• Nincs találat

A LIBOR jegyzések megszűnése

A LIBOR jegyzések megszűnése, helyettesítő kamatlábak

2021.10.12. (frissítve 2022.02.01.)

A referenciamutató reform soron következő lépéseként a brit felügyeleti hatóság 2021. március 5-i döntése értelmében az EUR, GBP, JPY és CHF LIBOR, mint báziskamatláb összes futamidejének jegyzése 2021. december 31-ével megszűnt. Az USD esetében a hitelezési megállapodásokban általánosan használt 1, 3 és 6 havi LIBOR megszűnésének dátuma 2023. június 30. A többi USD LIBOR futamidő jegyzése szintén 2021. december 31-ével szűnik meg. 

A referenciamutató reform

A referenciamutató reformot 2013-ban indította el a G20 országcsoport azzal a céllal, hogy az új szabályok biztosítsák a referenciamutatók megalapozottságát és megbízhatóságát, valamint azt, hogy a piaci szereplők a referenciamutatókat megfelelően alkalmazzák. 

A referenciamutató reform során az érintett országok ún. alternatív referencia-kamatlábakat dolgoztak ki, amelyek kockázatmentes egynapos kamatlábak. Ezek a mutatók teljesítik a megalapozottsági kritériumot, aktív és likvid mögöttes piachoz kapcsolódnak. A reform célja, hogy a pénzügyi piacok ezeket az új alternatív referencia-kamatlábakat alkalmazzák széleskörűen. 

Egyes devizanemekben az egynapos kockázatmentes kamatlábra alapozva ún. term rate-eket is létrehoztak különböző futamidőkre. Gazdasági tartalmukban, tulajdonságaikat tekintve ezek a term rate-ek hasonlítanak leginkább a megszűnő LIBOR kamatokhoz.

Az uniós szabályozás

A referenciamutató reform keretében uniós szabályozás is született, a 2016/1011/EU rendelet (BMR), amely 2018-ban lépett hatályba. A rendelet szabályozza a referenciamutatók létrehozását, a referenciamutató-kezelők működését és a referenciamutatók használatát. 

A BMR szabályozza azt az esetet is, ha valamely referenciamutató számítását véglegesen felfüggesztik, vagy a mutató elveszíti reprezentatív (azaz piaci) jellegét. Ennek megfelelően a CIB Csoport üzletszabályzatai tartalmazzák azon rendelkezéseket, amelyek abban az esetben használandóak, ha a szerződésben használt referenciamutató számítását véglegesen felfüggesztik, vagy a mutató elveszíti reprezentatív jellegét. Ezekben a rendelkezésekben az szerepel, hogy milyen eljárás szerint kell helyettesíteni a szerződésben a régi referenciamutatót az új referenciamutatóval. 

Amikor ezt a rendelkezést alkalmazni kell, akkor a szerződésnek csak az árazást érintő része módosul, az egyéb szerződéses elemek nem. 

Mivel nagyfokú bizonytalanságot okozhat az érintett szerződésekben az, amikor egy referenciamutató számítása megszűnik (pontosan milyen új referenciamutatóval, és milyen időponttól történjen meg a helyettesítés), ezért az EU Bizottsága felhatalmazást kapott arra, hogy bizonyos esetekben jogszabályban jelölje ki a szerződésekben a régi referenciamutató helyébe lépő új referenciamutatót. Amennyiben az EU Bizottsága gyakorolja a felhatalmazást, akkor jogszabályi rendelkezéssel történik meg az érintett szerződések módosítása. 

A LIBOR megszűnése kapcsán a Bizottság jogszabályt alkotott az 1, 3, 6 és 12 hónapos CHF LIBOR futamidők helyettesítése kapcsán (1847/2021/EU rendelet).

Természetesen a szerződéses felek kétoldalú megállapodással eltérhetnek a jogszabályban kijelölt referenciamutatótól.

A LIBOR helyettesítése

A LIBOR megszűnése kapcsán többféle kamat állhat rendelkezésre. Ezek egyike az új alternatív referencia-kamatlábak, vagy az ezen kamatlábakon alapuló egyéb kamattermékek, amelyet a felügyeleti hatóságok is támogatnak. A reform során a nemzeti szabályozó bizottságok az alábbi kamatlábakat hozták létre:

LIBOR-kamatlábak

Alternatív referencia-kamatlábak

LIBOR EUR

€STR, euró rövid futamidejű finanszírozási ráta

LIBOR USD

SOFR, fedezett egynapos finanszírozási ráta

LIBOR GBP

SONIA, egynapos sterling indexátlag

LIBOR JPY

TONA, tokiói egynapos átlag

LIBOR CHF

SARON, svájci átlagos egynapos kamatláb

 

Ügyfeleinkkel kötött szerződések

Ügyfeleink a LIBOR megszűnése kapcsán kétféle módon érintettek.
Egyrészt a jövőben kötendő új szerződések és szerződésmegújítások tekintetében bankunk meg fogja szüntetni a LIBOR használatát, és helyette  a fentiek szerinti kamatlábakat fogja alkalmazni. 

Másrészt a már megkötött szerződésekben is helyettesíteni kell az alkalmazott kamatlábat, hogy az ügyfeleinkkel fennálló üzleti kapcsolat 2022. január 1-ét követően is zökkenőmentesen folytatódhasson. A bank általános szabályként az ISDA eljárásrendje alapján meghatározott kamatlábakat az ún. ISDA fallback rate-eket alkalmazza a helyettesítés során, az ún. last reset (utolsó átárazódás) módszert alkalmazva. A leggyakoribb EUR futamidők esetén a helyettesítés az alábbiak szerint fog megtörténni.

LIBOR

FUTAMIDŐ

Helyettesítő kamatláb

EURO

1 hónap

ISDA 2020 IBOR fallbacks protocol Fallback Rate 1M EUR LIBOR (VEE0001M, BBG00WS5M9Z5)

EURO

3 hónap

ISDA 2020 IBOR fallbacks protocol Fallback Rate 3M EUR LIBOR (VEE0003M, BBG00WS5MB26)

EURO

6 hónap

ISDA 2020 IBOR fallbacks protocol Fallback Rate 6M EUR LIBOR (VEE0006M, BBG00WS5MB35)

 

A Bizottság rendeletében szereplő CHF kamatlábak esetében a jogszabály szerint történik a helyettesítés az un. last recent módszer alapján.

LIBOR

FUTAMIDŐ

Helyettesítő kamatláb

A különbözet (spread) értéke (%)

CHF

1 hónap

SARON 1 havi összetett kamatláb (SAR1MC) ISIN CH0477123886

-0,0571

CHF

3 hónap

SARON 3 havi összetett kamatláb (SAR3MC) ISIN CH0477123902

0,0031

CHF

6 hónap

SARON 3 havi összetett kamatláb (SAR3MC) ISIN CH0477123902

0,0741

CHF

12 hónap

SARON 3 havi összetett kamatláb (SAR3MC) ISIN CH0477123902

0,2048

 

ISDA fallback rates

A tőkepiacokon elismert Nemzetközi Swap- és Derivatív Ügyletek Egyesülete (közismert nevén ISDA) a referenciamutató reform kapcsán kialakított egy, a helyettesítéssel kapcsolatos eljárásrendet (ISDA 2020 IBOR fallbacks protocol), amelyet 2020. év végén tett közzé, és amely 2021. elején hatályba is lépett. Az eljárásrend számos kamatláb, így a LIBOR esetében is szabályokat határozott meg a megszűnő kamatok helyettesítésére. A szabályok szerint a megszűnő referenciakamatok helyébe az adott devizanemben jegyzett alternatív referenciakamatlábak lépnek. Az eljárásrend szabályokat határoz meg a régi és az új kamat közötti különbözet (spread) kiszámítására is, ez a spread érték mutatja azt, hogy a múltban a helyettesítendő és a helyettesített kamat mértékében milyen átlagos eltérés volt. 

Az ISDA 2021 márciusától – a Bloomberg, mint hiteles adatszolgáltató segítségével – kiszámítja és közzé teszi ezen adatokat az egyes banki napokra. Mivel az eljárásrendet egy nagytekintélyű független szakmai egyesület dolgozta ki, az ott foglalt számítási szabályokat önkéntesen más szereplők is kiindulási alapnak tekintik a LIBOR helyettesítése során, mert ez az eljárásrend biztosítja az értékegyensúlyt, a méltányosságot és az átláthatóságot. 

Az ISDA fallback rate-ek alkalmazását alátámasztja, hogy az Európai Bizottság a CHF LIBOR helyettesítése kapcsán megalkotott rendeletben is az ISDA eljárásrendjét vette alapul azzal a korrekcióval, hogy az ún. last recent módszer alkalmazását írja elő. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy pl. egy kamatperiódus kamatát a kamatperiódust megelőzően kell meghatározni egy olyan időszak adatai alapján, amelynek hossza megegyezik a kamatperiódus hosszával (azaz egy 3 hónapos kamatperiódus esetén a kezdő napot megelőző 3 hónap adatait kell felhasználni, kivéve az ennél hosszabb két futamidőt, amelyek esetében a megelőző 6, illetve 12 hónap helyett is a megelőző 3 hónap adatait kell felhasználni).

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
  • Befektetési tranzakciók és információk: munkanapokon 8:00-18:00
  • Meglévő hitel és lízing ügyintézés: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00 
  • Biztosítás kötés és információ: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00
  • Kereskedői kártyaelfogadás: 0-24 
  • Számlaügyintézés: 0-24
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4