kilépett, ez a cella üres.  Ha Ön 2020. december 31-én a Moratórium 1 hatálya alatt állt, a cellában a 2021. január 1-jei állapotot látja.

Ez a szám jelenti a tőketartozás után keletkező kamatot, melynek számítására a havi hitelkamat mértéke irányadó.

Jogi információk

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVII. törvény, Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény és a hiteltörlesztési moratórium vészhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet.  

1A moratórium lejártáig az elvezetett tőketartozásának kamata 29,64%-34,8% között mozoghat attól függően, hogy Önnek milyen hitelkártyája van. A vonatkozó kamatmértéket és díjakat a CIB Hitelkártyák, CIB Lízing Hitelkártya, CIB-Generali Hitelkártya, Aranykor Hitelkártya Magánszemélyek részére Kondíciós Lista, a CIB Optimum Hitelkártya Magánszemélyek részére Kondíciós Lista, valamint a CIB Bevásárlókártya Devizabelföldi Magánszemélyek részére Kondíciós Lista elnevezésű dokumentumok tartalmazzák
 

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Bankkártya tiltás
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés és ApplePay
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4
7. Moratórium

A CIB honlap sütiket használ, ezek segítségével tudjuk biztosítani a legjobb böngészési élményt. Az összes süti elfogadására kattintva, Ön beleegyezik, hogy a sütiket eltároljuk az eszközén. A sütik segítségével megkönnyítjük az oldalon a navigációt, és azokat az oldalhasználat elemzésére és marketing célokra használjuk fel. (Süti szabályzat)