EnglishAAA

EU Szolgáltatási Csomagok

Tapasztalataink szerint egy pályázat a kezdetektől a megvalósulásig számos akadályba ütközhet, de a CIB Bank komplex szolgáltatáscsomagjával – mivel a bank a teljes pályázati folyamatban részt vesz – ezek akár el is kerülhetők.

  • Projekt generálás, projekt előkészítés

Az EU programokon, pályázatokon való részvétel az ügyfélkapcsolat kialakításával, a fejlesztési igények feltárásával kezdődik. A projektgenerálás a projekt megvalósítást megelőző kulcsfontosságú periódus, amely során tanácsadóink az EU- és az állami támogatási lehetőségek ismeretében segítséget nyújtanak a fejlesztési elképzelések rendszerezéséhez, a prioritások meghatározásához, és egy hosszabb távú fejlesztési terv kialakításához.

  • Partnerség

A CIB Bank – külső szakértők bevonásával – átfogó gazdasági-társadalmi partnerségi koncepció kidolgozását is vállalja itthon és Brüsszelben. Az Európai Unióban is sokat jelent a személyes kapcsolatrendszer, számos esetben ugyanis nem elég az objektív követelményeknek való megfelelés. A CIB Bank megvizsgálja, hogy mely területről érdemes és célszerű partnert bevonni egy sikeres projekt megvalósításához. A CIB Bank kimunkálja az együttes döntéshozatal rendszerét és eljárásrendjét, továbbá kommunikációs és marketingszakemberek közreműködésével partnerségi rendezvényeket szervez.

  • Támogatási és finanszírozása tanácsadás

A CIB Bank vállalja a fejlesztési/beruházási projektek teljes körű pénzügyi tervezését. A CIB tanácsot nyújt a projekt költségvetésének kidolgozásában, a támogatási és finanszírozási lehetőségek feltárásában. Tanácsadóink naprakész ismeretekkel rendelkeznek a hazai és brüsszeli támogatásokról, ezért pontosan tudják, hogy a projektelképzelések megvalósításának melyik az az útja, amellyel maximalizálni lehet az igénybe vehető támogatásokat.

A CIB komplex tanácsadó szolgáltatást nyújt PPP (Private Public Partnership) típusú beruházások modellezésében, finanszírozásában.

A CIB EU szolgáltatások terület kidolgozott egyedi EU-s termékeket (előfinanszírozás, társfinanszírozás és bankgarancia), valamint megállapodási szerződést kötött az Európai Befektetési Bank (EIB) több termékére, hogy ügyfelei a legszélesebb termékpalettából választhassanak.

  • Pályázati tanácsadás

A következő lépés maga a pályázás. Partnereink - a CIB Bank közreműködésével - előkészítik a projektet és a hozzá kapcsolódó pályázati dokumentációt, majd a pályázat benyújtását követően kapcsolatot tartanak a hatóságokkal, segítik a pályázót a támogatási szerződés megkötésében, valamint a projekthez kapcsolódó pénzügyi folyamatok kezelésében. A CIB a projekt pénzügyi megvalósításán kívül felkészült szakemberekkel részt vesz a projekt nyomon követésében, és – az estleges igényeknek megfelelően – akár projektmenedzseri funkciót is betölt.

  • Brüsszeli tanácsadás

A CIB Bank az EU-források közvetlen feltárása érdekében hozta létre képviseleti irodáját Brüsszelben. Az eddig részletezett tanácsadási tevékenységen túl a brüsszeli képviseleti irodán keresztül a bank részt vesz az EU fővárosában az intézményrendszeri döntéshozatal előkészítésében, az intézményrendszeri partnerség kialakításában, hozzásegítve ügyfeleit a célirányos befektetésekhez. Ügyfeleinknek a lehető legnagyobb segítséget kívánjuk nyújtani, hogy a brüsszeli pályázatokon is – mint például a 7. Kutatás-fejlesztés Keretprogram (FP7) és a Versenyképességi és Innovációs Keretprogram (CIP) – bátran induljanak el.

Ismerve és alaposan belelátva a folyamatokba elmondhatjuk, hogy a 2007-2013-as programozási időszak rendkívül sok lehetőséget kínál egyaránt a jó projektötlettel rendelkező pályázónak, befektetőknek itthon és az Unió valamennyi tagállamában.