• Nincs találat

Bankszámlához kapcsolódó szolgáltatások

Pénztári szolgáltatások

Pénztári szolgáltatások

Pénztári nyomtatványok

Egyszerűsített pénztári be- és kifizetés

Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek bankszámláiról

 • 3,6 millió forint összeghatárig történő pénztári be- és kifizetés esetén nem szükséges "befizetési megbízás" ill. "készpénzfelvételi" nyomtatvány kitöltése.

A megbízás adatait elegendő szóban közölni a bankfiók pénztárosával.

Bízunk benne, hogy ez az adminisztrációs könnyítés ügyfeleink megelégedésére szolgál! 

Pénztári befizetés

 • banki munkanapokon a pénztári nyitva tartási idő alatt bármikor, bármely bankfiókunkban teljesíthet pénztári befizetést
 • forint befizetése összeg korlátozás nélkül
 • valuta befizetése banki igazolás nélkül heti 100.000 USD - ig
 • USD 100 000 összeg feletti valuta befizetéséhez banki igazolás szükséges

Pénztári készpénzfelvétel

 • banki munkanapokon a pénztári nyitva tartási idő alatt bármikor, bármely bankfiókunkban készpénzt vehet fel
 • Az 1 millió Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedő (1 ezer - 5 ezer dollár/euró, egyéb a Bank által forgalmazott valuta tekintetében alsó összeghatár nélkül 5 ezer dollárnak megfelelő) összegre vonatkozó készpénzfelvételi igényt a felvételt megelőző banki napon-, míg a 10 millió Ft (5 ezer dollár/euró vagy 5 ezer dollárnak megfelelő értékű egyéb a Bank által forgalmazott valuta) összeg feletti készpénzfelvételi igényt a felvételt 2 munkanappal megelőző banki napon 13 óráig, szóban (telefonon, CIB24-en keresztül/személyesen) vagy írásban köteles a Banknak bejelenteni.
 • A Bank nem vállal garanciát a bejelentési kötelezettség alá eső, de be nem jelentett összeg pénztári rendelkezésre állására.

Forintbankjegyek címletváltásának és átváltásának szabályai

A Bank a forint bankjegyek címletváltását, továbbá a hiányos vagy más okból sérült, illetve kivonás alatt álló törvényes magyar fizetőeszköz átváltását a vonatkozó hatályos MNB rendeletnek megfelelően végzi.

Azon sérült, hiányos forintbankjegyeket, amelyeknek felülete nem haladja meg a bankjegy eredeti méretének 50%-át, és így értéket nem képviselnek, a Bank valamennyi pénztára térítés nélkül átveszi, és az MNB-nek továbbítja bevonás és megsemmisítés céljából. 

Forgalomból bevont forint bankjegyek átváltása

Dokumentumok

Rendszeres átutalási megbízás

Rendszeres átutalási megbízás

Egyszerűsítse pénzügyeit

A rendszeres átutalási megbízással háztartásában felmerülő állandó összegű költségei (pl. biztosítási díj, hiteltörlesztés) mindig időben kerülnek kiegyenlítésre, anélkül, hogy hónapról-hónapra bajlódnia kellene azok átutalásával.

Milyen előnyökkel jár, ha bankunknál rendszeres átutalási megbízást ad meg?

 • A megbízást kényelmesen, akár otthonából is megadhatja, illetve módosíthatja a CIB Internet Bankon, illetve a CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül.
 • A teljesítés feltételei szabadon megadhatóak:
  • megadhat napi, heti, kétheti, havi, negyedéves és éves rendszerességet,
  • megadhatja, hogy meddig legyen érvényben (érvényességi határidő) a megbízása.
 • Elegendő egyszer megadni a megbízást, és ezt követően azok automatikusan kerülnek kiegyenlítésre.
 • A megbízás teljesülésről sms-ben küldünk értesítést.

Néhány példa arra, milyen számlákat fizethet rendszeres átutalási megbízással:

 • internet előfizetési díj,
 • kábeltelevízió előfizetési díj,
 • kötelező gépjármű -, és CASCO biztosítás,
 • lakás- és életbiztosítások,
 • közös költség.

Mire van szükség ahhoz, hogy megadja rendszeres átutalási felhatalmazását?

 • A kedvezményezett nevére, számlaszámára (pl. biztosító).
 • A rendszeres átutalás összegére.
 • A teljesítés dátumára és a gyakoriságra.
 • Közleményre, amely alapján a kedvezményezett be tudja azonosítani a küldő felet (pl. szerződés szám, befizető azonosító, stb.).
Csoportos beszedési megbízás

Csoportos beszedési megbízás

Csekkek kipipálva

A csoportos beszedési megbízással háztartásában felmerülő költségei mindig időben kerülnek kiegyenlítésre, anélkül, hogy a csekkek feladásával vesződnie kellene.


Milyen előnyökkel jár, ha bankunknál csoportos beszedési megbízást ad meg?

 • Havonta változó költségeit is fizetheti csoportos beszedési megbízással.
 • Ez a legolcsóbb és legkényelmesebb átutalási forma, így hónapról hónapra időt és pénzt takaríthat meg.
 • Nem felejtheti el befizetni csekkjeit, mivel azok automatikusan kiegyenlítésre kerülnek.
 • A megbízást kényelmesen, akár otthonából is megadhatja, illetve módosíthatja a CIB Internet Bankon, illetve a CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül.
 • Biztonságos szolgáltatás, mivel
  • megadhatja, hogy meddig legyen érvényben (érvényességi határidő) a megbízása,
  • rendelkezhet arról, hogy mekkora legyen az a maximális összeg, amelynél magasabb összegű számlát már ne egyenlítsen ki a bank,
  • a szolgáltatók minden változó összegű díjra vonatkozóan megadott csoportos beszedési megbízás alapján, 6 munkanappal a beszedést megelőzően kötelesek számlát küldeni Önnek a beszedés összegéről,
  • a megbízás teljesülésről sms-ben küldünk értesítést.

Néhány példa arra, milyen számlákat fizethet csoportos beszedési megbízással:

 • víz-, csatornadíj,
 • gázdíj,
 • villanyszámla,
 • mobil vagy vezetékes telefonszámla,
 • internet előfizetési díj,
 • kábeltelevízió előfizetési díj,
 • kötelező gépjármű -, és CASCO biztosítás,
 • lakás- és életbiztosítások.


Mire van szükség ahhoz, hogy megadja csoportos beszedési felhatalmazását?

 • A szolgáltató azonosítójára, amelyet a szolgáltató a számláin tüntet fel.
 • A szolgáltatást igénybe vevő fogyasztó nevére, címére és fogyasztói azonosítójára, amelyet szintén a szolgáltató számlaleveléről ellenőrizhet.
Postai kifizetési utalvány

Postai kifizetési utalvány

Lakossági ügyfeleink az ország bármely részére tudnak készpénz kifizetést indítani postai kifizetési utalványon üzleti partnereik vagy ismerőseik címére.

A postai kifizetési utalvány használata különösen előnyös, ha bankszámlával nem rendelkező ismerősei részére szeretne készpénzkifizetést teljesíteni.

Postai készpénz kifizetési megbízását CIB Internet Bankon keresztül adhatja meg.

További részletek az ügyféltájékoztatóban találhatók. 

Ingyenes készpénzfelvétel és készpénzátvétel

Ingyenes készpénzfelvétel és készpénzátvétel

Ingyenes készpénzfelvételi lehetőségek

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: törvény) 36/A. §-a alapján a fogyasztóknak lehetőségük van havi két - legfeljebb 150 000 forintig terjedő – díjmentes, forintban teljesített, belföldi készpénzfelvételre, valamint 2023. július 1-től (amennyiben a „vásárlással összekötött készpénzátadás” szolgáltatás a kereskedőnél elérhető) havi két - legfeljebb 40 000 forintig terjedő – díjmentes, forintban teljesített, belföldi vásárlással összekötött készpénzátvételre, amennyiben a vonatkozó nyilatkozatot bankunknál vezetett fizetési számlájukra leadják. 

A 2023.07.01. előtti napig vissza nem vont nyilatkozatot úgy kell tekinteni, hogy a nyilatkozat az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség mellett a készpénzátvétel szolgáltatás díj- és költségmentes igénybevételére is vonatkozik.

 

Fontos tudnivalók

 • Kizárólag egy fizetési számlára és kizárólag egy pénzügyi szolgáltatónál adható meg nyilatkozat.
 • Új nyilatkozat leadása egyben a korábbi nyilatkozat visszavonását is jelenti.
 • Amennyiben egy fogyasztó 2014. december 1. előtt több nyilatkozatot is tett anélkül, hogy a korábbit visszavonta volna:
  • a bankok jogosultak az elengedett díjak egy összegben való utólagos terhelésére.
  • a később tett nyilatkozat 2014. december 1-től hatályát veszíti.
 • Nyilatkozatot kizárólag a számla tulajdonosa tehet a saját számlájára vonatkozóan.
 • Egy bankszámlára kizárólag egy nyilatkozat adható.
 • Közös tulajdonú számla esetén csak az egyik tulajdonos tehet nyilatkozatot. (A nyilatkozat önállóan megtehető.)
 • Ha egy számlához több bankkártya is kapcsolódik, a kedvezmény az összes, számlához kapcsolódó bankkártyával igénybe vehető: időrendi sorrendben legfeljebb az első kettő forintban teljesített magyarországi ATM-ből történő, összesen maximum 150 000 Ft összegig terjedő készpénzfelvételre, továbbá az első kettő forintban, belföldi elfogadóhelyen teljesített, összesen maximum 40 000 Ft összegig terjedő vásárlással összekötött készpénzátvételre vonatkozóan.
 • Új nyilatkozat leadása a korábbi nyilatkozat visszavonásának minősül, így nem kell a korábbi nyilatkozatot először visszavonni, ahhoz, ha az ingyenes készpénzfelvételre illetve készpénzátvételre egy új fizetési számlát szeretne megjelölni.

 

Ki veheti igénybe az ingyenes készpénzfelvételt és készpénzátvételt?

Kizárólag fogyasztónak minősülő magánszemélyek vehetik igénybe az ingyenes készpénzfelvételt és készpénzátvételt. 
 
 

Mit kell tennie, ha igénybe kívánja venni az ingyenes készpénzfelvételt és 2023. július 1-től az ingyenes vásárlással összekötött készpénzátvételt?

Egy nyilatkozatot kell tenni, mely tartalmazza azt a fizetési számlát - lakossági bankszámlát -, melyről igénybe kívánja venni az ingyenes készpénzfelvételt és készpénzátvételt. Amennyiben Ön 2023. július 1-ig már nyilatkozatot tett az ingyenes készpénzfelvételre vonatkozóan, úgy Önnek már nem kell külön nyilatkozatot tennie a havi 40 000 Ft ingyenes, vásárlással összekötött készpénzátvételi szolgáltatás igénybevételére. A meglévő nyilatkozattal Ön automatikusan jogosult lesz igénybe venni mindkét típusú díjmentes lehetőséget.

Amennyiben nyilatkozatot szeretne tenni, mert korábban még nem rendelkezett vele, úgy arra a „Hogyan tudom megtenni a nyilatkozatomat?” alpontban ismertetettek szerint van lehetősége.

 

Ki tehet nyilatkozatot?

Bankunknál bármelyik fizetési számla tulajdonosa megteheti a nyilatkozatot, amennyiben a számlatulajdonos fogyasztónak minősül, mivel a törvényben meghatározott feltételektől az ügyfelek javára a bank eltér, azaz a nyilatkozat megtételének nem feltétele a 16. életév betöltése és a magyarországi lakhely vagy tartózkodási hely.

Közös tulajdonú számla esetében bármelyik számlatulajdonos megteheti a nyilatkozatot.
 
 

Mikortól vehető igénybe az ingyenesség?

Az adott hónap 20-ig megtett nyilatkozat esetén a díjmentesség a következő hónap elsejétől (pl. január 15-én tett nyilatkozat esetén február 1-től él a díjmentesség), adott hónap 20-át követően történő nyilatkozattétel esetén a következő hónapot követő hónap elsejétől él (pl. január 25-én tett nyilatkozat esetén március 1-től él a díjmentesség).

 

Mire terjed ki az ingyenesség?

A törvény alapján díjmentes a nyilatkozatban szereplő bankszámla terhére minden hónapban az első két forintban teljesített készpénzfelvétel, összesen maximum 150 000 Ft összegig, bármely magyarországi ATM-ből, továbbá az első két forintban, belföldi elfogadóhelyen teljesített, összesen maximum 40 000 Ft összegig terjedő vásárlással összekötött készpénzátvétellel szolgáltatás.

A 150 000 Ft-ot, valamint a 40 000 Ft-ot meghaladó összegrészre a bank a mindenkor hatályos, vonatkozó kondíciós listában meghatározott készpénzfelvételi, illetve készpénzátvételi díjat terheli.

2015. január 1-vel a pénztári készpénzfelvételre vonatkozó díjmentesség megszűnik, tekintettel  arra, hogy a törvény 36/A. § a) pontja, mely lehetővé tette a bankfiókok pénztáraiból történő ingyenes készpénzkifizetést, a törvényből törlésre kerül 2015. január 1-től.


Hogyan tudom megtenni a nyilatkozatomat?

a) CIB24 non-stop hívható telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül ((+36 1) 4 242 242), azonosítás után az 1.1-es menüponton keresztül.

Ehhez kérjük, hogy készítse elő 8 számjegyű CIB24 azonosítóját, valamint 4 számjegyű titkos Telefonos Azonosító Kódját (TAK).

b) Bármely CIB bankfiókban személyesen vagy meghatalmazott útján.

Kérjük, hogy hozza magával az azonosításhoz szükséges személyi okmányait.

Amennyiben nem tud személyesen megjelenni, a nyilatkozatot meghatalmazott útján is megteheti. Ebben az esetben az oldal alján található, a bank által készített forma meghatalmazást kérjük, hogy töltse ki, írja alá és adja oda a meghatalmazott személynek.
 
 

Mi az a Díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartása (KPKNY)?

A KPKNY a KHR-t kezelő BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. által működtetett zárt rendszerű adatbázis, mely a nyilatkozattevők nyilatkozatait napra készen nyilvántartja. Minden leadott nyilatkozat vagy visszavonás esetén a nyilatkozó személy adatai és a nyilatkozat tétel dátuma átadásra kerül a Központi Nyilvántartás felé. Az átadásra kerülő személyes adatok a következők: nyilatkozó ügyfél családi és utóneve, születési neve, születési helye és dátuma és az anyja neve.

A nyilvántartásról bővebben a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat 1. számú mellékletében található a Díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról szóló Hirdetményben olvashat.

 

Hogyan tudom visszavonni a nyilatkozatomat?

Új nyilatkozat leadása a korábbi nyilatkozat automatikus visszavonását jelenti, de amennyiben nem kíván új nyilatkozatot leadni akkor is van lehetősége a korábban leadott nyilatkozata visszavonására:

a)     CIB24 non-stop hívható telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül  ((+36 1) 4 242 242), azonosítás után az 1.1-es menüpontban.

Ehhez kérjük, hogy készítse elő 8 számjegyű CIB24 azonosítóját, valamint 4 számjegyű titkos Telefonos Azonosító Kódját (TAK).

b)     Bármely CIB bankfiókban személyesen vagy meghatalmazott útján.

Kérjük, hogy hozza magával az azonosításhoz szükséges személyi okmányait.

Amennyiben nem tud személyesen megjelenni, a nyilatkozatot meghatalmazott útján is megteheti. Ebben az esetben a bank által készített forma meghatalmazást (a bal oldalon, a Kapcsolódó anyognál található) kérjük, hogy töltse ki, írja alá és adja oda a meghatalmazott személynek.
 
 

Új nyilatkozat megadásakor, illetve visszavonáskor meddig nyújt kedvezményt a korábban leadott nyilatkozat?

Az adott hónap 20-ig megtett új nyilatkozat, illetve visszavonás esetén a következő hónap elsejéig, az adott hónap 20-át követően történő új nyilatkozattétel illetve visszavonás esetén a következő hónapot követő hónap elsejéig él a korábban leadott nyilatkozat által nyújtott kedvezmény.

A díjtól és költségtől mentes készpénzfelvételre illetve készpénzátvételre vonatkozó szabályokat a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, továbbá a központi nyilvántartásra vonatkozó szabályokat a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat 1. számú mellékletében található a Díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról szóló Hirdetmény tartalmazza.

 

Kapcsolódó dokumentumok

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
 • Befektetési tranzakciók és információk: munkanapokon 8:00-18:00
 • Meglévő hitel és lízing ügyintézés: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00 
 • Biztosítás kötés és információ: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00
 • Kereskedői kártyaelfogadás: 0-24 
 • Számlaügyintézés: 0-24
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
Automata kártyatiltás
9 1
Automata elektronikus csatorna tiltás
9 2
Ügyintéző kapcsolás
9 0
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4