EnglishAAA

CIB Rendszeres Befektetési Alap Program

 • Rendszeres, automatikus takarékoskodási program
 • Havonta kis összegek megtakarítási lehetősége
 • Rugalmas, kényelmes hozzáférhetőség
 • Díjmentesen igénybe vehető szolgáltatás


Kinek ajánljuk?

 • Azoknak, akik havonta kis összegeket tudnak megtakarítani, melyek egyedi befektetése időt és energiát venne igénybe.
 • Azoknak, akik hosszú távú céljaik eléréséhez rendszeres és automatikus befektetési programot szeretnének választani.
 • Azoknak, akiknek fontos, hogy megtakarításaikhoz bármikor rugalmasan és kényelmesen hozzáférjenek.

A CIB Rendszeres Befektetési Alap Program lehetőséget nyújt arra, hogy megtakarításait havi rendszerességgel, automatikusan, külön ügyintézés nélkül a CIB Alapcsalád Ön által kiválasztott befektetési jegyeibe fektesse. Így a CIB Rendszeres Befektetési Alap Program nem az egyszeri, nagy összegű befektetésekről szól, hanem a havonta félretehető, kisebb pénzösszegek megtakarítását segíti.Miért előnyös?

 • Nem szükséges előre meghatároznia megtakarításának pontos időtávját, és a minimális leköthető összeghez sem kell alkalmazkodnia, a félretett összegek megbízásai alapján havonta kerülnek befektetésre.
 • Amennyiben CIB Rendszeres Befektetési Alap Programban adott megbízása valamely hónapban - például fedezethiány miatt - nem teljesül, akkor ez semmilyen hátránnyal nem jár az Ön számára.
 • Ha bármikor fel kívánja használni megtakarítását, akkor az aktuális árfolyamértékek mellett válthatja vissza befektetési jegyeit.
 • A CIB Rendszeres Befektetési Alap Program díjmentesen vehető igénybe, az egyes befektetési jegyek vétele és visszaváltása során csak a mindenkori Díjjegyzék szerinti forgalmazási díjak kerülnek felszámításra.


A Programban elérhető befektetési alapok

A befektetési alap programban a legtöbb forint alapú, határozatlan futamidejű CIB Alap elérhető. A befektetés célja, kockázatvállalási hajlandósága, valamint a befektetési időtávja szerint választhat egy alapot vagy akár a befektetési alapok bármely egyedi kombinációját is:

 • Likviditási és pénzpiaci alapok: CIB Hozamvédett Betét Alap, CIB Pénzpiaci Alap
 • Vegyes alapok: CIB Relax Alap, CIB Algoritmus Alapok Alapja, CIB Kötvény Plusz Alap, CIB Balance Alapok Alapja, CIB Reflex Alapok Alapja
 • Kötvényalapok: CIB Kincsem Kötvény Alap
 • Részvényalapok: CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Fundamentum Részvény Alap, CIB Közép-Európai Részvény Alap, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap
 • Nyersanyag alapok: CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Arany Alapok Alapja
 • Abszolút hozamú alapok: CIB Talentum Total Return Alapok Alapja


A Program működése

 • Rendszeres befektetési jegy vételi megbízással rendelkezhet arról, hogy havonta melyik napon, mekkora összeget, melyik számlájáról és milyen befektetési alap vásárlására kívánja fordítani, valamint, hogy a megvásárolt befektetési jegyek melyik számláján kerüljenek jóváírásra.
 • Megbízását bármely bankfiókunkban megadhatja. Megbízásai automatikusan teljesítésre kerülnek, amennyiben az Ön által megadott nap előtti forgalmazási napon 16 órakor a fedezet rendelkezésre áll. Ha egy adott hónapban nem rendelkezik a megtakarításra szánt összeggel, az nem befolyásolja a megbízás érvényességét a következő hónapokban. Lehetősége van több rendszeres befektetési jegy vételi megbízással - akár egyidejűleg is - több, különböző alapba is befektetni.
 • A már megadott rendszeres befektetési jegy vételi megbízását bármikor költségmentesen visszavonhatja.
 • Amennyiben Ön a befektetési jegyek forgalmazásához megfelelő pénz- és értékpapír számlával rendelkezik, akkor a rendszeres befektetési jegy vételi megbízás megadásán, valamint a havi teljesítéshez szükséges pénzfedezet biztosításán túl semmilyen további teendője nincsen.
 • Ha úgy alakul, hogy megtakarítására szüksége van, eladási megbízással bármikor visszaválthatja befektetési jegyet.


Kérjük, döntése előtt fordítson külön figyelmet az alábbiakra:

 • Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.
 • A CIB Rendszeres Befektetési Alap Programban megvásárolható CIB befektetési alapokkal kapcsolatos kockázati tényezőket olvassa el az alapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, amelyek megtalálhatók bármely fiókunkban, illetve a www.cib.hu honlapunkon.
 • A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre, valamint nem számolnak a felmerülő adókkal, piaci és jogszabályi változásokkal, tranzakciós költségekkel.

Az alapok hozamadatai magyar forintban kerülnek megállapításra, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az alapok által elért eredményt.


Hirdetmény - A rendszeres befektetési jegy forgalmazáshoz


Segíthetünk? Keressen bennünket! 

(+36 1) 4 242 242
Online ügyfélszolgálatunk >>
Bankfiókjaink >> 

Foglaljon időpontot most!   Időpontfoglalás
Kérjen visszahívást!


A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról.)
A CIB Rendszeres Befektetési Programban a befektetési jegyek forgalmazási szabályaihoz igazodva a T, illetve a T+2 nap teljesülő megbízásokhoz a fedezet biztosítása a terhelendő pénzszámlán a vásárlási tranzakciót megelőző napon (T-1 napon) 16.00 óráig szükséges. A megbízások fedezethiány vagy csak részleges fedezet esetén nem teljesülnek. A megbízásban szereplő befektetési alap vagy az értékpapírszámla megszűnése automatikusan megszünteti a megbízást. A rendszeres befektetési jegy vételi megbízás bármikor visszavonható, az adott havi megbízás teljesítését megelőző visszavonás határideje legkésőbb T-1 nap 15.59 óra.

Kérjük, hogy olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról!
Az alapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak.
A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, ma befektetések kiválasztásából illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért.

Jelen hirdetés nem minősülajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelemfelkeltése a célja. A jelen tájékoztatás nem teljes körű, a CIB RendszeresBefektetési Alapprogram részletes feltételeit a CIB Bank Zrt. mindenkoriBefektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és Díjjegyzéke  és a vonatkozó hirdetmény tartalmazza. A CIBRendszeres Befektetési Alapprogramban való részvételre a CIB Bank Zrt.bankfiókjain keresztül van lehetőség. A CIB Rendszeres BefektetésiAlapprogramban vásárolt befektetési jegyek visszaváltása esetén a CIB BankZrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/41.044-10/2002; 957/1997/F.) vonatkozó, mindenkorhatályos Befektetési szolgáltatási díjjegyzékében meghatározott visszaváltásiköltségeket számítja fel. A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetésiszolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori BefektetésiSzolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármelybankfiókjában. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt.Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást.
Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapokra vonatkozó kiemeltbefektetői információkat, az alapok portfólió jelentését, éves, félévesjelentéseit forgalmazási helyeinken és a
www.cib.hu illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkontesszük elérhetővé. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazzamindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.(tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletrőlés a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni.