• Nincs találat

Folyószámlahitel/hitelkártya a moratórium alatt

Ezen az oldalon megtalálja a legfontosabb információkat arról, hogy hogyan érinti a folyószámlahitelt és a hitelkártyát a törlesztési moratórium.

Hitelkártyával rendelkező ügyfeleinknek

A törlesztési moratórium a hitelkártyákra is vonatkozik, de csak arra a hitelösszegre és kamattartozásra, melyet 2020. március 18. éjfélig igénybe vettek és felhalmoztak. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön hitelével 2022. június 18-át megelőzően, és azóta folyamatosan moratórium hatálya alatt állt, akkor ezen hitelére nézve a moratórium 2022. július 31-ig - további teendő nélkül- automatikusan meghosszabbodik. Ha szerződése 2022. június 18-án, és azóta folyamatosan moratórium hatálya alatt állt és 2022. július 1. és július 31. között nyilatkozik arról, hogy a moratóriumot 2022. augusztus 1-jétől fenn kívánja tartani, ezen összegekre vonatkozóan nem szedjük be a kamatokat és díjakat, ezeket a moratórium időszakának lejárata után (2022. december 31.), vagy az annak hatálya alól történő kilépést követően érvényesítjük.

A hiteltörlesztési haladék nem vonatkozik:

 1. a március 18. éjfél előtt nem kihasznált hitelkeretekre
 2. a március 18. éjfél után igénybe vett hitelösszegre

A moratórium hatálya alá eső összeget (tehát a 2020. március 18. éjfélkor fennálló tartozását) külön alszámlákra vezettük át hitelkártyák esetében, így az elvezetett összeggel az Ön hitelkerete csökken.

A lecsökkent hitelkeretét a mindenkor hatályos, vonatkozó kondíciós listákban szereplő díjak és kondíciók mellett tovább használhatja. 

A moratóriummal érintett tartozások nyilvántartására szolgáló alszámlák működése:

 1. Külön alszámlára kerül a tőketartozás, mely ezen az alszámlán tovább kamatozik. A tőketartozása az egyes termékekhez kapcsolódó kondíciós listákban foglalt havi hitelkamattal1 kamatozik tovább. 
 2. Egy másik számlára kerülnek a kamattartozások, ezek nem kamatoznak tovább. 
 3. Egy harmadik alszámlára került az az összeg, melyet a moratórium hatályba lépése (2020. március 19.) és az alszámlákra történő elvezetés időpontja (lenti táblázat szerint) között fizetett be hitelkártyaszámlájára (a továbbiakban: elhatárolt tőkeösszeg). Ez az összeg is a moratórium hatálya alá esik, de nem képezi a tőketartozás részét, hanem ennyivel csökkentettük annak összegét. Ez az összeg a moratórium alatt nem kamatozik tovább. Továbbá ez az összeg a befizetése következtében a hitelkártyaszámlán elérhető egyenlegként jelenik meg. 

Az elvezetett összeget a hitelkártyája fordulónapján keletkezett kivonaton a szerződéses fordulónapjától függően a lenti napok valamelyikén történő átutalásként láthatja az alábbi információkkal:

 • Átutalás összege
 • Fizetési moratórium, 2020.03.18.
 • Tőketartozás nyilvántartására létrejött alszámla számlaszáma

Lehetősége van az egyenlegek folyamatos követésére:

 • A moratórium alatt lévő ügyfeleinket havi rendszerességgel, a hónap első napjaiban SMS-ben tájékoztatjuk a moratórium alatt álló alszámlák egyenlegéről.
 • További tájékoztatást CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunk a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, illetve kollégáink a bankfiókjainkban tudnak adni.

Az alszámlákra történő átvezetés az alábbi időpontokban történt, így a kivonatán ezen napokkal láthatja a fent említett átutalást:

Szerződéses fordulónap

Alszámlákra történő átvezetés napja

2020.04.05. 2020.04.14.
2020.04.10. 2020.04.15.
2020.04.15. 2020.04.16.
2020.04.20. 2020.04.20.
2020.04.25. 2020.04.21.
2020.04.30. 2020.04.22.

Amennyiben Ön a fent jelzett alszámlára történő átvezetés napjáig a moratóriumból való kilépésre vonatkozó nyilatkozatot tett, abban az esetben Ön nem került a moratórium hatálya alá.

Amennyiben Ön jelenleg a moratórium hatálya alatt áll és a moratóriumból való kilépésre vonatkozó nyilatkozatot tesz, visszalépésre már nem lesz lehetősége, így Ön nem kérheti a moratórium 2022. augusztus 1-jétől történő fenntartását. Abban az esetben sem tarthatja fenn a moratóriumot 2022. augusztus 1-jétől, ha Ön 2022. július folyamán moratórium hatálya alatt áll, ugyanakkor 2022. július 31-ig nem tesz moratóriumban fenntartására vonatkozó nyilatkozatot. Ezekben az  esetekben az alszámlákra került összeget visszaterheljük hitelkártya- (vagy bevásárlókártya-) számlájára. Ettől kezdve ugyanúgy áll fenn a fizetési kötelezettsége, mint korábban. A moratóriumból történő kilépéskor továbbá visszaáll az eredeti hitelkerete, és a moratórium alatt elvezetett tőke- és kamattartozást tartozásként látja hitelkártyaszámláján. Ekkor hitelkártyaszámláján terhelésre kerül a havi zárlati díj, valamint az Ön aktuális fordulónapján a tőketartozásból fakadó kamattartozást havonta, 18 egyenlő részletben kell megfizetnie. Ezen terhelések részleteiről legörgetve a „Mi történik, ha kilépek a moratórium hatálya alól?” bekezdésben olvashat. 

Abban az esetben, ha Önt érinti a moratórium és 2022. július 31-ig nyilatkozott a moratóriumban maradásról, akkor az alszámlákra került összeget a moratórium lejárta (2022. december 31.) után automatikusan visszaterheljük hitelkártya- (vagy bevásárlókártya-) számlájára. Ettől kezdve ugyanúgy áll fenn a fizetési kötelezettsége, mint korábban. A moratórium lejártakor továbbá visszaáll az eredeti hitelkerete, és a moratórium alatt elvezetett tőke- és kamattartozást tartozásként látja hitelkártyaszámláján. Ekkor hitelkártyaszámláján terhelésre kerül a havi zárlati díj, valamint az Ön aktuális fordulónapján a tőketartozásból fakadó kamattartozást havonta, 18 egyenlő részletben kell megfizetnie. Ezen terhelések részleteiről legörgetve a „Mi történik, ha kilépek a moratórium hatálya alól?” bekezdésben olvashat. 

Mi a teendőm, ha hitelkártyám jelenleg a moratórium hatálya alatt van, de ki szeretnék lépni?

Ha Ön rendelkezik CIB Internet Bankkal, CIB Bank Online-nal vagy CIB Bank Mobilalkalmazással, fizetési szándékát online is jelezheti: 

 • Online nyilatkozom! (Az oldal sajnos nem működik Internet Explorer böngészőben, ezért kérjük, a felületet Google Chrome, Edge vagy Firefox böngészőben használja.)

Ha nem rendelkezik elektronikus csatornával, nyilatkozhat CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül a (+36 1) 4 242 242 számon kollégáink iránymutatása alapján.

Amennyiben Ön nyilatkozik a moratórium alól való kilépésről, az elvezetett összegek vissza fognak kerülni az alszámlákról a hitelkártya- (vagy bevásárlókártya) számlákra, nincs egyéb teendője.

Ha Önnek több hitelkártyaszámlája van, külön-külön kell jeleznie a kilépési szándékát a felsorolt lehetőségek valamelyikével élve.

A nyilatkozattételt követő munkanapon 17 órakor vissza fogja kapni az eredeti hitelkeretét, a moratórium alá vont összeg a hitelkártyaszámláján megjelenik. Felhívjuk a figyelmét, hogy a moratóriumból történő kilépést követően visszalépésre már nem lesz lehetősége.

 

Előtörlesztés a moratórium hatálya alatt:

- Tartozás részleges előtörlesztése: Önnek lehetősége van, hogy a moratórium miatt elkülönített tartozását részlegesen előtörlessze úgy, hogy a nem törlesztett tartozása továbbra is a moratórium hatálya alatt marad.

- Teljes tartozás előtörlesztés: a moratórium miatt elkülönített tartozás teljes mértékű előtörlesztésével lehetősége van kilépni a moratóriumból. A moratórium miatt elkülönített teljes tartozás megfizetése esetében Ön kilép a moratórium alól, viszont, ha a törlesztés összege kisebb, mint a moratórium miatt elkülönített tartozás teljes összege, akkor a tartozás egy része kerül rendezésre, a fennmaradó rész továbbra is a moratórium hatálya alá tartozik.  

Előtörlesztés módja: Az előtörlesztést az elkülönített számlára történő bankon belüli vagy más bankból indított átutalással kell teljesíteni. A saját számlák közötti átvezetés technikai okból nem lehetséges ebben az esetben. A tőketartozásra megnyílt alszámla számlaszámát a 2021. áprilisi   kivonatán találhatja meg.  A törlesztett összeg azonnal könyvelésre kerül és a hitelkártyaszámlán elérhető egyenlegként jelenik meg.

Kilépést követően az alábbi lehetőségek is rendelkezésére állnak, melyekkel kapcsolatban az alábbi teendői vannak: 


Moratóriumból történő kilépést követően Önnek 30 napon belül lehetősége van a tartozás részleges vagy teljes díjmentes megfizetésére. Ezt követően a moratórium alatt felhalmozott/fennmaradó kamattartozás megfizetésére 18 hónapos, kamatmentes részletfizetést biztosítunk, melynek státuszáról havi rendszerességgel SMS üzenetben fogjuk tájékoztatni.

Önnek lehetősége van 18 hónapnál hosszabb kamatmentes részletfizetési időszak igénylésére. Erre vonatkozó kérelmét bármely bankfiókunkban tudja benyújtani. Az elbírálás érdekében Önnek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

 • kérelem benyújtását megelőző, utolsó éves NAV jövedelemigazolás, vagy
 • kérelem benyújtását megelőző, utolsó éves nyugdíjértesítő és 
 • nyilatkozat a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott személy referenciaadatainak az adatokat feltöltőn kívüli referenciaadat-szolgáltató általi átvételének lehetősége tárgyában (a kérelem benyújtásakor a bankfiókban az ügyintéző előtt kitöltendő és aláírandó)

Továbbá Ön azt is kérelmezheti bármely bankfiókunkban, hogy bankunk biztosítson 18 hónapos részletfizetést a moratórium alá vont hitelkeret-rész megfizetésére. Pozitív elbíráslás esetén ezzel az összeggel csökkentésre kerül a hitelkártya-keret összege, továbbá a visszafizetés időtartamára 11,99%-os kamatot számolunk fel. Az elbírálás érdekében Önnek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

 • kérelem benyújtását megelőző, utolsó éves NAV jövedelemigazolás, vagy
 • kérelem benyújtását megelőző, utolsó éves nyugdíjértesítő és
 • nyilatkozat a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott személy referenciaadatainak az adatokat feltöltőn kívüli referenciaadat-szolgáltató általi átvételének lehetősége tárgyában (a kérelem benyújtásakor a bankfiókban az ügyintéző előtt kitöltendő és aláírandó)

Mi történik, ha kilépek a moratórium hatálya alól?

A. 2021. június 18. előtti folyamataink szerint:

 • A nyilatkozattételét követő munkanapon 17 órakor kiléptettük a moratórium alól.
 • A kiléptetéskor visszanyerte eredeti hitelkeretét: a külön alszámlákra átvezetett moratórium hatálya alá eső tőketartozás, az elhatárolt tőkeösszeg és a kamattartozás megjelent a hitelkártyaszámláján, mint tartozás.
 • Az elhatárolt tőkeösszeget Ön egyszer már befizette, de mi moratórium hatálya alá tartozónak tekintettük a pontos kamatszámítás miatt, és a hitelkártyaszámláján jóváírtuk úgy, mint egy túlfizetést.
 • A kiléptetéskor beterheltük a 250 Ft havi zárlati díjat az elérhető egyenlege terhére. Hitelkerettúllépés is előfordulhatott ebben az esetben.
 • Ha a kerettúllépés mértéke maximum 250 Ft, akkor a kerettúllépés díját visszaadtuk másnap.

A moratórium alatt felhalmozott kamattartozást, mely egyösszegben került beterhelésre, a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól szóló 537/2021. (IX. 15.) Kormányrendelet, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény alapján átszámolásra került 11,99%-os kamaton és a különbözet összegét jóváírjuk az Ön részére.

 

B.    Amennyiben Ön 2021. június 18. és 2021. szeptember 15. között jelezte kilépési szándékát:

A moratórium alatt felhalmozott, tőketartozásból fakadó kamattartozást a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól szóló 537/2021. (IX. 15.) Kormányrendelet, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény alapján átszámolásra került 11,99%-os kamaton és az így fennmaradó kamattartozást havonta, 12 egyenlő részletben kell megfizetnie. 
A felhalmozott kamattartozást a kilépést követő 30 napon belül részlegesen vagy akár egyösszegben is törlesztheti. Ilyen irányú igényét CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon jelezheti a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon. Az összeg terhelésére legkésőbb a jelzését követő munkanap végéig sor kerül elérhető egyenlege terhére.
Ezt követően minden hónapban hitelkártyájának fordulónapján kerül terhelésre az akkor elérhető egyenleg terhére. Ha az Ön elérhető egyenlege kevesebb, mint a beterhelt összeg, visszaadjuk a hitelkeret túllépésének díját. Ha a felhalmozott kamatösszeg nem éri el az 500 Ft-ot, egyösszegű terhelésre kerül sor a kilépést követő fordulónapon.
Az aktuális havi részletek terhelésekor SMS-ben értesítést küldünk a még fennálló tartozás összegéről.
A terhelt összegről mindig az aktuális fordulónapon keletkezett kivonaton tájékozódhat.

 

C.    Amennyiben Ön 2021. szeptember 16. után jelezte kilépési szándékát:

A moratórium alatt felhalmozott, tőketartozásból fakadó kamattartozást a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól szóló 537/2021. (IX. 15.) Kormányrendelet, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény alapján átszámolásra került 11,99%-os kamaton és az így fennmaradó kamattartozást havonta, 18 egyenlő részletben kell megfizetnie.
A felhalmozott kamattartozást a kilépést követő 30 napon belül részlegesen vagy akár egyösszegben is törlesztheti. Ilyen irányú igényét CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon jelezheti a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon. Az összeg terhelésére legkésőbb a jelzését követő munkanap végéig sor kerül elérhető egyenlege terhére.
Ahogy azt már fent részleteztük, Önnek lehetősége van hosszabb kamatmentes részletfizetési időszak igénylésére, amennyiben 18 hónapnál hosszabb futamidőt szeretne. Továbbá Ön azt is kérelmezheti, hogy a Bank biztosítson 18 hónapos részletfizetést a Moratórium alá vont hitelkeret-rész megfizetésére. 

 

D. Amennyiben a jövőben moratórium hatálya alóli kilépési nyilatkozatot tesz, vagy a 2022. július 31-ig moratórium hatálya alá tartozó hitelkártyája vonatkozásában nem tesz belépési nyilatkozatot 2022. július 31-ig:     


A moratórium alatt felhalmozott, tőketartozásból fakadó kamattartozását Bankunk a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól szóló 537/2021. (IX. 15.) Kormányrendelet, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény alapján 2021. november 12-én átszámolta 11,99%-os kamaton.
Amennyiben Ön a moratórium lejárta (2022. december 31.) előtt kilépési nyilatkozatott tesz, a moratórium alatt felhalmozott, tőketartozásból fakadó kamattartozást havonta, 18 egyenlő részletben kell megfizetnie, amely a kilépést követő 30 napos türelmi időszakot követően minden hónapban hitelkártyájának fordulónapján kerül terhelésre  .
A felhalmozott kamattartozást a kilépést követő 30 napon belül részlegesen vagy akár egyösszegben is törlesztheti. Ilyen irányú igényét CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon jelezheti a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon. Az összeg terhelésére legkésőbb a jelzését követő munkanap végéig sor kerül elérhető egyenlege terhére.
Ahogy azt már fent részleteztük, Önnek lehetősége van hosszabb kamatmentes részletfizetési időszak igénylésére, amennyiben 18 hónapnál hosszabb futamidőt szeretne. Továbbá Ön azt is kérelmezheti, hogy a Bank biztosítson 18 hónapos részletfizetést a moratórium alá vont hitelkeret-rész megfizetésére. 

 

E. Amennyiben Ön 2022. július 31-ig nyilatkozott a moratóriumban maradásról és a moratórium 2022. december 31-én lejár: 


A moratórium alatt felhalmozott, tőketartozásból fakadó kamattartozását Bankunk a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól szóló 537/2021. (IX. 15.) Kormányrendelet, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény alapján 2021. november 12-én átszámolta 11,99%-os kamaton.
Amennyiben a moratórium lejár (2022. december 31.), a moratórium alatt felhalmozott, tőketartozásból fakadó kamattartozást havonta, 18 egyenlő részletben kell megfizetnie, amely a kilépést követő 30 napos türelmi időszakot követően minden hónapban hitelkártyájának fordulónapján kerül terhelésre  .
A felhalmozott kamattartozást a kilépést követő 30 napon belül részlegesen vagy akár egyösszegben is törlesztheti. Ilyen irányú igényét CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon jelezheti a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon. Az összeg terhelésére legkésőbb a jelzését követő munkanap végéig sor kerül elérhető egyenlege terhére.

Ahogy azt már fent részleteztük, Önnek lehetősége van hosszabb kamatmentes részletfizetési időszak igénylésére, amennyiben 18 hónapnál hosszabb futamidőt szeretne. Továbbá Ön azt is kérelmezheti, hogy a Bank biztosítson 18 hónapos részletfizetést a moratórium alá vont hitelkeret-rész megfizetésére. 

Érdemes kilépnem a moratóriumból?

Amennyiben anyagi helyzete megengedi, és erre lehetősége van, érdemes kilépni, mivel a moratórium hatálya alá tartozó tőketartozás folyamatosan kamatozik, a moratórium végére (2022. december 31. napjára) magas kamatösszeg gyűlhet össze, melyeket a moratórium lejárta után meg kell fizetnie. 

Jogi információk

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVII. törvény, Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény és a hiteltörlesztési moratórium vészhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 216/2022. (VI. 17.) Kormányrendelet.    

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
 • Befektetési tranzakciók és információk: munkanapokon 8:00-18:00
 • Meglévő hitel és lízing ügyintézés: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00 
 • Biztosítás kötés és információ: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00
 • Kereskedői kártyaelfogadás: 0-24 
 • Számlaügyintézés: 0-24
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
Automata kártyatiltás
9 1
Automata elektronikus csatorna tiltás
9 2
Ügyintéző kapcsolás
9 0
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4