EnglishAAA

Személy- és kishaszon-gépjármű finanszírozás

Ügyfeleink lehetnek

  • 18. életévüket betöltött, lakóhellyel és rendszeres jövedelemmel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgárságú természetes személyek (magánszemélyek), akik nem szerepelnek a központi hitelinformációs rendszer (KHR) rendszerben negatív adatokkal (akár passzív akár aktív), és nem vesznek részt a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi VC. törvényben meghatározott bírósági vagy bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban. 
  • Magyarországon bejegyzett jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik nem állnak felszámolási, adósságrendezési, csődeljárás vagy végelszámolási eljárás alatt és nincs köztartozásuk, valamint amelyeknek a központi hitelinformációs rendszer (KHR) szerint nincs 30 napot meghaladó fizetési késedelmük.