• Nincs találat

Folyószámlahitel/hitelkártya a moratórium alatt

Ezen az oldalon megtalálja a legfontosabb információkat arról, hogy hogyan érinti a folyószámlahitelt és a hitelkártyát a törlesztési moratórium.

Hitelkártyával rendelkező ügyfeleinknek

A törlesztési moratórium a hitelkártyákra is vonatkozik, de csak arra a hitelösszegre és kamattartozásra, melyet 2020. március 18. éjfélig igénybe vettek és felhalmoztak. Ezen összegekre vonatkozóan 2020. december 31-ig nem szedjük be a kamatokat és díjakat, ezeket a moratórium időszakának lejárata után érvényesítjük.

A hiteltörlesztési haladék nem vonatkozik:

 1. a március 18. éjfél előtt nem kihasznált hitelkeretekre
 2. a március 18. éjfél után igénybe vett hitelösszegre

Azon ügyfeleinknek, akikre vonatkozik a moratórium és 2020. március 19. után késedelmi díjat terheltünk, a beterhelt összeget utólag, 2020. április 7-ig visszautaltuk, és kártyájukat ismételten képessé tettük a tranzakciók végrehajtására.  

Korábbi tájékoztatásunk alapján a szerződéses fordulónapokat áprilisban az alábbiak szerint egyszeri alkalommal módosítottuk:

Szerződéses fordulónap

Módosult fordulónap

2020.04.05 2020.04.14
2020.04.10 2020.04.15
2020.04.15 2020.04.16

Fontos, hogy ez egy egyszeri módosítás volt, a következő hónaptól (2020. májusától) a korábban megszokottak szerint vannak a fordulónapok.

A moratórium hatálya alá eső összeget (tehát a 2020. március 18. éjfélkor fennálló tartozását) külön alszámlákra vezettük át hitelkártyák esetében, így az elvezetett összeggel az Ön hitelkerete csökken.

A moratóriummal érintett tartozások nyilvántartására szolgáló alszámlák működése:

 1. Külön alszámlára kerül a tőketartozás, mely ezen az alszámlán tovább kamatozik. A tőketartozása az egyes termékekhez kapcsolódó kondíciós listákban foglalt havi hitelkamattal1 kamatozik tovább. 
 2. Egy másik számlára kerülnek a kamattartozások, ezek nem kamatoznak tovább. 
 3. Egy harmadik alszámlára került az az összeg, melyet a moratórium hatályba lépése (2020. március 19.) és az alszámlákra történő elvezetés időpontja (lenti táblázat szerint) között fizetett be hitelkártyaszámlájára (a továbbiakban: elhatárolt tőkeösszeg). Ez az összeg is a moratórium hatálya alá esik, de nem képezi a tőketartozás részét, hanem ennyivel csökkentettük annak összegét. Ez az összeg a moratórium alatt nem kamatozik tovább. Továbbá ez az összeg a befizetése következtében a hitelkártyaszámlán elérhető egyenlegként jelenik meg. 

Az elvezetett összeget a hitelkártyája fordulónapján keletkezett kivonaton a szerződéses fordulónapjától függően a fenti napok valamelyikén történő átutalásként láthatja az alábbi információkkal:

 • Átutalás összege
 • Fizetési moratórium, 2020.03.18.
 • Tőketartozás nyilvántartására létrejött alszámla számlaszáma

Lehetősége van az egyenlegek folyamatos követésére, ebben az esetben CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunk a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, illetve kollégáink a bankfiókjainkban is tudnak tájékoztatást adni.

Az alszámlákra történő átvezetés az alábbi időpontokban történt, így a kivonatán ezen napokkal láthatja a fent említett átutalást:

Szerződéses fordulónap

Alszámlákra történő átvezetés napja

2020.04.05. 2020.04.14.
2020.04.10. 2020.04.15.
2020.04.15. 2020.04.16.
2020.04.20. 2020.04.20.
2020.04.25. 2020.04.21.
2020.04.30. 2020.04.22.

Amennyiben Ön a fent jelzett alszámlára történő elvezetés napjáig a moratóriumból való kilépésre vonatkozó nyilatkozatot tett, abban az esetben Ön nem került a moratórium hatálya alá.

Viszont, ha Önt érinti a moratórium és a moratórium hatályának lejártáig, tehát 2020. december 31-ig nem nyilatkozik a moratórium alól való kilépésről, akkor az alszámlákra került összeget a moratórium lejárta után automatikusan visszaterheljük hitelkártya- (vagy bevásárlókártya-) számlájára. Ettől kezdve ugyanúgy fog fennállni a fizetési kötelezettsége, mint korábban.  A moratórium  lejártakor továbbá visszaáll az eredeti hitelkerete, és a moratórium alatt elvezetett tőke- és kamattartozást tartozásként fogja látni hitelkártyaszámláján. Ekkor hitelkártyaszámláján terhelésre kerül a havi zárlati díj, valamint az Ön aktuális fordulónapján az elérhető egyenlegére egy összegben beterheljük a moratórium alatt felhalmozott kamatot. Ezen terhelések részleteiről legörgetve a „Mi történik, ha kilépek a moratórium hatálya alól?” bekezdésben olvashat. 

Hogyan kamatozik a moratórium hatálya alá tartozó tőketartozásom?

A tőketartozása havonta, a kártyatípusának megfelelő havi hitelkamat díjával kamatozik, melyet a kártyatípusához készült kondíciós listában megtalál1

Amennyiben Ön nem szeretne élni a moratóriummal, lehetősége van a kilépésre:

Nyilatkozás a moratórium alól való kilépésről:

 • Ha rendelkezik CIB Bank Mobilalkalmazással, CIB Bank Online-nal vagy CIB Internet Bankkal, fizetési szándékát jelezheti online felületünkön ide kattintva.
  • Az oldal sajnos nem működik Internet Explorer böngészőben, ezért kérjük, a felületet Google Chrome, Edge vagy Firefox böngészőben használja.
  • Ha Ön korábban személyi kölcsöne, ingatlanfedezetes hitele vagy lízingje kapcsán már nyilatkozott fizetési szándékáról, azt az nyilatkozat megtételére szolgáló internetes oldalunk nem fogja jelezni, de rendszereink számon tartják, ezért jelen esetben elegendő csak azon termék kapcsán nyilatkoznia, melyre vonatkozóan ezt korábban még nem tette meg.
  • Ha nem rendelkezik elektronikus csatornával, nyilatkozhat CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon.
 • Amennyiben Ön nyilatkozik a moratórium alól való kilépésről, az elvezetett összegek vissza fogak kerülni az alszámlákról a hitelkártya- (vagy bevásárlókártya) számlákra, nincs egyéb teendője.
 • Ha Önnek több hitelkártyaszámlája van, külön-külön kell jeleznie a kilépési szándékát a felsorolt lehetőségek valamelyikével élve.
 • A nyilatkozattételt követő munkanapon 17 órakor vissza fogja kapni az eredeti hitelkeretét, a moratórium alá vont összeg a hitelkártyaszámláján megjelenik

Mi történik, ha kilépek a moratórium hatálya alól?

 • A nyilatkozattételét követő munkanapon 17 órakor kiléptetjük a moratórium alól.
 • A kiléptetéskor visszanyeri eredeti hitelkeretét: a külön alszámlákra átvezetett moratórium hatálya alá eső tőketartozás, az elhatárolt tőkeösszeg és a kamattartozás megjelenik a hitelkártyaszámláján, mint tartozás.
 • Az elhatárolt tőkeösszeget Ön egyszer már befizette, de mi moratórium hatálya alá tartozónak tekintettük a pontos kamatszámítás miatt, és a hitelkártyaszámláján jóváírtuk úgy, mint egy túlfizetést.
 • A kiléptetéskor beterheljük a 250 Ft havi zárlati díjat az elérhető egyenlege terhére. Hitelkerettúllépés is előfordulhat ebben az esetben.
 • Ha a kerettúllépés mértéke maximum 250 Ft, akkor a kerettúllépés díját visszaadjuk másnap.

A moratórium alatt felhalmozott kamattartozás egy összegben kerül beterhelésre a kilépésről szóló nyilatkozat megtételét követő első fordulónapján, az akkor elérhető egyenleg terhére érvényesítjük.  

Amennyiben az Ön elérhető egyenlege kevesebb, mint a beterhelt összeg, visszaadjuk a hitelkeret túllépésének díját.

Kilépés előtörlesztéssel vagy teljes törlesztéssel

 • Arra is lehetősége van, hogy a moratórium miatt elkülönített tartozását részlegesen vagy akár teljes mértékben előtörlessze. Az előtörlesztést az elkülönített számlára történő pénztári befizetéssel, vagy bankon belüli vagy más bankból indított átutalással kell teljesíteni. A saját számlák közötti átvezetés technikai okból nem lehetséges ebben az esetben.
 • Ahogy fentebb írtuk, a tőketartozásra megnyílt alszámla számlaszámát az áprilisi kivonatán találhatja meg. 
 • A teljes tartozás megfizetése esetében Ön kilép a moratórium alól, viszont ha a törlesztés összege kisebb, mint a tartozás teljes összege, akkor a tartozás egy része kerül rendezésre, a fennmaradó rész továbbra is a moratórium hatálya alá tartozik. 

A törlesztett összeg azonnal könyvelésre kerül és a hitelkártyaszámlán elérhető egyenlegként jelenik meg. 

Ha Ön  nyilatkozik a kilépésről és/vagy kifizeti teljes tartozását, azzal a hitelkártyájára vonatkozóan kilép a moratóriumból. Ha később úgy dönt, hogy szeretne visszalépni a moratóriumba, lesz lehetősége erről nyilatkozni, a részletekkel kapcsolatban később tudunk tájékoztatást nyújtani. Türelmét addig is köszönjük!

Érdemes kilépnem a moratóriumból?

Amennyiben anyagi helyzete megengedi, és erre lehetősége van, érdemes kilépni, mivel a moratórium hatálya alá tartozó tőketartozás folyamatosan kamatozik, a moratórium végére (2020. december 31. napjára)  magas kamatösszeg gyűlhet össze, melyeket a moratórium lejárta után meg kell fizetnie. 

Mit kell tennem, ha mégis élni szeretnék a moratóriummal?

Visszalépési szándékát CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon a (+36 1) 4 242 242 számon jelezheti. Visszalépési nyilatkozat megtételére a honlapunkon és a bankfiókjainkban nincs lehetőség.

Amennyiben Ön jelzi felénk visszalépési szándékát, bankunk 3 munkanapon belül megvizsgálja, hogy jogosult-e a visszalépésre, és ha igen, akkor mekkora összegű tartozás kerülhet vissza a moratórium hatálya alá. Visszakerüléskor kizárólag tőketartozást és/vagy kamattartozást fogunk érvényesíteni, a tőketartozás a fentebb említett módon fog kamatozni.

Ha Ön a moratóriumból való kilépést követően, de még a visszalépési nyilatkozatának megtétele előtt a hitelkártyaszámláján az összes fennálló tartozását megfizette, a visszalépési szándékát elutasíthatjuk, erről minden esetben értesíteni fogjuk. 

Letölthető dokumentum

Letölthető dokumentum

Tájékoztatás moratóriumról - lakossági ügyfelek

Jogi információk

1A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) sz. Kormányrendelet, illetve a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) sz. Kormányrendelet - melyek a veszélyhelyzet megszűnésével hatályon kívül helyezésre kerültek -, illetve az ezekkel  összhangban megalkotott, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről  szóló 2020. évi LVIII. törvény 

2A moratórium lejártáig az elvezetett tőketartozásának kamata 29,64%-34,8% között mozoghat attól függően, hogy Önnek milyen hitelkártyája van. A vonatkozó kamatmértéket és díjakat a CIB Hitelkártyák, CIB Lízing Hitelkártya, CIB-Generali Hitelkártya, Aranykor Hitelkártya Magánszemélyek részére Kondíciós Lista, a CIB Optimum Hitelkártya Magánszemélyek részére Kondíciós Lista, valamint a CIB Bevásárlókártya Devizabelföldi Magánszemélyek részére Kondíciós Lista elnevezésű dokumentumok tartalmazzák
 

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Kártyatiltás és aktiválás
Kártyatiltás
9 1
Kártyaaktiválás
9 2
1. Lakossági ügyintézés
Számlaügyintézés
1 1
Kártyaügyintézés
1 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
1 3
Hitel ügyintézés
1 4
Internetbank ügyintézés
1 5
Lízing ügyintézés
1 6
Biztosítások ügyintézése
1 7
2. Vállalkozások ügyintézése
Számlaügyintézés
2 1
Kártyaügyintézés
2 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
2 3
Hitelügyintézés
2 4
Internetbank ügyintézés
2 5
Lízing ügyintézés
2 6
Biztosítások ügyintézése
2 7
3. Angol nyelvű menü
Angol nyelvű menü
3
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Hitelek és lízing
4 1
Lakossági szolgáltatások
4 2
Vállalkozások szolgáltatásai
4 3

A CIB honlap sütiket használ, ezek segítségével tudjuk biztosítani a legjobb böngészési élményt. Az összes süti elfogadására kattintva, Ön beleegyezik, hogy a sütiket eltároljuk az eszközén. A sütik segítségével megkönnyítjük az oldalon a navigációt, és azokat az oldalhasználat elemzésére és marketing célokra használjuk fel. (Süti szabályzat)