EnglishAAA

I. Mezőgazdasági gépek finanszírozása

A CIB Lízing Csoport Mezőgazdasági Gép- és Berendezés Üzletága több éve meghatározó szereplője a lízingpiacnak. Az üzletág ügyfelekhez igazodó, egyedi konstrukciókkal segít bármely típusú mezőgazdasági  eszköz beszerzésénél.

A kereskedőkkel kialakított széles körű kapcsolatok kedvező feltételeket biztosítanak az eszközfinanszírozáshoz.

A CIB Lízing Csoport szakértő munkatársai tanácsadással segítik ügyfeleiket a megfelelő lízingkonstrukció kiválasztásában.

A vidéki irodahálózat gyors és személyes ügyintézést tesz lehetővé az ügyfelek számára.


Konstrukciók
  • Zártvégű pénzügyi lízing,
  • Nyíltvégű pénzügyi lízing,
  • Kölcsön (pályázatokhoz kapcsolódó beruházásoknál).

Finanszírozás bázisa
  • Forint,
  • Euro

Futamidők
  • 1-7 év (egyedi elbírálással hosszabb futamidő is lehetséges).

Fizetési ütemezés
  • Egyenletes havi vagy negyedéves törlesztés.
  • Évi két kiemelt törlesztés (tőke és kamatfizetés egyben, ütemezése a szezonális árbevétel figyelembe vételével), valamint negyedéves kamatfizetés.

Finanszírozható eszközök
  • Mezőgazdasági gépek és berendezések teljes köre,
  • Új és használt eszközök.

Új mezőgazdasági gépek finanszírozása esetén:

Az alapkonstrukcióban minimum a nettó gépérték ÁFÁ-ját kérjük minimális saját erőként, a fennmaradó összeget a Finanszírozó finanszírozza meg. A visszaigényelt ÁFA összegének a konstrukcióba történő visszaforgatása a nettó gépérték 50 %-a alatti önerő esetén kötelező, ettől magasabb saját erő esetén elvárt, de ettől - a minősítéstől függően - a Finanszírozó eltérhet.

Használt mezőgazdasági gépek finanszírozása esetén:

A finanszírozásban résztvevő használt eszközök kora legfeljebb Traktorok, betakarítógépek és mezőgazdasági pótkocsik esetében 7 év, egyebeknél 5év, vagy a Finanszírozó egyedi besorolása esetén 15 év lehet. A finanszírozás alapjául vett gépérték nem haladhatja meg az FVMMI által kiadott géplistában szereplő beszerzési ár korábbi állami támogatással és értékcsökkenéssel csökkentett értékét. A meghatározásban szereplő értékcsökkenést 15 évre egyenletesen elosztva kell figyelembe venni. Amennyiben ilyen módon nem számolható a gépérték, akkor az egyébként is kötelezően elkészített, és a Finanszírozó által jóváhagyott értékbecslésben szereplő gépértékből kell kiindulni.

A minimális kezdő önrész mértékét és az ÁFA összegének tőketörlesztésre fordítása az új gépek lízingelésénél leírt szempontok szerint alakulhat.


Biztosítékok
  • Inkasszó az ügyfél valamennyi bankszámlájára.
  • Vagyonbiztosítás (összkockázati), a finanszírozóra történő engedményezéssel.
  • Váltó a kiemelt díj (ÁFA) összegére, amennyiben a konstrukcióba kiemelt díj kerül beépítésre.
  • Lízing finanszírozás esetén, az eszköz tulajdonjoga.
  • Kölcsön finanszírozás esetén, első ranghelyen bejegyzett ingó jelzálog a finanszírozott eszközökre.
  • Egyéb biztosítékok bevonása is szükséges lehet a minősítés függvényében.

Kiegészítő szolgáltatások, lehetőségek
  • Kedvezményes biztosítás a gépekre, a lízingdíjakba épített biztosítási díjfizetéssel.
  • Akciós finanszírozások.

Lebonyolítás

Az ügylet lebonyolításában a gépkereskedők önállóan járnak el meghatalmazás alapján, de lehetőség van arra is, hogy a CIB Lízing Csoport területi irodáit közvetlenül felkeresse.

A finanszírozási igény elbírálásához szükséges a CIB Lízing Csoport mezőgazdasági Finanszírozási Kérelmének kitöltése, és az azon feltüntetett ügyféldokumentumok hiánytalan benyújtása.

Használt gép finanszírozása esetén az eszközre a CIB Lízing Csoport által elfogadott értékbecslők, bizonyos esetekben gépkereskedők valamelyike által hivatalos értékbecslésnek, állapotfelmérésnek  és fotónak kell készülnie, amelyet szintén csatolni kell a finanszírozási kérelemhez.

FONTOS, hogy az adóhatóság az adó-visszaigénylési (ÁFA) kérelmet akkor teljesíti, ha az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény rendelkezései szerint visszaigényelhető.

A lízingszerződés megkötéséhez a CIB Lízing Csoport jóváhagyása szükséges.


A lízingfinanszírozás előnyei

  • Nincs kötelező számlanyitás, megtakaríthatók a járulékos költségek (számlanyitási-, számlavezetési-, rendelkezésre tartási díj).
  • Nincs hitelbírálati díj, sem kezelési költség. Az ügyfelet csak a kamat költségei terhelik.
  • Eszköz fedezetű finanszírozás. Nem terhelünk egyéb ingóságot, ingatlant.
  • Minimális önerő. ÁFA befizetésével indítható konstrukciók.
  • A gépbeszerzés finanszírozása egy konstrukcióban történik, így nincs emelt kamatszint az ÁFA összegére.
  • Az eszköz nyilvántartását a lízingbevevő végzi, így az amortizáció elszámolására is lehetősége van.
  • A kamatok költségként elszámolhatóak.

A CIB Lízing Csoport pályázatokhoz kapcsolódó ajánlata

A jelenlegi hivatali álláspont szerint, a lízinggel történő gépbeszerzések nem támogathatók, ezért a partnereinknek hitel-konstrukciót ajánlunk.

Pénzügyi feltételek
  • Önerő: minimum a nettó gépérték ÁFÁ-ja.
  • Futamidő: 1-7 év (egyedi elbírálással hosszabb futamidő is lehetséges).
  • Finanszírozás deviza bázisa: EUR/HUF.
  • A beruházással beszerzett gépek, berendezések ÁFÁ-ja törlesztésként visszaforgatásra kerül.

Előtörlesztés biztosítása a támogatás összegére egyszeri módosítási díj (15.000 Ft) ellenében.

Érvek a CIB Lízing Csoport finanszírozása mellett
  • Csak a beszerzett gép, eszköz jelenti a finanszírozás biztosítékát.
  • A saját számlavezetőnél meglévő finanszírozási limitek, további (akár építéssel járó) beruházásokra fordíthatók, ami az elkövetkező időszakban fontos szempont lehet.
  • Az ország több pontján megtalálható irodákban, szakértő kollégák állnak rendelkezésre.
  • Gyors és rugalmas kiszolgálás, Magyarország legnagyobb eszközfinanszírozójának hátterével.

További információért keresse kollégáinkat, illetve szerződött gépkereskedő partnereinket.


CIB Lízing Csoport Mezőgazdasági Gép- és Berendezés Üzletág irodái

Központi Ügyfélszolgálat:

1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.

  • CIB24 telefonos ügyfélszolgálat: (+36 1) 4 242 242
  • Fax: (06 1) 489 6696

Vidéki irodahálózat:

4025 Debrecen, Simonffy u. 2/a

  • Tel.: (06 52)502 243, (06 52) 502 244      
  • Fax: 06 40 200 462

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 13.

  • Postacím: 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 10.
  • Tel.: (06 96) 801 257     (06 96 )511 506      
  • Fax: 06 40 200 459

6000 Kecskemét, Csányi J. u. 1-3.

 • Tel.: (06 76 ) 503 948, (06 76) 503 954, (06 76) 503 947    
 • Fax: 06 40 200 464