• Nincs találat

MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztés

MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020

A program célja a kötelező vagy önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra-fejlesztő beruházások finanszírozásához kedvezményes kamatozású hitel biztosítása, és az önkormányzatok részére kiírt pályázatokhoz szükséges önrész finanszírozása. Az önkormányzati tulajdonú, közfeladatot ellátó gazdasági társaságok feladatellátásához szükséges beruházások finanszírozásához kedvezményes kamatozású hitel biztosítása, és a részükre kiírt pályázatokhoz szükséges önrész finanszírozása.

Kik vehetik igénybe?

A települési önkormányzat és a területi önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat), a helyi önkormányzatok társulása (a továbbiakban: társulás), közvetlen vagy közvetett módon többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok (ide értendők a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok is).

Mire lehet felhasználni a hitelt?

A hitel felhasználható az önkormányzati és az önkormányzati tulajdonú, közfeladatot ellátó gazdasági társaságok feladatellátásához szükséges, a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő infrastruktúra-fejlesztő beruházásra, a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó immateriális javakra és tartós forgóeszköz finanszírozásra, valamint az önkormányzatok és az önkormányzati tulajdonú, közfeladatot ellátó gazdasági társaságok részére kiírt pályázatokhoz szükséges önrész finanszírozására. A hitelből a beruházásra elszámolható (aktiválható) költségek, valamint - a hiteligénylő általános forgalmi adó visszaigénylő jogosultságától függően - a tárgyi eszközök és immateriális javak általános forgalmi adója finanszírozható.

Mik a legfőbb jellemzői?

  • Kedvezményes kamatozással, hosszú futamidőre igényelhető
  • EUR alapú kamatbázisú, forintban igényelhető hitel
  • Akár megkezdett beruházás is finanszírozható

Kondíciók

Hitelösszeg

minimum 50 millió forint

Aktuális kamat

3 havi EURIBOR + RKO1.1* + legfeljebb 2,3%/év kamatmarzs

 (*RKO1.1: az MFB kamatfelár mértéke, amely évente változó mértékű. Az MFB tárgyévre vonatkozó MFB kamatfelár mértékét a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra a honlapján keresztül.)

Futamidő

Éven túli hitel, a konkrét futamidő megállapítása üzleti döntés keretében történik.

További információk

További információk az MFB honlapján találhatók:
https://www.mfb.hu/onkormanyzatok/mfb-onkormanyzati-infrastrukturafejlesztesi-program-2020-t10-p10

Bővebb információért kérjük, keresse kollégáinkat az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Kereskedelemfinanszírozás és EU Szolgáltatások

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4