CIB Maraton számlák (TBSZ)

Megtakarítható a kamatadó, az árfolyamnyereség adója és az osztalékadó!

Főbb jellemzők

Adómentes megtakarítás

Kamatadómentes megtakarítás lehetősége (1)

Forintban és devizában

Forintban és devizában is elérhető

Betét vagy értékpapír

Betét vagy értékpapírszámla

CIB Maraton Takarékszámla és CIB Maraton Értékpapírszámla

 • Közép és hosszú távú (3-5 év) megtakarítás.
 • A kamatok ill. hozamok után fizetendő adó
  • a számlanyitás évét követő 3. év után 10%, 
  • a számlanyitás évét követő 5. év végén 0% 
 • ha eddig az időpontig a számlán tartja a befektetett összeget.
 • Forint mellett már euróban és amerikai dollárban denominált befektetések is elérhetők.
 • A számlanyitás évében (gyűjtőév, 0. év) bármikor, tetszőleges összeggel növelhető a számla egyelege.
 • A gyűjtőévet követően további befizetésre nincsen lehetőség.
 • OBA, illetve BEVA védelem.
 • A tranzakciók után nem kerül levonásra sem kamatadó, sem árfolyamnyereség-adó, sem osztalékadó.
 • Díjmentes számlavezetés.

Feltételei

 • adóigazolvány bemutatása szükséges
 • CIB Maraton Takarékszámla esetén egy összegben min. 100.000 Ft, CIB Maraton Értékpapírszámla esetén min. 25.000 Ft nyitóegyenleg elhelyezése 
 • egy vonatkozási évre csak egy élő TBSZ számla lehet 
 • deviza TBSZ pénzszámla csak élő TBSZ mellé nyitható
Ajánlatunk

Ajánlatunk

CIB Maraton Takarékszámlához válasszon CIB Classic 3 és 5 éves lekötött betétet: (a leköthető minimum összeg 100.000 Ft)

Lekötési idő: 5 év, összes kamat: 7,50% (éves kamat: 1,50%, EBKM: 1,46%)

Lekötési idő: 3 év, összes kamat: 3,00% (éves kamat: 1,00%, EBKM: 0,99%)

Jogi információk

1Az Országgyűlés a 2010-es évre vonatkozó adójogszabályi változások elfogadásakor létrehozta a személyi jövedelemadózás rendszerében az úgynevezett „tartós befektetésből származó jövedelem” kedvező adózású jövedelemkategóriát. A kedvező adózás alapja a „tartós befektetési szerződés” (TBSZ), amely lehetőséget teremt arra, hogy tartósan kezelt megtakarításunk hozama, jövedelme után a fizetendő adó mértékét a standard 15%-ról, 10%, illetve 0%-ra csökkentsük. 

A CIB Maraton Takarékszámla és a CIB Maraton Értékpapírszámla a jogszabály szerinti „tartós befektetési szerződésnek” minősül.

A CIB Maraton Takarékszámla részletes leírását a Lakossági üzletág Általános Szerződési Feltételek, valamint a vonatkozó kondíciós lista tartalmazza. A Bank a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.


Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat. 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További információért hívja a CIB24-et a (+36 1) 4 242 242-es telefonszámon vagy forduljon bizalommal munkatársainkhoz bankfiókjainkban. A CIB Maraton Értékpapírszámlavezetés, valamint a bank befektetési szolgáltatásának feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu és a www.ebroker.hu honlapokon, illetve bármely bankfiókunkban. A betétszerződés részletes leírását a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat, valamint a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Betétekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat tartalmazza. A további részleteket a CIB Bank befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és Díjjegyzéke, a magánszemélyek részére szóló CIB Maraton takarékszámlára vonatkozó Kondíciós Lista, valamint a magánszemélyek és egyéni vállalkozók forint lekötött betéteire vonatkozó Kamattájékoztató tartalmazza. Aktuális díjainkról a Díjjegyzékben talál részletes felvilágosítást Jelen hirdetés a CIB Bank Zrt. részéről nem minősül ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése. 

A jelen tájékoztató a tartós befektetési számlával kapcsolatban csak a lényegesebb adózási szabályokat említi, a részletes rendelkezéseket a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény tartalmazza. A bank által az adózással kapcsolatos jogszabályokról adott tájékoztatás nem tekinthető a jogszabály szövegével egyenértékű, teljes körű, hivatalos jogszabály értelmezésnek. Az adójogszabályok tartalmának megismerése, ezek alapján az üzleti döntés meghozatala kizárólag az ügyfél felelősségi körébe tartozik. A bank nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek akkor adódhatnak, ha a hatóságok a bank által az adózással kapcsolatos jogszabályokról adott tájékoztatástól eltérően értelmezik a jogszabályokat. A pontos adózási következmények csak az egyes ügyfelek egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az adójogszabályok a jövőben változhatnak.

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Kártyatiltás és aktiválás
Kártyatiltás
9 1
Kártyaaktiválás
9 2
1. Lakossági ügyintézés
Számlaügyintézés
1 1
Kártyaügyintézés
1 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
1 3
Hitel ügyintézés
1 4
Internetbank ügyintézés
1 5
Lízing ügyintézés
1 6
Biztosítások ügyintézése
1 7
2. Vállalkozások ügyintézése
Számlaügyintézés
2 1
Kártyaügyintézés
2 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
2 3
Hitelügyintézés
2 4
Internetbank ügyintézés
2 5
Lízing ügyintézés
2 6
Biztosítások ügyintézése
2 7
3. Angol nyelvű menü
Angol nyelvű menü
3
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Hitelek és lízing
4 1
Lakossági szolgáltatások
4 2
Vállalkozások szolgáltatásai
4 3
Kérjen visszahívást! Chat