• Nincs találat

Bankszámlához kapcsolódó szolgáltatások

Pénztári szolgáltatások

Pénztári szolgáltatások

Pénztári nyomtatványok

Egyszerűsített pénztári be- és kifizetés

Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek bankszámláiról

 • 3,6 millió forint összeghatárig történő pénztári be- és kifizetés esetén nem szükséges "befizetési megbízás" ill. "készpénzfelvételi" nyomtatvány kitöltése.

A megbízás adatait elegendő szóban közölni a bankfiók pénztárosával.

Bízunk benne, hogy ez az adminisztrációs könnyítés ügyfeleink megelégedésére szolgál! 

Pénztári befizetés

 • banki munkanapokon a pénztári nyitva tartási idő alatt bármikor, bármely bankfiókunkban teljesíthet pénztári befizetést
 • forint befizetése összeg korlátozás nélkül
 • valuta befizetése banki igazolás nélkül heti 100.000 USD - ig
 • USD 100 000 összeg feletti valuta befizetéséhez banki igazolás szükséges

Pénztári készpénzfelvétel

 • banki munkanapokon a pénztári nyitva tartási idő alatt bármikor, bármely bankfiókunkban készpénzt vehet fel
 • Az 1 millió Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedő (1 ezer - 5 ezer dollár/euró, egyéb a Bank által forgalmazott valuta tekintetében alsó összeghatár nélkül 5 ezer dollárnak megfelelő) összegre vonatkozó készpénzfelvételi igényt a felvételt megelőző banki napon-, míg a 10 millió Ft (5 ezer dollár/euró vagy 5 ezer dollárnak megfelelő értékű egyéb a Bank által forgalmazott valuta) összeg feletti készpénzfelvételi igényt a felvételt 2 munkanappal megelőző banki napon 13 óráig, szóban (telefonon, CIB24-en keresztül/személyesen) vagy írásban köteles a Banknak bejelenteni.
 • A Bank nem vállal garanciát a bejelentési kötelezettség alá eső, de be nem jelentett összeg pénztári rendelkezésre állására.

Forintbankjegyek címletváltásának és átváltásának szabályai

A Bank a forint bankjegyek címletváltását, továbbá a hiányos vagy más okból sérült, illetve kivonás alatt álló törvényes magyar fizetőeszköz átváltását a vonatkozó hatályos MNB rendeletnek megfelelően végzi.

Azon sérült, hiányos forintbankjegyeket, amelyeknek felülete nem haladja meg a bankjegy eredeti méretének 50%-át, és így értéket nem képviselnek, a Bank valamennyi pénztára térítés nélkül átveszi, és az MNB-nek továbbítja bevonás és megsemmisítés céljából. 

Forgalomból bevont forint bankjegyek átváltása

Dokumentumok

Rendszeres átutalási megbízás

Rendszeres átutalási megbízás

Egyszerűsítse pénzügyeit

A rendszeres átutalási megbízással háztartásában felmerülő állandó összegű költségei (pl. biztosítási díj, hiteltörlesztés) mindig időben kerülnek kiegyenlítésre, anélkül, hogy hónapról-hónapra bajlódnia kellene azok átutalásával.

Milyen előnyökkel jár, ha bankunknál rendszeres átutalási megbízást ad meg?

 • A megbízást kényelmesen, akár otthonából is megadhatja, illetve módosíthatja a CIB Internet Bankon, illetve a CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül.
 • A teljesítés feltételei szabadon megadhatóak:
  • megadhat napi, heti, kétheti, havi, negyedéves és éves rendszerességet,
  • megadhatja, hogy meddig legyen érvényben (érvényességi határidő) a megbízása.
 • Elegendő egyszer megadni a megbízást, és ezt követően azok automatikusan kerülnek kiegyenlítésre.
 • A megbízás teljesülésről sms-ben küldünk értesítést.

Néhány példa arra, milyen számlákat fizethet rendszeres átutalási megbízással:

 • internet előfizetési díj,
 • kábeltelevízió előfizetési díj,
 • kötelező gépjármű -, és CASCO biztosítás,
 • lakás- és életbiztosítások,
 • közös költség.

Mire van szükség ahhoz, hogy megadja rendszeres átutalási felhatalmazását?

 • A kedvezményezett nevére, számlaszámára (pl. biztosító).
 • A rendszeres átutalás összegére.
 • A teljesítés dátumára és a gyakoriságra.
 • Közleményre, amely alapján a kedvezményezett be tudja azonosítani a küldő felet (pl. szerződés szám, befizető azonosító, stb.).
Csoportos beszedési megbízás

Csoportos beszedési megbízás

Csekkek kipipálva

A csoportos beszedési megbízással háztartásában felmerülő költségei mindig időben kerülnek kiegyenlítésre, anélkül, hogy a csekkek feladásával vesződnie kellene.


Milyen előnyökkel jár, ha bankunknál csoportos beszedési megbízást ad meg?

 • Havonta változó költségeit is fizetheti csoportos beszedési megbízással.
 • Ez a legolcsóbb és legkényelmesebb átutalási forma, így hónapról hónapra időt és pénzt takaríthat meg.
 • Nem felejtheti el befizetni csekkjeit, mivel azok automatikusan kiegyenlítésre kerülnek.
 • A megbízást kényelmesen, akár otthonából is megadhatja, illetve módosíthatja a CIB Internet Bankon, illetve a CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül.
 • Biztonságos szolgáltatás, mivel
  • megadhatja, hogy meddig legyen érvényben (érvényességi határidő) a megbízása,
  • rendelkezhet arról, hogy mekkora legyen az a maximális összeg, amelynél magasabb összegű számlát már ne egyenlítsen ki a bank,
  • a szolgáltatók minden változó összegű díjra vonatkozóan megadott csoportos beszedési megbízás alapján, 6 munkanappal a beszedést megelőzően kötelesek számlát küldeni Önnek a beszedés összegéről,
  • a megbízás teljesülésről sms-ben küldünk értesítést.

Néhány példa arra, milyen számlákat fizethet csoportos beszedési megbízással:

 • víz-, csatornadíj,
 • gázdíj,
 • villanyszámla,
 • mobil vagy vezetékes telefonszámla,
 • internet előfizetési díj,
 • kábeltelevízió előfizetési díj,
 • kötelező gépjármű -, és CASCO biztosítás,
 • lakás- és életbiztosítások.


Mire van szükség ahhoz, hogy megadja csoportos beszedési felhatalmazását?

 • A szolgáltató azonosítójára, amelyet a szolgáltató a számláin tüntet fel.
 • A szolgáltatást igénybe vevő fogyasztó nevére, címére és fogyasztói azonosítójára, amelyet szintén a szolgáltató számlaleveléről ellenőrizhet.
Postai kifizetési utalvány

Postai kifizetési utalvány

Lakossági ügyfeleink az ország bármely részére tudnak készpénz kifizetést indítani postai kifizetési utalványon üzleti partnereik vagy ismerőseik címére.

A postai kifizetési utalvány használata különösen előnyös, ha bankszámlával nem rendelkező ismerősei részére szeretne készpénzkifizetést teljesíteni.

Postai készpénz kifizetési megbízását CIB Internet Bankon keresztül adhatja meg.

További részletek az ügyféltájékoztatóban találhatók. 

Ingyenes készpénzfelvétel

Ingyenes készpénzfelvétel

Ingyenes készpénzfelvételi lehetőség

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: törvény) alapján a fogyasztóknak lehetőségük van havi két - legfeljebb 150.000 forintig terjedő - díjmentes forintban teljesített készpénzfelvételre, amennyiben a vonatkozó nyilatkozatot bankunknál vezetett fizetési számlájukra leadják. 

Fontos tudnivalók

 • Kizárólag egy fizetési számlára és kizárólag egy pénzügyi szolgáltatónál adható meg nyilatkozat.
 • Új nyilatkozat leadása egyben a korábbi nyilatkozat visszavonását is jelenti.
 • Amennyiben egy fogyasztó 2014. december 1. előtt több nyilatkozatot is tett anélkül, hogy a korábbit visszavonta volna:
  • a bankok jogosultak az elengedett díjak egy összegben való utólagos terhelésére.
  • a később tett nyilatkozat 2014. december 1-től hatályát veszíti.
 • Nyilatkozatot kizárólag a számla tulajdonosa tehet a saját számlájára vonatkozóan.
 • Egy bankszámlára kizárólag egy nyilatkozat adható.
 • Közös tulajdonú számla esetén csak az egyik tulajdonos tehet nyilatkozatot. (A nyilatkozat önállóan megtehető.)
 • Ha egy számlához több bankkártya is kapcsolódik, a kedvezmény az összes számlához kapcsolódó bankkártyával igénybe vehető: időrendi sorrendben legfeljebb az első kettő forintban teljesített magyarországi ATM-ből történő, összesen maximum 150 000 Ft összegigterjedő készpénzfelvételre vonatkozóan.
 • Pénztári kedvezmény, az arra jogosultaknak, a törvény előírásai szerint, 2014. december 31-ig adható.
 

 

2014. december 1-től az alábbi változások lépnek életbe:

 • Új nyilatkozat leadása a korábbi nyilatkozat visszavonásának minősül, így nem kell a korábbi nyilatkozatot először visszavonni, ahhoz, ha az ingyenes készpénzfelvételre egy új fizetési számlát szeretne megjelölni.
 • Elkezdi működését a Díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartása (KPKNY).

 

Ki veheti igénybe az ingyenes készpénzfelvételt?

Kizárólag magánszemélyek vehetik igénybe az ingyenes készpénzfelvételt. 

 

Mit kell tennie, ha igénybe kívánja venni az ingyenes készpénzfelvételt?

Egy nyilatkozatot kell megtenni, mely tartalmazza azt a fizetési számlát -lakossági bankszámlát-, melyről igénybe kívánja venni az ingyenes készpénzfelvételt. 


Ki tehet nyilatkozatot?

Bankunknál bármelyik fizetési számla tulajdonosa megteheti a nyilatkozatot, mivel a törvényben meghatározott feltételektől az ügyfelek javára a bank eltér, azaz a nyilatkozat megtételének nem feltétele a 16. életév betöltése és a magyarországi lakhely vagy tartózkodási hely.

Közös tulajdonú számla esetében bármelyik számlatulajdonos megteheti a nyilatkozatot.

 

Mikortól vehető igénybe az ingyenesség?

Az adott hónap 20-ig megtett nyilatkozat esetén a díjmentesség a következő hónap elsejétől, adott hónap 20-át követően történő nyilatkozattétel esetén a következő hónapot követő hónap elsejétől él.


 

Mire terjed ki az ingyenesség?

A törvény alapján a nyilatkozatban szereplő bankszámla terhére minden hónapban az első két forintban teljesített készpénzfelvétel, összesen maximum 150 000 Ft összegig bármely magyarországi ATM-bőldíjmentes.

A 150 000 Ft-ot meghaladó összegrészre a bank a mindenkor hatályos, vonatkozó kondíciós listában meghatározott készpénzfelvételi díjat terheli.

Abban az esetben, ha a nyilatkozó magánszemély 2013. november 22-én nem rendelkezett bankkártyával, akkor a bankkártya igényléséig*, de legkésőbb 2014. december 31-ig a CIB bankfiókokpénztáraiban is élhet a díjmentes készpénzfelvételi lehetőséggel.

Ez esetben is legfeljebb az első két forintban teljesített tranzakció, maximum 150 000 Ft együttes összegig díjmentes. Az ezt meghaladó összegre a bank terheli a jutalékot.

 

2015. január 1-vel a pénztári készpénzfelvételre vonatkozó díjmentesség megszűnik, tekintettel  arra, hogy a törvény 36/A. § a) pontja, mely lehetővé tette a bankfiókok pénztáraiból történő ingyenes készpénzkifizetést, a törvényből törlésre kerül 2015. január 1-től.

 

*Bankkártya igénylés esetén az aktiválástól, de legkésőbb az első éves díj esedékességétől az ATM-re vonatkozik a díjmentesség.


 

Hogyan tudom megtenni a nyilatkozatomat?

 • a) A CIB Internet Bankon keresztül, belépést követően.

A Szolgáltatások / Extra / Nyilatkozat menüpont alatt lehetősége van a nyilatkozat megtételére.

 • b) CIB24 non-stop hívható telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül, azonosítás után az 1.1-es menüponton keresztül.

Ehhez kérjük, hogy készítse elő 8 számjegyű CIB24 azonosítóját, valamint 4 számjegyű titkos Telefonos Azonosító Kódját (TAK).

 • c) Bármely CIB bankfiókban személyesen vagy meghatalmazott útján.

Kérjük, hogy hozza magával azazonosításhoz szükséges személyi okmányait.

 

(Emellett érdemes a nyilatkozattal érintett számlához tartozó bankkártyát is bemutatni.

Amennyiben nem tud személyesen megjelenni, a nyilatkozatot meghatalmazott útján is megteheti. Ebben az esetben a bank által készített forma meghatalmazást kérjük, hogy töltse ki, írja alá és adja oda a meghatalmazott személynek.


 

Mi az a Díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartása (KPKNY)?

A KPKNY a KHR-t kezelő BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. által működtetett zárt rendszerű adatbázis, mely a nyilatkozattevők nyilatkozatait napra készen nyilvántartja. Minden leadott nyilatkozat vagy visszavonás esetén a nyilatkozó személy adatai és a nyilatkozat tétel dátuma átadásra kerül a Központi Nyilvántartás felé. Az átadásra kerülő személyes adatok a következők: nyilatkozó ügyfél családi és utóneve, születési neve, születési helye és dátuma és az anyja neve.

A nyilvántartásról bővebben a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat 1. számú mellékletében található a Díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról szóló Hirdetményben olvashat.

 


 

Hogyan tudom visszavonni a nyilatkozatomat?

2014.december 1-től egy új nyilatkozat leadása a korábbi nyilatkozat automatikus visszavonását jelenti, de amennyiben nem kíván új nyilatkozatot leadni akkor is van lehetősége a korábban leadott nyilatkozata visszavonására:

a)     A CIB Internet Bankon keresztül, belépést követően.

Szolgáltatások / Extra / Nyilatkozat menüpont alatt lehetősége van a nyilatkozat megtételére.

b)     CIB24 non-stop hívható telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül, azonosítás után az 1.1-es menüpontban.

Ehhez kérjük, hogy készítse elő 8 számjegyű CIB24 azonosítóját, valamint 4 számjegyű titkos Telefonos Azonosító Kódját (TAK).

c)     Bármely CIB bankfiókban személyesen vagy meghatalmazott útján.

Kérjük, hogy hozza magával az azonosításhoz szükséges személyi okmányait.

Amennyiben nem tud személyesen megjelenni, a nyilatkozatot meghatalmazott útján is megteheti. Ebben az esetben a bank által készített forma meghatalmazást (a bal oldalon, a Kapcsolódó anyognál található) kérjük, hogy töltse ki, írja alá és adja oda a meghatalmazott személynek.

 

Új nyilatkozat megadásakor, illetve visszavonáskor meddig nyújt kedvezményt a korábban leadott nyilatkozat?

Az adott hónap 20-ig megtett új nyilatkozat illetve visszavonás esetén a következő hónap elsejéig, az adott hónap 20-át követően történő új nyilatkozattétel illetve visszavonás esetén a következő hónapot követő hónap elsejéig él a korábban leadott nyilatkozat által nyújtott kedvezmény.

A díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetésre illetve készpénzfelvételre vonatkozó szabályokat a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, továbbá a központi nyilvántartásra vonatkozó szabályokat a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló  Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat 1. számú mellékletében található a Díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról szóló Hirdetmény tartalmazza.

Kapcsolódó dokumentumok

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
 • Befektetési tranzakciók és információk: munkanapokon 8:00-18:00
 • Meglévő hitel és lízing ügyintézés: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00 
 • Biztosítás kötés és információ: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00
 • Kereskedői kártyaelfogadás: 0-24 
 • Számlaügyintézés: 0-24
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4