• Nincs találat

Tájékoztató - DAC6 irányelv

Tájékoztató a DAC6 irányelvvel kapcsolatos tudnivalókról
Information on DAC6 rules

Mi a DAC6 szabályozás?

Az Európai Unió az adózási átláthatóság megteremtése céljából számos szabályt fogadott el a tagállamok közötti adózási közigazgatási együttműködés előmozdítására. A 2018/822/EU Irányelv ennek keretében született meg azzal a céllal, hogy visszaszorítsa a határokon átnyúló agresszív adótervezési konstrukciók alkalmazását. 

Az Irányelv az adóhatóság felé teljesítendő bejelentési kötelezettséget ír elő egyes határon átnyúló potenciálisan agresszív adótervezési konstrukciók kapcsán azzal a céllal, hogy a bejelentések alapján a tagállamok jogszabálymódosítással, illetve adóellenőrzésekkel megszüntessék az adózási kiskapukat.

Az Irányelv szabályait az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv.) V/F. fejezete implementálta a magyar jogrendszerbe.

Az Irányelv célja, hogy a bejelentési kötelezettség megteremtésével elrettentse az adózókat az ilyen konstrukciók igénybevételétől.

Milyen kötelezettségeket kell a DAC6 szabályozás alapján teljesíteni?

A DAC6 szabályozás a határon átnyúló potenciálisan agresszív adótervezési konstrukciókat ún. ismertetőjegyek alapján határozza meg. Az ismertetőjegyeket az Aktv. 4. számú melléklete tartalmazza.

A bejelentési kötelezettség azokat tereli, aki ilyen konstrukciókat kidolgoznak, forgalmaznak, végrehajtásukat megszervezik vagy végrehajtás céljából elérhetővé teszik, továbbá azokat, akik közreműködnek a végrehajtásukban, feltéve, a rendelkezésére álló információk alapján, a releváns tényeket és körülményeket figyelembe véve, valamint az adótervezés nyújtásához szükséges megfelelő szakértelem és ismeretek alapján tudomása van vagy akitől vagy amelytől észszerűen elvárható, hogy tudomása legyen arról, hogy közvetlenül vagy más személyeken keresztül az adatszolgáltatási kötelezettséget keletkeztető adótervezéshez, vagy az Aktv. 4. melléklete valamely ismertetőjegyének megvalósulásához támogatást vagy segítségnyújtást vállal, illetve tanácsot ad az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukciók kidolgozásához, ezek forgalmazásához, megszervezéséhez, végrehajtás céljából történő elérhetővé tételéhez vagy végrehajtásuk irányításához. 

Bankunk adott esetben adótervezésben közreműködőnek minősülhet egy-egy ügyfelünk által végrehajtani kívánt megbízás (ügylet) kapcsán. Bankunk a jogszabályi kötelezettség teljesítése kapcsán vizsgálja azokat az információkat, amelyek ügyfeleiről, illetve az általuk végrehajtani tervezett ügyletekről a szokásos üzletmenet során rendelkezésére állnak, hogy felmerül-e ismetetőjegy megvalósulása. Amennyiben Bankunk szakmai mérlegelése eredményeképp azt állapítja meg, hogy egy ügyfele ismertetőjegyet valósít meg és Bankunk ennek kapcsán adótervezésben közreműködőnek minősül, akkor Bankunk teljesíti az Aktv. szerinti bejelentési kötelezettségét.

A bejelentési kötelezettséget az Aktv-ben meghatározott esemény bekövetkeztétől számított 30 napon belül kell teljesíteni.

Az Aktv. alapján történő bejelentési kötelezettséget a NAV felé kellene a Banknak teljesítenie, de mivel a Bankot köti banktitok, a biztosítási titok, illetve az értékpapírtitok megtartásának a kötelezettsége, ezért az Aktv. irányadó szabálya alapján a NAV helyett érintett ügyfelünket kell értesítenünk. A titokvédelmi szabályok okán kizárólag az érintett ügyfelet értesítjük, mást nem. Az értesítés alapján érintett ügyfelünknek kell a NAV felé a bejelentési kötelezettséget teljesíteni. A bejelentési kötelezettség szabályairól bővebb információ a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) található.

Amennyiben az értesítéssel kapcsolatosan bármilyen kérdése lenne, forduljon banki kapcsolattartójához.

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Bankkártya tiltás
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4
7. Moratórium

A CIB honlap sütiket használ, ezek segítségével tudjuk biztosítani a legjobb böngészési élményt. Az összes süti elfogadására kattintva, Ön beleegyezik, hogy a sütiket eltároljuk az eszközén. A sütik segítségével megkönnyítjük az oldalon a navigációt, és azokat az oldalhasználat elemzésére és marketing célokra használjuk fel. (Süti szabályzat)