Kosár
 • Nincs találat

Vállalati folyószámlahitel a moratórium alatt

Ezen az oldalon megtalálja a legfontosabb információkat arról, hogyan érinti a vállalati folyószámlahiteleket a fizetési moratórium.

A fizetési moratóriumról röviden

 

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló - a veszélyhelyzet megszűnésével hatályon kívül helyezett - 47/2020. (III. 18.) sz. Kormányrendeletben, illetve az azzal  összhangban megalkotott, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről  szóló 2020. évi LVIII. törvényben meghatározott szerződések esetében 2020. december 31-ig bankunk fizetési haladékot biztosít a hiteltörlesztésre (tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére) mind a lakossági, mind a vállalati ügyfeleink számára. Ennek értelmében a folyószámlahitelek is a fizetési moratórium hatálya alá esnek. 

A fizetési moratóriumhoz kapcsolódó egyéb információkat ide kattintva éri el.

Folyószámlahitellel rendelkező céges ügyfeleinknek

A fizetési moratórium a folyószámlahitelekre is vonatkozik, de csak arra a hitelösszegre, melyet 2020. március 18. éjfélig igénybe vettek.

A hiteltörlesztési haladék tehát nem vonatkozik:

 • a március 18. éjfél előtt nem kihasznált hitelkeretekre
 • a március 18. éjfél után igénybe vett hitelösszegre

 

Hogyan is működik a fizetési moratórium vállalati folyószámlahitelek esetén?

Ha Önnek 2020. március 18-án nem volt kihasznált hitelkerete, a folyószámlahitel ugyanúgy működik tovább, ahogyan eddig is.

Amennyiben Önnek 2020. március 18-án volt kihasznált hitelkerete, több dolgot is érdemes tudnia:

 1. A 2020. március 18. éjfélig kihasznált hitelkeretet (amelyre a fizetési moratórium vonatkozik) egy külön, korlátozott rendeltetésű számlára vezetjük át, és az átvezetett összegre számolt kamatot is ezen a számlán tartjuk nyilván. A kamat mértéke megegyezik a folyószámlahitel-keret kamatával.
 2. Ha folyószámlájára jóváírás érkezik, az nem csökkenti automatikusan a fizetési moratórium hatálya alá eső tartozást. Ugyanakkor lehetősége van arra a korlátozott rendeltetésű számlára befizetni vagy átutalni/átvezetni, amelyen a fizetési moratórium hatálya alá eső tartozás van. Ezzel Ön csökkenteni tudja tartozását, és a befizetett összeggel megnöveljük a rendelkezésre álló hitelkeretét. 
 3. Az elkülönített számla egyenlegét, illetve annak esetleges előtörlesztésekkel csökkentett összegét a fizetési moratórium lejártát követően, 2021. január 4-én (illetve amennyiben a fizetési moratórium meghosszabbításra kerül, a meghosszabbított dátumhoz igazodva) könyveljük vissza a hitelkerethez.

Hogyan történik a fizetési moratórium technikai beállítása és ez mit jelent az Ön számára?

A banki rendszerek felkészítését követően a fizetési moratórium technikai beállítására 2020. április végéig került sor. 

Nagyon fontos, hogy a vonatkozó jogszabályoknak1  történő megfelelés érdekében a 2020. március 18. éjfélkor fennálló, kihasznált hitelkeret mindenképpen elvezetésre került egy korlátozott rendeltetésű számlára függetlenül attól, hogy Ön 2020. március 19. és a technikai beállítás között fizetett-e be a fizetési számlájára, és ez által csökkentette-e fennálló keretét. 

Az ily módon befizetett összegek tehát jóváírásra kerülnek a fizetési számláján, és Önnek külön kell rendelkeznie ezen összegek befizetéséről a korlátozott rendeltetésű számla javára, vagy nyilatkoznia kell a fizetési moratóriumból való kilépésről. A nyilatkozás módjairól lejjebb görgetve talál információt.

Ha Ön él a fizetési moratóriummal, az annak lejártát követő visszafizetés kapcsán a visszafizetendő havi egyenlő részletek számát és ez által a részletek összegét a folyószámlahitelkeret eredeti lejárati dátuma határozza meg, az alábbiak szerint:

 • Amennyiben a folyószámlahitelkeret eredeti lejárata 2020. december 31. előtti időszakra esik, akkor a keret automatikusan a vonatkozó jogszabályok1 alapján meghosszabbodik: a fizetési moratórium lejárati dátuma (azaz 2020. december 31.) + 288 nap (ami a fizetési moratórium időszaka). Példa: az eredetileg 2020. május 6-án vagy 2020. október 20-án lejáró hitelkeret új lejárata egyaránt 2021. október 15.
 • Amennyiben a folyószámlahitelkeret eredeti lejárata 2020. december 31. utáni időszakra esik, akkor a keret automatikusan a vonatkozó jogszabályok1 alapján a fizetési moratórium időszakával meghosszabbodik: eredeti lejárat + 288 nap. Példa: egy eredetileg 2021. február 18-án lejáró szerződés új lejárata 2021. december 3., míg egy eredetileg 2021. április 1-én lejáró szerződés új lejárata 2022. január 14.
 • Amennyiben Önnek határozatlan időre szóló folyószámlahitele van, a folyószámlahitelkeretének továbbra sincs egy előre meghatározott lejárata, amely módosulhatna, a lejárat továbbra is a határozatlan időre létrejött szerződés rendelkezései szerint határozandó meg. A fizetési  fizetési moratórium alatt lévő összegre, tehát a2020. december 31. napjáig felhalmozódott kamat, illetve esetleges díjfizetési    kötelezettség megfizetésére bankunk 288 nap (ami a fizetési fizetési moratórium időszaka) kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosít külön szerződésmódosítás nélkül – melyre lehetőséget biztosít a jogszabály – 2021. január 4. napjától kezdődően. Az adott havi részlet megfizetésének esedékessége minden hónap 4. napja.

Így hosszabbodik meg folyószámlahitel-szerződésének lejárata, ha Ön 2020. április 27-ét követően kilépett a fizetési moratóriumból:

A fizetési moratórium alatt lévő folyószámlahitel-szerződés lejárati dátuma a jogszabály alapján a fizetési moratóriumban töltött idővel egyenlő mértékben meghosszabbodik, de fontos, hogy a futamidő hossza attól is függ, hogy a fizetési moratórium hatálya alól történő kilépési nyilatkozatát mikor teszi meg:

 • Ha Ön a hitelszerződésének eredeti lejáratát megelőzően nyilatkozik a fizetési moratóriumból való kilépésről, akkor az alábbiak szerint alakul az új lejárati dátum:

            a.    eredeti lejárat + a fizetési moratóriumban töltött idő

 • Ha Ön a hitelszerződésének eredeti lejártát követően nyilatkozik a fizetési moratóriumból való kilépésről, akkor az alábbiak szerint alakul az új lejárati dátum:

            a.    nyilatkozat dátuma + a fizetési moratóriumban töltött idő

Amennyiben Ön nem szeretne élni a fizetési moratóriummal, az alábbiak szerint van lehetősége a kilépésre

Nyilatkozás a fizetési moratóriumból való kilépésről

 • Ha rendelkezik CIB Bank Mobilalkalmazással, CIB Bank Online-nal vagy CIB Internet Bankkal, és önálló cégjegyző (képviselő), fizetési szándékát jelezheti online felületünkön, ide kattintva.  
  • Az oldal sajnos nem működik Internet Explorer böngészőben, ezért kérjük, a felületet Google Chrome, Edge vagy Firefox böngészőben használja.
  • Ha Ön korábban más hitele vagy lízingje kapcsán már nyilatkozott fizetési szándékáról, azt a nyilatkozat megtételére szolgáló internetes oldalunk nem fogja jelezni, de rendszereink számon tartják, ezért jelen esetben elegendő csak azon termék kapcsán nyilatkoznia, melyre vonatkozóan ezt korábban még nem tette meg. 
  • A nyilatkozat eredményeként az eredeti hitelkeret visszaállításra kerül, Ön azt ugyanúgy tudja használni, mint korábban. Emellett ugyanakkor szükség van a fizetési moratórium ideje alatt a korlátozott rendeltetésű számlán felhalmozott időarányos kamatok megfizetésére is. Az időarányos kamatokat, a kilépéssel egyidejűleg a bankunk automatikusan levonja, így a fedezet biztosításán túlmenően nincs vele külön teendője.. 

További módok a nyilatkozásra

 

Kisvállalati folyószámlahitel

 • Kérjük, töltsék le az oldal alján található letölthető dokumentumok közül a kisvállalati ügyfeleknek szóló folyószámlahitellel kapcsolatos tájékoztatót, majd kitöltve küldjék meg a kisvallalkozasok_moratorium@cib.hu e-mail címre.

Vállalati folyószámlahitel

 • Kérjük, töltsék le az oldal alján található letölthető dokumentumok közül a vállalati ügyfeleknek szóló folyószámlahitellel kapcsolatos tájékoztatót, majd kitöltve küldjék meg a moratorium.vallalat@cib.hu e-mail címre.

 

Amennyiben a vállalat rendelkezik önálló cégjegyzővel, lehetősége van CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül jelezni fizetési szándékát a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon.

Részleges vagy teljes előtörlesztés

 

 • Arra is lehetősége van, hogy a fizetési moratórium miatt elkülönített tartozását részlegesen vagy akár teljes mértékben előtörlessze. Az előtörlesztést az elkülönített számlára történő pénztári befizetéssel, vagy bankon belüli vagy más bankból indított átutalással kell teljesíteni.
 • Ebben az esetben az előtörlesztett összegből automatikusan levonásra kerülnek az időarányos díjak és kamatok, majd a maradék összeggel visszaemelésre kerül a hitelkeret, tehát Ön újra használni tudja a hitelkeret ezen részét. 
 • A teljes előtörlesztéssel egyidejűleg Ön automatikusan kilép a fizetési moratóriumból.


 

Mi történik, ha kilépek a fizetési moratórium hatálya alól? 
 • Korábban megbontottuk folyószámlahitelét az alapján, hogy mely rész tartozott és mely nem tartozott a fizetési moratórium hatálya alá. Ezt a megbontást a fizetési moratóriumból történő kilépéssel megszüntetjük.
 • A kilépést követően a díj- és kamatfizetés a teljes keretre vonatkozóan minden hónap végén lesz esedékes.
 • Ahogy fentebb is írtuk, a folyószámlahitelkeret a fizetési moratóriumban töltött idővel hosszabbodik.
  • A határozatlan időtartamra létrejött folyószámlahitel-szerződések esetén történő eljárással kapcsolatban szintén fentebb, a „Hogyan történik a fizetési moratórium technikai beállítása és ez mit jelent az Ön számára?” részben nyújtunk részletes tájékoztatást.
 • A fizetési moratórium alatt felhalmozódott kamatokat és díjakat az új lejáratig kell egyenlő részletekben megfizetni a fizetési fizetési moratórium alatt töltött időszak végétől. 
  • Kivétel ez alól, ha Ön a nyilatkozatában kéri a nyilatkozat dátumát megelőző hónap végéig már felhalmozódott kamatok és díjak beterhelését a számláján a nyilatkozat lekönyvelésével egyidejűleg. 

Érdemes kilépnem a fizetési moratóriumból, vagy részlegesen/teljesen előtörlesztenem a fizetési moratórium alá tartozó folyószámlahitel keretösszeget?

Amennyiben anyagi helyzete megengedi, és erre lehetősége van, az alábbiak miatt érdemes kilépnie a fizetési moratóriumból:

 • A fizetési moratórium hatálya alá tartozó keretrész folyamatosan kamatozik, emiatt a fizetési moratórium végére (2020. december 31. napjára) magas kamatösszeg gyűlhet össze, melyet a fizetési moratórium lejártát követően havi egyenlő részletekben meg kell fizetni. 
 • A kilépéssel vagy a teljes tartozás megfizetésével Ön visszakapja a korábbi hitelkeretét, és azt ugyanúgy tudja használni, mint korábban. A tartozás részleges előtörlesztésével pedig az előtörlesztett összegnek megfelelő mértékben kapja vissza a korábbi hitelkeretét, melyet továbbra is használhat.
Mi a teendő, ha mégis élni szeretnék a fizetési moratóriummal?

A fizetési moratórium nem vonatkozik a 2020. március 18. után folyósított hitelkeretekre, ezért folyószámlahitel esetében csak akkor tud visszalépni a fizetési moratórium hatálya alá, ha a kilépést követően folyamatosan használta a hitelkeretét, azaz egyenlege végig negatív volt. 

Az alábbi esetek alapján dől el, hogy mekkora összeggel jogosult a visszalépésre:

 • A fizetési moratóriumból való kilépést követően a folyószámlahitelkeretből igénybevett legkisebb összegre vonatkozóan tud visszalépni a fizetési moratórium hatálya alá. Például:
  • Korábban fizetési moratórium alatt lévő hitelkeret összege: 37 millió forint
  • A fizetési moratóriumból való kilépést követően a hitelkeretből igénybevett legkisebb összeg: 2 millió forint
  • Tehát visszalépésre 2 millió forint erejéig jogosult. 
 • Ha a fizetési moratóriumból való kilépést követően folyószámlája a korábban fizetési moratórium alatt lévő hitelkeret összegét meghaladó negatív egyenleget mutat, akkor a korábban fizetési moratórium alatt lévő teljes hitelkeret erejéig jogosult visszalépni a fizetési moratórium alá. Például:
  • Korábban fizetési moratórium alatt lévő hitelkeret összege: 37 millió forint
  • Ezt a hitelkeretet meghaladó negatív egyenleg: 40 millió forint
  • Tehát visszalépésre 37 millió forint erejéig jogosult.  
 • Ahogy fentebb is írtuk, ha a fizetési moratóriumból való kilépését követően folyószámlaegyenlege pozitív értéket mutatott, Ön nem jogosult a fizetési moratórium alá való visszalépésre.
Letölthető dokumentum

Letölthető dokumentum

Tájékoztatás moratóriumról - kisvállalati folyószámlahitel
Letölthető dokumentum

Letölthető dokumentum

Tájékoztatás moratóriumról – vállalati folyószámlahitel
Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Kártyatiltás és aktiválás
Kártyatiltás
9 1
Kártyaaktiválás
9 2
1. Lakossági ügyintézés
Számlaügyintézés
1 1
Kártyaügyintézés
1 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
1 3
Hitel ügyintézés
1 4
Internetbank ügyintézés
1 5
Lízing ügyintézés
1 6
Biztosítások ügyintézése
1 7
2. Vállalkozások ügyintézése
Számlaügyintézés
2 1
Kártyaügyintézés
2 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
2 3
Hitelügyintézés
2 4
Internetbank ügyintézés
2 5
Lízing ügyintézés
2 6
Biztosítások ügyintézése
2 7
3. Angol nyelvű menü
Angol nyelvű menü
3
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Hitelek és lízing
4 1
Lakossági szolgáltatások
4 2
Vállalkozások szolgáltatásai
4 3

A CIB honlap sütiket használ, ezek segítségével tudjuk biztosítani a legjobb böngészési élményt. Az összes süti elfogadására kattintva, Ön beleegyezik, hogy a sütiket eltároljuk az eszközén. A sütik segítségével megkönnyítjük az oldalon a navigációt, és azokat az oldalhasználat elemzésére és marketing célokra használjuk fel. (Süti szabályzat)