• Nincs találat

Folyószámlahitel/hitelkártya a moratórium alatt

Ezen az oldalon megtalálja a legfontosabb információkat arról, hogy hogyan érinti a folyószámlahitelt és a hitelkártyát a törlesztési moratórium.

Folyószámlahitellel rendelkező ügyfeleinknek

A törlesztési moratórium a folyószámlahitelekre is vonatkozik, de csak arra a hitelösszegre, melyet 2020. március 18. éjfélig igénybe vettek.
A hiteltörlesztési haladék tehát nem vonatkozik:

 • a március 18. éjfél előtt nem kihasznált hitelkeretekre
 • a március 18. éjfél után igénybe vett hitelösszegre

Hogyan is működik a törlesztési moratórium folyószámlahitelek esetén?

Ha Önnek 2020. március 18-án nem volt kihasznált hitelkerete, a folyószámlahitel ugyanúgy működik tovább, ahogyan eddig is.

Amennyiben Önnek 2020. március 18-án volt kihasznált hitelkerete, több dolgot is érdemes tudnia:

 1. A 2020. március 18. éjfélig kihasznált hitelkeretet (amelyre a moratórium vonatkozik) egy külön, korlátozott rendeltetésű számlára vezetjük át, és az átvezetett összegre számolt kamatot is ezen a számlán tartjuk nyilván. A kamat mértéke megegyezik a folyószámlahitel-keret kamatával.
 2. Ha lakossági folyószámlájára jóváírás érkezik, az nem csökkenti automatikusan a moratórium hatálya alá eső tartozást. Ugyanakkor lehetősége van arra a korlátozott rendeltetésű számlára befizetni vagy átutalni/átvezetni, amelyen a moratórium hatálya alá eső tartozás van. Ezzel Ön csökkenteni tudja tartozását, és a befizetett összeggel megnöveljük a rendelkezésre álló hitelkeretét. 
 3. Az elkülönített számla egyenlegét, illetve annak esetleges előtörlesztésekkel csökkentett összegét a moratórium lejártát követően, 2021. január 4-én (illetve amennyiben a moratórium meghosszabbításra kerül, a meghosszabbított dátumhoz igazodva) könyveljük vissza a hitelkerethez.
 4. A korlátozott rendeltetésű számla számáról, illetve aktuális egyenlegéről minden hónapban, a havi kivonatával megegyező módon értesítjük, így Ön nyomon tudja követni a tartozása alakulását.

Hogyan történik a moratórium technikai beállítása és ez mit jelent az Ön számára?

A banki rendszerek felkészítését követően a technikai beállításra 2020. április 29-én került sor. 

Nagyon fontos, hogy a vonatkozó jogszabályoknak1 történő megfelelés érdekében a 2020. március 18. éjfélkor fennálló, kihasznált hitelkeret elvezetésre került a korlátozott rendeltetésű számlára függetlenül attól, hogy Ön azóta (2020. március 19. és 2020. április 29. között) fizetett-e a be a folyószámlájára, és ez által csökkentette-e fennálló keretét. 
Az ily módon befizetett összegek tehát jóváírásra kerültek a folyószámláján, és Önnek külön kell rendelkeznie ezen összegek befizetéséről a korlátozott rendeltetésű számlára, vagy nyilatkoznia kell a moratóriumból való kilépésről. A nyilatkozás módjairól lejjebb görgetve talál információt.

Ha Ön él a moratóriummal, az annak lejártát követő visszafizetés kapcsán a visszafizetendő havi egyenlő részletek száma és ezáltal a részletek összege az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

 • A moratórium időszaka alatt felgyűlt kamatokat, díjakat 12 havi egyenlő, kamatmentes részletben kell megfizetnie. Az első részlet 2021. január 4-én esedékes, az utolsó részlet pedig 2021. december 4-én (ha a moratórium meghosszabbításra kerül, az első és az utolsó részlet esedékessége is annak megfelelően kitolódik).
 • A havi részlet összege úgy kerül meghatározásra, hogy a moratórium időszaka alatt összegyűlt kamat és díj elosztásra kerül a törlesztőrészletek számával, azaz 12-vel.
 • A moratóriummal nem érintett hitelkeret rész (tehát a hitelkeret azon része, mely 2020. március 18. éjfélig nem volt igénybe véve) továbbra is az Ön rendelkezésére áll.
   

Amennyiben Ön nem szeretne élni a moratóriummal, az alábbiak szerint van lehetősége a kilépésre:

 • Nyilatkozás a moratóriumból való kilépésről:
  • Ha rendelkezik CIB Bank Mobilalkalmazással, CIB Bank Online-nal vagy CIB Internet Bankkal, fizetési szándékát jelezheti online felületünkön, ide kattintva.
   • Az oldal sajnos nem működik Internet Explorer böngészőben, ezért kérjük, a felületet Google Chrome, Edge vagy Firefox böngészőben használja.
   • Ha Ön korábban személyi kölcsöne, ingatlanfedezetes hitele vagy lízingje kapcsán már nyilatkozott fizetési szándékáról, azt a nyilatkozat megtételére szolgáló internetes oldalunk nem fogja jelezni, de rendszereink számon tartják, ezért jelen esetben elegendő csak azon termék kapcsán nyilatkoznia, melyre vonatkozóan ezt korábban még nem tette meg.
  • Ha nem rendelkezik elektronikus csatornával, nyilatkozhat CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon.
  • A nyilatkozat eredményeként az eredeti hitelkeret visszaállításra kerül, Ön azt ugyanúgy tudja használni, mint korábban. Emellett ugyanakkor szükség van a moratórium ideje alatt a korlátozott rendeltetésű számlán felhalmozott időarányos kamatok megfizetésére is.
  • Amennyiben Ön 2020. június 16. 24:00 óráig tesz nyilatkozatot, úgy az időarányos kamatokat a következő kamatfizetési esedékességkor, azaz a hónap végén kell megfizetnie, a többi kamattal és díjjal együtt (ezt bankunk automatikusan levonja, nincs vele külön teendője). 
  • Amennyiben Ön 2020. június 17. 0:00 órától tesz nyilatkozatot, a moratórium időszaka alatt felgyűlt kamatokat, díjakat Önnek 12 havi egyenlő, kamatmentes részletben kell megfizetnie. Az első részlet a nyilatkozat banki feldolgozási dátumát követő hónap 4-én esedékes. A havi részlet összege úgy kerül meghatározásra, hogy a moratórium időszaka alatt összegyűlt kamat és díj elosztásra kerül a törlesztőrészletek számával, azaz 12-vel.
 • Tartozás részleges vagy teljes előtörlesztése
  • Arra is lehetősége van, hogy a moratórium miatt elkülönített tartozását részlegesen vagy akár teljes mértékben előtörlessze. Az előtörlesztést az elkülönített számlára történő pénztári befizetéssel, vagy bankon belüli vagy más bankból indított átutalással kell teljesíteni.
  • Ebben az esetben az előtörlesztett összegből automatikusan levonásra kerülnek a moratórium alatt felhalmozott díjak és kamatok, majd a maradék összeggel visszaemelésre kerül a hitelkeret, tehát Ön újra használni tudja a hitelkeret ezen részét. 
 • Ha Ön nyilatkozik a kilépésről és/vagy kifizeti teljes tartozását, azzal a folyószámlahitelkeretére vonatkozóan kilép a moratóriumból. Ha később úgy dönt, hogy szeretne visszalépni a moratóriumba, erről 2020. június 9. napjától CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon van lehetősége nyilatkozni. Részleges előtörlesztés esetén az előtörlesztéssel nem érintett tartozásra továbbra is vonatkoznak a moratórium szabályai, az előtörlesztett összeg vonatkozásában pedig később dönthet úgy, hogy mégis élne a moratóriummal, ebben az esetben szintén nyilatkoznia kell, erről 2020. június 9. napjától CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon van lehetősége nyilatkozni.
 • A moratóriumba történő visszalépés csak azon összeg erejéig teljesíthető, mely összeg még nem került Ön által visszafizetésre, illetve újrafelhasználásra. Tehát ha Ön a moratóriumból történő kilépés és a moratórium hatálya alá történő tervezett visszalépés időpontja között már teljes mértékben visszafizette, majd ismét kihasználta a hitelkeretét, akkor ebben az esetben a moratórium hatálya alá való visszalépés nem lehetséges, mert egy olyan tartozást szeretne a moratórium alá helyezni, mely nem 2020. március 19. előtt keletkezett. Amennyiben a moratóriumból történő kilépés és a moratóriumba történő tervezett visszalépés időpontja között csak részben fizette vissza majd használta ki ismét a hitelkeretét, akkor a vissza nem fizetett részre ismét igényelhető a moratórium. Minden esetben egyedileg vizsgáljuk meg a moratóriumba történő visszalépési kérelmek megalapozottságát, és ennek eredményéről tájékoztatjuk ügyfeleinket.
 • A moratórium hatálya alól történő kilépésre és a visszalépésre vonatkozó nyilatkozatok feldolgozását a nyilatkozat benyújtásától számított három munkanapon belül biztosítjuk.

 

Érdemes kilépnem a moratóriumból, vagy részlegesen/teljesen előtörlesztenem a moratórium alá tartozó folyószámlahitel keretösszeget?

Amennyiben anyagi helyzete megengedi, és erre lehetősége van, az alábbiak miatt érdemes élni az említett kilépési opciókkal:

 • A moratórium hatálya alá tartozó keretrész folyamatosan kamatozik, emiatt a moratórium végére (2020. december 31. napjára) magas kamatösszeg gyűlhet össze, melyet a moratórium lejártát követően havi egyenlő részletekben meg kell fizetni. 
 • A kilépéssel vagy a teljes tartozás megfizetésével Ön visszakapja a korábbi hitelkeretét, és azt ugyanúgy tudja használni, mint korábban. A tartozás részleges előtörlesztésével pedig az előtörlesztett összegnek megfelelő mértékben kapja vissza a korábbi hitelkeretét, melyet továbbra is használhat.
Letölthető dokumentum

Letölthető dokumentum

Tájékoztatás moratóriumról - lakossági ügyfelek

Jogi információk

1A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) sz. Kormányrendelet, illetve a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) sz. Kormányrendelet - melyek a veszélyhelyzet megszűnésével hatályon kívül helyezésre kerültek -, illetve az ezekkel  összhangban megalkotott, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről  szóló 2020. évi LVIII. törvény

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Kártyatiltás és aktiválás
Kártyatiltás
9 1
Kártyaaktiválás
9 2
1. Lakossági ügyintézés
Számlaügyintézés
1 1
Kártyaügyintézés
1 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
1 3
Hitel ügyintézés
1 4
Internetbank ügyintézés
1 5
Lízing ügyintézés
1 6
Biztosítások ügyintézése
1 7
2. Vállalkozások ügyintézése
Számlaügyintézés
2 1
Kártyaügyintézés
2 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
2 3
Hitelügyintézés
2 4
Internetbank ügyintézés
2 5
Lízing ügyintézés
2 6
Biztosítások ügyintézése
2 7
3. Angol nyelvű menü
Angol nyelvű menü
3
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Hitelek és lízing
4 1
Lakossági szolgáltatások
4 2
Vállalkozások szolgáltatásai
4 3

A CIB honlap sütiket használ, ezek segítségével tudjuk biztosítani a legjobb böngészési élményt. Az összes süti elfogadására kattintva, Ön beleegyezik, hogy a sütiket eltároljuk az eszközén. A sütik segítségével megkönnyítjük az oldalon a navigációt, és azokat az oldalhasználat elemzésére és marketing célokra használjuk fel. (Süti szabályzat)