EnglishAAA

Személy- és kishaszon-gépjármű finanszírozás

A hitelbírálathoz szükséges okmányok*:

Pontosan kitöltött és aláírt szerződési formanyomtatványok, valamint:

Természetes személy és egyéni vállalkozó esetén

A szerződés megkötésekor a személyazonosság igazolásához szükséges eredeti dokumentumok:

I. érvényes Vezetői Engedély (Ha nem áll rendelkezésre, akkor a gépjárművet ténylegesen vezető személy kezesként, vagy adóstársként, illetve társ-lízingbevevőként történő bevonása szükséges);  + lakcímkártya

II. érvényes Személyazonosságot igazoló más hatósági igazolvány (pl. személyi igazolvány, útlevél) és a Lakcímet igazoló hatósági igazolvány;

III. egyéni vállalkozó esetén a fentieken túl Vállalkozói Igazolvány vagy egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételről szóló igazolás.;

IV. tényleges tulajdonosi nyilatkozat;

Egyéb, másolatban szükséges dokumentumok:

V. Munkáltatói jövedelemigazolás vagy legutolsó két hónapra vonatkozó bankszámlakivonat, amely tartalmazza a jövedelem átutalását is vagy APEH által kibocsátott – legutolsó lezárt adóévre vonatkozó – „APEH jövedelemigazolás”.

Nyugdíjszelvény, vagy legutolsó havi bankszámlakivonat, mely tartalmazza a nyugdíj átutalást.

Társas vállalkozás esetén

I. másolat a vállalkozást képviselő személy aláírási címpéldányáról;

II. másolat a vállalkozást képviselő aláírásra jogosult személy érvényes Személyi Igazolványának személyi adatokat, arcképet, érvényességi dátumot és lakcímet tartalmazó oldalairól, illetve a Személyazonosító Igazolvány és a Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolvány mindkét oldaláról;

III. másolat a vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonatáról.

* A hitelbírálathoz szükséges okmányokról kizárólag a gépjármű kereskedő, illetve a CIB Lízing Csoport megbízottja által készített másolatot fogadjuk el!