• Nincs találat

Finanszírozás

CIB Bank által kínált konstrukciók

Az Önkormányzat különböző céljaihoz, elképzeléseihez számos hitellehetőséget kínál a CIB Bank, így:

  • a napi működéséhez,
  • az átmeneti likviditási problémák áthidalásához,
  • fejlesztési és felújítási beruházási célok megvalósításához,
  • központi költségvetési és EU-s támogatások, áfa előfinanszírozásához,
  • a beruházásokhoz szükséges önerő biztosításához.

Hitelképesség vizsgálata

Bankunk az első hitelügylet alkalmával megvizsgálja az Önkormányzat hitelképességét és megállapítja az adósminősítését. A későbbiekben ez évente kerül felülvizsgálatra. A hitelképesség megállapítását a Hivataltól kapott teljes körű információk átvételét követő legkésőbb 8 munkanapon belül vállalja a bank. A minősítés eredményeképp megállapított hitelkereten belül a Hivatal rugalmasan állíthatja össze a számára legmegfelelőbb típusú, futamidejű és devizanemű hitelportfóliót.

További információért forduljon bizalommal munkatársainkhoz bankfiókjainkban.

Folyószámlahitel

Folyószámlahitel

A folyószámlahitel egy folyamatosan rendelkezésre álló hitelkeret az Önkormányzat folyószámláján (költségvetési számláján):

  • azonnal felhasználható: a folyószámlahitel biztosítja a napi működéshez, az átmeneti likviditási problémák áthidalásához szükséges pénzeszközt.
  • biztonság a pénzügyekben: fedezet hiányában is teljesíti bankunk az Önkormányzat átutalási megbízásait a hitelkeret erejéig.
  • egyszerű és rugalmas: a folyószámlán jóváírt összegek – ha meghaladják a tárgynapi terhelések összegét – automatikusan csökkentik az igénybe vett folyószámlahitel összegét, a visszafizetett összeg aztán újra felhasználható.

Devizanem: megegyezik a folyószámla devizanemével.

Futamidő: maximum 1 év

A hitelkeret: egyedileg kerül megállapításra, megnyitásától annak lejáratáig rendelkezésre áll a Hivatal részére.

Munkabér rulírozó hitelkeret

Munkabér rulírozó hitelkeret

Olyan rövid lejáratú, kizárólag forintalapú - rendszerint havi 1 lehívást biztosító rulírozó hitelkeret, mely az Önkormányzat likviditási nehézségei esetén munkabér kifizetésre használható.

Futamidő: maximum a következő havi normatív állami támogatás megérkezéséig tart.

A hitelkeret: maximum az Önkormányzat költségvetésében szereplő éves nettósított állami támogatások személyi juttatások utáni, munkaadók és munkavállalók által fizetendő terhekkel csökkentett összegének 1/3 része lehet.

Multicurrency hitel

Multicurrency hitel

Többdevizás hitel, mely

  • pénzügyi biztonságot jelent az Önkormányzatnak, hiszen lehetősége nyílik így az árfolyamkockázat csökkentésére. Kedvező pénzpiaci helyzetben, a deviza keresztárfolyamok függvényében dönthet az Önkormányzat arról, hogy devizában fennálló hitelét forintra vagy forinthitelét devizára konvertálja át.

Számolnia kell az ügyfélnek ugyanakkor árfolyamkockázattal is, mely a hitel különböző devizanemekben történő lehívásából, ezek szerinti átváltásából ered.

Támogatás előfinanszírozás

Támogatás előfinanszírozás

A központi költségvetési, regionális és EU-s támogatási összegek előfinanszírozásához kínálunk ügyfeleink részére rövid lejáratú, forintalapú támogatás előfinanszírozó hitelt.

A hitel célja: a támogatás összegének banki hitelből való előfinanszírozása, tekintettel arra, hogy a pályázatokon elnyert vissza nem térítendő támogatások tényleges kifizetése a teljes egészében kifizetett számlák alapján, utólagosan, teljesítés- és forrásarányosan történik.

A hitelkeret maximális összege: a támogatási szerződésben szereplő, pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás összege.

Víziközmű társulati hitel

Víziközmű társulati hitel

Az Önkormányzatok közigazgatási területén megvalósuló ivóvíz- és szennyvízcsatorna beruházások finanszírozásához ajánljuk víziközmű társulati hitel felvételét.

Ez a hitelfajta államilag kamattámogatott hitel, mely a lakossági érdekeltségi hozzájárulások megelőlegezésére vehető igénybe. A kamattámogatás mértéke az első 5 évben 70%, a második 5 évben 35%. A hitel összege nem haladhatja meg lakásonkénti 200 000 forintot.

Európai Unió által támogatott hitelek

Európai Unió által támogatott hitelek

CIB Bank és az Európai Fejlesztési Bank (EIB) között létrejött megállapodás alapján lehetősége nyílik az Önkormányzatoknak az Európai Unió által támogatott hitelek elérésére, melynek sajátossága, hogy a felvett hitel 5%-át visszatéríti az EIB az Önkormányzat számára.

A hitel felújítási, fejlesztési célokra fordítható.

A hitel devizaneme forint, euró vagy svájci frank.

A forinttól eltérő devizában történő eladósodás esetén szükséges az árfolyamkockázatot menedzselni, ebben is segítséget tud nyújtani bankunk.

Futamidő: 15–20 év.

Bankgarancia

Bankgarancia

Bankunk az ügyfelek igényeihez, ügyleteihez vállalja garanciák kibocsátását.

A bankgarancia feltételei megegyeznek a hitelkeret megállapításánál megköveteltekkel.

Amennyiben a garancianyújtás CIB Banknál elhelyezett betét fedezete és értékpapír letétbe helyezése mellett történik, akkor nincs szükség külön pénzügyi vizsgálatra és az önkormányzati hitelkeretet sem terheli a garanciaösszeg.

Hitelígérvény

Hitelígérvény

EU-s pályázatok önerejére és az elnyerendő támogatás előfinanszírozására vonatkozó hitelígérvényeket előzetes hitelvizsgálat és megfelelő biztosítékok megléte esetén bankunk kibocsátja mind a számlavezető, mind a számlavezetési körön kívüli önkormányzatok részére.

Támogatott és konstrukciós finanszírozás

Bankunk a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram részeként meghirdetett Panel Plusz Hitelprogram keretében helyi önkormányzatok részére a panellakások energia-megtakarítást eredményező korszerűsítéséhez, felújításához kedvezményes kamatozású, refinanszírozott forinthitelt nyújt.

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Bankkártya és e-csatorna tiltás, adathalászat
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4