Hitelkiváltás kalkulátor

Kiváltandó hitel
Hitelösszeg
Futamidő
Figyelembe vett kedvezmények:
Törlesztőrészlet Ft THM1 4.54%
10 vagy 15 évig fix törlesztőrészletet
szeretne?

Kérjen ingyenes előminősítést!

Munkatársaink egy munkanapon belül visszahívják Önt, munkanapokon 9:00-18:00 óra között.

Kérjük az "Érdekel" gombra kattintás előtt olvassa el az adatkezelési tájékoztatónkat, mely részletes információkat ad az adatkezelés körülményeiről. A kattintás még nem jelent azonnal igénylést és semmilyen kötelezettséget Önre nézve.


 • A 2018. július 1-jétől érvényes THM számítás alapja a 2018. június 27-i 12 havi BUBOR, amelynek értéke: 0,54%.

 

 

A kedvezménycsomagokra vonatkozó THM-értékek - a fentiek mellett - a feltüntetett kedvezmények (csökkentett kamatfelár, illetve induló banki költségek elengedése) futamidő végéig történő figyelembe vételével kerültek meghatározásra. A THM a jelzáloggal terhelt ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás díját nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy az a Bank számára nem ismert., illetve nem taratlmazza a kölcsönhöz kapcsolódó Bankközi átutalás GIRO-n keresztüli, valamint Bankon belüli átutalás díját(a kölcsönösszeg eladó részére történő átutalásának, hitelkiváltáshoz kapcsolódóan a kiváltott kölcsönt nyújtó bankhoz történő átutalásának díja). A Bank a 2014. december 1-jétől befogadott, hiánytalan kölcsönigénylések esetén az induló banki költségeket elengedi.


1

 

Induló költség kedvezmény

A CIB Bank a 2016. június 1-jétől befogadott, hiánytalan kölcsönigénylések esetén az alábbi kedvezményeket biztosítja:

 • A folyósítási díj mértéke 0 forint.
 • Valamennyi, fedezetül felajánlott ingatlan vonatkozásában a fedezetminősítési díj 0 forint.
 • A kölcsönszerződés megkötése kapcsán a jelzálog/önálló zálogjog bejegyzéséért fizetendő földhivatali eljárási illetéket a Bank fizeti.
 • A kölcsönszerződés megkötése kapcsán a földhivatali ügyintézést a Bank díjmentesen átvállalja (Egyéb díj, külön eljárás díja (Földhivatali ügyintézés) 0 Ft).
 • A kölcsönigénylés befogadásához és a folyósításhoz szükséges Takarnet lekérdezés díját a Bank fizeti.


 

2

Most kedvezményes hitelkamattal is igényelhet CIB UNO Jelzáloghitelt!

Az alábbi kamatfelár-kedvezményekkel csökkenthető jelzáloghitele fizetendő kamata.

2018. FEBRUÁR 1-JÉTŐL JÓVÁHAGYOTT KÖLCSÖNIGÉNYLÉSEK ESETÉN
HATÁLYBA LÉPŐ KAMATFELÁR KEDVEZMÉNYEK

Kamatfelár kedvezménycsomag 2.:

A 2017. szeptember 1-től jóváhagyott CIB UNO hitelkérelmek esetében havi jóváírási kötelezettség teljesítése esetében a Bank 0,35% kamatfelár kedvezményt biztosít az egyedi kölcsönszerződésben meghatározott standard kamatfelárból. Az Üzletfél a havi jóváírási kötelezettséget akkor teljesíti, ha havonta legalább 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint összeg jóváírásra kerül a kölcsönszerződésben megjelölt bankszámláján. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség több jóváírás útján is teljesíthető. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség nem teljesíthető készpénzes befizetés útján, valamint az Üzletfél saját bankszámlái közötti átvezetés útján.
A jóváírás első ellenőrzésére a folyósítást követő 6. törlesztési esedékesség alkalmával kerül sor. A Bank azt vizsgálja, hogy az elvárt jóváírási kötelezettség teljesítése a vizsgált időszakban legalább 4 alkalommal teljesült-e. A további ellenőrzésekre mindig az előző vizsgálatot követő 6. törlesztési esedékesség alkalmával kerül sor. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az Üzletfél a kamatfelár kedvezményre a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékességtől kezdve a futamidő végéig nem jogosult.
A havi jóváírási kötelezettség teljesítés felülvizsgálatának részletes szabályait az Üzletféllel kötött egyedi kölcsönszerződés tartalmazza.

Kamatfelár kedvezménycsomag PLUSZ:

A 2018. február 1-től jóváhagyott CIB UNO hitelkérelmek esetében havi jóváírási kötelezettség teljesítése esetében a Bank 1,15% kamatfelár kedvezményt biztosít az egyedi kölcsönszerződésben meghatározott standard kamatfelárból. Az Üzletfél a havi jóváírási kötelezettséget akkor teljesíti, ha havonta legalább 250.000,-Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összeg jóváírásra kerül a kölcsönszerződésben megjelölt bankszámláján. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség több jóváírás útján is teljesíthető. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség nem teljesíthető készpénzes befizetés útján, valamint az Üzletfél saját bankszámlái közötti átvezetés útján.
A jóváírás első ellenőrzésére a folyósítást követő 6. törlesztési esedékesség alkalmával kerül sor. A Bank azt vizsgálja, hogy az elvárt jóváírási kötelezettség teljesítése a vizsgált időszakban legalább 4 alkalommal teljesült-e. A további ellenőrzésekre mindig az előző vizsgálatot követő 6. törlesztési esedékesség alkalmával kerül sor. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az Üzletfél a kamatfelár kedvezményre a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékességtől kezdve a futamidő végéig nem jogosult.
A havi jóváírási kötelezettség teljesítés felülvizsgálatának részletes szabályait az Üzletféllel kötött egyedi kölcsönszerződés tartalmazza.


Magnifica kedvezménycsomag 2.:

A 2018. július 1-től jóváhagyott CIB UNO hitelkérelmek esetében a Bank 1,4% kamatfelár kedvezményt biztosít Magnifica és Private Banking Üzletfeleknek az egyedi kölcsönszerződésben meghatározott standard kamatfelárból, amennyiben a hitelkérelem befogadásakor az Üzletfél Magnifica vagy Private Banking Üzletfélnek minősül vagy vállalja, hogy a kölcsön folyósítását követő első felülvizsgálat időpontjáig a Magnifica vagy Private Banking szolgáltatásba történő bekerülés feltételeit teljesíti.
A Bank a Magnifica vagy Private Banking státusz meglétét a Magnifica kedvezménycsomag igénybevétele szempontjából a folyósítást követő minden 6. törlesztési esedékesség alkalmával ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzés időpontjában az Üzletfél nem teljesíti a Magnifica szolgáltatás igénybevételének feltételeit vagy nem rendelkezik Private Banking szerződéssel, az Üzletfél a kamatfelár kedvezményre a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékességtől kezdve a futamidő végéig nem jogosult.
A felülvizsgálat részletes szabályait az Üzletféllel kötött egyedi kölcsönszerződés tartalmazza.

Magnifica Üzletfélnek minősül az az Üzletfél, aki a mindenkor hatályos Fogyasztók és Egyéni Vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 27. pontja alapján teljesíti legalább az egyik alább meghatározott bekerülés feltételét, illetve erre irányuló kérelmét személyesen, a Bankfiókban közli, valamint a Magnifica szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodást köt a Bankkal:
• három egymást követő naptári hónap utolsó banki napján az Üzletfél Banknál kezelt megtakarítási állományának átlaga eléri a 9.000.000 (azaz kilencmillió forintot) vagy,
• három egymást követő naptári hónapon keresztül az Üzletfél Banknál vezetett számlájára, minden hónapban ugyanarról a számláról egyösszegű jóváírás esetén legalább 450.000 Ft (azaz négyszáz-ötvenezer forint), több jóváírás esetén, összesen legalább 450.000 Ft jóváírás érkezik.
• Bekerülés feltétele lehet, ha kevesebb mint három egymást követő hónapban az Üzletfél megtakarítási állománya a 9.000.000 Ft (azaz kilencmillió) forintot eléri vagy az Üzletfél Banknál vezetett számlájára, legalább 450.000 Ft (azaz négyszáz-ötvenezer forint) jövedelem jóváírás érkezik és az Üzletfél erre irányuló kérése esetén, a Bank és az Üzletfél között a Magnifica szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodás jön létre, mely egyedi megállapodás alapján nyújtja a Bank az Üzletfél részére a Magnifica szolgáltatást.
Private Banking Üzletfélnek minősül, aki CIB Private Banking szerződéssel rendelkezik.

A meghirdetett kamatfelár kedvezmények visszavonásig érvényesek!


Teljes Hiteldíj Mutató (THM)

Kedvezmények figyelembe vétele nélkül:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2" megnevezésű akció esetén:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén Kamatfelár kedvezmény-csomag 2. figyelembe-vételével:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén Kamatfelár kedvezmény-csomag PLUSZ figyelembe-vételével:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén Magnifica kedvezmény-csomag 2. figyelembe-vételével:

THM értéke egyösszegű folyósítás és CIB UNO Lakáscélú kölcsön esetén

4,51%

4,29%

3,92%

3,08%

2,82%

THM értéke szakaszos folyósítás és CIB UNO Lakáscélú kölcsön esetén

4,56%

4,33%

3,97%

3,13%

2,87%

THM értéke CIB UNO Szabad felhasználású ingatlanfedezetes kölcsön esetén

5,58%

5,34%

4,97%

4,13%

3,87%A fentiekben megadott THM meghatározása 20 éves futamidő és 5 millió forint hitelösszeg és az ügyleti kamat figyelembevételével történt. Ezen felül tartalmazza a kölcsön lejáratakor a jelzálogjog törléséért fizetendő földhivatali eljárási illeték és a CIB Classic Magánszámla havi díját. Szakaszos folyósítás esetén (építési cél): a fentieken túl tartalmazza a műszaki szemle díját.


Reprezentatív példák CIB UNO Lakáscélú kölcsön, egyösszegű folyósítás esetén:

Kedvezmények figyelembe vétele nélkül:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2" megnevezésű akció esetén:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén Kamatfelár kedvezmény-csomag 2. figyelembe-vételével:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén Kamatfelár kedvezmény-csomag PLUSZ figyelembe-vételével:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén Magnifica kedvezmény-csomag 2. figyelembe-vételével:

A hitel teljes összege:

5 millió forint

a hitel futamideje:

20 év

a kamat típusa:

referencia kamatlábhoz kötött (BUBOR)

a kamat mértéke:

4,14%

4,14%

3,79%

2,99%

2,74%

teljes hiteldíj mutató:

4,51%

4,29%

3,92%

3,08%

2,82%

a hitel teljes díjában foglalt díj:

2 496 453 Ft

2 403 853 Ft

2 179 248 Ft

1 680 727 Ft

1 529 237 Ft

a fizetendő teljes összeg:

7 496 453 Ft

7 403 853 Ft

7 179 248 Ft

6 680 726 Ft

6 529 236 Ft

a havi törlesztőrészlet összege:

30 822 Ft

30 822 Ft

29 886 Ft

27 809 Ft

27 178 Ft

törlesztőrészletek száma:

240 db

folyósítás típusa:

egyösszegű folyósítás

A hitelező neve: CIB Bank Zrt., A hitel fedezete: ingatlanra bejegyzett jelzálogjog/önálló zálogjog

Reprezentatív példák CIB UNO Lakáscélú kölcsön, szakaszos folyósítás esetén:

Kedvezmények figyelembe vétele nélkül:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2" megnevezésű akció esetén:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén Kamatfelár kedvezmény-csomag 2. figyelembe-vételével:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén Kamatfelár kedvezmény-csomag PLUSZ figyelembe-vételével:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén Magnifica kedvezmény-csomag 2. figyelembe-vételével:

A hitel teljes összege:

5 millió forint

a hitel futamideje:

20 év

a kamat típusa:

referencia kamatlábhoz kötött (BUBOR)

a kamat mértéke:

4,14%

4,14%

3,79%

2,99%

2,74%

teljes hiteldíj mutató:

4,56%

4,33%

3,97%

3,13%

2,87%

a hitel teljes díjában foglalt díj:

2 516 453 Ft

2 423 853 Ft

2 199 248 Ft

1 700 727 Ft

1 549 237 Ft

a fizetendő teljes összeg:

7 516 453 Ft

7 423 853 Ft

7 199 248 Ft

6 700 726 Ft

6 549 236 Ft

a havi törlesztőrészlet összege:

30 822 Ft

30 822 Ft

29 886 Ft

27 809 Ft

27 178 Ft

törlesztőrészletek száma:

240 db

folyósítás típusa:

szakaszos folyósítás

A hitelező neve: CIB Bank Zrt., A hitel fedezete: ingatlanra bejegyzett jelzálogjog/önálló zálogjog

Reprezentatív példák CIB UNO Szabad felhasználású ingatlanfedezetes kölcsön esetén:

Kedvezmények figyelembe vétele nélkül:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2" megnevezésű akció esetén:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén Kamatfelár kedvezmény-csomag 2. figyelembe-vételével:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén Kamatfelár kedvezmény-csomag PLUSZ figyelembe-vételével:

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén Magnifica kedvezmény-csomag 2. figyelembe-vételével:

A hitel teljes összege:

5 millió forint

a hitel futamideje:

20 év

a kamat típusa:

referencia kamatlábhoz kötött (BUBOR)

a kamat mértéke:

5,14%

5,14%

4,79%

3,99%

3,74%

teljes hiteldíj mutató:

5,58%

5,34%

4,97%

4,13%

3,87%

a hitel teljes díjában foglalt díj:

3 159 469 Ft

3 066 869 Ft

2 831 270 Ft

2 307 114 Ft

2 147 482 Ft

a fizetendő teljes összeg:

8 159 468 Ft

8 066 868 Ft

7 831 270 Ft

7 307 114 Ft

7 147 482 Ft

a havi törlesztőrészlet összege:

33 584 Ft

33 584 Ft

32 603 Ft

30 419 Ft

29 754 Ft

törlesztőrészletek száma:

240 db

folyósítás típusa:

egyösszegű folyósítás

A hitelező neve: CIB Bank Zrt., A hitel fedezete: ingatlanra bejegyzett jelzálogjog/önálló zálogjog


Lakáscélú vagy szabad-felhasználású meglévő jelzáloghitelének kedvezőbbre váltására  (amennyiben a kiváltandó kölcsön kondíciói azajánlottnál kedvezőtlenebbek).


Kondíciók és díjak
Igénylőlap
Munkáltatói igazolás
Hiteligényléshez szükséges dokumentumok listája
Ügyféltájékoztató
Kérelem és Átadás-átvételi jegyzőkönyv ingatlanértékelési összefoglaló adatlap átvételéhez
Tájékoztató adásvételi szerződés megkötéséhez
MNB -Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
Ellenőrizze kalkulátorunk segítségével, mekkora havitörlesztés fér bele a háztartási költségvetésbe!
Összehasonlító táblázat a CIB Bank ingatlanfedezteshiteleire vonatkozóan
Rövidített tájékoztató a lakossági jelzáloghitelekről
Hitelek - Lakossági tájékoztató kiadvány - PénzügyiKultúra Munkacsoport
Jelzáloghitel szerződés biankók

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)

 • A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
 • Szakaszos folyósítás esetén (építési cél): a fentieken túl tartalmazza a műszaki szemle díját.


A THM meghatározása során figyelembe nem vett egyéb költségek összege:

 • A fedezetként, illetve hitelcélként szolgáló ingatlan tulajdoni lapjának beszerzési költsége, mivel a bank hiteligényléshez kapcsolódóan nem alkalmazza a díjat.
 • A kölcsönszerződés közokiratba foglalásának díja: a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991 (XI. 26.) IM rendelet szerinti összeg, mely a közjegyző munkadíja, költségtérítése, illetve a közjegyzői okiratról készült hiteles másolatok száma alapján kerül megállapításra.
 • A jelzáloggal/önálló zálogjoggal terhelt ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás költsége az Adósok által választott biztosítónál legalább a kölcsönösszeg, és egy éves járulékaira kötött, teljes körű vagyonbiztosítás alkalmazott díjtétele tekintettel arra, hogy az a Bank számára nem ismert.
 • A kölcsönhöz kapcsolódó Bankközi átutalás GIRO-n keresztüli, valamint Bankon belüli átutalás díja (a kölcsönösszeg eladó részére történő átutalásának, hitelkiváltáshoz kapcsolódóan a kiváltott kölcsönt nyújtó bankhoz történő átutalásának díja).A Bank a 2014. december 1-jétől befogadott, hiánytalan kölcsönigénylések esetén az induló banki költségeket elengedi.

 

A kalkulátor részben feltüntetett THM értékek - a fentiek mellett - a kalkulációnál feltüntetett kedvezmények (csökkenetett kamatfelár, illetve induló banki költségek elengedése) futamidő végéig történő figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

A kölcsön folyósításának feltétele a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó vagyonbiztosítási szerződés megkötésének kezdeményezése vagy fennállta, melynek 500.000 Ft feletti biztosítási összege tekintetében a CIB Bank van zálogjogosultként megjelölve, valamint a kölcsönszerződésnek megfelelő tartalmú, közjegyzői okiratba foglalt, egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat.