No Cookie

Jogi információ

THM: 6,9 - 22,27%

A THM értéke a 2019. április 3. – 2019. június 30. között benyújtott kérelem esetén érvényes. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével  történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat.

A Bank az újonnan igényelt CIB Előrelépő Személyi Kölcsönre a Kapcsolódó dokumentumok között található Kamatkedvezmények összefoglaló táblázatában meghatározott feltételek teljesítése esetében az ott megadott kedvezményeket biztosítja a hitelcélnak megfelelő sztenderd Éves Ügyleti Kamat mértékéből.

Reprezentatív példa

A kedvezményekhez kapcsolódó részletes reprezentatív példákat tartalmazó Reprezentatív példa elnevezésű táblázat a Kapcsolódó dokumentumok között található. 

CIB Előrelépő Személyi Kölcsön szerződés CIB Bank Mobilalkalmazáson való megkötése olyan természetes személyeknek lehetséges, akik a CIB Banknál számlát vezetnek, az igazolt havi nettó jövedelmük (munkabérük) a CIB Banknál vezetett számlára érkezik, és akik részére a Bank felajánlja a kölcsönszerződés megkötését ezen a csatornán. A Bank a hitelbírálat jogát ezen a csatornán is fenntartja. Az igénylés kezdetétől (hitelképességvizsgálat iránti kérelem aláírásától) a folyósításig akár 7 perc akkor elegendő, ha Banki napokon 8-16 óra közötti az igénylés (hitelképességvizsgálat iránti kérelem aláírása), ha az igénylő megfelel minden hitelbírálati feltételnek, nem szakítja meg az igénylést, azaz minden következő lépést megtesz, és minden informatikai rendszer megfelelően működik. 

A CIB Előrelépő Személyi Kölcsönre vonatkozó részletes feltételeket a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat, a fogyasztók részére szóló Ingatlanfedezettel nem biztosított hitel- és kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat és a devizabelföldi magánszemélyek CIB Előrelépő Személyi Kölcsöneire vonatkozó Kondíciós Lista tartalmazza. 

Amikor az igényelt kölcsön összegéről dönt, kérjük, hogy az egész háztartása teljes teherviselő képességét vegye figyelembe, hiszen egy nem várt rendkívüli esemény (munkanélküliség, tartós betegség) miatt megnehezülhet a kölcsön törlesztése! 

A bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

CIB Bank elérhetőségei:

Személyes: 1027 Budapest, Medve utca 4-14., Bankfiókjaink

Postai: 1537 Pf. 394.

* A CIB ECO Bankszámla havi számlavezetési díja 0 Ft, amennyiben havonta a nettó minimálbérnek megfelelő összegű jóváírás érkezik átutalással a bankszámlára (akár több részletben is). A számlanyitás hónapját követő 3 naptári hónapban a jóváírási feltételek teljesülését a Bank nem vizsgálja, a havi számlavezetési díj ebben az időszakban nem kerül terhelésre. A 4. hónaptól a jóváírások beérkezését a Bank havi rendszerességgel vizsgálja. A feltétel nem teljesülése esetén a havi számlavezetési díj 2 095 Ft havonta.

* A CIB ECO Plusz Bankszámla havi számlavezetési díja 0 Ft, amennyiben havonta 450.000 forintnak megfelelő összegű jóváírás érkezik átutalással a bankszámlára (akár több részletben is). A számlanyitás hónapját követő 3 naptári hónapban a jóváírási feltételek teljesülését a Bank nem vizsgálja, a havi számlavezetési díj ebben az időszakban nem kerül terhelésre. A 4. hónaptól a jóváírások beérkezését a Bank havi rendszerességgel vizsgálja. A feltétel nem teljesülése esetén a havi számlavezetési díj 4 307 Ft havonta.

The CIB website uses cookies to ensure you get the best browsing experience. By clicking on Accept all cookies, you agree upon storing the cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. (Cookie Policy)