EnglishAAA

Okmányos meghitelezések (akkreditívek)

Bankunk az akkreditívügyletek területén az alábbi főbb szolgáltatásokat kínálja:

  • azonnali és halasztott fizetésű akkreditív nyitása, okmányok kezelése, fizetése,
  • avizálás – az akkreditív kedvezményezettjének értesítése, az akkreditív keretében érkező okmányok kezelése, fizetése,
  • igazolás – a nyitó bank fizetési kötelezettségének megerősítése,
  • átruházás (transzferálás),
  • engedményezés (assignment),
  • leszámítolás: amennyiben kötött bankunkkal leszámítolási szerződést, úgy az akkreditív előírásainak tökéletesen megfelelő, legalább 15 000 USD összegű (vagy ennek megfelelő egyéb devizájú) okmányok és a CIB számára elfogadható banki és országkockázat esetén lehetőség van arra, hogy a halasztott fizetésű exportakkreditívekből eredő, 15 napon túli, de éven belüli követeléseket kívánságára leszámítoljuk.

A CIB Bank Zrt. banki kötelezettségvállalás (akkreditív, garancia) kibocsátására csak hitelképességi vizsgálatokat követően és megfelelő fedezetek megléte esetén fogad el megbízást. A fedezet nyújtása a megbízás teljesítésének előfeltétele. A kibocsátás a mindenkor érvényes, közzétett Kondíciós Listában vagy egyedi megállapodásban rögzített díj ellenében történik. A díj fizetése előre esedékes.

A CIB az akkreditíves ügyleteket a Párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara mindenkor érvénybenlévő - jelenleg a 2007/600 sz., "Az okmányos meghitelezésekre vonatkozó egységes szabályok és szokványok" c. (UCP600) - kiadványa alapján végzi.

Részletes felvilágosításért, kérjük, forduljon az Akkreditív osztály munkatársaihoz az (1) 423-1287 telefonszámon, illetve az (1) 489-6544 faxszámon.