• Nincs találat

Követeléskezelési tájékoztató

Követeléskezelési tájékoztató lakossági ügyfelek részére

A CIB Lízing számára kiemelten fontos, hogy fizetési késedelembe esett ügyfeleink részére megfelelő tájékoztatást nyújtsunk, és közösen találjunk megoldást a helyzet rendezésére, ezért különböző csatornákon keresztül (postai úton, illetve megfelelő hozzájárulás esetén SMS-ben, telefonon, vagy elektronikus úton is) megkereshetjük ügyfeleinket. Társaságunk megbízott útján, személyesen is felkeresheti ügyfeleit, a megbízott személyéről és elérhetőségeiről a felkeresést megelőzően postai úton tájékoztatjuk ügyfeleinket.

Az egyeztetés során az eredeti szerződéses feltételek megtartására törekszünk, de kollégáink tájékoztatást nyújtanak az egyéb fizetési könnyítési és átstrukturálási lehetőségekről is. Fizetéskönnyítési lehetőségeinkről rövid leírást ezen az oldalon talál.

Fontos, hogy fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleink társaságunkkal együttműködve találjanak megoldást a helyzet rendezésére. Ha a tartozások rendezésére nem kerül sor, az a kamatteher folyamatos növekedését vonja maga után – mivel a tartozás összegére a teljesítés napjáig társaságunk a szerződésre irányadó Kondíciós Lista szerint késedelmi kamatot számít fel –, illetve az végső soron a szerződés felmondásához vezethet. A szerződésre irányadó Kondíciós Listában ügyfeleink részletesen tájékozódhatnak a társaságunk által felszámítható kamat, késedelmi kamat, díj és egyéb költségek mértékéről. A szerződés felmondásával a szerződésből eredő követelés egy összegben esedékessé válik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pénzügyi lízingszerződés felmondásával az ügyfél gépjárműbirtoklási jogosultsága megszűnik. 
Gépjármű leadásának helye:
Autó-Welt Kft.
7020 Dunaföldvár, Előszállási u. 50/a.
Kovács Roland +36-30-333-6855

Tájékoztatjuk, hogy a gépjármű birtokbavételét követően a gépjárműről az általunk megbízott független műszaki szakértő szakvéleményt készít, melyben meghatározza a gépjármű értékét, majd a gépjármű értékesítése után az abból befolyt vételárral csökkentjük a szerződés alapján fennálló követelésünket, melynek megtörténtéről elszámolólevélben tájékoztatjuk. Amennyiben a lízingelt gépjárművet nem adja le, társaságunk kezdeményezheti az eszköz forgalomból történő kivonását.
Ügyfeleink együttműködése esetén társaságunk a szerződés felmondását követően sem zárkózik el attól, hogy mindkét fél számára megnyugtató megoldást keressen a tartozás rendezésére, ezért a különböző típusú termékek (és szerződések) vonatkozásában különféle megoldási lehetőségeket kínálunk, és az elérhető állami programokról is tájékoztatást nyújtunk. 

A szerződés felmondását követően ügyfeleink az alábbi elérhetőségeken tudnak tájékoztatást kérni:

  • Levelezési cím: CIB Lízing Zrt., Lakossági Jogi Behajtás, 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.
  • Telefon: +36-1/399-8999 munkanapokon 8:30-17:00 óra között
  • Személyes egyeztetés: 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8., 
    • előzetes időpont-egyeztetés a +36-1/399-8999 telefonszámon
  • E-mail: wohitel@cib.hu

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a szerződés felmondását követően társaságunk a követelését a biztosíték(ok) igénybevételével és/vagy jogi úton érvényesítheti, a követelést eladhatja követeléskezelő cégnek. A követelés jogi úton való érvényesítése (pl. fizetési meghagyás, végrehajtási eljárás) során felmerült költség ügyfeleink fizetési terhét növeli, a végrehajtási eljárás pedig a jövedelem letiltásához, az ingatlan, valamint egyéb vagyontárgyak elvesztéséhez is vezethet.

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Bankkártya tiltás
Automata kártyatiltás
9 1
Automata elektronikus csatorna tiltás
9 2
Ügyintéző kapcsolás
9 0
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4
7. Moratórium