• Nincs találat

Kik vagyunk

Az Intesa Sanpaolo bemutatása

Az Intesa Sanpaolo bemutatása

Az Intesa Sanpaolo Európa egyik vezető bankcsoportja, amely elkötelezetten támogatja a tevékenysége által érintett országok gazdaságát: különösen Olaszországban, ahol példát mutat a fenntarthatóság, a társadalmi és kulturális felelősségvállalás terén. Az Intesa Sanpaolo Olaszországban minden üzletágában piacvezető, 13,5 millió ügyfelet szolgál ki.

A bankcsoport stratégiai jelentőségű nemzetközi jelenléte közel ezer bankfiókot és 7,2 millió ügyfelet jelent – kereskedelmi banki tevékenységet végző nemzetközi leányvállalatai működnek a közép-kelet európai, közel-keleti és észak-afrikai térség 12 országában. Emellett nagyvállalati ügyfelekre szakosodott központok, képviseletek, bankfiókok és bankok kiterjedt nemzetközi hálózatával rendelkezik 25 államban, különösen a Közel-Keleten és Észak-Afrikában, továbbá azokban a térségekben, ahol az olasz cégek a legaktívabbak: így az Egyesült Államokban, Brazíliában, Oroszországban, Indiában és Kínában. Meghatározó multinacionális bankcsoportként a világ számos országában állunk ügyfeleink rendelkezésére, hogy nap mint nap, hogy bárhol eleget tegyünk igényeiknek.

 

CIB Bank

CIB Bank

A CIB Bankban olyan termékeken és szolgáltatásokon dolgozunk, amelyek megkönnyítik több mint 420 ezer ügyfelünk életét és pénzügyeit. Anyavállalatunk, az Intesa Sanpaolo támogatásával és mintegy négy évtizedes tapasztalatunkkal járulunk hozzá az ügyfelek terveinek megvalósításához.

Text Component

Történetünk

Hosszú idő telt el azóta, hogy a mai CIB Bank alapító elődje, a Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. (CIB), 1979. november 9-én létrejött Budapesten, mint dolláralapon működő devizabank. Ami azóta is változatlan, az az előretekintő és ügyfélcentrikus gondolkodás, valamint a környezeti tényezők érvényesítése a stratégiában, továbbá a szervezet hatékony működtetése során.

Text Component

Pénzügyek egyszerűen: #withCIB

A digitális átállás jegyében számos innovatív megoldással tesszük egyszerűbbé az ügyfeleknek a mindennapi pénzügyek intézését. A díjnyertes CIB Bank Mobilalkalmazás 2018-ban olyan új funkciókkal bővült, mint a biztosítások, a befektetések és a betétlekötések, vagy a SEPA átutalások kezelése. A hazai piacon úttörőnek számító #withPAY szolgáltatással ügyfeleink telefonjuk névjegyzékének segítségével, a bankszámlaszám ismerete és így megadása nélkül indíthatnak egymás között átutalási műveleteket. 2018 őszétől a bankkal még semmilyen kapcsolatban nem álló új ügyfeleknek sem kell sorba állniuk a bankfiókban: telefonjuk vagy laptopjuk kamerájának és mikrofonjának segítségével, a CIB Bank honlapján keresztül nyithatnak bankszámlát, illetve igényelhetnek személyi kölcsönt.

Text Component

A 40 év történetéről bővebben itt olvashat.

Történetünk

Történetünk

A mai CIB Bank Zrt. alapító elődje a Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. (CIB), 1979. november 9-én jött létre Budapesten, mint dolláralapon működő devizabank. A bank részvénytulajdonosai – a Magyar Nemzeti Bank mellett – vezető európai és japán bankházak voltak. A CIB 20 millió dollár, teljes összegében befizetett alaptőkével kezdte meg tevékenységét, melyet országhatároktól függetlenül végzett, kizárólag üzleti megfontolások alapján.

A CIB-et az 1875. évi magyar részvénytársasági jog alapján jegyezték be, amit az 1988. évi társasági törvény váltott fel. A bank 1995 végéig a Pénzügyminisztérium engedélye alapján végezete tevékenységét, majd az Állami Bankfelügyelet 1995. december 21-én kereskedelmi banki tevékenység folytatását engedélyezte. A működésre vonatkozó felhatalmazások alapján kizárólag konvertibilis valutákban végzett műveleteket. Ügyfelei között az évek során fokozatosan nőtt a magyar vállalkozások és szervezetek száma, melyeknek a szükséges devizahatósági engedélyek megléte esetén nyújtott szolgáltatásokat.

Minthogy a bank hazai ügyfelei egyre inkább igényelték a forintműveleteket, a CIB és külföldi részvényesei belföldi bank alapítását határozták el. Erre a kétszintű bankrendszer megteremtése adott lehetőséget. Ily módon jött létre 1988-ban a CIB Hungária Bank Rt., s ezzel a CIB konvertibilis valutában nyújtott szolgáltatásai hazai, forintban igénybe vehető kereskedelmi banki szolgáltatásokkal egészültek ki. A CIBINTRA Nemzetközi Kereskedelmi Kft.-t 1989-ben a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. Törvény szerint alapította a Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. (CIB) és belföldi pénzintézete, a CIB Hungária Bank Rt. A Kft. jogutódjának, a CIB Rent Lízing Kft.-nek a 2000-ben történt átalakulásával jött létre az operatív lízing tevékenységet folytató CIB Rent Rt.

A 2000-ben alapított CIB Lízing Rt. gépek, berendezések és gépjárművek vonatkozásában pénzügyi lízing szolgáltatással, személygépjárművek tekintetében pedig hitelezési tevékenységgel áll az ügyfelek rendelkezésére.

A 2001. elején létrehozott CIB Biztosítási Alkusz Kft. elsősorban lízingtevékenységhez kapcsolódóan, de ezen túlmenően az egész CIB Csoport számára végzi tevékenységét.

A CIB Értékpapír Rt. a CIB Bank befektetési vállalkozása. Jogelődje, a CIB Bróker Kft. 1992 decemberében alakult a CIB Hungária Bank Rt. 100%-os tulajdonú érdekeltségeként. A kezdeti 5 millió forint alaptőke – többszöri tőkeemelés után – 1996 decemberére 1,8 milliárd forintra nőtt, és azon év december 31-ével a cég részvénytársasággá alakult. A tulajdonos tőkeemelést szolgáló döntéseinek eredményeképpen a cég jegyzett és teljes egészében befizetett tőkéje 1998 januárjában 3,1 milliárd forintra, 1999 márciusában pedig 4,4 milliárd forintra emelkedett.

A társaság 1993 júniusa óta tagja a Budapest Értéktőzsdének. Teljes körű értékpapír-kereskedelmi és forgalomba hozatali tevékenységre 1994 novembere óta jogosult. 1995 októberében tevékenységi köre a pénztári vagyonkezeléssel bővült. A határidős piacon először bizományosként kezdte meg működését a CIB Értékpapír Rt., 1997. január 1-jétől tagja lett az Állampapírok Elsődleges Forgalmazói körének. A CIB Értékpapír Rt. egyik vezető szereplője az állampapír kereskedelemnek, vállalati kötvények tekintetében pedig 2000-ben is a legnagyobb forgalmat bonyolította a befektetési szolgáltatók között.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. a CIB Csoport tagjaként 1997-ben alakult, a CIB Értékpapír Rt. 100%-os tulajdonaként. Alapításával a CIB Csoport célja az volt, hogy a hazai és nemzetközi értékpapírpiacon befektető, rugalmas és alacsony költségű befektetési alapokkal bővítse értékpapír-befektetéseinek és szolgáltatásainak körét. A társaság 1997. júniusban hozta létre első alapját, majd ezt követően termékválasztékát folyamatosan tovább szélesítve alakította ki a CIB Alapcsaládot.

2001 végén – igazgatósági döntés eredményeként – mind a CIB Értékpapír Rt.-nél, mind a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-nél szervezeti átalakítás kezdődött, amely a meglévő szinergiák hatékonyabb kihasználását célozta. Igazodva a várható piaci folyamatokhoz, a CIB Értékpapír vagyonkezelési tevékenysége a CIB Befektetési Alapkezelőhöz került, míg az értékpapír-kereskedelmi és egyéb tevékenység a CIB Bank működésébe integrálódott.

A fenti folyamatok elősegítése érdekében a CIB Bank 2002. június 13-i hatállyal 20 millió forintról 300 millió forintra emelte a CIB Befektetési Alapkezelő jegyzett tőkéjét, amivel egyidejűleg 93,33%-os tulajdoni részesedést is szerzett a társaságban.

Az Igazgatótanács határozata alapján 1996 szeptemberében alakult a CIB Service Kft. A jelenleg részvénytársasági formában működő társaság célja ingatlanhasznosítás és szolgáltatás, főként a Csoport központja és fiókhálózata fizikai igényeinek kielégítése.

1997 végén a bank lényeges szervezeti és tulajdonosi változáson ment át. A jogi szabályozás változása, továbbá az európai integrációhoz történő közelítésből adódó követelmények szükségessé tették, hogy a Magyar Nemzeti Bank eladja 34%-os tulajdoni hányadát. Ennek megvásárlására a többi részvényesnek elővételi joga volt.

A tulajdonosi kör átrendeződése olyan módon ment végbe, hogy az alapító részvényesek egyike, a Banca Commerciale Italiana Csoport nem csupán az MNB részvényeit vásárolta meg, hanem a többi részvényesét is, annak az 5%-nak a kivételével, amelyet a The Long-Term Credit Bank of Japan átmenetileg megtartott. A meghatározó részvényhányadot megszerző olasz bankcsoport a tulajdonosi jogokat Luxemburgban bejegyzett érdekeltségén, a Comit Holding International S.A.-n keresztül gyakorolta.

A jogi szabályozási környezet módosulása, mindenekelőtt a devizaműveletek szabaddá tétele folytán fokozatosan elveszítették jelentőségüket a CIB korábbi jogosítványai. Ráadásul a két bank párhuzamos léte egyre inkább nehézségek forrásává vált. A CIB korábbi státuszának fenntartása, s ebből eredően a két különálló bank működtetése értelmét vesztette. Ebből következően a Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. és a CIB Hungária Bank Rt. 1998 január 1-jével egyesült. A régi-új bank CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét, mint forint- és devizaműveletek végzésére egyaránt teljes körű felhatalmazással bíró kereskedelmi bank. Az ügyfelek az egyesült banktól mindazt a szolgáltatást megkapják, amit korábban a két banknál együttesen igénybe vehettek.

A CIB Bank 1992-ben kezdte meg fiókhálózatának kiépítését. A folyamat az elmúlt néhány évben felgyorsult, s 2006 végén a banknak már országos szinten 98 fiókja működött, melyek közül 44 Budapesten, 54 pedig vidéken áll az ügyfelek rendelkezésére lakossági és vállalkozások számára nyújtott szolgáltatásaival egyaránt.

1999 elején a tulajdonosi szerkezetben ismét változás következett be. A The Long-Term Credit Bank of Japan úgy döntött, megválik maradék 5%-os részvényhányadától is, melyet az addigi többségi olasz tulajdonos vásárolt meg.

Ezen változásokat követően az anyaintézetben, a milánói székhelyű Banca Commerciale Italiana-ban befolyásoló részesedést szerzett a Banca Intesa, így a Csoport 2003. január 1-jével Gruppo Banca Intesa-ra változtatta nevét. 2007 januárjában a CIB anyabankja, a Banca Intesa és a harmadik legnagyobb olasz bank, a Sanpaolo IMI  fúziója révén – Intesa Sanpaolo S.p.A. néven – létrejött Olaszország legnagyobb bankcsoportja, amely az európai pénzügyi piacon is meghatározó szerepet tölt be.

Az anyaintézmények példáját követve, 2008. január 1-jével a CIB Bank és az Inter-Európa Bank is egyesítette erejét, és – az elődök legjobb tudását, hagyományait ötvözve – CIB Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. Az egyesüléssel az ország második legnagyobb bankja jött létre, amely a hazai bankok közötti rangsorban dobogós helyét megőrizve immár 150 egységből álló fiókhálózattal, többszörös díjnyertes elektronikus csatornákkal, valamint számos új típusú termékkel és innovatív szolgáltatással áll ügyfelei rendelkezésére.

A hosszú távú fenntartható növekedés biztosítása érdekében és a környezet változásait figyelembe véve a CIB Bank leányvállalataival közösen (továbbiakban bankcsoport) 2009-ben több folyamatot indított útjára. Ennek lényege az összehangolt, jól átgondolt és fókuszált üzleti modell alkalmazása. Ennek kulcs eleme a folyamatok egyszerűsítése, valamint az ügyfél elégedettségének a növelése. Mindennek szellemében a CIB Csoport az összes szegmensben minőségi folyamatokat alkalmazva, ügyfeleinek kiváló színvonalú szolgáltatásokat nyújtva kíván kiemelkedni versenytársai közül.

A fentiekkel összhangban szintén 2009-ben került sor az önálló kis- és középvállalati divízió létrehozására, a delegált kapcsolattartói rendszer kiépítésének elindítására, ami testre szabott megoldásokat, tanácsadó szerepet jelentett a vállalkozásokkal való kapcsolattartás terén.

A korábbiakkal összhangban a bankcsoport 2010 áprilisában hároméves üzleti stratégiát hagyott jóvá, amely folyamatosan figyelembe veszi a külső környezeti hatásokat. A CIB stratégiája és középtávú tervei által kitűzött irány azt célozza, hogy az ügyfelek elsődleges pénzügyi szolgáltatójuknak a CIB Csoportot válasszák, mert összességében a piac legjobb értékajánlatát kínálja.

A bankcsoport intézményi és üzleti átalakulást célzó programja 2011-ben újabb mérföldkőhöz érkezett: az új program a korábbi reorganizációs tevékenységeket egységes keretbe foglalta, és az intézmény és szolgáltatásainak átfogó korszerűsítését tűzte ki célul.

Díjak, elismerések

Díjak, elismerések

2023

 • Effie Awards – ECO ForYou diákszámla TikTok effekt - branded content kategóriában - bronz
 • Effie Awards – ECO ForYou diákszámla – integrált kampány, pénzügyi szolgáltatások (bank, biztosító) kategóriában – ezüst
 • VISA Award: mobil fizetések kategória - első helyezés
 • Az Év Családbarát Nagyvállalata 2023
 • Euromoney Magazine - Magyarország Legjobb Bankja Sokszínűség és Bevonás kategóriában
 • IPRA Golden World Award - CIB Babaaltató playlist - Pénzügyi szolgáltatások - arany
 • Content Marketing Award - CIB Eco ForYou kampány és TikTok effekt - Pénzügyi szolgáltatások – arany
 • Content Marketing Award - CIB Eco ForYou kampány és TikTok effekt - Márka által létrehozott egyéb tartalom a közösségi médiában – bronz
 • HR Best - CIB Bank hibrid (személyes és digitális) munkavégzésre való áttérését elősegítő HR megoldások – ezüst
 • Business Superbrands 2023
 • Az év 5. legsikeresebb kommunikációs megbízó vállalata - PR Toplista
 • Családbarát Munkahely tanúsító védjegy 2022-2023

2022

 • Hipnózis - CIB Babaaltató playlist - Zenei/audio streaming hirdetések - ezüst
 • Content Marketing Award - CIB Babaaltató playlist - Pénzügyi szolgáltatások - arany
 • Content Marketing Award - CIB Babaaltató playlist - Márka által létrehozott egyéb tartalom a közösségi médiában - bronz
 • Arany Penge - CIB Babaaltató playlist - Social hirdetések - arany
 • Arany Penge - CIB Babaaltató playlist - Audio megoldások - bronz
 • Business Superbrand 2022 - CIB Bank üzleti és márkatevékenysége        
 • VISA Award - Online fizetések - arany
 • Effekt 2030 - Ukrajnai háborús helyzetre adott humanitárius válaszok - Példamutató munkáltató - első helyezés
 • HRKOMM - Chief Hybrid Officer, a virtuális igazgatósági tag - Az év belső kommunikácós print design megoldása
 • Családbarát Vállalat 2022
 • Szerethető Munkahely Díj 2022
 • Családbarát Munkahely tanúsító védjegy 2022-2023
 • Prizma PR díj - CIB Babaaltató playlist - Közösségi megoldások - arany
 • Prizma PR díj - TikTok effekt - Közösségi megoldások -  ezüst
 • Prizma PR díj - CIB Babaaltató playlist - Pénzügyi szolgáltatások - ezüst
 • Prizma PR díj - Ez nem a Mátrix: NEO projekt - Belső kommunikáció - ezüst

2021

 • Tartalommarketing pénzügyi szolgáltatások kategóriában: Idősek online - Content+Marketing Awards, legjobb megoldás a kategóriában
 • Szociális ügyek – Esélyegyenlőség, felelősségvállalás, adományozás, hátrányos helyzetű csoportok segítése – CIB Koronázatlan hősök – Doing Good: CSR Award, különdíj
 • Az év 6. legsikeresebb kommunikációs megbízója - PR Toplista
 • Business Superbrands 2021
 • Az év kommunikációs vagy PR kampánya pénzügyi szolgáltatások kategóriában: Petfluencerek az örökbefogadásért kampány – Stevie Awards, ezüst díj
 • Az év kommunikációs vagy PR kampánya influencer menedzsment kategóriában: Petfluencerek az örökbefogadásért kampány – Stevie Awards, bronz díj
 • Márkázott videós tartalmak kategóriában: Idősek Online dokumentumfilm-sorozat – Online Video Audio Award (OVA), arany díj
 • Az év Lakossági Ajánlata kategóriában a CIB Bank ECO termékcsalád I. helyezés – Mastercard – év bankja
 • Az év UX Megoldása kategóriában  CIB Szelfi Számlanyitási folyamat II. helyezés – Mastercard – év bankja

2020

 • COVID-19 vírussal összefüggő PR-kommunikációs megoldások: CIB Koronázatlan hősök - Prizma PR Award, bronz díj
 • Az év bankja II. helyezés – Mastercard – év bankja
 • Az év fenntartható bankja III. helyezés – Mastercard – év bankja
 • Az év leginnovatívabb bankja III. helyezés – Mastercard év bankja
 • Családbarát Vállalat 2020 cím
 • Facebook-központú tartalommarketing kategória: Petfluencerekkel az örökbefogadásért - Content+Marketing Awards, arany minősítés 
 • Tartalommarketing pénzügyi szolgáltatások kategóriában: Petfluencerekkel az örökbefogadásért - Content+Marketing Awards, ezüst minősítés
 • Márka által létrehozott egyéb tartalmak a közösségi médiában: Petfluencerekkel az örökbefogadásért - Content+Marketing Awards, ezüst minősítés
 • Az év 9. legsikeresebb kommunikációs megbízó vállalata - PR Toplista
 • Az év változásmenedzsment megoldása: Fiókhálózat támogatása az első járványhullám idején - HRKOMM Award, arany
 • Az év legeredetibb HR eseménye: Ünnep a járványhullámok között - HRKOMM Award, arany 
 • HR Fair Play – HRKOMM Award, különdíj
 • Az év HR kommunikációs válasza a járványhelyzetre – HRKOMM Award, különdíj 
 • Az év környezettudatos munkahelye: Föld órája aktivitás - HRKOMM Award, shortlist

2019

 • Az év legjobb belső kommunikációs kampánya: Digital Galaxy, storytelling és gamifikáció a belső vállalati digitális átállás támogatására - Prizma PR Award, arany díj
 • Az év legjobb egyéb event design megoldása: Hullám-Víz-Velence - RGB Kreatív Design Award, shortlist
 • HR Best, UX – HR Technology kategória: Digital Galaxy a CIB Bankban - HR Best 2019, ezüst minősítés
 • HR Best, Trendsetter HR kategória: Womentoring – HR Best shortlist
 • Családbarát Vállalat 2019 cím
 • Az év lakossági számlacsomagja: CIB ECO Bankszámla – Mastercard Év Bankja, 3. hely
 • Az év 5. legsikeresebb kommunikációs megbízó vállalata: PR Toplista 2018
 • Az év alacsony költségvetésű PR/kommunikációs kampánya: Gyerekszáj, kisfilm– Stevie Award, bronz
 • Az év legjobb HR kommunikációs megoldása: CIB Spirit 2.0, digitális átállás és élményközpontú változásmenedzsment – HRKOMM Award, fődíj (grand prix)
 • Az év legjobb változásmenedzsment megoldása: CIB Spirit 2.0, digitális átállás és élményközpontú változásmenedzsment – HRKOMM Award, arany díj
 • Az év egyéb digitális HR kommunikációs megoldása: Digital Galaxy, online tudásplatform a digitális átállás támogatására – HRKOMM Award, ezüst díj
 • Az év innovatív digitális HR kommunikációs megoldása: Digital Galaxy, online tudásplatform a digitális átállás támogatására – HRKOMM Award, shortlist

2018

 • Az év lakossági hitelterméke: Előrelépő személyi kölcsön online igényléssel – Mastercard az Év Bankja, 1. hely
 • Az év lakossági számlacsomagja: ECO számla – Mastercard az Év Bankja, 1. hely
 • Az év lakossági mobil- és online banki eszköze: CIB Mobilapplikáció – Mastercard az Év Bankja, 3. hely
 • Az év lakossági leginnovatívabb bankja – Mastercard az Év Bankja, 3. hely
 • A legtöbb KKV ügyletet finanszírozó hitelintézet – Eximbank
 • Az év legjobb employer branding PR megoldása: CIB Gyerekszáj – Prizma PR Award
 • Az év leghatékonyabb pénzügyi szolgáltatói kampánya: Előrelépő személyi kölcsön – Effie Award
 • Az év legjobb márkázott influencer videója: Fifike megmentése: István Kovács a CIB Bank új, 7 perces hitelének nyomában – Online Video Award, ezüst
 • Az év alacsony költségvetésű PR/kommunikációs kampánya : 7 perces hitel – Stevie Award, bronz
 • Az év legjobb vállalati belső eseménye: CIB Ötlet Campus munkatársi hackathon – HRKOMM Award 
 • Az év legjobb belső PR/dolgozói programja: CIB Ötlet Campus munkatársi hackathon – B2B Award    
 • Urbán Zoltán-emlékdíj Tóth Attila, a CIB Bank vezető kereskedelem-finanszírozási tanácsadója részére – Eximbank    
 • Az év legjobb kereskedelmi/szolgáltatási mobilfelülete, arany – CIB Bank Mobilalkalmazás – Mediadesign Award
 • Az év legjobb kereskedelmi/szolgáltatási mobilfelülete, bronz – CIB Bank honlapmegújítás – Mediadesign Award
 • Különdíj – CIB Bank Mobilalkalmazás – Mediadesign Award

2017

 • Az év lakossági hitelterméke, 1. hely – Mastercard az Év Bankja
 • Az év lakossági megtakarítási terméke, 2. hely – Mastercard az Év Bankja
 • Az év lakossági számlacsomagja, 3. hely – Mastercard az Év Bankja
 • Az év legjobb változásmenedzsment kampánya, arany – HRKOMM Award 
 • Az év legjobb kereskedelmi/szolgáltatási mobilfelülete, ezüst – Mediadesign Award
 • Az év legjobb belső PR/belső kapcsolatok javítása megoldása, bronz – Kreatív B2B Award 
 • A legtöbb EXIM által refinanszírozott új ügyletet bonyolító hitelintézeti partner – EXIM Bank díj
 • A legtöbb KKV ügyfelet finanszírozó hitelintézet – EXIM Bank díj
 • Legjobb prémium lakáshitel – Bankmonitor
 • Legjobb szabad felhasználású jelzáloghitel – Bankmonitor
 • Legjobb bankszámla – Bankmonitor

2016

 • Az év lakossági mobil- és online-banki eszköze, 1. hely – Mastercard az Év Bankja
 • Az év lakossági számlacsomagja, 2. hely – Mastercard az Év Bankja
 • Az év legrokonszenvesebb bankja, 3. hely – Mastercard az Év Bankja
 • Az év legjobb biztonságos hitelterméke, 1. hely – Bankmonitor Gála
 • A legjobb személyi kölcsön, 1. hely – Bankmonitor Gála
 • 24 órás innovációs maraton - Egyéb kategória 1. hely – B2B Award
 • 24 órás innovációs maraton - Rendezvényes megoldások kategória, 3. hely – Lollipop
 • Antik ATM a Budapest 100 rendezvényen – Self-bradning megoldások kategória, 3. hely – PRIZMA Kreatív PR Díj 2016

2015

 • Az év lakossági hitelterméke 2015, 3. hely – MasterCard az Év Bankja
 • Az év lakossági megtakarítási terméke 2015, 3. hely – MasterCard az Év Bankja
 • Az év legjobban kommunikáló bankja 2015, 3. hely – MasterCard az Év Bankja
 • Az év ifjú bankára - Sziráki László (CIB Bank), 3. hely – MasterCard az Év Bankja 
 • Szolgáltatások / Pénzügyi kommunikációs kampány, 3.hely – Effie
 • Private Banking Hungary / Üzletágfejlesztés kategória, 3.hely – Blochamps
 • Speciális BTL-megoldások kategória, 1.hely – Lollipop
Nemzetközi jelenlétünk a világban

További tartalmak

Az elkövetkező hónapokban tovább erősödnek a horvát gazdaságban megindult kedvező folyamatok
Simák Pál, a CIB Bank vezérigazgatója 10 százalékos növekedést vár a magyar gazdaságtól 2022-ben
Az Intesa Sanpaolo New York-i központja az amerikai vállalkozói szféra szolgálatában
Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
 • Befektetési tranzakciók és információk: munkanapokon 8:00-18:00
 • Meglévő hitel és lízing ügyintézés: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00 
 • Biztosítás kötés és információ: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00
 • Kereskedői kártyaelfogadás: 0-24 
 • Számlaügyintézés: 0-24
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
Automata kártyatiltás
9 1
Automata elektronikus csatorna tiltás
9 2
Ügyintéző kapcsolás
9 0
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4