EnglishAAA

Bankkezességek, bankgaranciák

Kis- és középvállalati ügyfeleinknek a CIB Bank kedvező kondíciókat biztosít a bankgaranciák és kezességek lebonyolításakor, melyet vállal:

  • forintban vagy devizában,
  • a vevőért vagy eladóért,
  • exportőrért vagy importőrért,
  • váltóadósért,
  • bizományosért

a gazdasági tevékenység számos terén, de mindenekelőtt a külkereskedelmi lebonyolításnál és a hitelügyletek során.

Számos nemzeti és nemzetközi (EU-s) pályázaton való indulás feltétele az előírt – bank által kibocsátott – kezesség, garancia bemutatása.
Üzleti terveinek megvalósítását elősegíti, hogy vállaljuk

  • a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága javára vám- és jövedéki garanciák kibocsátását,
  • bérleti díj jövőbeni megfizetését, illetve
  • lízingszerződésekhez kapcsolódó garanciák kibocsátását,
  • más magyar és külföldi bankok, illetve üzleti partnereik által kibocsátott garanciák, kezességek hitelesítését, avizálását, kezelését is.

Természetesen bármilyen egyéb típusú garanciák és kezességek kibocsátásával és kezelésével is készséggel állnak szakembereink az ügyfelek rendelkezésére.

A CIB Bank Zrt. banki kötelezettségvállalás (akkreditív, garancia) kibocsátására csak hitelképességi vizsgálatokat követően és megfelelő fedezetek megléte esetén fogad el megbízást. A fedezet nyújtása a megbízás teljesítésének előfeltétele. A kibocsátás a mindenkor érvényes, közzétett Kondíciós Listában vagy egyedi megállapodásban rögzített díj ellenében történik. A díj fizetése előre esedékes.

További felvilágosításért, kérjük, forduljon munkatársainkhoz az (1) 423-2523 telefonszámon, illetve az (1) 489-6546 faxszámon.