• Nincs találat

További szolgáltatások

EU Szolgaltatások

EU Szolgaltatások

A CIB Bank felismerte, hogy az uniós projektek támogatására létrehozott standardizált hitelkonstrukciók nem elegendőek a pályázó ügyfelei számára. Ennek érdekében egy külön egységet hozott létre, „EU-szolgáltatások” néven, hogy a finanszírozási segítségnyújtás mellett komplex tanácsadást nyújtson ügyfelei számára, elősegítve ezzel, hogy a hazai finanszírozású és a közvetlenül Brüsszelben az Európai Bizottságok által kezelt közösségi programok esetében egyaránt sikeres EU-konform projektek valósuljanak meg.

A CIB Bank EU szolgáltatás területének szakemberei a finanszírozási segítségnyújtás mellett komplex szolgáltatáscsomaggal várják az ügyfeleket, kiegészítve ezzel a projektekhez és pályázatokhoz korábban kínált lehetőségeket és támogatást.

Mivel tud a versenytársainál többet nyújtani a CIB Bank a pályázóknak?

Az ügyfelek jelentős részének a pénzügyi szolgáltatások (pályázati források előfinanszírozása, társfinanszírozása és bankgarancia) mellett a beruházás teljes időszakában – a projektgenerálástól a projekt lezárásáig –tanácsokra is szüksége van. A jó pályázat titka ugyanis abban rejlik, hogy a projekt jó stratégiával rendelkezzen – amely integrálható valamelyik programba –, megfeleljen a pályázati céloknak és a feltételrendszernek, és nem elhanyagolható az sem, hogy annak költségeit a pályázó viselni tudja. Mindezek elősegítésére a banki finanszírozás és stratégiai tanácsadás mellett, a CIB Bank a legjobb pályázatíró és intézményi tanácsadó cégekkel dolgozik együtt.

A CIB Bank – a magyarországi kereskedelmi bankok közül egyedüliként – képviseleti irodát működtet Brüsszelben, amely biztosítja a gyors információáramlást Budapest és az EU központja között. Az Európai Unióban is sokat jelent a személyes kapcsolatrendszer, számos esetben ugyanis nem elegendő az objektív követelményeknek való megfelelés.

EU Szolgáltatási Csomagok

EU Szolgáltatási Csomagok

Tapasztalataink szerint egy pályázat a kezdetektől a megvalósulásig számos akadályba ütközhet, de a CIB Bank komplex szolgáltatáscsomagjával – mivel a bank a teljes pályázati folyamatban részt vesz – ezek akár el is kerülhetők.

Projekt generálás, projekt előkészítés

Az EU programokon, pályázatokon való részvétel az ügyfélkapcsolat kialakításával, a fejlesztési igények feltárásával kezdődik. A projektgenerálás a projekt megvalósítást megelőző kulcsfontosságú periódus, amely során tanácsadóink az EU- és az állami támogatási lehetőségek ismeretében segítséget nyújtanak a fejlesztési elképzelések rendszerezéséhez, a prioritások meghatározásához, és egy hosszabb távú fejlesztési terv kialakításához.

Partnerség

A CIB Bank – külső szakértők bevonásával – átfogó gazdasági-társadalmi partnerségi koncepció kidolgozását is vállalja itthon és Brüsszelben. Az Európai Unióban is sokat jelent a személyes kapcsolatrendszer, számos esetben ugyanis nem elég az objektív követelményeknek való megfelelés. A CIB Bank megvizsgálja, hogy mely területről érdemes és célszerű partnert bevonni egy sikeres projekt megvalósításához. A CIB Bank kimunkálja az együttes döntéshozatal rendszerét és eljárásrendjét, továbbá kommunikációs és marketingszakemberek közreműködésével partnerségi rendezvényeket szervez.

Támogatási és finanszírozása tanácsadás

A CIB Bank vállalja a fejlesztési/beruházási projektek teljes körű pénzügyi tervezését. A CIB tanácsot nyújt a projekt költségvetésének kidolgozásában, a támogatási és finanszírozási lehetőségek feltárásában. Tanácsadóink naprakész ismeretekkel rendelkeznek a hazai és brüsszeli támogatásokról, ezért pontosan tudják, hogy a projektelképzelések megvalósításának melyik az az útja, amellyel maximalizálni lehet az igénybe vehető támogatásokat.

A CIB komplex tanácsadó szolgáltatást nyújt PPP (Private Public Partnership) típusú beruházások modellezésében, finanszírozásában.

A CIB EU szolgáltatások terület kidolgozott egyedi EU-s termékeket (előfinanszírozás, társfinanszírozás és bankgarancia), valamint megállapodási szerződést kötött az Európai Befektetési Bank (EIB) több termékére, hogy ügyfelei a legszélesebb termékpalettából választhassanak.

Pályázati tanácsadás

A következő lépés maga a pályázás. Partnereink - a CIB Bank közreműködésével - előkészítik a projektet és a hozzá kapcsolódó pályázati dokumentációt, majd a pályázat benyújtását követően kapcsolatot tartanak a hatóságokkal, segítik a pályázót a támogatási szerződés megkötésében, valamint a projekthez kapcsolódó pénzügyi folyamatok kezelésében. A CIB a projekt pénzügyi megvalósításán kívül felkészült szakemberekkel részt vesz a projekt nyomon követésében, és – az estleges igényeknek megfelelően – akár projektmenedzseri funkciót is betölt.

Brüsszeli tanácsadás

A CIB Bank az EU-források közvetlen feltárása érdekében hozta létre képviseleti irodáját Brüsszelben. Az eddig részletezett tanácsadási tevékenységen túl a brüsszeli képviseleti irodán keresztül a bank részt vesz az EU fővárosában az intézményrendszeri döntéshozatal előkészítésében, az intézményrendszeri partnerség kialakításában, hozzásegítve ügyfeleit a célirányos befektetésekhez. Ügyfeleinknek a lehető legnagyobb segítséget kívánjuk nyújtani, hogy a brüsszeli pályázatokon is – mint például a 7. Kutatás-fejlesztés Keretprogram (FP7) és a Versenyképességi és Innovációs Keretprogram (CIP) – bátran induljanak el.

Ismerve és alaposan belelátva a folyamatokba elmondhatjuk, hogy a 2007-2013-as programozási időszak rendkívül sok lehetőséget kínál egyaránt a jó projektötlettel rendelkező pályázónak, befektetőknek itthon és az Unió valamennyi tagállamában.

Befektetési banki szolgáltatások

Befektetési banki szolgáltatások

A CIB Befektetési Alapkezelő által kezelt nyílt végű befektetési alapok közül az Önkormányzati ügyfeleknek elsősorban Likviditási és Pénzpiaci alapokat kínálja Bankunk.

Likviditási alapok

Átmenetileg felszabaduló pénzeszközök akár 1-2 napos befektetésére, valamint likviditáskezelésre ajánlott alapok. Jellemzőjük, hogy lekötés nélkül, a betéti kamatokkal konkuráló, tetszőleges futamidejű és alacsony kockázatú befektetési lehetőséget kínálnak. A portfólió alacsony kockázatú nagy likviditású befektetési eszközökből, elsősorban pénzpiaci betétekből és rövid futamidejű állampapírokból épül fel.

Pénzpiaci alapok

Likviditáskezelésre, rövid távú befektetésre, illetve hosszabb távon alacsony kockázatú, akár betéti kamatokat meghaladni képes hozamot kínáló, futamidő kötöttségektől mentes befektetési lehetőséget kínálnak. A portfólió a pénzpiaci alapok esetében olyan alacsony kockázatú, nagy likviditású eszközökből épül fel, mint a pénzpiaci betétek, állampapírok, diszkont kincstárjegyek, vállalati kötvények.

A CIB Hozamgarantált Betét Alap és a CIB Pénzpiaci Alap egyszerűen, akár elektronikus úton is vásárolható és visszaváltható:

  • kiegyensúlyozott teljesítményű
  • a betéti kamatokkal vetekedő hozamú
  • alacsony kockázatú befektetési forma
  • előre kalkulálható hozamszintet biztosít
  • azonnali hozzáférhetőséget tesz lehetővé
  • költségmentesen vásárolható és tranzakciónként mindössze 100 forint visszaváltási költséggel rendelkezik
  • aznapi elszámolású (16 óráig megadott megbízás esetén)
  • az 1 forintos névérték lehetővé teszi a befektetendő vagy kivonandó összeg pontos meghatározását, a visszaváltás nem érinti a vissza nem váltott állományok teljesítményét

Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették érdeklődését további információkért forduljon munkatársainkhoz a (06 1) 423 2400 telefonszámon, vagy e-mailen az alapkezelo@cib.hu címen. Természetesen banki üzletkötőjén keresztül is elérhet minket.

Portfoliókezelés

Portfoliókezelés

A tartósan rendelkezésre álló pénzeszközök folyamatos kezelésére kétféle portfoliókezelési megoldással áll a Bank az Önkormányzati ügyfelei rendelkezésére, melyek igény szerint kombinálhatóak is:

  • Befektetési alapjaink befektetési jegyeiből összeállított portfoliókkal
  • Egyedi instrumentumokból összeállított portfoliókkal

A portfoliókezelési szolgáltatás olyan testre szabott megoldás, melynél az ügyfelek igényeinek maximális figyelembe vétele mellett egyedileg dolgozza ki Bankunk a javaslatokat a leghatékonyabb portfolió kiválasztásának elősegítésére.

Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették érdeklődését további információkért forduljon munkatársainkhoz a (06 1) 423 2400 telefonszámon, vagy e-mailen az alapkezelo@cib.hu címen. Természetesen banki üzletkötőjén keresztül is elérhet minket.

Faktoring

Faktoring

A CIB Csoporton belül 2004 óta elérhető a faktoring szolgáltatás, mely testreszabott megoldást nyújt a vevőkövetelés alapú finanszírozás esetén.

CIB Faktoring szolgáltatások

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
Automata kártyatiltás
9 1
Automata elektronikus csatorna tiltás
9 2
Ügyintéző kapcsolás
9 0
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4