• Nincs találat

Eurizon Smart Volatility Alapok

Eurizon Equity Italy Smart Volatility

Befektetési politika

A Részalap nettó eszközeit főként az olasz szabályozott piacokon jegyzett részvényekbe és részvényjellegű papírokba fekteti be. A befektetések kiválasztása során a célkitűzés diverzifikált és kiegyensúlyozott kockázatú portfólió kiépítése, általában felülsúlyozva azokat a papírokat, amelyeknél a hozamok volatilitása várhatóan kisebb, az osztalékhozam pedig nagyobb lesz, illetve alulsúlyozva azokat, ahol a hozamok volatilitása várhatóan nagyobb, az osztalékhozam pedig kisebb lesz.

 

Benchmark

FTSE Italia All-Share Capped Index

A benchmark típusa: osztalékok ismételt befektetése (Teljes hozam).

 

Kockázati szint: nagyon magas

Eurizon Equity China Smart Volatility

Befektetési politika

A Részalap nettó eszközeit főként bármilyen részvényekbe és részvényekhez kötött értékpapírokba fektetik be, beleértve például az olyan részvényeket és részvényekké átalakítható kötvényeket, amelyeket Hongkongban és a szárazföldi Kínában működő kibocsátók bocsátanak ki, vagy amelyeket Hongkongban és a szárazföldi Kínában lévő értéktőzsdén jegyeznek, vagy amelyekkel Hongkongban és a szárazföldi Kínában más szabályozott piacon kereskednek. A Részalap nem fekteti a nettó eszközei 10%-nál nagyobb részét a szárazföldi Kína belföldi részvényeibe, beleértve az "A-részvényeket".

Az A-részvényekbe történő befektetéseket a Befektetési Alapkezelő QFII-kvótáján vagy a Hong Kong Stock Connect programokon keresztül végzik el.

A Részalap befektetési céljának elérése érdekében a Befektetéskezelő diverzifikált és kiegyensúlyozott kockázatú portfóliót épít ki úgy, hogy általában felülsúlyozza a várhatóan kisebb volatilitású hozamot ígérő részvényeket, és alulsúlyozza a várhatóan nagyobb volatilitású hozamot ígérő részvényeket.

A Részalap szándéka a Nyílt végű Kínai Alap besorolás elérése a Kínai Népköztársaság Állami Devizahatósága előírásainak megfelelően, és a nettó eszközeinek egy részét a Befektetési Alapkezelő QFII-kvótáján keresztül fektetheti be (a nettó eszközei 10%-áig).

A kínai befektetéseket járulékos kockázatok terhelik, amelyeket a Tájékoztató "A Kínai Népköztársaságban végrehajtott befektetések különleges kockázatai" című pontja ismertet.

 

Benchmark

Az alap nem rendelkezik benchmarkkal

 

Kockázati szint: nagyon magas

Eurizon Equity World Smart Volatility

Befektetési politika

A Részalap a nettó eszközeit főleg bármilyen jellegű részvényekbe és részvényekhez kötött értékpapírokba fekteti be, például többek között részvényekbe és részvényekre átváltható kötvényekbe, amelyeket szabályozott nemzetközi piacokon jegyeznek.

A Részalap befektetési céljának elérése érdekében a Befektetéskezelő diverzifikált és kiegyensúlyozott kockázatú portfóliót épít ki úgy, hogy általában felülsúlyozza a várhatóan kisebb volatilitású hozamot ígérő részvényeket, és alulsúlyozza a várhatóan nagyobb volatilitású hozamot ígérő részvényeket

 

Benchmark

MSCI World Index

A benchmark típusa: osztalékok ismételt befektetése (Teljes hozam).

 

Kockázati szint: nagyon magas

Eurizon Equity Emerging Markets Smart Volatility

Befektetési politika

A Részalap a nettó eszközeit főleg bármilyen jellegű részvényekbe és részvényekhez kötött értékpapírokba fekteti be, például többek között részvényekbe és részvényekre átváltható kötvényekbe, amelyeket fejlődő országokban működő kibocsátók bocsátanak ki, illetve ezen országok egyikének részvénytőzsdéjén jegyeznek vagy ezen országok egyéb szabályozott piacán forgalmaznak, feltéve hogy az Alapkezelő Társaság értékelése szerint ezek a piacok megfelelnek a KBF-ekre vonatkozó 2010. december 17-i törvény 41. cikk (1) bekezdése szerinti alkalmassági kritériumoknak.

A Részalap befektetési céljának elérése érdekében a Befektetéskezelő diverzifikált és kiegyensúlyozott kockázatú portfóliót épít ki úgy, hogy általában felülsúlyozza a várhatóan kisebb volatilitású hozamot ígérő részvényeket, és alulsúlyozza a várhatóan nagyobb volatilitású hozamot ígérő részvényeket.

 

Benchmark

MSCI Emerging Markets Index

A benchmark típusa: osztalékok ismételt befektetése (Teljes hozam).

 

Kockázati szint: nagyon magas

Eurizon Azioni Strategia Fessible

Befektetési politika

A Részalap nettó eszközeinek legalább 45%-a közvetlenül vagy származtatott pénzügyi eszközökön keresztül befektetésre kerül európai és/vagy USA-beli szabályozott piacokon jegyzett értékpapírokba vagy értékpapírokhoz kapcsolódó eszközökbe. Amennyiben a Részalap nettó eszközeit nem fektetik be értékpapírokba és értékpapírokhoz kapcsolódó eszközökbe, a fennmaradó nettó eszközök befektethetők bármely más eszközbe, többek között a vásárlás idején magas és közepes minőségű ("befektetési kategóriájú"), hatóságok vagy magánvállalatok által kibocsátott követelésekbe és a követelésekkel kapcsolatos eszközökbe. A Részalapot semmilyen esetben sem fektetik be rendkívül spekulatív követelési eszközökbe. Bizonyos esetekben a Részalap nettó tőkéjét egyéb eszközökbe is befektethetjük, ideértve az ÁÉKBV-t és a készpénzt, továbbá a hitelintézeteknél lekötött betéteket is. Az eurótól eltérő valutában jegyzett átruházható értékpapírokba történő befektetés általában fedezeti ügylettel történik. A Részalap olyan származtatott pénzügyi eszközöket is használhat, melyek célja a fedezeti ügyletek kockázatának kihasználása, eközben azonban a hatékony portfóliómenedzsment biztosítása és/ vagy a Befektetési Irányelv szerint történő befektetés biztosítása szükséges. A származtatott pénzügyi eszközök befektetési célú használata nagyobb fluktuációt is okozhat a Részalap részvényenkénti nettó eszközértékében.

 

Benchmark

Az alap nem rendelkezik benchmarkkal

 

Kockázati szint: nagyon magas

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
  • Befektetési tranzakciók és információk: munkanapokon 8:00-18:00
  • Meglévő hitel és lízing ügyintézés: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00 
  • Biztosítás kötés és információ: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00
  • Kereskedői kártyaelfogadás: 0-24 
  • Számlaügyintézés: 0-24
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
Automata kártyatiltás
9 1
Automata elektronikus csatorna tiltás
9 2
Ügyintéző kapcsolás
9 0
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4