• Nincs találat

MFB Kisfaludy Turizmus-fejlesztési Hitelprogram

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 7.17 hitelcélja

Elsődleges célja a kormányzati stratégia szerinti turizmusszakmai feladatok Magyar Turisztikai Ügynökség általi integrált végrehajtásához kapcsolódva, olyan kedvező árazású finanszírozás biztosítása, amely hatékonyan hozzájárul a magyar turizmus minőségi fejlesztéséhez, versenyképességének növeléséhez, meglévő szerepének erősítéséhez. A program Magyarország területén megvalósuló turisztikai beruházások (új kapacitások létrehozása, meglévő kapacitások bővítése, infrastrukturális fejlesztések) finanszírozásával kívánja támogatni a kereskedelmi szálláshelyek (illetve vendéglátóhelyek) szolgáltatásainak fejlesztését (ide tartozóan, de nem kizárólag az adott turisztikai szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó-, a szolgáltatás minőségének, illetve színvonalának emelését támogató olyan beruházásokat, mint például parkolóházak, mélygarázsok létesítése, vagy az adott turisztikai egység üzemeltetéséhez szükséges munkaerő részére munkavállalói hotelek kialakítása).

A program további célja, hogy kiegészítő finanszírozást biztosítson a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program (http://kisfaludyprogram.hu) keretein belül megvalósuló beruházásokhoz.

Kik vehetik igénybe?

Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkező, a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott:

a)     KKV kritériumoknak megfelelő új és meglévő vállalkozások,

b)     KKV kritériumoknak nem megfelelő új és meglévő vállalkozások (Mid-Cap, nagyvállalat, minimum 25%-ban önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő vállalkozás),

amelyek szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén tevékenykednek, továbbá a Hitelprogram céljának megfelelő beruházást valósítanak meg, beleértve ebbe a gazdasági tevékenysége tekintetében azt az a) és b) pontok valamelyikébe tartozó, Magyarországon nyilvántartásba vett bevett egyházat vagy belső egyházi jogi személyt is, amely szálláshely-szolgáltatást nyújt, illetve vendéglátáshoz tartozó tevékenységet végez.

Mire lehet felhasználni a hitelt?

A hitel felhasználható a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő, Magyarország területén megvalósuló

 • ingatlanvásárlásra, -fejlesztésre,
 • tárgyi eszköz beszerzésre,
 • immateriális javak beszerzésére (önállóan nem finanszírozható, csak valamely másik beruházási céllal együtt, legfeljebb a teljes projektköltség 10%-ának megfelelő összegben)
 • a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásra

fordítható, amennyiben a beruházás az alábbi (elsődlegesen turisztikai célú) tevékenységek valamelyikét szolgálja:

 • Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (TEÁOR 55.10, 55.20, 55,30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29, 56.30)
 • Parkoló, parkolóház, garázs, mélygarázs építési beruházások (TEÁOR 52.21)
 • A turisztikai egység működéséhez kapcsolódó, kizárólag saját felhasználásra megújuló energiát termelő beruházások (pl. napelem telepítés)
 • Kikötők létesítése, amennyiben az elsősorban turisztikai célú (nem személyszállítás)
 • Strandok, élményparkok, kalandparkok létesítése, fejlesztése
 • Konferencia-, rendezvényszervezés (rendezvényszervezéshez szükséges infrastrukturális beruházások)(TEÁOR 82.30)
 • Művészet, szórakoztatás, szabadidő (TEÁOR 90.00, 91.00, 93.11, 93.13, 93.19, 93.21, 93.29)
 • Egyéb, a Kisfaludy Turizmus Fejlesztési Program (http://kisfaludyprogram.hu) keretében megvalósítható beruházások kiegészítő finanszírozása, illetve ennek keretében elnyert pályázat önerejének biztosítása (az adott támogatási szabályok figyelembevétele mellett

Mik a legfőbb jellemzői?

 • Kedvezményes kamatozással, hosszú futamidőre igényelhető
 • EUR alapú kamatbázisú, forintban igényelhető hitel
 • Akár megkezdett beruházás is finanszírozható

Kondíciók

Hitelösszeg

10 millió - 5 milliárd forint

Aktuális kamat

3 havi EURIBOR + RKV1.1* + legfeljebb 2,5%/év kamatmarzs,

 

 (*RKV1.1: az MFB kamatfelár mértéke, amely évente változó mértékű. Az MFB tárgyévre vonatkozó MFB kamatfelár mértékét a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra a honlapján keresztül.)

Futamidő

Legalább 2 év, a konkrét futamidő megállapítása üzleti döntés keretében történik.

További információk

További információk az MFB honlapján találhatók:
https://www.mfb.hu/vallalkozasok/turisztika/hitel/mfb-kisfaludy-turizmus-fejlesztesi-hitelprogram-t34-p34

Bővebb információért kérjük, keresse kollégáinkat az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Kereskedelemfinanszírozás és EU Szolgáltatások

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
Automata kártyatiltás
9 1
Automata elektronikus csatorna tiltás
9 2
Ügyintéző kapcsolás
9 0
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4