EnglishAAA

Számlanyitáshoz szükséges dokumentumok

Gazdasági társaságok

  • létesítő okirat
  • aláírási címpéldány
  • induló társaság esetén: cégbírósági tanúsítvány
  • bejegyzett társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégbírósági végzés vagy cégkivonat

Egyéb vállalkozások

  • létesítő okirat
  • nyilvántartást vezető szervezet nyilvántartásba vételi igazolása
  • adószámot igazoló okirat

A dokumentumok eredeti példányait kérjük bemutatni és 1-1 másolatot a Bankban hagyni. Elektronikus cégbejegyzés esetén csak az elektronius formát fogadhatjuk be.