EnglishAAA

Ingyenes készpénzfelvételi lehetőség

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: törvény) alapján a fogyasztóknak lehetőségük van havi két - legfeljebb 150.000 forintig terjedő - díjmentes forintban teljesített készpénzfelvételre, amennyiben a vonatkozó nyilatkozatot bankunknál vezetett fizetési számlájukra leadják. 


Fontos tudnivalók

 • Kizárólag egy fizetési számlára és kizárólag egy pénzügyi szolgáltatónál adható meg nyilatkozat.
 • Új nyilatkozat leadása egyben a korábbi nyilatkozat visszavonását is jelenti.
 • Amennyiben egy fogyasztó 2014. december 1. előtt több nyilatkozatot is tett anélkül, hogy a korábbit visszavonta volna:
  • a bankok jogosultak az elengedett díjak egy összegben való utólagos terhelésére.
  • a később tett nyilatkozat 2014. december 1-től hatályát veszíti.
 • Nyilatkozatot kizárólag a számla tulajdonosa tehet a saját számlájára vonatkozóan.
 • Egy bankszámlára kizárólag egy nyilatkozat adható.
 • Közös tulajdonú számla esetén csak az egyik tulajdonos tehet nyilatkozatot. (A nyilatkozat önállóan megtehető.)
 • Ha egy számlához több bankkártya is kapcsolódik, a kedvezmény az összes számlához kapcsolódó bankkártyával igénybe vehető: időrendi sorrendben legfeljebb az első kettő forintban teljesített magyarországi ATM-ből történő, összesen maximum 150 000 Ft összegig terjedő készpénzfelvételre vonatkozóan.
 • Pénztári kedvezmény, az arra jogosultaknak, a törvény előírásai szerint, 2014. december 31-ig adható.

2014. december 1-től az alábbi változások lépnek életbe:

 • Új nyilatkozat leadása a korábbi nyilatkozat visszavonásának minősül, így nem kell a korábbi nyilatkozatot először visszavonni, ahhoz, ha az ingyenes készpénzfelvételre egy új fizetési számlát szeretne megjelölni.
 • Elkezdi működését a Díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartása (KPKNY).


Ki veheti igénybe az ingyenes készpénzfelvételt?

Kizárólag magánszemélyek vehetik igénybe az ingyenes készpénzfelvételt.


Mit kell tennie, ha igénybe kívánja venni az ingyenes készpénzfelvételt?

Egy nyilatkozatot kell megtenni, mely tartalmazza azt a fizetési számlát -lakossági bankszámlát-, melyről igénybe kívánja venni az ingyenes készpénzfelvételt.


Ki tehet nyilatkozatot?

Bankunknál bármelyik fizetési számla tulajdonosa megteheti a nyilatkozatot, mivel a törvényben meghatározott feltételektől az ügyfelek javára a bank eltér, azaz a nyilatkozat megtételének nem feltétele a 16. életév betöltése és a magyarországi lakhely vagy tartózkodási hely.

Közös tulajdonú számla esetében bármelyik számlatulajdonos megteheti a nyilatkozatot.


Mikortól vehető igénybe az ingyenesség?

Az adott hónap 20-ig megtett nyilatkozat esetén a díjmentesség a következő hónap elsejétől, adott hónap 20-át követően történő nyilatkozattétel esetén a következő hónapot követő hónap elsejétől él.Mire terjed ki az ingyenesség?

A törvény alapján a nyilatkozatban szereplő bankszámla terhére minden hónapban az első két forintban teljesített készpénzfelvétel, összesen maximum 150 000 Ft összegig bármely magyarországi ATM-ből díjmentes.

A 150 000 Ft-ot meghaladó összegrészre a bank a mindenkor hatályos, vonatkozó kondíciós listában meghatározott készpénzfelvételi díjat terheli.

Abban az esetben, ha a nyilatkozó magánszemély 2013. november 22-én nem rendelkezett bankkártyával, akkor a bankkártya igényléséig*, de legkésőbb 2014. december 31-ig a CIB bankfiókok pénztáraiban is élhet a díjmentes készpénzfelvételi lehetőséggel.

Ez esetben is legfeljebb az első két forintban teljesített tranzakció, maximum 150 000 Ft együttes összegig díjmentes. Az ezt meghaladó összegre a bank terheli a jutalékot.

2015. január 1-vel a pénztári készpénzfelvételre vonatkozó díjmentesség megszűnik, tekintettel  arra, hogy a törvény 36/A. § a) pontja, mely lehetővé tette a bankfiókok pénztáraiból történő ingyenes készpénzkifizetést, a törvényből törlésre kerül 2015. január 1-től.

 

*Bankkártya igénylés esetén az aktiválástól, de legkésőbb az első éves díj esedékességétől az ATM-re vonatkozik a díjmentesség.Hogyan tudom megtenni a nyilatkozatomat?

 • a) A CIB Internet Bankon keresztül, belépést követően.

A Szolgáltatások / Extra / Nyilatkozat menüpont alatt lehetősége van a nyilatkozat megtételére.

 • b) CIB24 non-stop hívható telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül, azonosítás után az 1.1-es menüponton keresztül.

Ehhez kérjük, hogy készítse elő 8 számjegyű CIB24 azonosítóját, valamint 4 számjegyű titkos Telefonos Azonosító Kódját (TAK).

 • c) Bármely CIB bankfiókban személyesen vagy meghatalmazott útján.
Kérjük, hogy hozza magával azazonosításhoz szükséges személyi okmányait.

 

(Emellett érdemes a nyilatkozattal érintett számlához tartozó bankkártyát is bemutatni.

Amennyiben nem tud személyesen megjelenni, a nyilatkozatot meghatalmazott útján is megteheti. Ebben az esetben a bank által készített forma meghatalmazást kérjük, hogy töltse ki, írja alá és adja oda a meghatalmazott személynek.Mi az a Díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartása (KPKNY)?

A KPKNY a KHR-t kezelő BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. által működtetett zárt rendszerű adatbázis, mely a nyilatkozattevők nyilatkozatait napra készen nyilvántartja. Minden leadott nyilatkozat vagy visszavonás esetén a nyilatkozó személy adatai és a nyilatkozat tétel dátuma átadásra kerül a Központi Nyilvántartás felé. Az átadásra kerülő személyes adatok a következők: nyilatkozó ügyfél családi és utóneve, születési neve, születési helye és dátuma és az anyja neve.

A nyilvántartásról bővebben a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat 1. számú mellékletében található a Díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról szóló Hirdetményben olvashat.
Hogyan tudom visszavonni a nyilatkozatomat?

2014.december 1-től egy új nyilatkozat leadása a korábbi nyilatkozat automatikus visszavonását jelenti, de amennyiben nem kíván új nyilatkozatot leadni akkor is van lehetősége a korábban leadott nyilatkozata visszavonására:

a)     A CIB Internet Bankon keresztül, belépést követően.

A Szolgáltatások / Extra / Nyilatkozat menüpont alatt lehetősége van a nyilatkozat megtételére.

b)     CIB24 non-stop hívható telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül, azonosítás után az 1.1-es menüpontban.

Ehhez kérjük, hogy készítse elő 8 számjegyű CIB24 azonosítóját, valamint 4 számjegyű titkos Telefonos Azonosító Kódját (TAK).

c)     Bármely CIB bankfiókban személyesen vagy meghatalmazott útján.

Kérjük, hogy hozza magával az azonosításhoz szükséges személyi okmányait.

Amennyiben nem tud személyesen megjelenni, a nyilatkozatot meghatalmazott útján is megteheti. Ebben az esetben a bank által készített forma meghatalmazást (a bal oldalon, a Kapcsolódó anyognál található) kérjük, hogy töltse ki, írja alá és adja oda a meghatalmazott személynek.


Új nyilatkozat megadásakor, illetve visszavonáskor meddig nyújt kedvezményt a korábban leadott nyilatkozat?

Az adott hónap 20-ig megtett új nyilatkozat illetve visszavonás esetén a következő hónap elsejéig, az adott hónap 20-át követően történő új nyilatkozattétel illetve visszavonás esetén a következő hónapot követő hónap elsejéig él a korábban leadott nyilatkozat által nyújtott kedvezmény.

A díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetésre illetve készpénzfelvételre vonatkozó szabályokat a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, továbbá a központi nyilvántartásra vonatkozó szabályokat a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló  Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat 1. számú mellékletében található a Díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról szóló Hirdetmény tartalmazza.