EnglishAAA


 • Válassza a CIB 5, illetve 10 éves kamatperiódusú Szabadfelhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsönöket, melyekkel az 5 vagy 10 éves kamatperiódus végéig nem változik a törlesztőrészlete!

 • Induló költségek nélkül igényelhető!


THM: 4,93-7,16%


Kedvezmények

AKCIÓS AJÁNLAT

a 2017. szeptember 20-tól befogadott, hiánytalan kölcsönigénylések esetén

Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2.

A CIB Bank a 2017. szeptember 20-tól befogadott, hiánytalan kölcsönigénylések esetén az alábbi kedvezményeket biztosítja:

 • A folyósítási díj mértéke 0 forint.
 • Valamennyi, fedezetül felajánlott ingatlan vonatkozásában a fedezetminősítési díj 0 forint.
 • A kölcsönszerződés megkötése kapcsán az önálló zálogjog bejegyzéséért fizetendő földhivatali eljárási illetéket a Bank fizeti.
 • A kölcsönszerződés megkötése kapcsán a földhivatali ügyintézést a Bank díjmentesen átvállalja (Egyéb díj, külön eljárás díja (Földhivatali ügyintézés) 0 Ft).
 • A kölcsönigénylés befogadásához és a folyósításhoz szükséges Takarnet lekérdezés díját a Bank fizeti.

 

Az önálló zálogjog bejegyzéséért fizetendő földhivatali eljárási illeték Bank általi megfizetése

Az akcióban résztvevő ügyletek esetében az önálló zálogjog bejegyzésének földhivatali ügyintézést a Bank végzi. Az önálló zálogjog bejegyzéséért fizetendő földhivatali eljárási illetéket a CIB Bank az adott akció keretén belül a jóváhagyott és leszerződött ügyletek esetében fizeti meg az illetékes megyei, illetve Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala előirányzat-felhasználási keret számlájára.

Visszafizetési kötelezettség:

Amennyiben a kölcsön a folyósítás napját követő 3 naptári éven belül kerül teljes előtörlesztésre, akkor az "Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." kedvezményként kapott kedvezmény teljes összege visszafizetendő az előtörlesztéskor.

Az akció visszavonásig érvényes!


2018. FEBRUÁR 1-TŐL JÓVÁHAGYOTT KÖLCSÖNIGÉNYLÉSEK ESETÉN HATÁLYBA LÉPŐ KAMAT KEDVEZMÉNYEK CIB 5, ILLETVE 10 ÉVES KAMATPERIÓDUSÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖNRE VONATKOZÓAN


1.    Kamat kedvezménycsomag:

A 2018. február 1-től jóváhagyott CIB 5 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön hitelkérelmek esetében havi jóváírási kötelezettség teljesítése esetében a Bank 0,65% kamat kedvezményt, míg CIB 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön hitelkérelmek esetében havi jóváírási kötelezettség teljesítése esetében a Bank 0,35% kamat kedvezményt  biztosít az egyedi kölcsönszerződésben meghatározott standard kamatból. Az Üzletfél a havi jóváírási kötelezettséget akkor teljesíti, ha havonta legalább 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint összeg jóváírásra kerül a kölcsönszerződésben megjelölt bankszámláján. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség több jóváírás útján is teljesíthető. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség nem teljesíthető készpénzes befizetés útján, valamint az Üzletfél saját bankszámlái közötti átvezetés útján.
A jóváírási kötelezettség teljesítésének első ellenőrzésére a folyósítást követő 6. törlesztési esedékesség hónapjának utolsó banki munkanapján kerül sor. A Bank azt vizsgálja, hogy az elvárt jóváírási kötelezettség teljesítése a vizsgált időszakban legalább 4 (négy) alkalommal teljesült-e. A további ellenőrzésekre mindig az előző vizsgálatot követő 6. törlesztési esedékesség hónapjának utolsó banki munkanapján kerül sor. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az Üzletfél a kamat kedvezményre a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékességtől kezdve nem jogosult, és a kamat kedvezmény nélkül számított törlesztő részlet megfizetésére köteles. Amennyiben a Bank a rendszeres felülvizsgálat időpontjában azt állapítja meg, hogy az Üzletfél az elvárt jóváírási kötelezettséget újra teljesíti, az Üzletfél a kamatkedvezményre a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékességtől kezdve automatikusan, az Üzletfél bármely további nyilatkozata nélkül ismételten jogosulttá válik és a kamatkedvezménnyel számított törlesztőrészlet megfizetésére köteles.
A havi jóváírási kötelezettség teljesítés felülvizsgálatának részletes szabályait az Üzletféllel kötött egyedi kölcsönszerződés tartalmazza.

2.    Kamat kedvezménycsomag PLUSZ:

A 2018. február 1-től jóváhagyott CIB 5 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön hitelkérelmek esetében havi jóváírási kötelezettség teljesítése esetében a Bank 0,85% kamat kedvezményt, míg CIB 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön hitelkérelmek esetében havi jóváírási kötelezettség teljesítése esetében a Bank 0,45% kamat kedvezményt  biztosít az egyedi kölcsönszerződésben meghatározott standard kamatból. Az Üzletfél a havi jóváírási kötelezettséget akkor teljesíti, ha havonta legalább 250.000,-Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összeg jóváírásra kerül a kölcsönszerződésben megjelölt bankszámláján. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség több jóváírás útján is teljesíthető. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség nem teljesíthető készpénzes befizetés útján, valamint az Üzletfél saját bankszámlái közötti átvezetés útján.
A jóváírási kötelezettség teljesítésének első ellenőrzésére a folyósítást követő 6. törlesztési esedékesség hónapjának utolsó banki munkanapján kerül sor. A Bank azt vizsgálja, hogy az elvárt jóváírási kötelezettség teljesítése a vizsgált időszakban legalább 4 (négy) alkalommal teljesült-e. A további ellenőrzésekre mindig az előző vizsgálatot követő 6. törlesztési esedékesség hónapjának utolsó banki munkanapján kerül sor. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az Üzletfél a kamat kedvezményre a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékességtől kezdve nem jogosult, és a kamat kedvezmény nélkül számított törlesztő részlet megfizetésére köteles. Amennyiben a Bank a rendszeres felülvizsgálat időpontjában azt állapítja meg, hogy az Üzletfél az elvárt jóváírási kötelezettséget újra teljesíti, az Üzletfél a kamatkedvezményre a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékességtől kezdve automatikusan, az Üzletfél bármely további nyilatkozata nélkül ismételten jogosulttá válik és a kamatkedvezménnyel számított törlesztőrészlet megfizetésére köteles.
A havi jóváírási kötelezettség teljesítés felülvizsgálatának részletes szabályait az Üzletféllel kötött egyedi kölcsönszerződés tartalmazza.


3.    Magnifica kedvezménycsomag:

A 2018. február 1-től jóváhagyott CIB 5 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön hitelkérelmek esetében a Bank 1,05% kamat kedvezményt, míg CIB 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön hitelkérelmek esetében havi jóváírási kötelezettség teljesítése esetében a Bank 0,75% kamat kedvezményt  biztosít Magnifica és Private Banking Üzletfeleknek az egyedi kölcsönszerződésben meghatározott standard kamatból, amennyiben a hitelkérelem befogadásakor az Üzletfél Magnifica vagy Private Banking Üzletfélnek minősül vagy vállalja, hogy a kölcsön folyósítását követő első felülvizsgálat időpontjáig a Magnifica vagy Private Banking szolgáltatásba történő bekerülés feltételeit teljesíti.
A Bank a Magnifica vagy Private Banking státusz meglétét a folyósítást követő minden 6. törlesztési esedékesség hónapjának utolsó banki munkanapján ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzés időpontjában az Adós már nem Magnifica Üzletfél vagy nem rendelkezik Private Banking szerződéssel, a kamat kedvezményre a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékességtől kezdve nem jogosult, és a kamat kedvezmény nélkül számított törlesztő részlet megfizetésére köteles Amennyiben a Bank a rendszeres felülvizsgálat időpontjában azt állapítja meg, hogy az Üzletfél ismételten Magnifica vagy Private Banking Üzletfélnek minősül, az Üzletfél a kamatkedvezményre a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékességtől kezdve automatikusan, az Üzletfél bármely további nyilatkozata nélkül ismételten jogosulttá válik és a kamatkedvezménnyel számított törlesztőrészlet megfizetésére köteles, melyről a Bank írásban értesíti.
A felülvizsgálat részletes szabályait az Üzletféllel kötött egyedi kölcsönszerződés tartalmazza.
Magnifica Üzletfélnek minősül az az Üzletfél, aki a mindenkor hatályos Fogyasztók és Egyéni Vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 27. pontjában leírt Magnifica szolgáltatásba történő bekerülés feltételeit teljesíti, azaz:
•    három egymást követő naptári hónap utolsó banki napján az Üzletfél Banknál kezelt megtakarítási állományának átlaga eléri a 9.000.000 (azaz kilencmillió forintot) vagy,
•    három egymást követő naptári hónapon keresztül az Üzletfél Banknál vezetett számlájára, minden hónapban ugyanarról a számláról egyösszegű jóváírás esetén legalább 450.000 Ft (azaz négyszáz-ötvenezer forint), több jóváírás esetén, összesen legalább 450.000 Ft jóváírás érkezik.
•    Bekerülés feltétele lehet, ha kevesebb mint három egymást követő hónapban az Üzletfél megtakarítási állománya a 9.000.000 Ft (azaz kilencmillió) forintot eléri vagy az Üzletfél Banknál vezetett számlájára, legalább 450.000 Ft (azaz négyszáz-ötvenezer forint) jövedelem jóváírás érkezik és az Üzletfél erre irányuló kérése esetén, a Bank és az Üzletfél között a Magnifica szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodás jön létre, mely egyedi megállapodás alapján nyújtja a Bank az Üzletfél részére a Magnifica szolgáltatást.
Private Banking Üzletfélnek minősül, aki CIB Private Banking szerződéssel rendelkezik

A meghirdetett kamat kedvezmények visszavonásig érvényesek!


 Mire fordítható?

 • lakásfelújítás,
 • nagyobb értékű fogyasztási cikk vagy
 • autó vásárlása,
 • egy jelentős családi esemény költségeinek fedezése


Kapcsolódó dokumentumok

- Kondíciók és díjak
- Igénylőlap
- Munkáltatói igazolás
- Hiteligényléshez szükséges dokumentumok listája
- Ügyféltájékoztató
- Kérelem és Átadás-átvételi jegyzőkönyv ingatlanértékelési összefoglaló adatlap átvételéhez
- Tájékoztató adásvételi szerződés megkötéséhez
- MNB -Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
- Ellenőrizze kalkulátorunk segítségével, mekkora havitörlesztés fér bele a háztartási költségvetésbe!
- Összehasonlító táblázat a CIB Bank ingatlanfedezteshiteleire vonatkozóan
- Rövidített tájékoztató a lakossági jelzáloghitelekről
- Hitelek - Lakossági tájékoztató kiadvány - PénzügyiKultúra Munkacsoport
- Jelzáloghitel szerződés biankók


Jogi információk

 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)

 • A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

 

A THM meghatározása során figyelembe nem vett egyéb költségek összege:

 • A fedezetként, illetve hitelcélként szolgáló ingatlan tulajdoni lapjának beszerzési költsége, mivel a bank hiteligényléshez kapcsolódóan nem alkalmazza a díjat.
 • A kölcsönszerződés közokiratba foglalásának díja: a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991 (XI. 26.) IM rendelet szerinti összeg, mely a közjegyző munkadíja, költségtérítése, illetve a közjegyzői okiratról készült hiteles másolatok száma alapján kerül megállapításra.
 • Az önálló zálogjoggal terhelt ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás költsége az Adósok által választott biztosítónál legalább a kölcsönösszeg, és egy éves járulékaira kötött, teljes körű vagyonbiztosítás alkalmazott díjtétele tekintettel arra, hogy az a Bank számára nem ismert.
 • A kölcsönhöz kapcsolódó Bankközi átutalás GIRO-n keresztüli, valamint Bankon belüli átutalás díja (a kölcsönösszeg eladó részére történő átutalásának, hitelkiváltáshoz kapcsolódóan a kiváltott kölcsönt nyújtó bankhoz történő átutalásának díja).

 

 

Kedvezmények figyelembe vétele nélkül:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2" megnevezésű akció esetén:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén Kamat kedvezménycsomag 2. figyelembevételével:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén Kamat kedvezménycsomag PLUSZ figyelembevételével:

 "Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén Magnifica kedvezménycsomag 2. figyelembevételével:

THM értéke egyösszegű folyósítás és CIB 5 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön esetén

6,29%

6,05%

5,35%

5,14%

4,93%

THM értéke egyösszegű folyósítás és CIB 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön esetén

7,16%

6,91%

6,53%

6,42%

6,10%A fentiekben megadott THM meghatározása 20 éves futamidő és 5 millió forint hitelösszeg, 5, illetve 10 éves kamatperiódus és az ügyleti kamat figyelembevételével történt. Ezen felül tartalmazza a kölcsön lejáratakor az önálló zálogjog törléséért fizetendő földhivatali eljárási illeték és a CIB Classic Magánszámla "JZH nullás" havi számlavezetési díjkedvezményes díját.


Reprezentatív példák CIB 5 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön esetén:

 

 

Kedvezmények figyelembe vétele nélkül:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2" megnevezésű akció esetén:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén Kamat kedvezménycsomag 2. figyelembevételével:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén Kamat kedvezménycsomag PLUSZ figyelembevételével:

 "Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén Magnifica kedvezménycsomag 2. figyelembevételével:

A hitel teljes összege:

5 millió forint

 a hitel futamideje:

20 év

a kamat típusa:

5 éves kamatperiódusokra rögzített, a kamat 5 évente változik a kamatváltoztatási mutató mértékével

a kamat mértéke:

5,80%

5,80%

5,15%

4,95%

4,75%

teljes hiteldíj mutató:

6,29%

6,05%

5,35%

5,14%

4,93%

a hitel teljes díjában foglalt díj:

3 613 889 Ft

3 521 289 Ft

3 073 656 Ft

2 938 504 Ft

2 804 586 Ft

a fizetendő teljes összeg:

8 613 888 Ft

8 521 288 Ft

8 073 655 Ft

7 938 504 Ft

7 804 585 Ft

a havi törlesztőrészlet összege:

35 478 Ft

35 478 Ft

33 613 Ft

33 050 Ft

32 492 Ft

törlesztőrészletek száma:

240 db

folyósítás típusa:

egyösszegű folyósítás

A hitelező neve: CIB Bank Zrt., A hitel fedezete: ingatlanra bejegyzett jelzálogjog/önálló zálogjog


 

Reprezentatív példák CIB 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön esetén:

 

 

Kedvezmények figyelembe vétele nélkül:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2" megnevezésű akció esetén:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén Kamat kedvezménycsomag 2. figyelembevételével:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén Kamat kedvezménycsomag PLUSZ figyelembevételével:

 "Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén Magnifica kedvezménycsomag 2. figyelembevételével:

A hitel teljes összege:

5 millió forint

 a hitel futamideje:

20 év

a kamat típusa:

10 éves kamatperiódusokra rögzített, a kamat 10 évente változik a kamatváltoztatási mutató mértékével

a kamat mértéke:

6,60%

6,60%

6,25%

6,15%

5,85%

teljes hiteldíj mutató:

7,16%

6,91%

6,53%

6,42%

6,10%

a hitel teljes díjában foglalt díj:

4 181 999 Ft

4 089 399 Ft

3 838 560 Ft

3 767 542 Ft

3 556 246 Ft

a fizetendő teljes összeg:

9 181 998 Ft

9 089 398 Ft

8 838 559 Ft

8 767 542 Ft

8 556 246 Ft

a havi törlesztőrészlet összege:

37 845 Ft

37 845 Ft

36 800 Ft

36 504 Ft

35 624 Ft

törlesztőrészletek száma:

240 db

folyósítás típusa:

egyösszegű folyósítás

A hitelező neve: CIB Bank Zrt., A hitel fedezete: ingatlanra bejegyzett jelzálogjog/önálló zálogjog