• Nincs találat

SANPAOLO OKTATÓPROGRAM

PÉNZÜGYI OKTATÓ/TÁJÉKOZTATÓ PROGRAM
„A GAZDASÁGI RENDSZER SZEREPLŐI”
A GAZDASÁGI RENDSZER SZEREPLŐI

A GAZDASÁGI RENDSZER SZEREPLŐI

Korábban – az európai kereteken belül – már vizsgáltuk bizonyos gazdasági egységek szerepét egy adott országban, különösen a családokét, a vállalatokét és a bankokét, amelyek funkciói összefonódnak és folyamatosan átfedik egymást egy olyan gazdasági és pénzügyi rendszeren belül, ahol az állam a fő vonatkoztatási pont.

02/08/2018

A szereplők és az országos rendszer növekedése
Az első gazdasági egységet a családok képviselik. Fogyasztóként a családtagok, majd egy ország teljes lakossága ösztönző tényező lesz a termelés szempontjából. Vásárlásaikkal elősegítik a vállalatok által előállított termékek értékesítését.
A második gazdasági egység a fogyasztási cikkeket gyártó vállalatoké. Az ugyanabban az ágazatban tevékenykedő vállalatok között a fogyasztói családok megnyeréséért folyó verseny kedvez az innovációnak, azaz az új, versenyképesebb termékek keresésének, és ösztönzi más kapcsolódó vállalatok, például a reklámipari szereplők fejlődését.
A harmadik gazdasági egységet a bankok képviselik. A családok a jövedelmüket bankban helyezik el, a fogyasztói kiadások arra ösztönzik a családokat, hogy a bankokhoz forduljanak jelzálog-, illetve egyéb hitelekért, valamint akkor is, ha befektetés útján szeretnének kiegészítő jövedelemhez jutni. A megtakarításokat pedig a bankok is befektetik, ezzel segítik a vállalatokat a termékfejlesztésben, az innovációban.
Ezen szereplők mindegyike adót fizet, amelyet az állam szolgáltatások nyújtására használ fel, egyeseket közvetlenül, másokat viszont más cégeken keresztül.

Gazdaság és munka – A vállalkozások, a bankok és az állam tevékenysége munkahelyeket teremt, ami a családok, köztük a fiatalok és a nők, a kiszolgáltatottabb helyzetben levők javát szolgálják, akik számára azonban manapság esélyegyenlőséget igyekszünk biztosítani a munkahelyi befogadási politikák révén.

Középpontban az emberek 
Mindebből egy olyan tényező rajzolódik ki, amely magában foglalja a családokat, a vállalkozásokat és a bankokat, és eléri, hogy kölcsönhatásba lépjenek egymással az egyes államok gazdasági rendszerén belül. Ez nem más, mint a „humán tőke”, amely minden országban a növekedés és fejlődés elsődleges hajtóereje.

A család: a nők és a fiatalok szerepe 
A családon belül két gazdaságilag kiszolgáltatottabb egységet különíthetünk el: a nőket és a fiatalokat. 
Azokról a nőkről van szó, akik dolgoznak ugyan, de ezért alacsonyabb fizetést kapnak, vagy kevésbé felelősségteljes pozíciót töltenek be; nőkről, akiknek sokszor gondot okoz összeegyeztetni a munkát és a családot. Mindkét esetre kész megoldásokkal rendelkezünk, és az etikus vállalatok alkalmazzák is ezeket: olyan vállalatokról van szó, amelyek úgy döntöttek, hogy minden szinten biztosítják az esélyegyenlőséget, amely magában foglalja a munkaidő nagyobb rugalmasságát és az olyan választható szolgáltatásokat, mint a munkahelyi gyermekgondozás.
A fiatalok a jövő erőforrása, amelybe mind humán tőkeként, mind pedig teljes értékű jövőbeli gazdasági egységként érdemes befektetni. Ehhez komoly fejlesztésekre van szükség az iskolákban mint a képzés és a munkára nevelés elsődleges helyszínén. Olyan iskolákról van szó, ahol az oktatási módszerek elsősorban a jelenleg alapvetőnek tekintett készségek művelésére és kialakítására összpontosítanak: a digitális műveltségre, a kommunikációra, a problémafelvetésre és -megoldásra, a döntéshozatalra, a csapatmunkára, az empátiára. A dinamikus lendület a személyes kíváncsiságból táplálkozik, amely az adott szakterület legújabb eredményeinek követéséhez, a megfelelő olvasmányok beszerzéséhez, kutatáshoz, internetes tájékozódáshoz vezet.

Vállalkozás: a siker tényezői 
Egy vállalat sikerének fő hajtóerejét a kreatív, intellektuális és stratégiai készségek képezik, amelyek lehetővé teszik, hogy a vállalat szakemberei egy lépéssel a versenytársak előtt járjanak az innováció és a kutatás terén. Ez annyit jelent, hogy mindent sikertényezőnek tekinthetünk, ami mozgósítja a vállalat humán tőkéjét.

K+F-Kutatás és fejlesztés – Azokat az embereket, erőforrásokat és pénzügyi forrásokat foglalkoztató és alkalmazó ágazat, akik vagy amelyek kutatási tevékenysége révén biztosítják az innovációt és a haladást, ezenkívül elősegítik a fejlődést azáltal, hogy a gazdasági rendszer keretein belül versenyképesebbé teszik a vállalatot. A K+F szabadalmakat, márkákat, új technológiákat, forgalomnövekedést, jólétet jelent.

További információ...
Az ENSZ definíciója szerint a vállalati fenntarthatóság annyit jelent, hogy az adott cég minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy csökkentse a termelési folyamatai által a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatást. A vállalati fenntarthatóság fogalmába az is beletartozik, hogy lehetővé teszi az etikus és fenntartható fogyasztást: a vállalat vállalja, hogy termékei környezetkímélőek is. Társadalmi fenntarthatóságot jelent, azaz a munkavállaló mint egyén fejlesztését, az esélyegyenlőség tiszteletben tartását, fenntarthatóbb döntéseket az üzleti modellben, úgy, hogy mindez közvetlenül vagy közvetve összefügg a humán tőke optimalizálásával.

Bankok: emberek és szakmák 
Mint minden szakma, a banki tevékenység is fejlődött az idők során. Ez már nem az a kor, amikor a bankot az intézmény nagybankár tulajdonosával azonosították, vagy manapság a vezérigazgatóval, a részvényesekkel, a felső vezetővel...
Egy olyan vállalatnál, amely más vállalatokhoz hasonlóan működik – csak a szakterülete esetünkben a gazdasági-pénzügyi terület –, a banki tevékenység a vezetők, technikusok és a nyilvánossággal kapcsolatban álló alkalmazottak csapatának öröksége.
A bankban dolgozó emberek jelentik az ügyfelek számára az elsődleges kapcsolódási pontot, így elengedhetetlen, hogy a banki munkatársak bizalmon alapuló kapcsolatot építsenek ki ügyfeleikkel. A banki tanácsadó feladata a személyes vagy virtuális segítségnyújtás, a legkényesebb problémák megoldása, a termékek és szolgáltatások népszerűsítése... Tanácsadói vagy pénzügyi közvetítői minőségében a banki tanácsadó tanulmányozza a családok, vállalkozások, hagyatékok gondozóinak pénzügyi helyzetét, hogy mindenkinek a lehető legjobb tanácsot adhassa.

További információ...
A harmadlagos szektor szolgáltatásaira szakosodás a banki tevékenység újraértelmezését jelenti. Az ágazat szereplői a hagyományosnál kevésbé kockázatos befektetéseket kínálnak, jövedelmezőségük alacsonyabb, de stabilabb. Támogatják a biogazdálkodást, a megújuló energiát, a „fair trade” mozgalmat. A gazdasági-pénzügyi területen is átültetik a gyakorlatba a fenntarthatóság eszméjét: hitelt adnak a gazdaság leggyengébb szereplőinek, nem hajlandók kompromisszumokra az emberi és munkajogok terén, mindennél előbbre helyezik az átláthatóságot, és az érintettek aktív részvételét lehetővé tevő vállalatirányítási módszereket alkalmaznak. 

Az állam a nyereség és veszteség és a jólét között
A családok, a vállalkozások és a bankok egytől egyig hozzájárulnak az ország fejlődéséhez, amint az egy sor mutatóval mérhető is. A vállalatok tevékenysége fontos részét képezi a GDP (bruttó hazai termék) alakulásának. A GDP megmutatja, hogy mennyit termel egy ország, mekkora a vagyona: ezzel a mutatóval mérhető a gazdaság „egészségi állapota”.
Az a nézet, hogy a GDP önmagában nem elegendő egy ország gazdasági jellemzőinek meghatározásához, számos helyen új mutatók alkalmazásához vezetett, amelyek társadalmi és környezeti szempontból is mérhetővé teszik egy vállalat fejlődését: olyan tényezők tartoznak ide, mint a környezet minősége, a pénzügyi egyenlőtlenségek, a lakosság egészségi állapota és iskolázottsága, valamint a biztonság.

További információ...
A nem kizárólag gazdasági jellegű mutatók alkalmazását első ízben a múlt század hetvenes éveiben próbálta ki Buthan állam, amely a GDP mellett a bruttó nemzeti boldogság-indexet is megpróbálta kimutatni.
Napjainkban Olaszország az európai országok között elsőként a fair és fenntartható jólétre vonatkozó („Fair and Sustainable Wellness - BES”) tizenkét mutatót épített be gazdasági tervezési ciklusába.

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
  • Befektetési tranzakciók és információk: munkanapokon 8:00-18:00
  • Meglévő hitel és lízing ügyintézés: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00 
  • Biztosítás kötés és információ: hétfő 8:00-20:00, kedd-péntek 8:00-18:00
  • Kereskedői kártyaelfogadás: 0-24 
  • Számlaügyintézés: 0-24
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
Automata kártyatiltás
9 1
Automata elektronikus csatorna tiltás
9 2
Ügyintéző kapcsolás
9 0
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4