Kérjen visszahívást!

Munkatársaink egy munkanapon belül visszahívják Önt, munkanapokon 9:00-18:00 óra között.

Kérjük az "Érdekel" gombra kattintás előtt olvassa el az adatkezelési tájékoztatónkat, mely részletes információkat ad az adatkezelés körülményeiről. A kattintás még nem jelent azonnal igénylést és semmilyen kötelezettséget Önre nézve.Családi Otthonteremtési Kedvezmény

Akár 10 millió Ft vissza nem térítendő állami támogatás új vagy használt lakás vásárlásához, bővítéséhez vagy építéséhez.


CIB Otthonteremtési Kamattámogatott Hitel

A 10 millió forintos CSOK-ot igénybe vevő személy további 10 millió Ft kedvezményes lakáshitelt igényelhet 3%-os kamattal új lakás építéséhez vagy vásárlásához, THM: egyösszegű folyósítás esetén: 3,31%,szakaszos folyósítás esetén: 3,40%.


Adó visszatérítési támogatás

Akár 5 millió Ft adó-visszatérítési támogatás új lakás építése esetén.


1A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

Szakaszos folyósítás esetén (építési cél): a fentieken túl tartalmazza a műszaki szemle díját.

 

A THM meghatározása során figyelembe nem vett egyéb költségek összege:

A fedezetként, illetve hitelcélként szolgáló ingatlan tulajdoni lapjának beszerzési költsége, mivel a bank hiteligényléshez kapcsolódóan nem alkalmazza a díjat.

A kölcsönszerződés közokiratba foglalásának díja: a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991 (XI. 26.) IM rendelet szerinti összeg, mely a közjegyző munkadíja, költségtérítése, illetve a közjegyzői okiratról készült hiteles másolatok száma alapján kerül megállapításra.

A jelzáloggal/önálló zálogjoggal terhelt ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás költsége az Adósok által választott biztosítónál legalább a kölcsönösszeg, és egy éves járulékaira kötött, teljes körű vagyonbiztosítás alkalmazott díjtétele, tekintettel arra, hogy az a Bank számára nem ismert. 

A kölcsönhöz kapcsolódó Bankközi átutalás GIRO-n keresztüli, valamint Bankon belüli átutalás díja (a kölcsönösszeg eladó részére történő átutalásának díja)

 

THM értéke kedvezmények figyelembe vétele nélkül:

Egyösszegű folyósítás esetén

3,31%

Szakaszos folyósítás esetén

3,40%

 

THM értéke "Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök" vagy "Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén:

Egyösszegű folyósítás esetén

3,09%

Szakaszos folyósítás esetén

3,18%


 

A fentiekben megadott THM meghatározása 20 éves futamidő és 5 millió forint hitelösszeg és az ügyleti kamat figyelembevételével történt.

Ezen felül tartalmazza a kölcsön lejáratakor a jelzálogjog/önálló zálogjog törléséért fizetendő földhivatali eljárási illeték és a CIB Classic Magánszámla "JZH nullás" havi számlavezetési díjkedvezményes díját . Szakaszos folyósítás esetén (építési cél): a fentieken túl tartalmazza a műszaki szemlék díját (2 db). 

A kölcsön folyósításának feltétele a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó vagyonbiztosítási szerződés megkötésének kezdeményezése vagy fennállta, melynek 500.000 Ft feletti biztosítási összege tekintetében a CIB Bank van zálogjogosultként megjelölve, valamint a kölcsönszerződésnek megfelelő tartalmú, közjegyzői okiratba foglalt, egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat.

 

A tájékoztatás nem teljes körű. A támogatásra és a CIB Otthonteremtési Kamattámogatott Hitelre vonatkozó részletes feltételeket az Általános Lakossági Üzletszabályzat, a fogyasztók részére szóló Ingatlanfedezettel biztosított hitel- és kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, és a CIB Otthonteremtési Kamattámogatott Hitelre vonatkozó Kondíciós Lista, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium Tájékoztatói tartalmazzák. A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

 

Reprezentatív példák CIB Bank Otthonteremtési Kamattámogatott hitelre, egyösszegű folyósítás esetén:


 

Kedvezmények figyelembe vétele nélkül

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén:

A hitel teljes összege:

5 millió forint

a hitel futamideje:

20 év

a kamat típusa:

változó hitelkamat (Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által havi rendszerességgel közzétett állampapírhozam vagy annak hiányában a referenciahozam)"

a kamat mértéke:

3%

teljes hiteldíj mutató:

3,31%

3,09%

a hitel teljes díjában foglalt díj:

1 779 429 Ft

1 686 829 Ft

a fizetendő teljes összeg:

6 779 429 Ft

6 686 829 Ft

a havi törlesztőrészlet összege:

27 834 Ft

27 834 Ft

törlesztőrészletek száma:

240 db

folyósítás típusa:

egyösszegű folyósítás

A hitelező neve: CIB Bank Zrt., A hitel fedezete: ingatlanra bejegyzett jelzálogjog/önálló zálogjog.


 

Reprezentatív példák CIB Bank Otthonteremtési Kamattámogatott hitelre, szakaszos folyósítás esetén:

 

Kedvezmények figyelembe vétele nélkül

"Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2." megnevezésű akció esetén:

A hitel teljes összege:

5 millió forint

a hitel futamideje:

20 év

a kamat típusa:

változó hitelkamat (Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által havi rendszerességgel közzétett állampapírhozam vagy annak hiányában a referenciahozam)"

a kamat mértéke:

3%

teljes hiteldíj mutató:

3,4%

3,18%

a hitel teljes díjában foglalt díj:

1 819 429 Ft

1 726 829 Ft

a fizetendő teljes összeg:

6 819 429 Ft

6 726 829 Ft

a havi törlesztőrészlet összege:

27 834 Ft

27 834 Ft

törlesztőrészletek száma:

240 db

folyósítás típusa:

szakaszos folyósítás

A hitelező neve: CIB Bank Zrt., A hitel fedezete: ingatlanra bejegyzett jelzálogjog/önálló zálogjog.


 


Támogatás célja Gyerekszám Minimum nm CSOK összege  Támogatott_lakáshitel Adó-visszatérítési támogatás
Új lakás
vásárlása/építése
1 40 600.000 Ft
5.000.000 Ft**
2 50 2.600.000 Ft
3 vagy több 60 10.000.000 Ft + 10.000.000 Ft
Új egylakásos lakóépület
vásárlása/építése
1 70 600.000 Ft
5.000.000 Ft**
2 80 2.600.000 Ft
3 vagy több 90 10.000.000 Ft + 10.000.000 Ft
Használt lakás
vásárlása vagy bővítése
1 40 600.000 Ft

2 50 1.430.000 Ft

3 60 2.200.000 Ft

4 vagy több 70 2.750.000 Ft
** Az Adó-visszatérítési támogatáshoz nem szükséges eltartott gyermek. A legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetesszemély építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa adó-visszatérítési támogatást igényelhet.

Családi Otthonteremtési Kedvezmény

CSOK igényelhető az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző

  • vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke után, vagy
  • a fiatal házaspár


  • használt lakás vásárlása, valamint bővítés esetén meglévő gyermekei számától függetlenül - legfeljebb 2 gyermek vállalása esetén ,
  • új lakás vásárlása, építése esetén meglévő gyermekei számától függően legfeljebb 2 gyermek vállalása esetén
  • 10 millió forintos CSOK és akár 10 millió forintos CIB Otthonteremtési Hitel esetén - meglévő  gyermekei számától függően - legfeljebb 3 születendőgyermek vállalása esetén.


A kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül

  • a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
  • aki az igénylő eltartottja és a
  • 25. életévét még nem töltötte be, vagy
  • a 25. életévét már betöltött megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan  nem szűnik meg.


CIB Otthonteremtési Kamattámogatott Hitel

CIB Otthonteremtési Kamattámogatott Hitelt a 10 millió forintos CSOK -ot igénybe vevő személy igényelheti.


Adó-visszatérítési támogatás

Az Adó-visszatérítési támogatáshoz nem szükséges eltartott gyermek.


Igénylőlapok

Hiteligényléshez szükséges dokumentumok listája

Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatói


Tájékoztató adásvételi szerződés megkötéséhez