• Nincs találat

European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

European Market Infrastructure Regulation (EMIR) Tájékoztató

Az EU szabályozást fogadott el a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre, a központi szerződő felekre és a kereskedési adattárakra vonatkozóan, European Market Infrastructure Regulation 648/2012/EU sz. rendelet (a továbbiakban EMIR) elnevezéssel.

A szabályozás fő célja, hogy biztosítsa az EU derivatív piacainak átláthatóságát az ügyletek kereskedési adattárházakba történő jelentésével, és csökkentse az ügyletekből fakadó rendszerszintű kockázatokat az ügyletek központi szerződő fél útján történő elszámolásával vagy kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazásával.

Az EMIR az Európai Unió valamennyi tagállamában közvetlenül alkalmazandó, de azokat a rendelkezéseit, amelyekhez végrehajtási szabályok is kapcsolódnak, főszabályként csak a végrehajtási szabályok elfogadását és hatályba lépését követően kell alkalmazni.

Az EMIR elsődlegesen a központi szerződő felekre és klíringtagjaikra, a pénzügyi szerződő felekre és a kereskedési adattárházakra alkalmazandó, de hatálya kiterjed a nem pénzügyi szerződő felekre (gazdasági társaságok) is!

Az EMIR szabályozás a származtatott ügyleteket kötő piaci szereplőkkel szemben a következő elvárásokat fogalmazza meg:

 • A tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket jelenteni kell egy központi kereskedési adattárháznak. A jelentési kötelezettség hatályba lépést követően a 2012. augusztus 16-án fennálló, illetve 2012. augusztus 16-án vagy azt követően megkötött derivatív ügyleteket visszamenőleg és a jövőre nézve is, mindkét szerződő félnek jelentenie kell egy, az ESMA (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) által működésre engedélyezett kereskedési adattárháznak.
 • Bizonyos ESMA által előírt ügylettípusokat kötelező jelleggel központi szerződő félen keresztül kell elszámolni. Ezen kötelezettség azt jelenti, hogy az eladó és a vevő közé egy elszámolást végző és a teljesítésért garanciát vállaló intézmény áll, amelynek szolgáltatását kötelező igénybe venni. A kötelezettség a pénzügyi szerződő felek egymás közötti ügyleteire, valamint az értékhatár feletti nem pénzügyi szerződő felek (vagyis pl. a CIB Bank vállalati ügyfelei) pénzügyi szerződő féllel vagy egy másik értékhatár feletti nem pénzügyi szerződő féllel kötött derivatív ügyleteire vonatkozik. Értékhatár felettinek minősül az a nem pénzügyi szerződő fél amelynek a nem fedezeti (vagyis spekulatív) célú nyitott ügyleteik összege (bruttó nominális értékük, valamennyi banknál, és nem csupán a CIB Banknál kötött derivatív ügyletre értendően) meghaladja az alábbi összeghatárokat.
  • tőzsdén kívüli származtatott hitelműveletek esetében 1 milliárd EUR
  • tőzsdén kívüli származtatott részvényműveletek esetében 1 milliárd EUR
  • tőzsdén kívüli származtatott kamatláb-műveletek esetében 3 milliárd EUR
  • tőzsdén kívüli származtatott devizaműveletek esetében 3 milliárd EUR
  • tőzsdén kívüli származtatott árupiaci ügyletek és egyéb, a fent nem említett tőzsdén kívüli ügyletek esetében 3 milliárd EUR
 • Új kockázatkezelési eljárásokat kell bevezetni a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt ügyletekre
  • Írásos, időbeni visszaigazolás minden ügyletről
  • Portfólió egyeztetés - a társaság nyitott derivatív állományának függvényében éves, negyedéves vagy heti rendszerességű egyeztetés a nyitott ügyletekről és azok piaci (MTM) értékéről.
  • Portfólió tömörítés - pénzügyi szerződő felek, illetve a legalább 500 nyitott ügylettel rendelkező nem pénzügyi szerződő felek esetén kell majd alkalmazni
  • Vitarendezési szabályok kialakítása - a megkötött ügyletek piaci értékének meghatározásában esetlegesen eltérő vélemények egyeztetéséhez kialakítandó szabályozás
  • Biztosítékok cseréjének szabályozása

Amennyiben a Társaságuk és Bankunk között létrejött ügyletekre adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik az EMIR szabályozás alapján,akkor az az ügyletben résztvevő mindkét felet külön-külön, így a Bankunkkal kötött ilyen ügyletek tekintetében az Önök Társaságát is terheli. Tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatási kötelezettséget nemcsak az adott Társaság teljesítheti, hanem megbízottja is, Bankunk külön díj felszámítása nélkül ezen adatszolgáltatási kötelezettséget megbízottként a Bankunkkal kötött ügyletek tekintetében a KELER Központi Értéktár Zrt.-n keresztül teljesíti. 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a KELER Központi Értéktár Zrt-vel kötött egyéni szerződés aláírásával, külön díj megfizetése ellenében tudják nyomon követni a nevükben jelentett adatokat, közvetlenül kapcsolódva a Trade Reporting jelentési rendszerhez. Igény esetén kérjük, szíveskedjenek tájékozódni a KELER Központi Értéktár Zrt-nél (www.keler.hu). 

Az EMIR szabályozással kapcsolatban mind a Magyar Nemzeti Bank, mind pedig az ESMA rendszeresen tájékoztatókat, felhívásokat, a szabályozás megértését elősegítő háttéranyagokat tesz közzé a honlapján, melyek nyomon követését javasoljuk.


CSOPORTON BELÜLI MENTESSÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
közzététel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU Rendelet (2012. július 4.) 11. cikk (11) bekezdése alapján - 2019. augusztus 14.

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
Automata kártyatiltás
9 1
Automata elektronikus csatorna tiltás
9 2
Ügyintéző kapcsolás
9 0
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4