• Nincs találat

eBroker - MifID tájékoztatás

Tisztelt Ügyfelünk!

2018. január 3-tól hatályba lépett az Európai Unió ún. MiFID II. irányelve illetve a kapcsolódó jogszabályok, melyek következtében számos ponton változott a befektetésekkel kapcsolatos ügyek intézése. A szabályozás alapvetően a befektetők érdekeinek a védelme és a befektetési szolgáltatók transzparens működése érdekében jött létre.

A MiFID II irányelv az Európai Unió tagállamain belül egységes követelményeket ír elő a befektetési vállalkozások számára szervezeti- és ügyviteli vonatkozásban, amelyek magukban foglalják többek között a befektetők, ügyfelek fokozottabb védelmének biztosítását.

Bankunk egy külön oldalt alakított ki, amelyen megtalálja a szabályozással MiFID II irányelvvel és a kapcsolódó jogszabályokkal kapcsolatos általános információkat, valamint bankunk Általános, és az adott pénzügyi eszközre vonatkozó Részletes terméktájékoztatóit >>. Ezen az oldalon tesszük közzé a megbízások végrehajtásával kapcsolatosan a MiFID II szabálozás által előírt információkat is.

Az eBroker tőzsdei kereskedési rendszeren adott megbízással Ön kijelenti, hogy (i) a Banktól a Bszt. 40. § - 41. §-aiban és a 43. §-ában meghatározott tájékoztatást megkapta és a szerződést annak ismeretében köti meg, (ii) a jelen megbízásban foglalt ügyletkötői minősége nem ütközik a bennfentes kereskedelem és piaci manipiláció tilalmát meghatározó szabályokba,(iii) Befektetési jegy vásárlása esetén Ön továbbá kijelenti, hogy ismeri a megbízásban foglalt Befektetési Alap kezelési szabályzatban foglalt feltételeket, különös tekintettel a befektetési jegyhez fűződő kockázatokra. (iv) Befektetési jegy vásárlása esetén Ön továbbá kijelenti, hogy a megbízásban foglalt Befektetési Alapba történő befektetés a kockázatviselő képességének megfelel. Befektetési jegy vásárlása, illetve visszaváltása esetén Ön tudomásul veszi, hogy a megbízásban foglalt Befektetési Alap forgalmazása a kollektív befektetési formákról szóló törvény szerint felfüggeszthető. (v)Ön kijelenti, hogy a Bank végrehajtási politikáját megismerte, azt elfogadja. Ön hozzájárul, hogy megbízásait a Bank kereskedési helyszínen kívül is végrehajtsa. (vi) Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bank részére e-mail címet ad meg, azzal kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok alapján őt terhelő tájékoztatási kötelezettséget e-mail üzenet útján vagy a Bank honlapján keresztül teljesítse.

Az eBroker rendszeren keresztül megvásárolható a CIB Bank által forgalmazott Befektetési Alapra vonatkozó dokumentumok (tájékoztató, kezelési szabályzat, kiemelt befektetői információk, féléves és éves jelentések, legfrissebb havi portfoliójelentések) megtalálhatók az eurizon.hu oldalon, illetve Bankunk fiókjaiban. 


MifID

Dear Customer,

On 3 January 2018 the European Union's Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) and the related regulation entered into force. As a consequence of it the provision of investment services has been changed in several aspects. The main goal of the regulation to protect the interest of the investors and to enhance the transparent operation of investment service providers.

The MiFID II directive prescribes a set of common requirements for investment service providers in EU member states in relation to their organisational structure and business practices, including - among others - the requirement to provide investors and customers with greater protection.

Our Bank prepared a dedicated page on its website to provide general information on MiFID II directive and the related regulation and the General and Detailed (relating to the given financial instrument) Product Prospectuses>> We disclose on that site the information required by MiFID II regulation on order execution also.

By submitting an order via the eBroker stock exchange trading system you declare that (i) you have received from the Bank the information determined in sections 40, 41 and 43 of the Bszt and you conclude the contract bearing in mind the mentioned information, (ii) your status as a party to the transaction specified in this order does not breach the rules of the prohibition on insider dealing and market manipulation, (iii) in the case of an Investment Fund share purchase you declare, furthermore, that you are familiar with the terms and conditions set forth in the Investment Fund Management Regulations, with special regard to the risks associated with the investment fund shares. (iv) In the case of an Investment Fund share purchase you declare, furthermore, that the investment in the Investment Fund specified in the order is consistent with your capacity to bear risk. In the case of the purchase or redemption of Investment Fund shares, you acknowledge that distribution of the Investment Fund specified in the order may be suspended in accordance with the Act on Investment Funds. (v) You declare that you have familiarized yourself with the execution policy of the Bank and you give your consent to it. You give your consent to execute your orders outside a trading venue. (vi) You acknowledge that if you provide the bank with an e-mail address you also give your consent to the Bank to fulfil its disclosure obligation based on regulation on investment services via e-mail message or its website.

The documents relating to the Investment Funds available for purchase via the eBroker system and distributed by CIB Bank (prospectus, fund management regulations, key investor information, half-yearly and annual reports, latest monthly portfolio statements) may be viewed on the www.cib.hu website, or in the branches of our Bank." 

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
  • Befektetési tranzakciók és információk: munkanapokon 8:00-18:00
  • Meglévő hitel és lízing ügyintézés: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00 
  • Biztosítás kötés és információ: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00
  • Kereskedői kártyaelfogadás: 0-24 
  • Számlaügyintézés: 0-24
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4