• No Result

Magnifica

A Magnifica a CIB Bank prémium banki szolgáltatása, mely keretében külön költségek nélkül élvezheti alábbi kiemelt szolgáltatásainkat.

Mit kínál a Magnifica szolgáltatás?

 • Nagy tudású, tapasztalt, személyes pénzügyi tanácsadó, a Magnifica bankár áll rendelkezésére.
 • Rövid-, közép-, és hosszú távú pénzügyi stratégiák közös tervezése.
 • Befektetési tanácsadás.
 • Folyamatos portfóliófigyelés.
 • Magnifica kedvezmények és árfolyamok.
 • Soron kívüli kiszolgálás a bankfiókban.
 • Magnifica24 non-stop telefonos ügyfélszolgálat.

Hogyan válhat Magnifica ügyféllé?

Magnifica ügyféllé nagykorú ügyfeleink válhatnak, kétféle módon: 

 • Automatikus bekerüléssel: amennyiben ügyfeleink a Magnifica szolgáltatásba történő belépési feltételeket teljesítik, automatikusan Magnifica ügyfelekké válnak (a továbbiakban: Automatikus bekerülés), vagy 
 • Egyedi Magnifica megállapodással történő bekerüléssel: ez esetben ügyfelünk személyesen, a bankfiókban közölt kérelme alapján a bank és ügyfelünk között a Magnifica szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodás jön létre (a továbbiakban: Egyedi Magnifica megállapodással történő bekerülés), amennyiben ügyfelünk teljesíti a Magnifica szolgáltatásba történő bekerülés feltételét (a továbbiakban: Bekerülés feltétel), illetve  ügyfelünk nem Private Banking ügyfelünk,  valamint rendelkezik bankunknál bankszámlára vonatkozó szerződéssel.

 

Automatikus bekerülés feltétele: 

Minden év januárjában a bank azon ügyfele válik Magnifica ügyféllé, aki teljesíti legalább az egyik, alább meghatározott Bekerülés feltételt. Az automatikus bekerüléshez egyedi megállapodás megkötése nem szükséges, és a bank minden év januárját megelőző november hónapban vizsgálja meg, hogy az ügyfél teljesíti-e azalábbi bekerülési feltételek valamelyikét:

 • egy év során, azaz tizenkettő egymást követő naptári hónapban - a vizsgálatot megelőző év novemberétől a vizsgálat évének októberéig - az ügyfél banknál kezelt hó végi záró megtakarítási állományainak medián* értéke eléri a 10 000 000 (azaz tízmillió) forintot vagy ezzel egyenértékű devizaösszeget, és ezen értéket a megtakarítási állománya az utolsó vizsgált hónapban is eléri; vagy 
 • egy év során, azaz tizenkettő egymást követő naptári hónapban - a vizsgálatot megelőző év novemberétől a vizsgálat évének októberéig- az ügyfél banknál vezetett bankszámláira összevontan érkező havi jóváírások medián értéke eléri a 750 000 (azaz hétszázötvenezer) forintot vagy ezzel egyenértékű devizaösszeget, mely jóváírási érték az utolsó vizsgált hónapban is teljesül; vagy
 • a bank dönthet úgy, hogy az ügyfelet az üzletszabályzatban meghirdetett bekerülési feltételeken kívül egyedi kritériumok alapján és egyedi megállapodás megkötése nélkül Magnifica ügyféllé minősíti.

 

Egyedi Magnifica megállapodással történő bekerülés feltétele: 

A bank azon ügyfele is Magnifica ügyféllé vállhat, aki az alábbi feltételeket teljesíti, az erre irányuló kérelmét személyesen közli, és a Magnifica szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodást köt a bankkal:

 • az ügyfél banknál kezelt aktuális megtakarítási állományának értéke eléri 
 • a 10 000 000 (azaz tízmillió) forintot vagy ezzel egyenértékű devizaösszeget; vagy
 • az ügyfél banknál vezetett bankszámláira érkező, összevont havi jóváírásainak aktuális értéke eléri a 750 000 (azaz hétszázötvenezer) forintot vagy ezzel egyenértékű devizaösszeget; vagy
 • a bank az üzletszabályzatban meghirdetett bekerülési feltételeken kívül, egyedi kritériumok mentén is dönthet úgy, hogy az ügyféllel Egyedi Magnifica megállapodást köt.

Miután a bank az ügyfél Magnifica ügyféllé válásának kérését megvizsgálta és pozitívan dönt, a bank és az ügyfél között a Magnifica szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodás jön létre, mely alapján a bank az ügyfél részére Magnifica szolgáltatást nyújt.

 

Medián meghatározása:

 • A medián egy statisztikai középérték: Véges elemszámú sokaság esetén a medián a sorba rendezett adatok közül a középső érték, amely érték a sorba rendezett adatokat két egyenlő részre osztja.

Számításának részletes szabályai az általános szerződési feltételekben olvashatók.

Jogi információk

A Magnifica szolgáltatásra való jogosultság elvesztésének feltételei:

Akár Automatikus bekerüléssel, akár – amennyiben az Egyedi Magnifica megállapodás másként nem rendelkezik – Egyedi Magnifica megállapodással történő bekerüléssel vált az ügyfél Magnifica ügyféllé, minden év januárjában azon ügyfél számára megszűnik a Magnifica szolgáltatás, aki nem teljesíti legalább az egyik Automatikus bekerülés feltételeként meghatározott feltételt (automatikus kikerülés). A bank minden év januárját megelőző november hónapban megvizsgálja, hogy az ügyfél teljesítette-e valamely Automatikus bekerülési feltételt.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További információért hívja a CIB24-et a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, keresse fel honlapunkat (www.cib.hu), vagy forduljon bizalommal munkatársainkhoz bankfiókjainkban. 

A Magnifica szolgáltatásra vonatkozó részletes feltételeket a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat, a bank befektetési szolgáltatásának feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu és a www.ebroker.hu honlapokon, illetve bármely bankfiókunkban. Aktuális díjainkról a Díjjegyzékben talál részletes felvilágosítást. Jelen hirdetés a CIB Bank Zrt. részéről nem minősül ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

Segíthetünk?

Hívja a magnifica24 ügyfélszolgálatunkat!