• Nincs találat

Panaszkezelés

Kérjük, minden észrevételét ossza meg velünk!

Alapvető törekvésünk, hogy Ön minden tekintetben elégedett legyen termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, valamint az általunk nyújtott kiszolgálással! Legnagyobb igyekezetünk ellenére is előfordulhatnak azonban problémák, amelyek kis odafigyeléssel, az Ön észrevételeinek figyelembevételével minden bizonnyal orvosolhatók.

 

Önnek csak jeleznie kell panaszát!

A felmerült problémák - legyenek akár észrevételek, hozzászólások vagy panaszok - jelzése számunkra rendkívül fontos. Ezek által tudjuk biztosítani szolgáltatásaink magas színvonalát, hogy Ön továbbra is minden tekintetben elégedett ügyfelünk lehessen, és hosszú távon is megfeleljen valamennyi szolgáltatásunk az Ön igényeinek. Amennyiben pedig konkrét panasza merül fel, úgy azokat a következőkben leírt módon juttathatja el hozzánk.

Panaszát írásban és természetesen szóban is megteheti, amelyet nyilvántartásunkban rögzítünk. Nyilvántartásunkat a panaszkezelési rendszer támogatja, mely a panasz beérkezésekor rögzíti az Ön (név, lakcím, telefonszám, ügyfélazonosító) valamint a panasz adatait (beérkezési idő, rögzítés helye, panasz leírása, érintett szolgáltatás megnevezése, visszajelzési határidő és módja), és ellátja a bejelentést iktatószámmal. A panaszkezelési rendszer a panasz kivizsgálását és eredményét nyomon követhető módon rögzíti. 

 

Panaszbejelentési lehetőségek

 • Személyes ügyfélszolgálaton

Panaszát megteheti személyesen (1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.) közvetlenül munkatársunknál szóban, mely panaszt azonnal kivizsgáljuk és szükség szerint azonnali intézkedéssel orvosoljuk.

Amennyiben Ön a szóbeli panaszra adott válaszunkkal nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszbejelentésről jegyzőkönyvet készítünk, amelyet személyes bejelentés esetén Önnek átadunk.    

Panaszát a Panaszbejelentő jegyzőkönyv felvételétől vagy átadásától számított 30 naptári napon belül megválaszoljuk.

 • Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül

A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat munkatársai a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon éjjel-nappal fogadják hívását. Telefonon tett panaszát azonnal kivizsgáljuk és szükség szerint azonnali intézkedéssel orvosoljuk.

Amennyiben Ön a szóbeli panaszra adott válaszunkkal nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszbejelentésről jegyzőkönyvet készítünk. Panaszát a Panaszbejelentő jegyzőkönyv felvételétől számított 30 naptári napon belül megválaszoljuk és ezzel egyidejűleg megküldjünk az Ön részére a Panaszbejelentő jegyzőkönyv egy másolati példányát.

A telefonos ügyfélszolgálatunkon bejelentett panaszt rögzítjük és a hangfelvételt 5 évig megőrizzük. A kérelemre egy alkalommal Ügyfélszolgálatunkon térítésmenetesen biztosítjuk a panaszbejelentés hangfelvételének visszahallgatását, vagy a hangfelvételről készített másolat tartós hanghordozón személyesen történő átadását.

 • Telefaxon keresztül

Panaszát telefaxon keresztül is eljuttathatja a (06 1) 489 6500 faxszámra.

 • Elektronikus úton

Amennyiben elektronikus levelezésen keresztül kívánja jelezni panaszát, a ciblizing@cib.hu e-mail címre küldje levelét. Ahhoz, hogy válaszunkat el tudjuk juttatni Önhöz, kérjük, adja meg pontos adatait és elérhetőségét.

 • Postai úton

Természetesen panaszát postai úton is eljuttathatja az alábbi címre: CIB Csoport, Panaszkezelési és Minőségbiztosítási Osztály, 1537 Budapest, Pf. 394. Pontos adatait és elérhetőségét ne felejtse el megírni nekünk, hogy panaszára adott válaszunkat elküldhessük Önnek!

Faxon, elektronikus és postai úton benyújtott panaszt a panasz beérkezésétől számított 30 naptári napon belül megválaszoljuk. Amennyiben a 30 napos határidő nem tartható, erről tájékoztatást küldünk Önnek.

Ön írásbeli meghatalmazás benyújtása mellett meghatalmazott útján is eljárhat. A meghatalmazásnak a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglalt követelményeknek kell eleget tennie.

 

Ha korábbi panaszával kapcsolatban szeretne érdeklődni

Amennyiben kivizsgálás alatt lévő panaszával kapcsolatban érdeklődne, azt bármely fenti említett csatornán megteheti, kérjük, az ügyintézés megkönnyítése érdekében hivatkozzon panasza iktatószámára.

 

Ha nem elégedett a panaszra adott válaszunkkal

Ha nem elégedett válaszunkkal, további kérdéseit a fentebb ismertetett módok bármelyikén jelezheti, függetlenül attól, hogy korábbi panaszát mely csatorna igénybevételével nyújtotta be.

Amennyiben a fentiekben ismertetett lehetőségeket nem tartja megfelelőnek és válaszunkkal nem ért egyet, az alábbi testületekhez, hatóságokhoz fordulhat:

 • Magyar Nemzeti Bank

Amennyiben Ön fogyasztónak minősülő ügyfél (az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy) és panaszát már korábban bejelentette társaságunk részére, azonban a panasz kivizsgálása nem a jogszabályoknak megfelelően történt, vagy ha társaságunk válaszából a fogyasztó a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését vélelmezi, fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál.

Az MNB elérhetőségei:

Magyar Nemzeti Bank ügyfélszolgálata

 

 • Pénzügyi Békéltető Testület

Amennyiben Ön fogyasztónak minősülő ügyfél, úgy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei:

 

 • Bíróság

A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén - a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezési szerint - keresettel fordulhat az illetékes bírósághoz. 

A fogyasztónak nem minősülő ügyfél a panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen esetén bírósághoz fordulhat. 

 

A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén ügyfeleink a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Magyar Nemzeti Bank előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem nyomtatványokat az alábbi elektronikus és ügyfélszolgálati elérhetőségen érhetik el:

Tájékoztatjuk, hogy a kérelem nyomtatványok költségmentes megküldését igényelhetik a Banktól az alábbi elérhetőségeken:

 • telefonon a CIB24 Telefonos Ügyfélszolgálaton ((+36 1) 4 242 242).
 • ciblizing@cib.hu központi email címünkre írt elektronikus levél útján,
 • 1537 BUDAPEST, Pf. 394 postacímünkre küldött levél útján.

 


* A CIB Credit Zrt., CIB Lakáslízing Zrt., CIB Ingatlanlízing Zrt. és a CIB Property Zrt. jogutódja is egyben

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Bankkártya tiltás
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4
7. Moratórium

A CIB honlap sütiket használ, ezek segítségével tudjuk biztosítani a legjobb böngészési élményt. Az összes süti elfogadására kattintva, Ön beleegyezik, hogy a sütiket eltároljuk az eszközén. A sütik segítségével megkönnyítjük az oldalon a navigációt, és azokat az oldalhasználat elemzésére és marketing célokra használjuk fel. (Süti szabályzat)