CIB Rendszeres Befektetési Alap Program

Automatikus befektetés

Főbb jellemzők

Havonta kis összegek

Havonta kis összegek megtakarítási lehetősége

Rendszeres

Rendszeres, automatikus takarékoskodás

Díjmentes

Díjmentesen igénybe vehető szolgáltatás
Előnyök

Előnyök

  • Megtakarításait havi rendszerességgel, automatikusan befektetheti.
  • Befektetései időtávját nem szükséges előre meghatároznia.
  • Bármekkora, akár kisebb összeget is befektethet.
  • A félretett összegek megbízása alapján havonta, külön ügyintézés nélkül kerülnek befektetésre.
  • Befektetési jegyeit az aktuális árfolyamon bármikor visszaválthatja.
  • A program díjmentes, kizárólag a befektetési jegyek forgalmazásának díjai kerülnek felszámításra.
További információk

Jogi információk

Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat. 

A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról.)
A CIB Rendszeres Befektetési Programban a befektetési jegyek forgalmazási szabályaihoz igazodva a T, illetve a T+2 nap teljesülő megbízásokhoz a fedezet biztosítása a terhelendő pénzszámlán a vásárlási tranzakciót megelőző napon (T-1 napon) 16.00 óráig szükséges. A megbízások fedezethiány vagy csak részleges fedezet esetén nem teljesülnek. A megbízásban szereplő befektetési alap vagy az értékpapírszámla megszűnése automatikusan megszünteti a megbízást. A rendszeres befektetési jegy vételi megbízás bármikor visszavonható, az adott havi megbízás teljesítését megelőző visszavonás határideje legkésőbb T-1 nap 15.59 óra. A CIB Rendszeres Befektetési Programban megvásárlásra kerülő CIB befektetési jegyek mindenkori teljesítménye a megtakarítás egészének várható alakulását kedvező és kedvezőtlen irányban egyaránt befolyásolhatja, ezért kérjük, az alapokkal kapcsolatos kockázati tényezőket olvassa el az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában! Kérjük, hogy olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról!
A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre, valamint nem számolnak a felmerülő adókkal, piaci és jogszabályi változásokkal, tranzakciós költségekkel. Az alapok hozamadatai a kibocsátás devizanemében kerülnek megállapításra, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az alapok által elért eredményt. 
Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, ma befektetések kiválasztásából illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. 
Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A jelen tájékoztatás nem teljes körű, a CIB Rendszeres Befektetési Alapprogram részletes feltételeit a CIB Bank Zrt. mindenkori Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és Díjjegyzéke és a vonatkozó Hirdetmény tartalmazza. A CIB Rendszeres Befektetési Alapprogramban való részvételre a CIB Bank Zrt. bankfiókjain keresztül van lehetőség. A CIB Rendszeres Befektetési Alapprogramban vásárolt befektetési jegyek visszaváltása esetén a CIB Bank Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/41.044-10/2002; 957/1997/F.) vonatkozó, mindenkor hatályos Befektetési szolgáltatási díjjegyzékében meghatározott visszaváltási költségeket számítja fel. A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókjában. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást.
Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. 
A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért.

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Kártyatiltás és aktiválás
Kártyatiltás
9 1
Kártyaaktiválás
9 2
1. Lakossági ügyintézés
Számlaügyintézés
1 1
Kártyaügyintézés
1 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
1 3
Hitel ügyintézés
1 4
Internetbank ügyintézés
1 5
Lízing ügyintézés
1 6
Biztosítások ügyintézése
1 7
2. Vállalkozások ügyintézése
Számlaügyintézés
2 1
Kártyaügyintézés
2 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
2 3
Hitelügyintézés
2 4
Internetbank ügyintézés
2 5
Lízing ügyintézés
2 6
Biztosítások ügyintézése
2 7
3. Angol nyelvű menü
Angol nyelvű menü
3
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Hitelek és lízing
4 1
Lakossági szolgáltatások
4 2
Vállalkozások szolgáltatásai
4 3
Kérjen visszahívást! Chat