EnglishAAA

Lakáshitel KISOKOS

A hitellel kapcsolatos fogalmak


Annuitás (egyenletes törlesztés): olyan típusú hitel, ahol a havonta fizetendő tőke és kamat együttes összege minden hónapban megegyezik.

 

Referencia-Kamatláb:  kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a Banknak nincs ráhatása. A Bank a fogyasztókkal kötött  Hitel-, és Kölcsönszerződésiben kizárólag a Magyar Nemzei Bank honlapján közzétett referencia kamatlábat alakalmazza. 


Kamatfelár: a referencia-kamatlábon felül - a hitelkamat részeként - fizetendő kamat, a hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrész.


Előtörlesztés: a kölcsönszerződés alapján fennálló tartozás teljesítési idő előtt történő teljes vagy részleges teljesítése.


Fix kamatozás: A szerződésben meghatározott időtartam alatt a szerződésben rögzített kamat nem változik.


Folyósítási feltételek: A Bank által meghatározott olyan feltételek, amely(ek) teljesítése szükséges ahhoz, hogy a kölcsön folyósítása megtörténjen.


Futamidő (lejárat): Az az időtáv, amely alatt az ügyfél az igénybevett kölcsönt és járulékait a szerződésben meghatározott törlesztő részletekben, meghatározott rendszerességgel a banknak visszafizeti.


Hitelbírálat: Olyan banki munkafolyamat, mely a konkrét hiteligénylés kapcsán állapítja meg az ügyfél részére folyósítható hitel nagyságát.


Jövedelemvizsgálat: Az ügyfelek fizetőképességének vizsgálata, a háztartás bevételeinek, és kiadásainak, és a fogyasztási szokásainak elemzésével készül.


Kamat: Az igénybevett hitel után fizetendő kamat, melyet a bank a havi törlesztőrészlet részeként szed be.


Kamatperiódus: A kamatperiódus az az időtartam, amely időtartam alatt a hitel kamatának/kamatfelárának mértékét a Bank  nem jogosult egyoldalúan módosítani.     


Referencia-Kamatláb kamatperiódusa: az az  időszak, amely alatt a Referencia-Kamatláb mértéke nem módosul. 


Késedelmi kamat: A késedelmi kamat a pénztartozás késedelmes teljesítésének következménye, amelyet a késedelembe esés időpontjától számít fel a bank.


KHR: a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. által működtetett, és a Magyar Nemzeti Bank által elismert központi hitelinformációs rendszer, mely egy zárt rendszerű adatbázis. Célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körű lehetővé tétele, valamint a pénzügyi szolgáltatók biztonságosabb működése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése.


Közjegyzői díj: A közjegyzői díjszabásról szóló jogszabály alapján a közjegyző által megállapított díj és költség. 


Közjegyzői okirat: A közjegyzői okirat olyan közokirat, mely közjegyző által aláírtan tanúsítja az okiratba foglalt nyilatkozat megtételét, annak idejét és módját, illetve, hogy az okirattal tanúsított adatok és tények a valóságnak megfelelnek. Az okirat lehet ún. egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozáselismerő) nyilatkozat, amely az ügyfél kölcsönszerződésben foglalt kötelezettségvállalását rögzíti, és lehet, hogy maga a kölcsönszerződés kerül közjegyzői okiratba foglalásra.


TakarNet: A rendszer lehetőséget nyújt arra, hogy a földhivatali adatokat (tulajdoni lapmásolatokat) külső felhasználók is elérjék. Ezzel lehetővé válik a Bank számára a hitel fedezetéül felajánlott ingatlanok tulajdoni lap másolatának ellenőrzése.


Teljes Hiteldíj Mutató (THM): A teljes hiteldíj-mutató különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Számítása során a pénzügyi intézménynek a hitellel kapcsolatos – kamaton túli egyéb – költségeket is be kell számítania, ezért az ügylet tényleges terheit mutatja százalékos formában.


Szakaszos folyósítás: A hitel nem egyösszegű, hanem több részletben (szakaszosan), különböző időpontokban történő folyósítása az ügyfél részére. Építési hiteleknél gyakran alkalmazott módja a folyósításnak.


Szerződéskötési feltételek: A Bank által meghatározott olyan kötelezően előírt feltételek, amely(ek) nélkül a kölcsön szerződés megkötése nem történhet meg.


Szerződésmódosítási díj: A kölcsönszerződés feltételeinek módosításáért felszámított díj.


Visszafizetési Védelem: Ingatlanfedezetes hitelekhez igényelhető kiegészítő biztosítási szolgáltatás, amely nem várt eseményekkor (pl.: keresőképtelenség, munkanélküliség), segít az ügyfeleknek a hitel törlesztésében.