• Nincs találat

Eurizon Fund Pénzpiaci és Kötvény Alapok

Pénzpiaci és kötvényalapok

A kötvényalapok azon befektetőknek kínálnak euró alapú befektetési lehetőséget, akiknek a kockázatviselési hajlandósága, illetve hozamelvárása a részvényalapok általános jellemzőinél mérsékeltebb.

 • Cash EUR - Euró Pénzpiaci Alap 
 • Bond EUR Short Term - Euró Rövid Kötvény Alap
 • Bond EUR Medium Term - Euró Középtávú Kötvény Alap
 • Bond EUR Long Term - Euró Hosszú Kötvény Alap
 • Bond JPY - Yen kötvény alap - Euróban denominált
 • Bond Corporate EUR Short Term - Vállalati Rövid Kötvény Alap
 • Bond Emerging Markets - Feltörekvő Piaci Kötvény Alap
 • Bond High Yield - Magas Hozamú Kötvények Alapja

Eurizon Fund - Cash EUR

E Részalapot, korábbi nevén a SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - OBIETTIVO LIQUIDITA EURÓ-t, 1993. február 8-án bocsátották ki 100 000 ITL bevezető áron.
2003. november 7-én SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - VALORE LIQUIDITÁ-ra módosította nevét. 2008. február 26-án neve tovább módosult.

Befektetési politika

E Részalap nettó eszközeit kizárólag olyan kötvény- vagy pénzpiaci jellegű értékpapírokba fektetik be, amelyek legalább a Standard and Poor's 'A' vagy Moody's 'A2', illetve annál magasabb besorolással rendelkeznek. Azonos feltételekkel és a törvény biztosította keretek között az Alap befektethet eurós kereskedelmi papírokba és egyéb olyan, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumokba is, amelyek átruházható értékpapírokként kezelhetők. E Részalap befektetései oly módon eszközölhetők, hogy a portfolióban lévő értékpapírok lejáratig fennmaradó futamideje - figyelembe véve a hozzá kapcsolódó pénzügyi instrumentumokat - 12 hónapnál kevesebb legyen, vagy oly módon, hogy a kibocsátási feltételek évente egyszer lehetőséget biztosítsanak a kamatok piaci feltételekhez való hozzáigazítására. A portfolió futamideje általában nem haladja meg a 6 hónapot. Az Eurótól eltérő pénznemben denominált értékpapírokba történő befektetésekre az árfolyamkockázatok ellen fedezeti ügyleteket kötnek, a Tájékoztatóban említett befektetésekre vonatkozó megkötések keretei közt.

Benchmark

A Barclays Capital Euro Treasury Bills Index, amely tartalmazza a legalább 5 milliárd eurós kincstárjegy-forgalommal rendelkező Európai Tőzsdéken jegyzett, Euróban kibocsátott zéró kuponos kötvényeket is, amelyek lejáratig hátra lévő futamideje 12 hónapnál nem hosszabb. Az index kifejezhető euróban, USD-ban vagy helyi devizában, hogy tükrözze a Részalap egyes Kategóriáinak jellemzőit.
Benchmark típusa: osztalékok ismételt befektetése (Teljes hozam).

Kockázati szint: alacsony (mérsékelt)

Eurizon Fund - Bond EUR Short Term

E Részalapot, korábbi nevén a SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - OBIETTIVO EURO MEDIO TERMINÉ-t, 1999. július 16-án bocsátották ki 100 eurós bevezető áron. 2002. szeptember 27-én SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - OBIETTIVO EURO BREVE TERMINÉ-re módosította nevét. 2008. február 26-án neve tovább módosult.

Befektetési politika

E Részalap nettó eszközeit főként olyan euróban kibocsátott kötvények vagy pénzügyi eszközök fedezeteibe fektetik be, amelyek Standard and Poor's 'BBB-' vagy Moody's 'Baa3', illetve annál magasabb besorolásúak, továbbá kormányzatok, azok ügynökségei vagy magánbefektetők bocsátották ki a helyi vagy nemzetközi piacokon. A portfolió futamideje általában 6 hónap és 3 év között mozog.

Benchmark

A JPM Emu Gov. Bond 1-3 y, egy olyan súlyozott piaci kapitalizációs index, amely (Luxemburg kivételével) az EMU tagországainak kormányai által kibocsátott fix kamatozású hitelviszonyt megtestesítő eszközeit tartalmazza, amelyek lejáratig fennmaradó futamideje 1 és 3 év között mozog. Az index kifejezhető euróban, USD-ban vagy helyi devizában, hogy tükrözze a Részalap egyes Kategóriáinak jellemzőit.
Benchmark típusa: osztalékok ismételt befektetése (Teljes hozam).

Kockázati szint: alacsony (mérsékelt)

Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term

E Részalapot, korábbi nevén a SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - BONDS EURÓ-t, 1988. november 29-én bocsátották ki 100 ECU-s bevezető áron. 2002. szeptember 27-én SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - OBIETTIVO EURO MEDIO TERMINÉ-re módosította nevét. 2008. február 26-án neve tovább módosult.

Befektetési politika

E Részalap nettó eszközeit főként olyan euróban kibocsátott kötvények vagy pénzügyi eszközök fedezeteibe fektetik be, amelyek Standard and Poor 'BBB-' vagy Moody 'Baa3', illetve annál magasabb besorolásúak, továbbá kormányzatok, azok ügynökségei vagy magánbefektetők bocsátották ki a helyi vagy nemzetközi piacokon. A portfolió futamideje általában 2 és 5 év között mozog.

Benchmark

A JPM Emu Gov. Bond 3-5 y, egy olyan súlyozott piaci kapitalizációs index, amely (Luxemburg kivételével) az EMU tagországainak kormányzatai által kibocsátott fix kamatozású hitelviszonyt megtestesítő eszközeit tartalmazza, és amelyek lejáratig fennmaradó futamideje 3 és 5 év között mozog. Az index kifejezhető euróban, USD-ban vagy helyi devizában, hogy tükrözze a Részalap egyes Kategóriáinak jellemzőit.
Benchmark típusa: osztalékok ismételt befektetése (Teljes hozam).

Kockázati szint: közepes (mérsékelt)

Eurizon Fund - Bond EUR Long Term

E Részalapot, korábbi nevén a SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - EURO LONG TERM-et, 1999. július 16-án bocsátották ki 100 eurós bevezető áron.
2001. november 26-án SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - OBIETTIVO EURO LUNGO TERMINÉ-re módosította nevét. 2008. február 26-án neve tovább módosult.

Befektetési politika

E Részalap nettó eszközeit főként olyan euróban kibocsátott kötvények vagy pénzügyi eszközök fedezeteibe fektetik be, amelyek Standard and Poor 'BBB-' vagy Moody 'Baa3', illetve annál magasabb besorolásúak, továbbá kormányzatok, azok ügynökségei vagy magánbefektetők bocsátották ki a helyi vagy nemzetközi piacokon. A portfolió futamideje általában 5 és 10 év között mozog.

Benchmark

A JPM Emu Gov. Bond > 5 y, egy olyan súlyozott piaci kapitalizációs index, amely (Luxemburg kivételével) az EMU tagországainak kormányzatai által kibocsátott fix kamatozású adóssági jogviszonnyal járó eszközeit tartalmazza, és lejáratig fennmaradó futamideje 5 évnél hosszabb. Az index kifejezhető euróban, USD-ban vagy helyi devizában, hogy tükrözze a Részalap egyes Kategóriáinak jellemzőit.
Benchmark típusa: osztalékok ismételt befektetése (Teljes hozam).

Kockázati szint: közepes / magas

Eurizon Fund - Bond JPY

E Részalapot, korábbi nevén a SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - BOND YEN-t, 1998. október 20-án bocsátották ki 100 eurós bevezető áron.
2001. november 26-án SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - OBIETTIVO OBBLIGAZIONARIO YEN-re módosította nevét. 2008. február 26-án neve tovább módosult.

Befektetési politika

E Részalap nettó eszközeit főként olyan jenben kibocsátott kötvények vagy pénzügyi eszközök fedezeteibe fektetik be, amelyek Standard and Poor 'BBB-' vagy Moody 'Baa3', illetve annál magasabb besorolásúak, továbbá kormányzatok, azok ügynökségei vagy magánbefektetők bocsátották ki a helyi vagy nemzetközi piacokon. A portfolió futamideje általában 4 és 8 év között mozog.

Benchmark

A JPM Japan Gov Bonds, egy olyan súlyozott piaci kapitalizációs index, amely a japán kormány által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő eszközöket tartalmazza. Az index kifejezhető euróban, USD-ban vagy helyi devizában, hogy tükrözze a Részalap egyes Kategóriáinak jellemzőit.
Benchmark típusa: osztalékok ismételt befektetése (Teljes hozam).

Kockázati szint: magas

Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term

E Részalapot, korábbi nevén a SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - WORLD CONVERTIBLE BONDS-ot, 1999. szeptember 16-án bocsátották ki 100 eurós bevezető áron. 2002. szeptember 27-én SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI–re, majd 2008. február 26-án SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI-ről Eurizon EasyFund - Bond Convertible-re módosította nevét. Befektetési politikája és neve 2009. február 27-én tovább módosult.

Befektetési politika

E Részalap nettó eszközeit főként magánkibocsátók által kibocsátott kötvény- vagy pénzpiaci jellegű értékpapírokba fektetik be (ideértve bármely hitelviszonyt megtestesítő pénzügyi instrumentumot, ezen belül - de az azokra való korlátozás nélkül - a konvertálható kötvényeket vagy a warrantokkal ellátott kötvényeket, vagy más, beágyazott opcióval ellátott kötvényeket).
A befektetések főként olyan, Euróban denominált pénzügyi instrumentumokba történnek, amelyek legalább a Standard & Poor's 'BBB-' vagy a Moody's 'Baa3' besorolásával rendelkeznek. A Részalap nettó eszközeinek legfeljebb 30%-át fektetheti eurótól eltérő európai pénznemben denominált értékpapírokba. Amennyiben a Részalap nem európai pénznemben denominált értékpapírokba is befektet, akkor az árfolyamkockázatra fedezeti ügyleteket köt.

Benchmark

- 80% Barclays Capital Euro Aggregate: Corporate 1-3 Year. Ez az index az ipari, közmű-szolgáltatási és pénzügyi kibocsátók euró alapú, fix kamatozású értékpapírjait tartalmazza, amelyek befektetési fokozata a Moody's besorolás 'Baa3', az S&P besorolás 'BBB-', illetve a Fitch besorolás 'BBB-', vagy annál magasabb. Egy értékpapírnak az indexbe való felvétele a kibocsátás pénznemétől, és nem a kibocsátó illetőségétől függ.
- 20% Barclays Capital Euro Treasury Bill. Ez az index az olyan európai értéktőzsdéken jegyzett, zérókuponos, euró-alapú kötvényekből áll, melyek kereskedési volumene ilyen értékpapírokból 5 milliárd euró felett van. Az index tartalmazza azokat a kincstárjegyeket, amelyek lejáratig fennmaradó futamideje kevesebb, mint tizenkét hónap és tizenöt nap, valamint forgalomban lévő névértéke 1 milliárd euró vagy annál nagyobb. Az index kifejezhető euróban, USD-ban vagy helyi devizában, hogy tükrözze a Részalap egyes Kategóriáinak jellemzőit.
Benchmark típusa: a hozam ismételt befektetése (Teljes hozam).

Kockázati szint: közepes / mérsékelt

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets

E Részalapot, korábbi nevén a SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - BONDS EMERGING MARKETS-et, 1999. február 15-én bocsátották ki 100 eurós bevezető áron. 2002. szeptember 27-én SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - OBBLIGAZIONARIO PAESI EMERGENTI-re módosította nevét.
2008. február 26-án neve tovább módosult.

Befektetési politika

E Részalap nettó eszközeit főként olyan kötvények vagy pénzügyi eszközök fedezeteibe fektetik be, amelyek Standard & Poor 'B- ' vagy Moody 'B3', illetve annál magasabb besorolásúak, továbbá olyan kormányzatok, azok ügynökségei vagy magánbefektetők bocsátották ki a helyi vagy nemzetközi piacokon, amelyek feltörekvő országokban, illetve azok törvényei szerint működnek.

Benchmark

A JPM EMBI Global Diversified (euró-fedezettel), egy olyan súlyozott piaci kapitalizációs index, amely a feltörekvő országok pénzpiacain forgalmazott külső adósságpapírok teljes hozamát követi nyomon; tartalmazza az USD-alapú Brady-kötvényeket, kölcsönöket és euró-kötvényeket, amelyek kinnlevő névértéke legalább 500 millió USD. Az index jelzője 'globális diverzifikált', mivel korlátozza a nagy adósságállományú index-országok súlyát. Az index kifejezhető euróban, USD-ban vagy helyi devizában, hogy tükrözze a Részalap egyes Kategóriáinak jellemzőit.
Benchmark típusa: a hozam ismételt befektetése (Teljes hozam).

Kockázati szint: magas

Eurizon Fund - Bond High Yield

E Részalapot, korábbi nevén a SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - BONDS HIGH YIELD-et, 2000. július 14-én bocsátották ki 100 eurós bevezető áron.
2002. szeptember 27-én SANPAOLO INTERNATIONAL FUND - OBBLIGAZIONARIO HIGH YIELD-re módosította nevét. 2008. február 26-án neve tovább módosult.

Befektetési politika

E Részalap nettó eszközeit főként olyan vállalatok által kibocsátott kötvények vagy pénzügyi eszközök fedezeteibe fektetik be, amelyek Standard and Poor 'B-' vagy Moody 'B3', illetve annál magasabb besorolásúak. A befektetés megválasztásakor különösen nagy hangsúlyt kap az értékpapírok nyereségessége, de a kibocsátó fizetőképessége sem mellékes.

Benchmark

Az ML Global High Yield European Issuers (globális magas hozamú európai kibocsátók) index, 'BB-B' besorolás 3%-os megkötéssel egy olyan index, amely a Moody's és a Standard & Poor's besorolások súlyozott átlaga alapján 'BB' és 'B' osztály közötti besorolású vállalati kibocsátók kötvényeinek teljesítményét követi nyomon. Az indexben foglalt értékpapírok egyike sem haladhatja meg a 4%-ot.
Az index kifejezhető euróban, USD-ban vagy helyi devizában, hogy tükrözze a Részalap egyes Kategóriáinak jellemzőit.
Benchmark típusa: a hozam ismételt befektetése (Teljes hozam).

Kockázati szint: magas

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
 • Befektetési tranzakciók és információk: munkanapokon 8:00-18:00
 • Meglévő hitel és lízing ügyintézés: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00 
 • Biztosítás kötés és információ: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00
 • Kereskedői kártyaelfogadás: 0-24 
 • Számlaügyintézés: 0-24
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
Automata kártyatiltás
9 1
Automata elektronikus csatorna tiltás
9 2
Ügyintéző kapcsolás
9 0
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4