EnglishAAA

Utazási Védelem Szolgáltatás

Minden CIB Bank Zrt. egyéni kártyabirtokos önkéntesen választott biztosítását az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe nyújtja.

Biztosítási szolgáltatások:

Biztosítási összegek

Baleseti halál

4 000 000 Ft

Temetési költségek Magyarország határain kívül

500 000 Ft

Baleseti halál légi katasztrófa esetén

2 000 000 Ft

Baleseti maradandó részleges és teljes rokkantság

4 000 000 Ft

Rokkantság esetén – Átképzési költségek

500 000 Ft

Rokkantság esetén – Kerekesszék költsége

500 000 Ft

Sürgősségi gyógyászati költségek betegség esetén

9 000 000 Ft

Sürgősségi gyógyászati költségek baleset esetén

7 000 000 Ft

Fogászati költségek

125 000 Ft

Fogankénti limit

25 000 Ft / fog

Poggyászbiztosítás

300 000 Ft

Limit / csomag

150 000 Ft

Limit / tárgy

100 000 Ft

Poggyászkésés 6-8 óra közötti késés esetén

50 000 Ft

8 órát meghaladó késés esetén

100 000 Ft

Járatkésés 4 órát meghaladó késés esetén

100 000 Ft

Asszisztencia szolgáltatások

Sürgősségi gyógyászati szállítás, illetve hazaszállítás

Holttest hazaszállítás

100%

Koporsó költségeinek megtérítése

100%

Óvadék előleg

2 000 000 Ft

Ügyvédi költségek

1 000 000 Ft

Személyi felelősségbiztosítás

3 000 000 Ft

Sürgősségi utazási költségek Európában családtag részére (1 fő)

Szállás költség, max. 5 éjszaka, limit/éj

300 000 Ft

30 000 Ft

Sürgősségi utazási költségek Európán kívül családtag részére (1 fő)

Szállás költség, max. 5 éjszaka, limit/éj

500 000 Ft

35 000 Ft

Sűrgösségi utazási költségek helyettesítő részére (1fő) Európában

400 000 Ft

Sűrgősségi utazási költségek helyettesítő részére (1fő) Európán kívül

600 000 Ft

Emberrablás váltságdíj

5 000 000 Ft

 

A biztosítás a kártya évfordulójával automatikusan meghosszabbításra kerül.

Jelen utazási biztosítás magáncélú utazásra nem vehető igénybe. (Business bankkártyabirtokos magáncélú utazásra kiegészítő utazási balesetbiztosítást köthet saját maga részére)

Egy utazás tartama nem haladhatja meg a 60 napot.

A fenti táblázatban felsorolt biztosítási szolgáltatások nem érvényesek, ha a Biztosított személy fizikai munkavégzés céljából tesz utazást Magyarország határain kívül.

Ha a biztosított több bankkártyával rendelkezik, kizárólag egy - a legmagasabb bankkártyához csatlakozó szolgáltatásra jogosult.

 Biztosítási esemény esetén
 Kérjük értesítse a 24 órás TravelGuard asszisztencia szolgálatot:
  • (+36 1) 501 1501 (A hívás ingyenes visszahívás esetén.)

 

Kiegészítő Utazási balesetbiztosítás a CIB Bank kártyabirtokosaival együttutazó személyek részére

A szolgáltatások és biztosítási összegek megegyeznek a Business utazási biztosításnál feltüntetettekkel. Azon biztosítottak esetében, akik tárgyév január 1-jéig betöltik 65. életévüket a mindenkori biztosítási díj kétszerese fizetendő! Kiegészítő biztosítás 74. életévét betöltött személy részére nem köthető.

Biztosítási díj személyenként 410 Ft / fő / nap

A maradandó rokkantsági fedezet nem terjeszthető ki a gyermekekre.

Kiegészítő biztosítási szerződés megkötéséhez:

  • a CIB Bank Zrt. kártyabirtokosa felhívja a CIB24-et ((+36 1) 4 242 242), vagy felkeresi a Bank egyik fiókját,
  • közli igényét és kártyaszámát,
  • bediktálja az utazók adatait és az utazás pontos időpontját,
  • a biztosítás díját a Bank a bankkártyabirtokos számlájáról automatikusan leemeli.

Kapcsolat

További információért hívja a CIB24-et a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, kérdezze online ügyfélszolgálatunkat, vagy forduljon bizalommal munkatársainkhoz bankfiókjainkban.