EnglishAAA

CIB Alapszámla

Bemutatjuk az új CIB Alapszámlát, mely a 262/2016. (VIII.31.) Kormányrendeletben meghatározott alapszolgáltatásokat, meghatározott összesített díjért biztosítja ügyfelei számára:

Alapszintű szolgáltatások:

 • Havi számlavezetési díja: 990 Ft


 • Díjmentes alapszíntű szolgáltatások:


  • VISA Inspire elektronikus betéti főkártya éves díja.
  • Havi első 2, belföldi ATM-ből történő forint készpénz felvétel összesen 150 000 forintig.  
Ha a számlatulajdonos Az ingyenes készpénzfelvételre szolgáló fizetési számla megjelöléséről szóló nyilatkozatot adott le a CIB Alapszámlára, abban az esetben is a fenti számú és összegű ATM készpénzfelvételre jogosult.
  • Havi első, pénztári forint készpénzfelvétel legfeljebb 50 000 forintig.
  • Csoportos beszedési megbízások.


 • További alapszintű szolgáltatások:


  • Az alábbi szolgáltatások díjai úgy kerültek megállapításra, hogy összesen a kormányrendeletben meghatározott maximum havi fizetendő összeget ne haladja meg a számlavezetési díjjal együtt az  ezen szolgáltatásokért fizetett díjak összessége:
   • token használati díj, amely a CIB Internet Bankhoz való hozzáférést biztosítja és  a
   • négy eseti és/vagy rendszeres átutalás díja, amelyek összértéke nem haladja meg a 100 000 forintot.
  • Ha az adott hónapban az első két belföldi ATM-es forint készpénzfelvétel a 150.000 Ft-ot meghaladja, a bank a 150.000 Ft feletti részre a Bankkártya kondíciós listában szereplő díjat terheli, belföldi ATM típustól függően.
  • Ha az adott hónap első alkalommal történő pénztári forint készpénzfelvétele az 50.000 Ft-ot meghaladja, a bank az 50.000 Ft feletti részre a CIB Alapszámla kondíciós lista Nem alapszintű szolgáltatások részében szereplő díjat terheli.


Díjmentes nem alapszintű szolgáltatások:

 • CIB Bank mobilalkalmazás: okostelefonját használva egyszerűbben és szabadabban intézeti mindennapi banki ügyeit bárhol, bármikor.  
 • Okos értesítések: a mobilalkalmazáson keresztül ingyenes értesítést kap minden számla- és kártyatranzakcióról.


Fontos tudnivalók a CIB Alapszámláról: 

 • CIB Alapszámla, amely „Az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet” alapján az alapszintű szolgáltatásokat biztosítja azon személyek részére, akik nem rendelkeznek más forint bankszámlával és nem is rendelkezők ilyen forint bankszámla felett.
 • Alapszintű szolgáltatásnak minősül a számlavezetés, a készpénz befizetés, készpénz kifizetés, a forint átutalás és rendszeres forint átutalás, a forint beszedési megbízás, továbbá a bankkártyával történő vásárlás.
 • A kormányrendelet meghatározza, hogy a számlatulajdonos által az előző év utolsó napján érvényes legkisebb összegű havi bruttó minimálbér 1,5%-át nem haladhatja meg az alábbi szolgáltatásokért fizetendő díjak havi összege: számlavezetés díja, éves kártyadíj hónapra jutó részre, a havi első 2, belföldi ATM-ből történő forint készpénz felvétel összesen 150 000 forintig és a négy átutalási megbízás és/vagy rendszeres átutalások összesen 100 000 Ft-ig.
 • Alapszámlát az nyithat, aki Magyarországon jogszerűen tartózkodhat.
 • A fogyasztó akkor nyithat alapszámlát, ha Magyarországon forintban vezetett fizetési számlával nem rendelkezik és nem is rendelkező ilyen számla felett.  Ha a fogyasztó rendelkezik Magyarországon forintban vezetett fizetési számláva, alapszámlát akkor nyithat, ha nyilatkozik, hogy a számla felmondásra vagy rendelkezési joga megszüntetésre került. A fogyasztónak az alapszámla megnyitását megelőzően ezekről írásban nyilatkoznia kell.
 • Az alapszámlához nem kapcsolódhat hitelkeret.
 • Az alapszámlának kizárólag egy számlatulajdonosa lehet.
 • A fogyasztó köteles tájékoztatni az alapszámláját vezető hitelintézetet, ha az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését követően Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál olyan fizetési számla vezetésére irányuló keretszerződést kötött vagy olyan fizetési számla felett lett rendelkezési joga, mely lehetővé teszi legalább az alapszintű szolgáltatások igénybevételét. 
 • Speciális felmondási szabályok alkalmazandóak, melyek közül a legfontosabbak: A bank felmondja a bankszámlaszerződést, ha az alapszámlán 24 egymást követő hónapban nem hajtottak végre fizetési műveletet,
  • ha a fogyasztó az alapszámla megkötését követően Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál olyan fizetési számla vezetésére irányuló keretszerződést kötött vagy olyan fizetési számla felett lett rendelkezési joga, amely lehetővé teszi az alapszintű szolgáltatások igénybevételét, vagy
  • ha legalább 3 hónapja a számla negatív egyenleget mutat, és a fogyasztó tartozását a bank felszólítására sem fizette meg.

A CIB Alapszámla részletes feltételeit a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös üzletszabályzat és a Fogyasztók részére szóló CIB Alapszámla Kondíciós Lista tartalmazza.   
CIB ECO bankszámla


 • 0 Ft számlavezetési díj

amennyiben a mindenkori nettó minimálbérnek megfelelő összeg havonta jóváírásra kerül számláján


 • 0 Ft a Visa Inspire elektronikus bankkártya első éves díja

 • További 0 forintos kedvezmények


Részletek


 


Segíthetünk? Keressen bennünket! 

(+36 1) 4 242 242
Online ügyfélszolgálatunk >>
Bankfiókjaink >> 

Foglaljon időpontot most!   Időpontfoglalás