EnglishAAA

Legfontosabb fogalmak

A CIB Hitelkártya használatához kapcsolódó legfontosabb tudnivalók:

Fordulónap

Minden hitelkártya esetében minden hónapban egy adott napon (úgynevezett fordulónap) a Bank összesíti az azt megelőző 30 napban történt költéseket, amely alapján elkészíti az Ön fennálló tartozását tartalmazó számlakivonatot (a számlakivonat tartalmazza a tranzakciókat, befizetéseket, kamatokat, díjakat). Ha a fordulónap munkaszüneti napra esik, akkor a számlakivonatot az azt megelőző banki munkanapon készítjük el.

Annak érdekében, hogy jövedelme érkezéséhez igazíthassa visszafizetési határidejét, új Hitelkártya igénylésekor előre megválaszthatja leendő fordulónapját!
Első fordulónapja az igénylés jóváhagyását követő első ilyen nap lesz (tehát az első elszámolási időszak kevesebb lesz, mint 30 nap).

Kamatmentes periódus

Az az időszak, amely alatt a hitelösszeg kamat felszámítása nélkül vehető igénybe. A CIB MasterCard, CIB Café hitelkártyák esetében, ha a fordulónapon fennálló tartozás* a fizetési határidőig teljes egészében visszafizetésre kerül, úgy a vásárlásra igénybevett összegre nem számítunk fel hitelkamatot. A 45 napos kamatmentes periódus**  tehát kártyával történő fizetés esetén érhető el abban az esetben, ha a vásárlás a havonként esedékes fordulónapon történik.

Összefoglalva: a hitelkártya csak a vásárlási tranzakciókra értve, azokat a számlazárás utáni türelmi határidőig, - mely a tranzakciótól számítva legfeljebb 45 nap lehet - teljes egészében visszafizetve kamatmentesen használható.

* Tájékoztatjuk, hogy a tartozásba a kártyabirtokos által igénybe vett összege(ke)n felül a bank által felszámított kamatok, díjak, költségek is beleszámítanak, ha ilyen kamatok, díjak vagy költségek felmerültek. A készpénzfelvétel nem kamatmentes tranzakció.

** Tájékoztatjuk, hogy a 45 napos kamatmentesség kizárólag azon vásárlási és átutalási tranzakció(k)ra vonatkozik, amelye(ke)t a kártyabirtokos az elszámolási időszak első napján hajt végre, feltéve, hogy a kártyabirtokos fordulónapon fennálló tartozás összegét határidőre teljes mértékben rendezi. Ettől kezdve a kamatmentes periódus minden egyes további napon 1 nappal csökken. Tájékoztatjuk, hogy a tartozásba a kártyabirtokos által igénybe vett összege(ke)n felül a bank által felszámított kamatok, díjak, költségek is beleszámítanak, ha ilyen kamatok, díjak, vagy költségek felmerültek.

Fizetési türelmi idő

Az az időtartam, ami a fordulónaptól számítva rendelkezésére áll, hogy fizetési kötelezettségének eleget tegyen. Ez a CIB MasterCard hitelkártyák esetében 15 naptári nap. 

Visszafizetés

A fennálló tartozás részleteiről számlakivonat készül minden hónap azonos napján, a fordulónapon. A fordulónaptól számított  15 napon belül kell a befizetésnek – legalább a minimum összegnek – a hitelkártya számlára beérkeznie. A fizetési határidőt a havi számlakivonaton is feltüntetjük. A befizetésnek legkésőbb a fizetési határidő napján 18 óráig kell a hitelkártya számára beérkeznie. A befizetés történhet banki átutalással, postai készpénz-átutalási megbízással vagy CIB bankfiókban történő befizetéssel.

A befizetett összegből a tartozás kiegyenlítési sorrendje a következő:

    • Banki díjak, jutalékok
    • Legkorábbi készpénz felvételek
    • Legkorábbi vásárlások

Példa a beérkezési határidőre:

Kép nagyítása >>

Minimum összeg

Az egy hónapos elszámolási periódus/ok végén elegendő a fordulónapon fennálló tartozás 5%-át, CIB Café Hitelkártya esetén a fennálló tartozás 5,5%-át, de minimum 3000 Ft-ot visszafizetni. Ez a kötelező minimum összeg. A fennmaradó részt tovább lehet görgetni a következő hónapra, egészen addig, amíg szükséges. A vissza nem fizetett rész – természetesen – csökkenti a felhasználható hitelkeret összegét, míg a visszafizetett összeg feltölti a hitelkeretet, így az ismételten felhasználható.

Kamatmentes használat

Egyösszegű visszafizetés esetén, azaz amennyiben a beérkezési határidőig a fordulónapon fennálló tartozás teljes egészében törlesztésre kerül, az igénybe vett összeg kamatmentes és a vásárlásokat semmilyen egyéb költség sem terheli. Így akár 45 napig* kamatmentesen használhatja a bank pénzét.

Amennyiben  a beérkezési határidőig a fordulónapon fennálló tartozás nem teljes mértékben kerül kiegyenlítésre, úgy a fordulónapon fennálló teljes tartozás összegére a mindenkori Kondíciós Listában meghatározott kamat kerül felszámításra. Ez a hitelkamat a tranzakció terhelésének napjától a visszafizetés időpontjáig kerül kiszámításra, terhelése a következő számlakivonat készítésének napján történik.

Kamatszámítás

Hitelkártyával történő készpénzfelvétel esetén hitelkamat a Tranzakció terhelésének időpontjától a visszafizetés napjáig kerül felszámításra. A kamat összegének terhelése a Hitelkártyaszámlán a számlakivonat készítésének napján történik.

Hitelkártyával fizetett összegek kamatozása:

a) amennyiben a fizetési határidőig a Fordulónapon fennálló hiteltartozás teljes egészében törlesztésre kerül, a vásárlásra/fizetésre fordított összegek kamatmentesek;

b) valamennyi, az adott egy hónapos elszámolási periódusban Hitelkártyával fizetett összegre (és a Hitelkártya-számlára terhelt kamatra és díjra) hitelkamat kerül felszámításra, amennyiben a fizetési határidőig törlesztés nem vagy csak részlegesen teljesül.

A hitelkamat a Tranzakció terhelésének napjától a visszafizetés időpontjáig kerül kiszámításra, terhelése a Hitelkártyaszámlán a következő számlakivonat készítésének napján történik. A Bank a kamatösszeget napi kamatszámítás mellett, havonta terheli.

Késedelem

Amennyiben a minimum összeg a türelmi időn belül nem kerül befizetésre, úgy Ön fizetési késedelembe esik. Ez esetben hitelkeretét a kamaton túl az alkalmanként felszámított késedelmi díj is terheli. Fizetési késedelem esetén a hitelkártya egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan használható mindaddig, amíg a kártyabirtokos befizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

Hitelkeret túllépés

Vásárlással nem lehet túllépni a hitelkeretet, hiszen minden tranzakció bank által engedélyezett. Hitelkeret túllépés egyes díjtételek (pl. késedelmes fizetés díja) terhelésekor fordulhat elő. A hitelkeret esetleges túllépéséért minden esetben a kártyabirtokos tartozik kizárólagos felelősséggel, melynek díja alkalmanként kerül
felszámításra a hitelkeret terhére.


Segíthetünk? Keressen bennünket! 

(+36 1) 399 8888
Online ügyfélszolgálatunk >>
Bankfiókjaink >> 

Foglaljon időpontot most!   Időpontfoglalás