• Nincs találat

Folyószámlahitel/hitelkártya a moratórium alatt

Ezen az oldalon megtalálja a legfontosabb információkat arról, hogy hogyan érinti a folyószámlahitelt és a hitelkártyát a törlesztési moratórium.

Folyószámlahitellel rendelkező ügyfeleinknek

A törlesztési moratórium a folyószámlahitelekre is vonatkozik, de csak arra a hitelösszegre, melyet 2020. március 18. éjfélig igénybe vettek.
A hiteltörlesztési haladék tehát nem vonatkozik:

 • a március 18. éjfél előtt nem kihasznált hitelkeretekre
 • a március 18. éjfél után igénybe vett hitelösszegre

Hogyan is működik a törlesztési moratórium folyószámlahitelek esetén?

Ha Önnek 2020. március 18-án nem volt kihasznált hitelkerete, a folyószámlahitel ugyanúgy működik tovább, ahogyan eddig is.

Amennyiben Önnek 2020. március 18-án volt kihasznált hitelkerete, több dolgot is érdemes tudnia:

 1. A 2020. március 18. éjfélig kihasznált hitelkeretet (amelyre a moratórium vonatkozik) egy külön, korlátozott rendeltetésű számlára vezetjük át, és az átvezetett összegre számolt kamatot is ezen a számlán tartjuk nyilván. A kamat mértéke megegyezik a folyószámlahitel-keret kamatával.
 2. Ha lakossági folyószámlájára jóváírás érkezik, az nem csökkenti automatikusan a moratórium hatálya alá eső tartozást. Ugyanakkor lehetősége van arra a korlátozott rendeltetésű számlára befizetni vagy átutalni/átvezetni, amelyen a moratórium hatálya alá eső tartozás van. Ezzel Ön csökkenteni tudja tartozását, és a befizetett összeggel megnöveljük a rendelkezésre álló hitelkeretét. 
 3. Az elkülönített számla egyenlegét, illetve annak esetleges előtörlesztésekkel csökkentett összegét a moratórium lejártát (tehát 2021. szeptember 30.) vagy az annak hatálya alól történő kilépést követően könyveljük vissza a hitelkerethez.
 4. A korlátozott rendeltetésű számla számáról, illetve aktuális egyenlegéről minden hónapban, a havi kivonatával megegyező módon értesítjük, így Ön nyomon tudja követni a tartozása alakulását.

Fizetési kötelezettség:

Ha Ön él a moratóriummal, az annak lejártát követő visszafizetés kapcsán a visszafizetendő havi egyenlő részletek száma és ezáltal a részletek összege az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

 • A moratórium időszaka alatt felgyűlt kamatokat, díjakat 12 havi egyenlő, kamatmentes részletben kell megfizetnie. Az első részlet 2021. november 4-én esedékes, az utolsó részlet pedig 2022. október 4-én (illetve kilépés esetén pedig a nyilatkozat banki feldolgozási dátumát követő hónap 4-én esedékes).
 • A havi részlet összege úgy kerül meghatározásra, hogy a moratórium időszaka alatt összegyűlt kamat és díj elosztásra kerül a törlesztőrészletek számával, azaz 12-vel.
 • A moratóriummal nem érintett hitelkeret rész (tehát a hitelkeret azon része, mely 2020. március 18. éjfélig nem volt igénybe véve) továbbra is az Ön rendelkezésére áll.

Milyen teendők léphetnek fel lakossági folyószámlahitellel rendelkező ügyfeleink esetében?

Szituáció

Teendő

Folyószámlahitele jelenleg nincs a moratórium hatálya alatt, és nem is szeretne moratórium alá kerülni

Önnek nincs teendője, de 2021. szeptember 30-ig bármikor jelezheti, hogy szeretne élni a moratóriummal a következő szituációnál írt teendők szerint.

Folyószámlahitele jelenleg nincs a moratórium hatálya alatt, de moratórium alá szeretne kerülni

Ha rendelkeznek CIB Internet Bankkal, CIB Bank Online-nal vagy CIB Bank Mobilalkalmazással, belépési szándékukról online is nyilatkozhatnak:

  • Online nyilatkozom! (Az oldal sajnos nem működik Internet Explorer böngészőben, ezért kérjük, a felületet Google Chrome, Edge vagy Firefox böngészőben használja.)

Ha nem rendelkezik elektronikus csatornával, nyilatkozhat CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül a (+36 1) 4 242 242 számon kollégáink iránymutatása alapján.

A beállítás 3 napon belül történik meg, de később bármikor jelezheti, ha ki szeretne lépni. 

Fontos, hogy a moratóriumba történő visszalépés csak azon összeg erejéig teljesíthető, mely összeg még nem került Ön által visszafizetésre, illetve újrafelhasználásra. Tehát ha Ön a moratóriumból történő kilépés és a moratórium hatálya alá történő tervezett visszalépés időpontja között már teljes mértékben visszafizette, majd ismét kihasználta a hitelkeretét, akkor ebben az esetben a moratórium hatálya alá való visszalépés nem lehetséges, mert egy olyan tartozást szeretne a moratórium alá helyezni, mely nem 2020. március 19. előtt keletkezett.

Folyószámlahitele 2020. december 31-én a moratórium hatálya alatt volt, és továbbra is szeretne moratóriumban maradni

Önnek nincs teendője, 2021. szeptember 30-ig automatikusan meghosszabbítottuk a moratóriumot. Ha később úgy dönt, hogy ki szeretne lépni a moratórium hatálya alól, ezt bármikor jelezheti a következő szituációnál írt teendők szerint.

Folyószámlahitele jelenleg a moratórium hatálya alatt van, de szeretne kilépni a moratóriumból

Ha rendelkeznek CIB Internet Bankkal, CIB Bank Online-nal vagy CIB Bank Mobilalkalmazással, belépési szándékukról online is nyilatkozhatnak:

  • Online nyilatkozom! (Az oldal sajnos nem működik Internet Explorer böngészőben, ezért kérjük, a felületet Google Chrome, Edge vagy Firefox böngészőben használja.)

Ha nem rendelkezik elektronikus csatornával, nyilatkozhat CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül a (+36 1) 4 242 242 számon kollégáink iránymutatása alapján.

A beállítás 3 napon belül történik meg, de később bármikor jelezheti, ha ki szeretne lépni. 

A nyilatkozat eredményeként az eredeti hitelkeret visszaállításra kerül, Ön azt ugyanúgy tudja használni, mint korábban. Emellett ugyanakkor szükség van a moratórium ideje alatt a korlátozott rendeltetésű számlán felhalmozott időarányos kamatok megfizetésére is.

Tartozás részleges vagy teljes előtörlesztése

 • Arra is lehetősége van, hogy a moratórium miatt elkülönített tartozását részlegesen vagy akár teljes mértékben előtörlessze. Az előtörlesztést az elkülönített számlára történő pénztári befizetéssel, vagy bankon belüli vagy más bankból indított átutalással kell teljesíteni.
 • Ebben az esetben az előtörlesztett összegből automatikusan levonásra kerülnek a moratórium alatt felhalmozott díjak és kamatok, majd a maradék összeggel visszaemelésre kerül a hitelkeret, tehát Ön újra használni tudja a hitelkeret ezen részét.

Folyószámlahitele jelenleg a moratórium hatálya alatt van, továbbra is benne szeretne maradni, és már tett is nyilatkozatot erre vonatkozóan valamilyen formában 2020. december 23-ig

Önnek nincs további teendője, a megtett nyilatkozatát – a jogosultság vizsgálata nélkül – figyelembe vettük, és beállítottuk a moratórium meghosszabbítást 2021. szeptember 30-ig.

Ha később úgy dönt, hogy ki szeretne lépni a moratórium hatálya alól, ezt bármikor jelezheti az előző szituációnál írt teendők szerint.

 

Érdemes kilépnem a moratóriumból, vagy részlegesen/teljesen előtörlesztenem a moratórium alá tartozó folyószámlahitel keretösszeget?

Amennyiben anyagi helyzete megengedi, és erre lehetősége van, az alábbiak miatt érdemes élni az említett kilépési opciókkal:

 • A moratórium hatálya alá tartozó keretrész folyamatosan kamatozik, emiatt a moratórium végére (2021. szeptember 30. napjára) magas kamatösszeg gyűlhet össze, melyet a moratórium lejártát követően havi egyenlő részletekben meg kell fizetni. 
 • A kilépéssel vagy a teljes tartozás megfizetésével Ön visszakapja a korábbi hitelkeretét, és azt ugyanúgy tudja használni, mint korábban. A tartozás részleges előtörlesztésével pedig az előtörlesztett összegnek megfelelő mértékben kapja vissza.

Segédlet a lezárólevelek értelmezéséhez

A moratórium első időszakának (Moratórium 1: 2020. március 19. – 2020. december 31.) lezárásáról minden ügyfelünknek tájékoztatólevelet küldünk. A levelet azoknak az ügyfeleknek is kötelesek vagyunk megküldeni, akik jelenleg is moratórium alatt vannak, de fontos, hogy a levél csak a Moratórium 1-re vonatkozik. A lezárólevélben szereplő információk értelmezéséhez az alábbi segédlettel szeretnénk segítséget nyújtani: 

Mely ügyfelek kapnak lezárólevelet?

 • Minden ügyfelünk, aki akár csak 1 napot is eltöltött a Moratórium 1 alatt folyószámlahitelével, megkapja a lezárólevelet. 
 • Azon ügyfeleink is megkapják a Moratórium 1-ről szóló lezárólevelet, akik 2021. január 1-től továbbra is élnek a moratóriummal. Ez azért van, mert a moratórium két időszakára két különböző jogszabály vonatkozik, és kötelezettségünk a jelenleg Moratórium 2 alatt lévő ügyfeleinket is tájékoztatni hitelügyletük Moratórium 1 alatt kialakult státuszáról. 
  • Ebben az esetben fontos, hogy a lezárólevélben meghatározott fizetési kötelezettségek ügyfeleinket nem terhelik mindaddig, amíg hitelszerződésük a Moratórium 2 hatálya alatt áll. 

Milyen formában kerül kiküldésre a lezárólevél?

 • CIB Bank Mobilalkalmazás: azon ügyfeleinknek, akik rendelkeznek CIB Bank Mobilalkalmazással, az alkalmazás Szerződések menüpontjába töltöttük fel a lezárólevelet.
 • Postai levél: azon ügyfeleink, akik nem rendelkeznek CIB Bank Mobilalkalmazással, papíralapon, postai levélként kapják meg a lezárólevelet. 

Milyen adatokkal találkozhat a levélben? 

 • Moratórium alá történő belépési dátum: alapesetben 2020. március 19. szerepel itt, de ha Ön ki- és belépett a Moratórium 1-ből, akkor az utolsó belépési dátum jelenik meg. 
 • Moratórium alól való kilépési dátum: ha Ön végig a Moratórium 1 hatálya alatt volt, akkor 2020. december 31. szerepel itt, ha pedig ki- és belépett a moratóriumból, akkor az utolsó kilépési dátum fog megjelenni.

Ezen kívül látni fognak egy táblázatot, melyről fontos tudni, hogy azt mutatja, hogy a Moratórium 1-ből történő kilépéskor, vagy annak lejártakor hogyan változtak a szerződéses adatok. Ezek tehát múltbéli adatok, a kilépéskor, de legkésőbb 2020. december 31-ig voltak érvényesek. 

És mit jelentenek a táblázatokban található adatok? 

Moratórium 1 alatt felhalmozódott kamat- és díjtartozás összege:

A Moratórium 1 alatt felgyűlt meg nem fizetett kamat és díj együttes összege, melyet a következő cella összege alapján 12 havi egyenlő részletben kell megfizetnie.

Moratórium 1 alatt felhalmozódott kamat- és díjtartozás havi részlete:

A Moratórium 1 alatt felgyűlt meg nem fizetett kamat és díj havi összege.

Ha Ön még azelőtt kilépett a Moratórium 1 alól, hogy keletkezett volna meg nem fizetett kamat- és díjtartozás, ebben a cellában 0 Ft szerepel.

Az első törlesztőrészlet esedékessége:

Ha Ön a Moratórium 1 lejárta (2020. december 31.) előtt kilépett: a kilépés dátumát követő első esedékeségi dátum jelenik meg.

Ha végig a Moratórium 1 alatt volt: a 2020. december 31-ét követő első esedékességi dátum szerepel itt.

Mindkét esetben az aktuális hónap 4. napjáig kell megfizetni a törlesztőrészletet.

Ha Ön már rendezte a teljes tartozást, ebben a cellában nem szerepel érték.

Az utolsó törlesztőrészlet esedékessége:

Az első esedékességet követő 11. hónap 4. napját jelenti (vagy ha az nem banki nap, az ezt követő munkanapot).

Ha Ön már rendezte a teljes tartozást, ebben a cellában nem szerepel érték.

Jogi információk

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVII. törvény, Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény és a hiteltörlesztési moratórium vészhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet.  
 

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Bankkártya tiltás
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés és ApplePay
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4
7. Moratórium

A CIB honlap sütiket használ, ezek segítségével tudjuk biztosítani a legjobb böngészési élményt. Az összes süti elfogadására kattintva, Ön beleegyezik, hogy a sütiket eltároljuk az eszközén. A sütik segítségével megkönnyítjük az oldalon a navigációt, és azokat az oldalhasználat elemzésére és marketing célokra használjuk fel. (Süti szabályzat)