• Nincs találat

CIB EASY: kedvezmények könnyedén

Munkavállalói kedvezményprogram, amellyel akár több 10 000 forintot is megspórolhat!

A kedvezményeket olyan cég munkavállalója veheti igénybe, amely csatlakozott a CIB EASY Kedvezményprogramhoz.

Milyen kedvezményekkel és előnyökkel jár munkavállalóként a CIB EASY Kedvezményprogram?

 

Számlavezetéshez és mindennapi pénzügyekhez kapcsolódó kedvezmények

CIB ECO és CIB ECO Plusz bankszámlák igénylése esetén 

0 Ft az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatásainkon (CIB Bank Online, CIB Bank Mobilalkalmazás) keresztül indított átutalás belföldön, forintban (eseti átutalások) 2024. június 30-ig, akciós ajánlatunk keretében.1

0 Ft a CIB ECO Bankszámla vagy CIB ECO Plusz Bankszámla mellé igényelt CIB Devizaszámla havi számlavezetési díja1

 

Hitelekhez kapcsolódó kedvezmények

Ingatlanfedezetes kölcsön 100 000 Ft jóváírással, hitelkiváltás esetén is - THM: 3,09% - 12,00%2


Zárt végű pénzügyi lízing éves standard ügyleti kamat mértékéből származó kedvezmény 0,6% a teljes futamidőre. - THM: 12,89% - 34,69%4

 

Megtakarításhoz kapcsolódó kedvezmények

Kombinált megtakarítási termék: magasabb kamat és kedvező hozamlehetőség5

CIB Welcome Ügyfélajánló Program

AJÁNLJA MUNKATÁRSÁT!

Az Ön ajánlása által Ön és kollégája is 20 000 Ft jóváírásban részesülhet.
REGISZTRÁLJON A KEDVEZMÉNYEKÉRT

REGISZTRÁLJON A KEDVEZMÉNYEKÉRT

CIB Szelfi számlanyitás esetén szükség van előzetes regisztrációra a CIB EASY kedvezményekért.
Nyisson számlát mobilapplikáció segítségével!

Nyisson számlát mobilapplikáció segítségével!

Egyenesen mobiljáról, egy szelfi készítésével nyithat bankszámlát gyorsabban, mint valaha! Egyszerű, teljesen papírmentes folyamat!

Jogi információk

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül a CIB Bank részéről ajánlattételnek vagy befektetési tanácsnak és nem jogosít kedvezmény igénybevételére.

A CIB EASY kedvezményeket olyan cég munkavállalója veheti igénybe, aki az igénylés időpontjában munkajogviszonyban áll olyan vállalkozással, amely csatlakozott a CIB EASY Kedvezményprogramhoz. A CIB EASY kedvezmények részletes feltételeit a CIB EASY Kedvezményprogram kondíciós lista tartalmazza, amely megtalálható a www.cib.hu oldalon, valamint a CIB bankfiókokban.

 

A bankszámlára vonatkozó részletes feltételeket a Fogyasztók részére szóló CIB ECO bankszámla-, valamint  a Fogyasztók részére szóló CIB ECO Plusz bankszámla kondíciós lista, a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és a fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, valamint a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat tartalmazza, melyek megtalálhatóak a www.cib.hu honlapon, valamint a CIB bankfiókokban.

2Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

THM CIB Végig FIX Lakáscélú kölcsön esetén: 6,68% - 8,26%
THM CIB Végig FIX Szabad Felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön esetén: 6,78%-10,61%
THM CIB CSOK Plusz Kamattámogatott hitele esetén: 3,09% – 3,14%
THM CIB 10 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén: 6,68% - 8,26%
THM CIB 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön esetén: 7,68%-10,61%

A kölcsön folyósításának feltétele a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó vagyonbiztosítási szerződés megkötése, valamint a kölcsönszerződésnek megfelelő tartalmú, közjegyzői okiratba foglalt, egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat. 

A CIB Végig Fix Lakáskölcsön és a CIB Végig Fix Szabad Felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön, a 
CIB CSOK Plusz Kamattámogatott Hitel, a CIB Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel, a CIB 10 Éves Kamatperiódusú Szabad Felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön részletes feltételeit a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat, a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Ingatlanfedezettel biztosított hitel- és kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat tartalmazza. 
Az aktuális kamatokat, díjakat a mindenkor érvényben lévő kondíciós listák tartalmazzák, melyek megtalálhatóak a www.cib.hu oldalon és a CIB bankfiókokban.
A hirdetésben szereplő CSOK Plusz hitelprogram részét képező támogatásokat Magyarország Kormánya nyújtja.

 

4 THM: 500 ezer forint, 3 éves futamidővel 12,89% – 34,69% és 3 millió forint, 5 éves futamidővel 12,89% – 34,69% 

A pénzügyi lízing kapcsán a CIB Bank Zrt., mint a CIB Lízing Zrt. kiemelt közvetítője jár el. A CIB Bank Zrt. közvetítői tevékenysége során eljáró felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank (MNB), címe: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.  Az MNB a Hpt. szerinti adatokat tartja nyilván a CIB Bank Zrt.-ről. Ezen adatok a www.mnb.hu honlapon bárki által elérhetőek és ellenőrizhetőek. A CIB Bank Zrt. a megbízó CIB Lízing Zrt. pénzügyi intézmény nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli. A CIB Bank Zrt. közvetítői tevékenységéért kizárólag a CIB Lízing Zrt.-től, mint megbízójától részesül díjazásban. A feltüntetett THM-érték a CIB EASY kedvezményprogramban elérhető kamat kedvezményt tartalmazza. Bővebb tájékoztatást az ügyfél-tájékoztatók, a CIB Lízing Zrt. Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó üzletszabályzata (Személy- és kishaszon-gépjárművek zártvégű és nyíltvégű pénzügyi lízing és zártvégű pénzügyi visszlízing) és a vonatkozó díjtételeket, költségeket az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó hirdetmények tartalmazzák, amelyek megtalálhatók a honlapunkon (www.cib.hu/lizing).

 

5 A részletes feltételeket a magánszemélyek és egyéni vállalkozók forint lekötött betéteire vonatkozó Forint Kamattájékoztató, a magánszemélyek és egyéni vállalkozók deviza lekötött betéteire vonatkozó Deviza Kamattájékoztató, a betéti szerződés részletes leírását a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Betétekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat tartalmazza.

Kérjük, hogy az alapokkal/részalapokkal kapcsolatos kockázati tényezőket, az alapok/részalapok befektetési politikáját olvassa el az alapok/részalapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában! A befektetési jegyek forgalmazási költségeit, az alapok/részalapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapok/részalapok befektetési jegyeinek magyarországi forgalmazására vonatkozó szabályokat, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapokra/részalapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat a www.cib.hu internetes oldalon tesszük elérhetővé.

A CIB Bank által nyújtott befektetési szolgáltatások tekintetében a Bank mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és Díjjegyzéke az irányadó. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem az alapok/részalapok alapkezelőit nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002. A CIB Bank befektetési és a kiegészítő szolgáltatási engedély száma: III/41.044-10/2002, 2002. december 20.

Elérhető betéti kamat: 7% és 6% (EBKM: 7,19% és 6,14%). Az ajánlat másik elemét képező befektetési alapok hozama az alapokban lévő befektetési eszközök hozamától függően változó lehet. Az alapok múltbeli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra

6 A kedvezmény megszűnését követően / a kedvezménnyel nem érintett díjak tekintetében a biztosítási szolgáltatásokra a mindenkor hatályos CIB ECO Bankszámla és CIB ECO Plusz Bankszámla vonatkozó kondíciós lista sztenderd kondíciói lesznek az irányadóak.

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
  • Befektetési tranzakciók és információk: munkanapokon 8:00-18:00
  • Meglévő hitel és lízing ügyintézés: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00 
  • Biztosítás kötés és információ: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00
  • Kereskedői kártyaelfogadás: 0-24 
  • Számlaügyintézés: 0-24
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
Automata kártyatiltás
9 1
Automata elektronikus csatorna tiltás
9 2
Ügyintéző kapcsolás
9 0
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4